УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Договір про надання послуг та виконання робіт із розробки програмного комплексу

ДОГОВІР №  1-1  

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ВИКОНАННЯ РОБІТ ІЗ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ

 

м. Київ

00.00.2018 р.

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Розробник"), з однієї сторони, та

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставіПідстава діяльності представника та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Розробник"), з однієї сторони, та

ФОП ПІБ ФОП (надалі - "Розробник"), що діє на підставі Виписки з ЄДР, з однієї сторони, та

Громадянин(ка) Громадянство  ПІБ повністю  (надалі - "Розробник"), з однієї сторони, та

Повне найменування , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі - "Замовник"), з іншої сторони

Повне найменування , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі - "Замовник"), з іншої сторони

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР, (надалі - "Замовник"), з іншої сторони

Громадянин(ка) Громадянство  ПІБ повністю  (надалі - "Замовник"), з іншої сторони

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Договір про надання послуг та виконання робіт із розробки програмного комплексу (надалі – «Договір») про наступне.

 

Стаття 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Розробник приймає на себе виконання наступних робіт:

- Розробка макета дизайну Веб-сайту, іменованого далі Дизайн, з наступним затвердженням із Замовником;

- Порізка затвердженого дизайну і створення шаблонно всіх сторінок дизайну;

- Створення адміністративної частини для наповнення сайту контентом;

- Установка сайту на виділений сервер;

- Створення комп’ютерної програми для забезпечення функціонування сайту;

- Підтримка, доопрацювання та вдосконалення створених розділів сайту;

1.2. Для цілей цього Договору під «веб-сайтом» Сторони розуміють наступне:

Веб-сайт (або Сайт)  -  сукупність  програмних  та  апаратних  засобів, комп`ютерних програм з наступною  адресою  у  мережі  Інтернет  сайт разом  з  інформаційними ресурсами,  що  перебувають  у  розпорядженні  Замовника і забезпечують   доступ   юридичних   та   фізичних   осіб   до  цих інформаційних  ресурсів та інші інформаційні  послуги через мережу Інтернет.

 

Стаття 2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Обов’язки Розробника:

- Виконувати роботи і надавати послуги, зазначені в п. 1.1. цього Договору.

- Приймати від Замовника інформацію, необхідну для розробки програмного забезпечення;

- Невідкладно інформувати Замовника про:

 • непридатність або недоброякісність наданої Замовником інформації або технічної документації; 
 • можливі несприятливі для Замовника наслідки виконання його вказівок про спосіб виконання завдання; 
 • інші, не залежні від Розробника обставини, які можуть вплинути на якість роботи або неможливість її завершення в строк;

- Безоплатно виправити на вимогу Замовника всі виявлені помилки, зроблені з вини Розробника

- Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

- Зберігати конфіденційність інформації Замовника, отриманої від нього, а також змісту приватних повідомлень електронної пошти за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;

2.2. Права Розробника:

- Не приступати до роботи, а розпочату роботу призупинити у випадках, коли порушення Замовником своїх обов'язків за Договором перешкоджає виконанню Договору;

- Відмовитися від виконання Договору у випадках, якщо Замовник, незважаючи на своєчасне і обгрунтоване попередження з боку Розробника про обставини, зазначених у п. 2.1.3 Договору, в розумний і обумовлений протоколом строк не замінить непридатні або недоброякісні матеріали і технічну документацію, не змінить вказівок про спосіб виконання роботи, або не застосує інших заходів для усунення зазначених обставин. 

2.3. Обовязки Замовника:

Прийняти від Розробника виконані за Договором роботи;

- Своєчасно здійснювати оплату;

- В триденний строк, не враховуючи вихідні дні, за відсутності претензій підписувати та передавати Розробнику Акт приймання-передачі виконаних Робіт;

- Приймати всі залежні від Замовника міри для усунення обставин, зазначених у пункті 2.1.3. цього Договору.

2.4. Права Замовника:

- Вимагати від Розробника виконання Робіт відповідно до умов даного Договору;

- Здійснювати контроль за ходом та якістю виконання Робіт Розробником.

 

Стаття 3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

Вартість надання послуг, зазначених в п. 1.2. цього Договору, Розробником всього становить  Загальна вартість товару з ПДВ грн. (прописом (укр.) ) з урахуванням ПДВ, в тому числі:

- вартість послуг без урахування ПДВ Загальна вартість товару без ПДВ грн (прописом (укр.) ) та

-  сума ПДВ ПДВ в загальній вартості товару грн (прописом (укр.) ).

- Об'сяг і вартість послуг, що мають бути надані Розробником, будуть визначатися Сторонами шляхом укладення додаткових угод.

 

- У випадку надання  послуг Розробником за дорученням Замовника, такі  послуги оплачуються, у розмірі погодженому Сторонами.

Вартість однієї години роботи Розробника становить  Загальна вартість товару з ПДВ грн (прописом (укр.) ), в тому числі:

Загальна вартість товару з ПДВ грн (прописом (укр.) ) та

ПДВ в загальній вартості товару грн (прописом (укр.) ).

Вартість надання послуг, зазначених в п. 1.2. цього Договору, Розробником всього становить  гривневий еквівалент Загальна вартість товару з ПДВ дол. США (прописом (укр.) ), що розраховується по курсу Національного Банку України на дату здійснення платежу, з урахуванням ПДВ, в тому числі: 

- вартість без урахування ПДВ Загальна вартість товару без ПДВ дол. США (прописом (укр.) )

- сума ПДВ ПДВ в загальній вартості товару  дол. США (прописом (укр.) ).

- Об'сяг і вартість послуг, що мають бути надані Розробником, будуть визначатися Сторонами шляхом укладення додаткових угод.

- У випадку надання  послуг Розробником за дорученням Замовника, такі  послуги оплачуються, у розмірі погодженому Сторонами.

Вартість однієї години роботи Розробника становить  гривневий еквівалент Загальна вартість товару з ПДВ дол. США (прописом (укр.) ), що перераховується по курсу НБУ на дату здійснення оплати, в тому числі:

- вартість без урахування ПДВ Загальна вартість товару без ПДВ дол. США (прописом (укр.) ) та

- сума ПДВ ПДВ в загальній вартості товару дол. США (прописом (укр.) ).

Вартість надання послуг, зазначених в п. 1.2. цього Договору, Розробником всього становить  гривневий еквівалент Загальна вартість товару з ПДВ дол. США (прописом (укр.) ), що розраховується по курсу продажу АТ КБ "Приватбанк" на дату здійснення платежу, з урахуванням ПДВ, в тому чисті:

- вартість без урахування ПДВ Загальна вартість товару без ПДВ дол. США (прописом (укр.) ) та

- сума ПДВ ПДВ в загальній вартості товару дол. США (прописом (укр.) ).

- Об'сяг і вартість послуг, що мають бути надані Розробником, будуть визначатися Сторонами шляхом укладення додаткових угод.

- У випадку надання  послуг Розробником за дорученням Замовника, такі  послуги оплачуються, у розмірі погодженому Сторонами.

Вартість однієї години роботи Розробника становить  гривневий еквівалент  Загальна вартість товару з ПДВ дол. США (прописом (укр.) ), що перераховується по курсу продажу АТ КБ "Приватбанк",  урахуванням ПДВ, в тому числі:

- вартість без урахування ПДВ Загальна вартість товару з ПДВ дол. США (прописом (укр.) ) та

- сума ПДВ ПДВ в загальній вартості товару дол. США (прописом (укр.) ).

Замовник здійснює 100 % передоплату послуг протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту підписання цього Договору. Якщо останній можливий для оплати календарний день (Дата сплати рахунку) випадає на вихідний або неробочий тдень, то оплата повинна бути здійснена в останній робочий день перед Датою сплати рахунку.

Замовник здійснює 100 % передоплату послуг протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання рахунку від Розробника. Якщо останній можливий для оплати календарний день (Дата сплати рахунку) випадає на вихідний або неробочий тдень, то оплата повинна бути здійснена в останній робочий день перед Датою сплати рахунку.

Замовник здійснює 100 % оплату послуг протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту підписання акту приймання-передачы наданих послуг. Якщо останній можливий для оплати календарний день (Дата сплати рахунку) випадає на вихідний або неробочий тдень, то оплата повинна бути здійснена в останній робочий день перед Датою сплати рахунку.

Замовник здійснює оплату послуг Розробника в наступному порядку:

50 %   - в строк до 00.00.2018 р. ;

50 % % - в строк до 00.00.2018 р. .

Замовник здійснює оплату послуг Розробника, що визначається додатклвими угодами до цього Договору.

 

Стаття 4. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ВИКОНАНИХ РОБІТ

 

4.1. Приймання результатів роботи здійснюється відповідно до вимог, викладених у Технічному завданні першого етапу та Технічному завданні другого етапу.

4.2. При завершенні роботи Розробник передає сайт Замовникові шляхом завантаження архіву файлів та вихідного коду сервер або хостинг Замовника.

4.3. Замовник протягом 2-х днів з дня отримання сайту в порядку, передбаченому п. 4.2. цього Договору, оформляє акт здачі-приймання роботи або направляє Розробнику мотивовану відмову від приймання роботи. У разі не оформлення Замовником акту здачі-приймання, без мотивованої відмови від приймання роботи протягом зазначеного терміну, робота вважається прийнятою. 

4.4. При мотивованій відмові від приймання роботи Замовник за участю Розробника складає протокол із зауваженнями і переліком необхідних доопрацювань і термінів їх виконання. 

Стаття 5. ЯКІСТЬ РОБІТ

5.1. При виявленні недоліків виконаних робіт, допущених з вини Розробника, Замовник має право вимагати від Розробника:

- Усунути безоплатно недоліки.

- Зменшити вартість робіт відповідно до невиконаного обсягу роботи.

5.2. Розробник не звільняється від виплати неустойки за порушення терміну закінчення    виконання Робіт навіть при виконанні вимог, які були пред'явлені Замовником, про безоплатне усунення недоліків, про повторному виконанні робіт (послуг), про повторному виконанні Роботи та ін.

5.3. Всі перераховані вище вимоги пред'являються в процесі виконання або при прийнятті виконаних робіт. Після підписання актів приймання-передачі виконаних робіт, вимоги щодо прихованих недоліків можуть бути пред'явлені: протягом гарантійного терміну, що становить 1 (один) місяць з моменту підписання акту приймання-передачі виконаних робіт першого етапу та акту приймання-передачі виконаних робіт другого етапу відповідно.

5.4. Усунення Розробником недоліків повинно здійснюватися в розумний термін, що зазвичай застосовується до такого виду робіт.

 

Стаття 6. ЗАХИСТ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ ТА КОФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

6.1. Сторони підтверджують розуміння ними важливості договірного врегулювання відносин із забезпечення режиму комерційної таємниці та конфіденційної інформації та погоджуються взяти на себе наступні обов'язки:

- Протягом 5 років з дня набрання чинності цим Договором Розробник зобов'язується:

 • не розголошувати ніякої конфіденційної інформації, комерційної таємниці, отриманих ним від Замовника, будь-яким іншим третім особам, включаючи органи державної влади, підприємства, установи, організації усіх форм власності та підпорядкування;
 • не використовувати комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію для своєї власної вигоди.

Замовник зобов'язується дотримуватися такого ж ступеня секретності з метою уникнення розголошення або використання конфіденційної інформації, комерційної таємниці, отриманої від Розробника, іншими особами, якого Замовник дотримувався б в розумній мірі стосовно своєї власної конфіденційної інформації та/або комерційної таємниці.

6.2. Інформація не вважається і не буде вважатися конфіденційною та/або комерційною таємницею і, відповідно, Сторони не будуть мати ніяких обов'язків відносно подібної інформації, якщо вона задовольняє вимоги, викладені в будь-якому із наступних пунктів:

- Інформація вже відома Стороні, яка її одержує.

- Інформація незалежно розроблена Розробником, за умови, що особа або особи, що її розробили, не мали доступу до конфіденційної інформації за цим Договором.

- Інформація дозволена до оприлюднення (розголошення) за взаємною згодою Сторін.

- Інформація розкрита уповноваженому державному органу на підставі імперативних приписів відповідного чинного законодавства під загрозою настання неспівмірних негативних правових наслідків для Розробника/Замовника, у разі відмови у наданні інформації, за умови, що Розробник/Замовник, доклав максимальні зусилля для уникнення доступу до інформації третіх осіб, оприлюднення (розголошення) інформації.

Стаття 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

7.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

7.3. У разі якщо Замовник не виконує вимоги цього Договору, Розробник звільняється від відповідальності за несвоєчасне виконання Робіт за Договором.

У разі несплати у строк узгодженої суми за надання послуг або недоплати за товар у строк, Замовник повинен сплатити: пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за  який сплачується пеня, від суми заборгованості за кожен день прострочення.

У разі несплати у строк узгодженої суми за надання послуг або недоплати за товар у строк, Замовник повинен сплатити пеню за кожен день прострочення у розмірі0,1 і % від суми заборгованості, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, який сплачується пеня, від суми заборгованості 

 • У разі прострочення платежу понад 3 календарних днів – додатково штраф у розмірі 3 (три) % від  суми  заборгованості,
 • У разі прострочення платежу понад 10 (десять) календарних днів – додатково штраф у розмірі 10 (десять) % від суми заборгованості.
 • У разі прострочення платежу понад 3 календарних днів – додаткофо штраф у розмірі 3 (три) % від  загальної вартості цього Договору,
 • У разі прострочення платежу понад 3 (три) календарних днів – додаткофо штраф у розмірі 10 (десять) % від загальної вартості цього Договору.
 • У разі прострочення платежу понад 3 (три) календарних днів – додатково штраф у розмірі 10 000 грн (десять тисяч гривень, 00 копійок) ,
 • У разі прострочення платежу понад 50 000 грн (п'ятдесят тисяч гривень, 00 копійок) календарних днів – додатково штраф у розмірі 50 000 грн (п'ятдесят тисяч гривень, 00 копійок) .
 • У разі прострочення платежу понад 3 календарних днів – додатково штраф у розмірі 3 (три) % від  суми  заборгованості.

У разі прострочення платежу понад 3 календарні дні – додатково штраф у розмірі 3 (три) % від  загальної вартості цього Договору.

У разі прострочення платежу понад 3 (три) календарні дні – додатково штраф у розмірі 10 000 грн (десять тисяч гривень, 00 копійок) .

У разі ненадання послуг у строк, передбачений цим Договором, Розробник повинен сплатити  пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за  який сплачується пеня, від суми заборгованості за кожен день прострочення.

У разі ненадання послуг у строк, передбачений цим Договором, Розробник повинен сплатити  пеню за кожен день прострочення у розмірі 0,1 % від суми заборгованості, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, який сплачується пеня, від суми заборгованості.

У разі ненадання послуг у строк понад 3 (три) календарні дні , Розробник повинен сплатити штраф у розмірі 3 (три) % від суми невиконаного або своєчасно невиконаного зобов'язання.

У разі ненадання послуг понад 10 (десять) календарних днів Розробник повинен сплатити штраф у розмірі 10 (десять) календарних днів % від суми невиконаного або своєчасно невиконаного зобов'язання.  

У разі ненадання послуг у строк понад 3 (три) календарні дні , Розробник повинен сплатити штраф у розмірі 3 (три)  від загальної вартості цього Договору.

У разі ненадання послуг понад 10 (десять) календарних днів Розробникь повинен сплатити штраф у розмірі  10 (десяти) від загальної вартості цього Договору.  

У разі ненадання послуг у строк понад 3 (три) календарні дні , Розробник повинен сплатити штраф у розмірі  10 000 грн (десяти тисяч гривень, 00 копійок) .

У разі ненадання послуг понад 10 (десять) календарних днів Розробник повинен сплатити штраф у розмірі 50 000 грн (п'ятдесяти тисяч гривень, 00 копійок) .  

У разі ненадання послуг у строк понад 3 (три) календарні дні , Розробник повинен сплатити штраф у розмірі 3 (три) % від суми невиконаного або своєчасно невиконаного зобов'язання.

У разі ненадання послуг у строк понад 3 (три) календарні дні , Розробник повинен сплатити штраф у розмірі 3 (три) % від загальної вартості цього Договору.

У разі ненадання послуг у строк понад 3 (три) календарні дні , Розробник повинен сплатити штраф у розмірі  10 000 грн (десяти тисяч гривень, 00 копійок) .

Допускається стягнення тільки штрафних санкцій, при цьому можливість вимагати відшкодування збитків виключається.

Збитки підлягають стягненню у повній сумі понад штрафні санкції.

За вибором кредитора можуть бути стягнуті або збитки, або штрафні санкції.

 

Стаття 8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

8.2. Усі спори, розбіжності, непогодження або вимоги,  що виникають з цього Договору або у зв’язку з ним, зокрема що стосуються його тлумачення, виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню шляхом переговорів згідно чинного, а у разі недосягнення згоди – у відповідному суді згідно чинного законодавства України.

 

Стаття 9. ДІЯ ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та  скріплення печатками Сторін.

9.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 9.1 цього Договору та діє до повного виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором.

9.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

9.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється Додатковою Угодою до цього Договору.

9.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної Додаткової Угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій Додатковій Угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

9.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється Додатковою Угодою до цього Договору.

9.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної Додаткової Угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

 

Стаття 10. Антикорупційне застереження.

10.1. Під час виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких коштів або цінностей, прямо або опосередковано, будь-яким особам, для впливу на дії або рішення цих осіб з метою отримання будь-яких неправомірних переваг або переслідуючи інші неправомірні цілі.

10.2. Під час виконання своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються такими, що застосовуються до цього Договору, законодавством як надання/отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

10.3. У разі виникнення у Сторони підозр, що сталося або може статися порушення будь-яких положень пп. 10.1, 10.2, відповідна Сторона зобов'язується повідомити про це іншу Сторону в письмовій формі. Після письмового повідомлення відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. Це підтвердження повинне бути відіслане протягом десяти робочих днів з дати письмового повідомлення.

10.4. У письмовому повідомленні Сторона зобов'язана посилатися на факти або надати аргументи про можливе порушення будь-яких положень пп. 9.1, 9.2 контрагентом, його афілійованими особами, працівниками або посередниками, що виражається в діях, які кваліфікуються чинним законодавством, як надання/отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії, які порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

10.5. У разі порушення однією Стороною зобов'язань утримуватися від заборонених у розділі 9 цього Договору дій та/або неотримання іншою Стороною у встановлений цим договором термін підтвердження про те, що порушення не відбулися або не відбудуться, інша Сторона має право розірвати договір в односторонньому порядку повністю або в частині, відправивши письмове повідомлення про розірвання. Сторона, за ініціативою якої було розірвано цей Договір згідно з положеннями цього розділу, має право вимагати відшкодування реальних збитків, які виникли в результаті такого розірвання.

Стаття 11. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ (відомості).

11.1 . Укладаючи цей Договір, Сторони підтверджують те, що:

- їм відомі їх права як суб'єктів персональних даних, визначених Законом України «Про захист персональних даних», мета збору таких даних та особи, яким можуть передаватися їх персональні дані;

- Сторони дають взаємну згоду на внесення в базу даних іншої Сторони – «Контрагенти» (або аналогічну по суті) свої персональні дані (надані відомості) з метою забезпечення реалізації адміністративно-правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту тощо.

11.2. Представники Сторін, уповноважені на підписання цього Договору, погодилися на те, що їх персональні дані, які стали відомі Сторонам у зв'язку з укладенням цього Договору, включаються в бази персональних даних Сторін (за їх наявності). Представники Сторін, підписуючи Договір, підтверджують, що вони знають свої права відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Підписуючи цей Договір, уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на опрацювання їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень на укладення, зміна та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин.

11.3. Підписуючи цей Договір, Сторони, згідно із Законом України «Про захист персональних даних», надають взаємну згоду на опрацювання їх персональних даних, а саме: назви, місцезнаходження/місцепроживання, реєстраційних даних (номера державної реєстрації в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців), інформації про систему оподаткування (індивідуального податкового номера, реєстраційного номера облікової картки платника податків, номера свідоцтва про статус платника ПДВ), банківських реквізитів, електронних ідентифікаційних даних (IP-адреса, телефон, e-mail), прізвища, імені, по батькові, особистого підпису та інших даних, які дають змогу ідентифікувати особу, яка діє в інтересах та/або від імені однієї зі Сторін та інших даних, які передає одна Сторона інший з метою встановлення податкових, господарських відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, в сфері економічних, фінансових послуг і страхування, вивчення споживчого попиту та статистики, в маркетингових, інформаційних, рекламних або інших аналогічних цілях. Сторони проінформовані про те, що їх персональні дані внесені до бази персональних даних, а також проінформовані про свої права згідно із Законом України «Про захист персональних даних».

Стаття 12. ЗАПЕВНЕННЯ ТА ГАРАНТІЇ

12.1. Сторони під час укладення цього договору підтверджують і гарантують вищевикладене, із тим щоб це створило підстави для цієї угоди, залишилося в повній силі станом на дату його укладення, та вважалося повторений на дату його завершення;

12.2. Сторони є належно створеними, зареєстрованими та законно функціонують згідно з вимогами законодавства, мають повні корпоративні права та повноваження володіти, користуватися і розпоряджатися своїм майном, приймати на себе і виконувати зобов'язання відповідно до цього Договору;

12.3. Сторони повинні вжити всі необхідні корпоративні, юридичні та інші заходи, які потрібні для санкціонування цього Договору, а також і всіх інших документів, які повинні бути укладені в зв'язку з цим Договором;

12.4. Цей Договір був належним чином укладений законними та належним чином уповноваженими представниками й містить законні, остаточні та дійсні зобов'язання, забезпечені всіма необхідними правовими санкціями, укладання та виконання цього Договору не суперечить і не призводить до будь-якого порушення або недотримання будь-якого закону або постанови, або наказу будь-якого урядового, судового, іншого органу влади, установчих документов, правил і постанов Сторін, або будь-яких угод або документів, в яких Сторона цього Договору є зобов'язаною особою, або які є обов'язковими для Сторони в силу будь-яких причин;

12.5. Усі згоди, дозволи, погодження, реєстрація у відповідних державних органах та установах влади, необхідні Сторонам у зв'язку з укладенням, виконанням, дотриманням, дійсністю цього Договору, були отримані та мають повну силу;

12.6. Не існує судових справ або позовів, які нерозглянуті, які загрожують Стороні і які містять обґрунтовану ймовірність несприятливого впливу на цей Договір;

12.7. Не існує страйків або трудових спорів проти Сторони, які були не вирішені, які містять ймовірність несприятливого впливу на цей Договір;

12.8. Сторони не мають прострочених податкових зобов'язань, які можуть мати несприятливий вплив на цей Договір.

Стаття 13. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 

13.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

13.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися  при тлумаченні умов цього Договору.

13.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

13.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

13.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

13.6. Усі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

13.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

Стаття 14. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Розробник

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в  Назва банку   МФО банку МФО

За Розробника

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Розробник

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в  Назва банку   МФО МФО банку

За Розробника

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Розробник

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

Інше 1

За Розробника

____________________ ФОП ПІБ ФОП

Розробник

ПІБ повністю

Громадянство Громадянство

РНОКПП Інд. податковий номeр

Місцепроживання: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особуКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Тел. Номер телефону №1

E-mail: E-mail

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

За Розробника

____________________  ПІБ повністю

Замовник

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

За Замовника

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Замовник

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

За Замовника

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Замовник

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Телефон основний

E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

Інше 1

 

____________ ФОП ПІБ ФОП

Замовник

Громадянин(ка) Громадянство

ПІБ повністю

ІПН Інд. податковий номeр

Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особуКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адреса реєстрації місця проживання Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел. Номер телефону №1

E-mail:E-mail

п/р № рахунку в Назва банку  МФО МФО банку

За Замовника

___________________ ПІБ повністю