News

Агентський договір та його відмінність від іншого посередництва (+ шаблони договорів)

Агентська діяльність - це завжди підприємницька діяльність. Отже, відповідна реєстрація та відповідні КВЕД на здійснення агентської діяльності є необхідними.
«Posted 17.10.2021»

Збільшення статутного капіталу ТОВ (+шаблони протоколів)

Законом передбачено два шляхи блільшення статутного капіталу товариства: 1. Збільшення статутного капіталу без додаткових вкладів (за рахунок нерозподіленого прибутку товариства). Рішення про таке збільшення статутного капіталу приймається загальними зборами учасників товариства та оформлюється протоколом (або одноосібним рішенням власника). 2. Збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів (за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів учасників.). Таке збільшення статутного капіталу здійснюється у такому порядку: ухвалення загальними зборами учасників рішення про залучення додаткових вкладів, укладення договору про внесення додаткового вкладу з учасником та/або третьою особою, ухвалення загальними зборами учасників остаточного рішення про затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками товариства та/або третіми особами.
«Posted 11.10.2021»

КІК що це?! Оподаткування прибутку КІК починаючи з 01 січня 2022 року.

КІК - це будь-яка юридична особа, зареєстрована в іноземній державі або території, яка визнається такою, що знаходиться під контролем фізичної особи - резидента України або юридичної особи - резидента України відповідно до правил, визначених цим Кодексом. Контролюючою особою є фізична особа або юридична особа - резиденти України, що є прямими або опосередкованими власниками (контролерами) контрольованої іноземної компанії. Платником податку щодо прибутку контрольованої іноземної компанії є контролююча особа. Першим звітним (податковим) роком для звіту про контрольовані іноземні компанії є 2022 рік . Контролюючі особи мають право подати звіт про контрольовані іноземні компанії за 2022 рік до контролюючого органу одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 2023 рік із включенням зазначеного у такому звіті скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії, що підлягає оподаткуванню в Україні, до показників відповідних декларацій за 2023 рік. Повідомлення про набуття або припинення участі у контрольованих іноземних компаніях необхідно буде подавати з 01 січня 2022 року.
«Posted 04.10.2021»

Before 11.10.2021 you have time to update the data about the ultimate beneficial owner

Legal entities registered before 28.04.2020 are required to submit information about the ultimate beneficial owner and ownership structure to the state registrar by 11.10.2021 (regardless of whether they contain up-to-date information or need to be updated). Starting from 2022, legal entities are required to confirm information about the ultimate beneficial owner annually within 14 calendar days from the date of state registration of such a legal entity creation. Moreover, legal entities are required to notify the state registrar about changes in information about the ultimate beneficial owner and ownership structure within 30 working days from the date of their occurrence. That does not apply to political parties, structural formations of political parties, trade unions, their associations, trade union organizations provided for in the charter of trade unions and their associations, creative unions, local cells of creative unions, employers' organizations, their associations, bar associations, chambers of commerce and industry, associations of co-owners of apartment buildings, religious organizations, state bodies, local self-government bodies, their associations, state and municipal enterprises, institutions, organizations. For failure to submit or late submission to the state registrar of information about an ultimate beneficial owner and ownership structure, failure to maintain such information in up to date, and failure to update such data there is liability by a fine from UAH 17,000.00 up to UAH 51,000.00. This fine has applied to the legal entity's head or an authorized person.
«Posted 22.09.2021»

У Вас є боржник щодо якого відкрите банкрутство? Пишемо заяву з грошовими вимогами до боржника.

Вимоги конкурсного кредитора до боржника виникають до дня відкриття провадження у справі про банкуртство. Склад і розмір грошових вимог кредиторів визначаються в національній валюті України. Заява з грошовими вимогами до боржника подається до суду, який розглядає справу про банкрутство, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство. Офіційне оприлюднення про відкриття банкрутства здійснюється на веб-сайті Вищого господарського суду України. За подання заяви з вимогами до боржника сплачується судовий збір - 2 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Копію заяви та доданих до неї документів кредитор надсилає боржнику та розпоряднику майна, а докази надіслання надає суду разом із заявою. Кредитори, вимоги яких заявлені після завершення 30-денного строку, є конкурсними, однак не мають права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів.
«Posted 15.09.2021»

Нові стандарти оформлення документів, у тому числі електронних

01 вересня 2021р. надано чинності новому стандарту ДСТУ 4163:2020 "Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів". Стандарт прийнято наказом ДП «УкрНДНЦ» від 01 липня 2020 р. № 144. Відповідно, 01.09.2021р. раніше діючий ДСТУ 4163-2003 втратив чинність Новий стандарт ДСТУ 4163:2020 поширюється на будь-які організаційно-розпорядчі документи незалежно від носія інформації, тобто розповсюджується і на електронні документи. При цьому, особистий підпис у всіх реквізитах електронного документа, до складу яких він входить, замінюють електронним підписом, що створюється відповідно до законів України, а відбиток печатки в усіх реквізитах електронного документа, до складу яких він входить, замінюють електронною печаткою, що створюється відповідно до вимог законів України. У разі створення примірника електронного документа з паперовим носієм інформації на ньому проставляють штрих-код або QR-код. ДСТУ 4163:2020 передбачає, щякі відомості мають міститися у штрих-коді та QR-коді.
«Posted 04.09.2021»

Який порядок надання електронних документів великим платником податків при податковій перевірці

Платник податків зобов'язаний надати контролюючому органу у повному обсязі всі документи, що належать або пов'язані з предметом перевірки. Електронні документи (інформація) ВПП надаються у форматі XML у вигляді стандартного аудиторського файлу (SAF-T UA)...
«Posted 30.08.2021»

з 23 серпня 2021 року, власникам е-паспорта та е-паспорта для виїзду за кордон не потрібно надавати копії документів, що посвідчують особу під час отримання послуг у Надавача ЕДП ІДД ДПС

З 23 серпня 2021 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», яким передбачено закріплення на рівні закону України можливості використання громадянами України відображення ...
«Posted 29.08.2021»

Case: personnel automation - it is enough to carry statements and orders by courier

Example of automation of part of personnel document management at the enterprise: Step 1 Your employee generates from the template and signs the application for leave and sends it for approval to the human resources department and the director Step 2 The Human Resources Department approves the application for leave or rejects it (with a comment). The human resources department generates a leave order for sending to the director and employee for signing Step 3 The director signs or rejects with a comment the application for leave (visa) and signs or rejects with the comment the order for leave then in all links (the initiator-employee, personnel department, the director) the corresponding status of documents is displayed. Step 4 The employee signs a vacation order. All documents with original signatures are available in the subjects of the whole chain of the process.
«Posted 25.08.2021»

Automatic real estate appraisal service

A single database of valuation reports with an electronic valuation module, an electronic valuation service and automatic generation of electronic certificates of real estate valuation (https://evaluation.spfu.gov.ua) was put into operation.
«Posted 07.08.2021»

Калькулятор економії при автоматизації документообігу (конструктор, погодження і підписання документів)

Калькулятор допоможе визначити, скільки часу Ваша команда витрачає на оформлення різних документів і скільки Ви реально заощадите навіть при найпростішій автоматизації документообігу.
«Posted 01.08.2021»

Online guarantee - is it just a registration of goods on the manufacturer's website or is it a document?

Law No. 1603-IX of 01.07.2021 amending Art. 7 Law of Ukraine "On Protection of Consumer Rights" introduces electronic guarantees, but will it be just "confirmation of registration on the manufacturer's website" or will it still remain a "document"?
«Posted 24.07.2021»

Date of business transaction on the document ≠ date of QES imposition

Paragraph three of paragraph 187.1 of the Tax Code of Ukraine: "For documents drawn up in electronic form, the date of the document certifying the supply of services by the taxpayer is the date specified in the document as the date of its preparation in accordance with the Law of Ukraine" On Accounting and Financial reporting in Ukraine ", regardless of the date of electronic signature";
«Posted 20.07.2021»

What do the Morse code have in common with qualified e-signature?

This is interesting: the case of Howley v. Whipple: A legally binding signature is not strictly ink on paper, but rather a symbol associated with consent to the transaction. The idea is conveyed on paper by a finger resting on a pen: and it does not matter that in one case ordinary ink is used for writing, while in another case a thinner liquid, known as electricity, performs the same function.
«Posted 11.07.2021»

What are the types of electronic signatures?

The legislation of Ukraine distinguishes the following types of signatures (in addition to a simple signature on paper): 1) Electronic signature (hereinafter - "EP") - a simple scan of the signature on paper, and advanced and qualified signatures; 2) Improved electronic signature; 3) Qualified electronic signature; 4) Electronic signature with a one-time identifier (SMS code).
«Posted 08.07.2021»

How to verify the authenticity of identity documents?

you must enter the series and document number at https://nd.dmsu.gov. ua /
«Posted 07.07.2021»

Why do you need Regulations on electronic document management

The work of any enterprise, institution, organization is based on the exchange of documents that establish certain processes and or cause legal consequences. The order of circulation of documents at the enterprise and their storage are very important for any business. Restoring documents lost one month can cost from $ 500. USA, and therefore the order in the documents must be from the very beginning of the business.
«Posted 24.06.2021»

The identification of electronic evidence as a means of proof and the material carrier of such a document is unfounded

"The identification of electronic evidence as a means of proof and the physical medium of such a document is unfounded, because the characteristic feature of an electronic document is the lack of rigid binding to a particular physical medium" - from the legal position set out in the decision of the joint chamber of the Criminal Court of Cassation of the Supreme Court of March 29, 2021 (case № 554/5090/16-k).
«Posted 21.06.2021»

Free drafting of the contract / complaint - promotion to the Day of the Constitution of Ukraine

Free drafting of the contract / complaint and its implementation in the template processor provided that the account is replenished by UAH 500 by July 28, 2021 (you will be able to spend these funds on other templates or electronic document flow)
«Posted 20.06.2021»

Незабезпечення місць збирання засобів індивідуального захисту салоном краси - документи для захисту

Часто на представників малого та середнього бізнесу складають проктоли про адміністративне правопорушення ст. 44-3 КУпАП, наприклад, щодо салонів краси за незабезпечення місць збирання засобів індивідуального захисту. За порушення карантину настає адміністративна відповідальність за ст. 44-3 КУпАП у разі порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених «Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб», іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами.
«Posted 18.06.2021»

How to postpone the consideration of a case on an administrative offence for violation of the quarantine rules?

Three days are not always enough for a person who has committed an administrative offense to prepare for a hearing on his case, such as reviewing the case file, finding a lawyer, and studying the case file by a defense attorney. In such a situation, in order to be able to protect their rights, a person may apply for a postponement of the hearing of the hearing on the consideration of his case on an administrative offense.
«Posted 02.06.2021»

The case concerning the absence at GP "Diia" a certificate of conformity of the complex of information protection system : the essence of the decision

Справа за № 640/13909/20. Позивач: відсутність атестату відповідності комплексу системи захисту інформаційно-телекомунікаційної системи захисту центрального засвідчувального органу (надалі – КСЗІ ITC ЦЗО) у ДП «Дія» у період з 19.12.2019 до 10.06.2020, що є порушенням норм Закону «Про електронні довірчі послуги» та Закону «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах». Рішення суду: з матеріалів справи не вбачається, що остання є користувачем електронних довірчих послуг надавача електронних довірчих послуг ДП «Дія», внаслідок користування послугами якого порушено її права та інтереси.
«Posted 23.05.2021»

How to increase the efficiency of the work of a freelance consultant?

To sum up, in order to increase the efficiency of the work of a freelance consultant, it is necessary: determine what documents need to be drawn up with customers and translate them into the template engine keep a register of clients in InstaDoc generate autocomplete documents sign contracts, acts, accounts in the InstaDoc electronic document management system
«Posted 20.05.2021»

New product: create any document template by yourself, quickly and for free

The help of a programmer is not required, it is easy to make changes if necessary. Do not waste time on proofreading the details, use the document designer and feel the effect from the first day!
«Posted 17.05.2021»

Functional update: sending files to unregistered users

From now on you can send signed documents to the e-mail of users who are not registered in the InstaDoc document management system, i.e. you do not need to force your contractors to use the same e-document system as yourself, and all files sent by you will be saved in your personal account.
«Posted 20.04.2021»

How and for what to keep the register of counterparties in InstaDoc?

Maintaining a register of counterparties and proper storage of scans of counterparty documents is a guarantee of honest verification of the counterparty, in case any questions will arise to you, in particular, from the tax through the other party to the transaction with your company.
«Posted 19.01.2021»

Як підприємству вести документообіг в повному порядку і з мінімальними часовими витратами?

Від правильної і раціональної організації електронного документообігу залежить швидкість проходження документа всіх етапів і відповідальних виконавців, і, як наслідок, оперативність вирішення обумовленого в ньому питання.
«Posted 06.12.2020»

Як отримати ЕЦП (КЕП) в ПриватБанку

Авторизуватися в особистому кабінеті Приват24 Перейти в розділ в верхньому меню «Всі послуги» на верхній панелі, натиснути на рядок «Бізнес» вибрати «Завантажити сертифікат»
«Posted 24.11.2020»

Як новий функціонал ІнстаДок допоможе Вам заощадити час на оформлення та упорядкування документів?

Зберігання установчих документів контрагентів, створення власних автозаповнюваних шаблонів будь-яких документів для власного користування та користування колег, відправка підписаного документа з ІнстаДок на емейл як зареєстрованим, так і незареєстрованим користувачам. Спробувати безкоштовно зараз.
«Posted 19.08.2020»

Присвоєння офіційної електронної адреси. Про що говорить новий законопроект?

Законопроектом пропонується обов’язкове отримання офіційних електронних адрес під час здійснення змін до відомостей про ФОП, юридичну особу, що містяться в Реєстрі або коли дані суб’єкти самостійно забажають такого присвоєння.
«Posted 05.08.2020»

Как правильно организовать документооборот компании?

Як правильно організувати документообіг компанії, а також чому так важливо встановити чіткий регламент обороту документації читайте далі в нашій статті.
«Posted 16.07.2020»

CMR-системы что это? Возможности в современном бизнесе.

Сучасність диктує нові умови для ведення бізнесу. Тому виникає необхідність автоматизувати і стандартизувати роботу з клієнтами і контрагентами - впровадити CRM-систему. Що це за система і що дає її впровадження читайте в статті.
«Posted 07.07.2020»

Let's move on to electronic document management. How to do it right?

Do you want to keep up with the times, maintain company efficiency and personal efficiency at a high level? Switch to electronic document management. Let's figure out how to do it correctly together.
«Posted 07.07.2020»

5 мифов о конфиденциальности, в которые верит большинство людей

Не варто так просто здаватися в боротьбі за власну конфіденційність! Нова концепція конфіденційності повинна враховувати ваші особисті потреби. У вас повинна бути можливість не тільки вибирати рівень своєї «видимості» в Інтернеті, а й регулювати його так часто, як вам захочеться.
«Posted 24.05.2020»

Портал Минэкономики для предпринимателей и системы ЭДО помогают развитию малого и среднего бизнеса в Украине

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України створило офіційний портал для підприємців. Його головна мета - це підтримка малого і середнього бізнесу в країні.
«Posted 21.04.2020»

Зміна директора (керівника) юридичної особи під час карантину

Для державної реєстрації зміни керівника юридичної особи у Державному єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Вам необхідно підготувати та подати нотаріусу (на час карантину ЦНАПи не надають послуги щодо реєстраційних дій стосовно юридичних осіб) наступні документи...
«Posted 13.04.2020»

Как подготовить договор на продвижение в социальных сетях?

Ведення груп в соціальних мережах на сьогоднішній день використовується багатьма компаніями для просування своїх товарів і послуг. За допомогою нашого сервісу ви економите свій час і отримуєте доступ до шаблонів договорів про надання послуг (в т.ч. послуг маркетингу в соціальних мережах), які враховують всі вимоги законодавства
«Posted 23.03.2020»

How can you save man-hours with the help of electronic document management, and not increase labor costs?

Many companies postpone the transition to a modern document flow format, because at first glance, this process requires an investment of time and money. However, they are missing out on new benefits.
«Posted 14.03.2020»

Визначення дати електронного документа, підписаного КЕП

Що вважається датою складання електронного документу: дата, яка зазначена в ньому, чи дата накладання на нього усіх необхідних електронних підписів? Що думає ДПС щодо цього питання? Чого чекати під час перевірок?
«Posted 18.12.2019»

Как перейти на электронный документооборот? технико-юридические особенности. Мастер-класс, 07 декабря 2019

Ви дізнаєтеся про найважливіші техніко-юридичні особливості переходу на електронний документообіг, як це зробити правильно, безпечно і так, щоб ЕДО заощаджувало час співробітників як на обмін документами, так і на їх створення.
«Posted 14.11.2019»

Чому суд не приймає позовну заяву, підписану кваліфікованим електронним підписом? 

Не зважаючи на існування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, подати позовну заяву до адмінсуду, підписану кваліфікованим електронним підписом не вийде. % аргументів чому на согодні відбувається саме так.
«Posted 29.10.2019»

Вебінар "Як користуватися системою електронного документообігу Інстако (+конструктор документів)"

Дізнайся більше про систему електронного документообігу Інстако та збережи свій час для нових звершень! Запрошуємо на вебінар 13 серпня 2019 року.
«Posted 06.08.2019»

Порядок визначення періоду формування податкових зобов’язань з НДС при підписанні первинних документів КЕП був розтлумачений Державною Фіскальною Службою

Державна фіскальна служба України дала детальніше тлумачення положенням щодо періоду визнання витрат та доходів та періоду формування податкового кредиту, податкових зобов’язань з податку на додану вартість при оформленні первинних документів у разі їх підписання кваліфікованим електронним підписом.
«Posted 31.07.2019»

Вебінар 18 липня о 19:00 на тему "Особливості роботи в системі електронного документообігу ІнСтаКо"

Ви дізнаєтеся про функціонал нашої системи, як заощадити час правника, директора, бухгалтера та інших осіб, які залучені до процесу укладання договорів, за допомогою е-сервісів. Також Ви почуєте про Перший Національний конкурс Шаблон-Challenge.
«Posted 03.07.2019»

Перший Національний конкурс Шаблон-Challenge!

Маєш бажання внести свій вклад в автоматизацію документообігу та стандартизацію документів? Хочеш отримати всеукраїнське визнання? Чи потрібне тобі роялті від продажу свого твору-шаблону? Бажаєш стати «юристом майбутнього»? Плануєш бути розумнішим за робота?
«Posted 12.06.2019»

Персональний Робот-юрист — ваш помічник в роботі з документами

Ви вважаєте себе прогресивною людиною та досвідченим працівником, але досі витрачайте купу часу на заповнення нудних форм та документів, підписання, сканування, розсилання їх контрагентам? Тоді для Вас буде цікаво дізнатися про єдиний в Україні сервіс, який точно стане Вам в пригоді!
«Posted 28.05.2019»

Получение кода LEI – 350 EUR

Наявність у юридичної особи міжнародного коду ідентифікації (Legal Entity Identifier або LEI) - це обов'язкова умова для використання інвестиційного рахунку та для розміщення фінансових інструментів на фондових ринках за кордоном, покупки / продажу зарубіжних цінних паперів
«Posted 25.05.2019»

Вебінар "Документообіг онлайн. Можливості, про які Ви ще не знали"

Ви дізнаєтеся про нові можливості електронного документообігу і як можна заощадити час правника, менеджера, директора, бухгалтера та інших осіб, які залучені до процесу укладання договорів, за допомогою е-сервісів.
«Posted 24.04.2019»

Щодо надання електронних документів під час податкової перевірки

Згідно п. 44.1 ст. 44 Кодексу для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та / або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів ...
«Posted 06.03.2019»

Новий закон про захист персональних даних

25 травня вступив новий європейський регламент, який стосується захисту персональних даних, частіше за все в інтернеті його називають абревіатурою – GDPR (General Data Protection Regulation). Метою GDPR є гарантія того, що компанії збиратимуть та зберігатимуть персональну інформацію таким чином, щоб забезпечити максимальний захист приватності осіб.
«Posted 08.01.2019»

Інтеграційне регулювання ринків цінних паперів в ЄС

Регулювання політики ЄС у сфері ринків цінних паперів не обмежується правовідносинами внутрішньо-системного характеру між інституціями ЄС і державами-членами. Воно також характеризується наявністю зовнішнього виміру, що включає сегмент співробітництва ЄС з третіми країнами, в т.ч. й з Україною.
«Posted 18.12.2018»

Кваліфікований електронний підпис та що потрібно знати про нього?

Основна характеристика кваліфікованого цифрового підпису та його дія на практиці. Що таке кваліфікований електронний підпис та з чим його їдять?
«Posted 30.10.2018»

Керівник ГО без зарплати: чи можливо?

Питання: Наразі з’явилося багато громадських організацій, реєструється багато ОСББ. Цікавить питання: чи може керівник ГО бути без зарплати? Є таке поняття як «робота на громадських засадах». Що це таке? Чи може керівник ГО працювати на громадських засадах» без зарплати? Та чи стосується це ОСББ?
«Posted 25.11.2017»

Щодо передачі майнових прав на користування обладнанням як внесок у статутний капітал іншого підприємства

Податкові наслідки передачі майнових прав на користування обладнанням як внесок у статутний капітал іншого підприємства
«Posted 25.11.2017»

При купівлі української сільськогосподарської техніки буде відшкодовуватись 15% вартості

15 лютого, на засіданні КМУ було схвалено рішення щодо компенсації вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання у розмірі 15%
«Posted 09.12.2016»

Электронное государство? "Онлайн дом юстиции"

Міністерство юстиції запустило сервіс "Онлайн будинок юстиції". Тепер отримувати документи, виписки, інформацію з держреєстрів, реєструвати ФОП, медіа та громадські організації можна онлайн, не виходячи з дому. Міністерство обіцяє запустити ще 20 онлайн-сервісів.
«Posted 09.12.2016»

Игроки на рынке газа: кто они?

На ринку газу є такі рівні суб'єктів: Постачальники: просто постачальники, постачальники з спецобязанностями - «облгаззбути», гарантовані постачальники, постачальник «останньої надії» - Нафтогаз
«Posted 09.12.2016»

Техніка написання договору

Грамотно складений договір характеризується ясністю, внутрішньою узгодженістю, логічною стрункістю, послідовністю, граматичною правильністю, естетичністю, а також відсутністю недоречної інформації, двозначних і невизначених положень.
«Posted 09.12.2016»
Speak for search
Done