УКР
ENG
POL
BUL

І знову про роялті, ліцензійний договір, права користування об'єктами ІВ онлайн, онлайн послуги і ПДВ

Визначення роялті згідно З ПКУ

14.1.225. роялті - будь-який платіж, в тому числі платіж, що сплачується користувачем об’єктів авторського права і (або) суміжних прав на користь організацій колективного управління, відповідно до Закону України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав", отриманий як винагорода за використання або за надання права на використання об’єкта права інтелектуальної власності, а саме на будь-які літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп’ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення, передачі (програми) організацій мовлення, інші аудіовізуальні твори, будь-які права, які охороняються патентом, будь-які зареєстровані торговельні марки (знаки на товари і послуги), права інтелектуальної власності на дизайн, секретне креслення, модель, формулу, процес, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау) (підпункт 14.1.225 пункту 14.1 статті 14 ПКУ).

 

Не вважаються роялті платежі, отримані:

як винагорода за використання комп’ютерної програми, якщо умови використання обмежені функціональним призначенням такої програми та її відтворення обмежене кількістю копій, необхідних для такого використання (використання "кінцевим споживачем");

за придбання примірників (копій, екземплярів) об’єктів інтелектуальної власності, у тому числі в електронній формі, для використання за своїм функціональним призначенням для кінцевого споживання або для перепродажу такого примірника (копії, екземпляра);

за придбання речей (у тому числі носіїв інформації), в яких втілені або на яких містяться об’єкти права інтелектуальної власності, визначені в абзаці першому цього підпункту, у користування, володіння та/або розпорядження особи;

за передачу прав на об’єкти права інтелектуальної власності, якщо умови передачі прав на об’єкт права інтелектуальної власності надають право особі, яка отримує такі права, продати або здійснити відчуження в інший спосіб права інтелектуальної власності або оприлюднити (розголосити) секретні креслення, моделі, формули, процеси, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау), крім випадків, коли таке оприлюднення (розголошення) є обов’язковим згідно із законодавством України;

за передачу права на розповсюдження примірників програмної продукції без права на їх відтворення або якщо їх відтворення обмежено використанням кінцевим споживачем;

 

Визначення електронних послуг згідно З ПКУ

14.1.56-5. електронні послуги - послуги, які постачаються через мережу Інтернет, автоматизовано, за допомогою інформаційних технологій та переважно без втручання людини, у тому числі шляхом встановлення спеціального застосунку або додатка на смартфонах, планшетах, телевізійних приймачах чи інших цифрових пристроях. До таких послуг, зокрема, але не виключно, належать:

а) постачання електронних примірників, надання доступу до зображень, текстів та інформації, у тому числі, але не виключно, підписка на електронні газети, журнали, книги, надання доступу та/або завантаження фотографій, графічних зображень, відеоматеріалів;

б) надання доступу до баз даних, у тому числі користування пошуковими системами та службами каталогів у мережі Інтернет;

в) постачання електронних примірників (електронно-цифрової інформації) та/або надання доступу до аудіовізуальних творів, відео- та аудіотворів на замовлення, ігор, включаючи постачання послуг з участі в таких іграх, постачання послуг з доступу до телевізійних програм (каналів) чи їх пакетів, крім доступу до телевізійних програм одночасно з їх транслюванням через телевізійну мережу;

г) надання доступу до інформаційних, комерційних, розважальних електронних ресурсів та інших подібних ресурсів, зокрема, але не виключно, розміщених на платформах спільного доступу до інформації чи відеоматеріалів;

ґ) постачання послуг з дистанційного навчання в мережі Інтернет, проведення та надання якого не потребує участі людини, у тому числі шляхом надання доступу до віртуальних класів, освітніх ресурсів, у яких учні виконують завдання онлайн, а оцінки виставляються автоматично, без участі людини (або з мінімальною її участю);

д) надання хмарної послуги в частині надання обчислювальних ресурсів, ресурсів зберігання або систем електронних комунікацій за допомогою технологій хмарних обчислень;

е) постачання програмного забезпечення та оновлень до нього, у тому числі електронних примірників, надання доступу до них, а також дистанційне обслуговування програмного забезпечення та електронного обладнання;

є) надання рекламних послуг у мережі Інтернет, мобільних додатках та на інших електронних ресурсах, надання рекламного простору, у тому числі шляхом розміщення банерних рекламних повідомлень на веб-сайтах, веб-сторінках чи веб-порталах.

 

Ст. 1109 Цивільний кодекс України визначає:

За ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об’єкта права інтелектуальної власності визначеним способом (способами) протягом певного строку на певній території, а ліцензіат зобов’язується вносити плату за використання об’єкта, якщо інше не встановлено договором.

 

Однак Закон України "Про авторське право і суміжні права" визначає, що використання твору будь-якою особою допускається виключно на підставі авторського договору. У контексті цієї норми авторський договір має схожу з ліцензійним договором суть, лише з тією різницею, що сторони не визначаються як ліцензіар і ліцензіат, а дозволу на використання твору не привласнюється назва "ліцензія".

 

«Конструктор документів» ІнстаДок допоможе економити час та зменшити кількість помилок в документах. Оптимізуйте свій бізнес за допомогою автоматизації процесів роботи з документами. Створюйте професійні документи легко та швидко! Наш конструктор документів дозволить вам створювати належні та зрозумілі документи без необхідності у глибоких знаннях права. Почніть використовувати ІнстаДок вже сьогодні! https://instaco.com.ua/

 

Якщо користування програмою онлайн, доступ до баз даних, зображень, відео не вважається роялті, то яка ж суть тоді  платежів з ці об'єкти інтелектуальної власності?

Згідно з податковим кодексом все що не є товаром є послугами, а на послуги нараховується ПДВ в загальному порядку.
Тобто якщо поглянути в суть речей, то:

 • Роялті - це по суті пасивний дохід, коли створюється об'єкт інтелектуальної власності й він приносить дохід його створювачу автору, власнику до моменту відчуження;
 • Послуги - це діяльність, що передбачає активну участь їх суб'єктам тобто надавачам в процесі надання.

Податкова служба зайняла традиційно фіскальну позицію і відносить надання доступу для онлайн до зображень, текстів, баз даних, програм тощо користувачам як до послуг.

Щоб спробувати теоретично підв'язати цю логіку до Податкового кодексу, то є всього лише два аргументи:

 • по-перше - це те що надання доступу до програм баз даних зображень текстів онлайн передбачає все ж таки створення копії цього зображення при настанні певної події, наприклад, оплати і
 • по-друге, онлайн системи потребують постійної підтримки, що передбачає активність надавача послуг. 

 

Для того, щоб розрізнити, що саме Ви надаєте за своїм цивільно-правовим договором, то треба відповісти для себе на питання ряд питань:

 1. чи передбачається активне залучення автора, власника виключних прав до надання прав користування об'єктом інтелектуальної власності?
 2. Чи забезпечується онлайн доступ до об'єкта інтелектуальної власності?
 3. Чи отримувач прав інтелектуальної власності використовує їх активно для задоволення своїх потреб чи отримує повноваження власника прав інтелектуальної власності для подальшого їх розповсюдження?
 4. Який більший податковий тягар виникає з цивільно-правового договору: a) якщо вважати надання прав інтелектуальної власності за роялті чи вважати їх онлайн послугами?

 

Є тонка межа:

A) автор створює об'єкти інтелектуальної власності, передає права на використання прав інтелектуальної власності, якщо вважати таку діяльність послугами, то податкова може зайняти ще більш фіскальну позицію і вважати таку діяльність наданням власне об'єктів права інтелектуальної власності з метою отримання роялті, обгрунтовуючи це наступним: 

 1. це пасивний дохід,
 2. відсутні види діяльності які передбачають надання такого роду послуг
 3. більше того автором може бути тільки фізична особа, а не ФОП або юридична особа, яка отримує права інтелектуальної власності внаслідок договору на створення службового твору або створення твору на замовлення.

Наслідком цього може стати до нарахування податкових зобов'язань і необхідність сплачувати замість 5% - 19,5 %. 

Для прикладу:

 • Автор створює зображення і передає їх по ліцензійному договору ліцензіату, а ліцензіат використовує такі зображення у своїй господарської діяльності. Зображення передаються по e-mail в електронному форматі. То в форматі українського правового поля така діяльність автора вважається наданням власне об'єктів права інтелектуальної власності за роялті та по суті є пасивним доходом, тому оподатковується за ставкою 19,5%.
 • Якщо marketplace надає можливість користувачам завантажувати зображення, створені авторами для своєї приватної або господарської діяльності, то така діяльність маркетплейса буде вважатися онлайн-послугами та оподатковуватися ПДВ.

 

При прийнятті рішення щодо кваліфікації надання права на користування об'єктами інтелектуальної власності потрібно враховувати дуже багато нюансів, які повною мірою не розкриті в цій статті. Тому рекомендується звертатися за консультацією до вузькопрофільного спеціаліста.

 

Команда InstaDoc надає послуги з комплексного супроводження бізнесу, забезпечення юридичної роботи на підприємстві, ведення договірної роботи та бухгалтерські послуги. Детальніше про послугу "Віртуальний юрист"

Шаблони, які можуть бути вам корисними

Щодо програмного забезпечення

 1. Субліцензійний договір/ Sublicense agreement (укр-англ, універсальний)

 2. Договір про надання послуг та виконання робіт із розробки програмного комплексу
 3. Ліцензійний договір/ License agreement на програмне забезпечення (укр-англ)
 4. Software development agreement, eng, universal
 5. Лицензионный договор (исключительная лицензия) рос-англ
 6. Invoice / Рахунок-оферта (для ФОПів-розробників, замовник - нерез, укр-англ, постоплата, акт не треба)
 7. Invoice / Рахунок-оферта (для юросіб, ФОП, послуги із розробки та програмування, зам ФОП, юр рез і нерез, з і без ПДВ, акт не треба), укр-англ, євро, дол, грн
 8. Договір про розробку програмного комплексу (укр, англ, укр-англ)
 9. Договір про постачання програмної продукції (Україна, укр)
 10. Договір про розробку сайту-візитки (укр) Україна
 11. Ліцензійна угода на використання програмного забезпечення, англ, універсальна

 

Передача прав на використання об'єкта права інтелектуальної власності

 1. Договір про передання (відчуження) майнових прав
 2. Договір про створення за замовленням і використання твору (укр) Україна
 3. Договір про розподіл майнових прав на службовий твір, (укр), Україна
 4. Видавничий договір, (укр), Україна Договір між співавторами твору, (укр), Україна
 5. Договір про колективне управління майновими правами автора, (укр), Україна
 6. Договір між організацією колективного управління та особою, яка використовує твори, (укр), Україна
 7. Договір про виплату винагороди за використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань, (укр), Україна
 8. Договір про передання (відчуження) майнових прав на договір/документ з ІнСтаКо, (укр), Україна
 9. Ліцензійний договір про надання дозволу на використання об'єкта права інтелектуальної власності (знака для товарів і послуг), (укр), Україна
 10. Договір про надання послуг (створення реклами та передачу виключних майнових авторських та суміжних прав), (укр), Україна
 11. Ліцензійний договір про використання винаходу (невиключна ліцензія), (укр), Україна
 12. Ліцензійний договір на твір (матеріали для онлайн-курсів, разова оплата, передача прав в момент підписання договору)
 13. Договір про передання (відчуження) майнових прав, (укр), Україна

Дата публікації: 17.01.2024

Продиктуйте текст для пошуку
Готово