УКР
ENG
POL
BUL

Визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг та імплементація законодавства Європейського Союзу у сфері електронної ідентифікації

Підпунктом “а” пункту 1 статті 140 частини 6 глави 6 розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони визначено, що сторони підтримують діалог з питань регулювання електронної торгівлі, що включає, inter alia, зокрема питання визнання сертифікатів електронних підписів, виданих населенню, та сприяння розвитку послуг транскордонної сертифікації.

Відповідно до Доповнення XVII-3 до глави 6 розділу IV Угоди про асоціацію передбачається наближення законодавства України до права Європейського Союзу, зокрема, до положень Директиви № 1999/93/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 грудня 1999 року про електронні підписи, що застосовується в межах Співтовариства.

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення укладення угоди між Україною та Європейським Союзом про взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг та імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері електронної ідентифікації", прийнятий 01.12.2022р. повністю набирає чинність 31.12.2023 р.

Метою його прийняття є пришвидшення інтеграції України до Єдиного цифрового ринку Європейського Союзу, а також максимальне наближення положень національного законодавства до європейських вимог у сферах електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг (Пояснювальна записка до проєкту).

Проте, з 01.01.2023р. вже діють ті його положення, що доповнити Закон України "Про електронні довірчі послуги", а саме, частиною другою у ст. 22 та розділ VII "Прикінцеві та перехідні положення" пунктом 6-1.

Що наразі вже діє

Згідно з ч. 2 ст. 22 Закону України "Про електронні довірчі послуги", ідентифікація особи, яка звернулася за отриманням послуги формування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа, здійснюється в один із таких способів:

1) за особистої присутності фізичної особи, фізичної особи - підприємця чи уповноваженого представника юридичної особи - за результатами перевірки відомостей (даних) про особу, отриманими у встановленому законодавством порядку з Єдиного державного демографічного реєстру, за паспортом громадянина України або іншими документами, виданими відповідно до законодавства про Єдиний державний демографічний реєстр та про документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи;

2) віддалено (без особистої присутності особи), з одночасним використанням засобу електронної ідентифікації, що має високий або середній рівень довіри, раніше виданого фізичній особі, фізичній особі - підприємцю чи уповноваженому представнику юридичної особи за особистої присутності, та багатофакторної автентифікації;

3) за ідентифікаційними даними особи, що містяться у кваліфікованому сертифікаті електронного підпису чи печатки, раніше сформованого (сформованої) та виданого (виданої) згідно з пунктом 1 або 2 цієї частини, за умови чинності такого сертифіката;

4) з використанням інших способів ідентифікації, визначених законом, надійність яких є еквівалентною особистій присутності та підтверджена органом з оцінки відповідності.

Відповідно до пункту 6-1 розділу VII Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про електронні довірчі послуги" визначено наступне.

Тимчасово, до взаємного визнання між Україною та Європейським Союзом електронних довірчих послуг, як виняток з положень частини першої статті 38 цього Закону, визнати в Україні:

1) результати надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, що надаються кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг, відомості про яких та про кваліфіковані електронні довірчі послуги, які вони надають, внесені до Довірчого списку держави - члена Європейського Союзу або держави - члена Європейської асоціації вільної торгівлі (далі - європейські кваліфіковані надавачі);

2) статус європейських кваліфікованих надавачів, що прирівнюється до статусу кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг згідно із цим Законом;

3) статус засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки, що використовуються європейськими кваліфікованими надавачами при наданні електронних довірчих послуг та внесені до списку сертифікованих засобів для створення кваліфікованого електронного підпису, який веде Європейська комісія відповідно до статті 31 Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 910/2014 від 23 липня 2014 року про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку та про скасування Директиви 1999/93/ЄС, що прирівнюється до статусу засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки відповідно до цього Закону;

4) перелік довірчих списків держав - членів Європейського Союзу, інформацію про які публікує Європейська Комісія відповідно до частини четвертої статті 22 Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 910/2014 від 23 липня 2014 року про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку та про скасування Директиви 1999/93/ЄС.

Деякі положення набувають чинності 31.12.2023р

У ст. 4 ЗУ "Про електронні довірчі послуги" Додані декілька нових засад державного регулювання та управління у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації, а саме:

вільного обігу послуг електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг в Україні, а також можливості вільного надання послуг електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг надавачами послуг електронної ідентифікації та надавачами електронних довірчих послуг, які є нерезидентами України, у разі визнання таких послуг згідно з вимогами цього Закону

забезпечення доступності та можливостей використання послуг електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг для осіб з інвалідністю нарівні з іншими фізичними особами;

відповідності вимог до електронної ідентифікації та надання електронних довірчих послуг національним, європейським та міжнародним стандартам.

Фізичні особи, які є користувачами послуг електронної ідентифікації або електронних довірчих послуг, під час отримання таких послуг будуть мати право замість прізвища, власного імені та по батькові (за наявності) використовувати псевдонім у випадках, визначених законом, за умови обов’язкового зазначення про його використання у засобах електронної ідентифікації та сертифікатах відкритих ключів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (ЗУ "Про електронні довірчі послуги" буде доповнено ст. 4-1).

Вносяться зміни до ст. 6 ЗУ "Про електронні документи та електронний документообіг". Так, з 31.12.2023р. передбачається, що накладанням електронного підпису та/або електронної печатки завершується створення електронного документа. Також, суб’єкти електронного документообігу використовують електронні підписи та електронні печатки у випадках, встановлених законодавством, або за домовленістю між відповідними суб’єктами.

Крім правочинів, передбачених статтею 31 цього Кодексу, фізична особа у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років (неповнолітня особа) матиме право, крім іншого, самостійно укладати договір про отримання електронних довірчих послуг" (ст. 32 ЦК України Неповна цивільна дієздатність фізичної особи у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років).

Як і раніше, правочин, вчинений в електронній формі, може бути визнаний судом недійсним у разі, якщо під час його вчинення використовувався кваліфікований електронний підпис чи печатка, кваліфікований сертифікат якого (якої) не містить відомостей, передбачених частиною другою цієї статті, або містить недостовірні відомості. Але, перелік обов’язкових вимог до кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, визначений частиною другою цієї статті, з 31.12.2023 буде вичерпним. До того ж вимоги до кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів будуть дещо доповнені.

Електронний документообіг допомагає компаніям зберегти час та ресурси, оскільки він значно зменшує час, необхідний для обробки документів, а також знижує витрати на їх обробку і зберігання. Електронний документообіг може допомогти зберегти час та ресурси компанії, що може позитивно вплинути на її ефективність та продуктивність. ІнстаДок не тільки познайомить вас з електронним документообігом, але й навчить правильно структурувати документи, зберігати їх і користуватися у будь-яких сферах.

ІнстаДок це - платформа для створення та обробки документів, що працює в онлайн-режимі. ІнстаДок може забезпечувати електронний документообіг, який дає змогу створювати, редагувати, обмінюватися та зберігати електронні документи в цифровому форматі.

Зареєструйтесь на сайті ІнстаДок, щоб зручно користуватись електронним документообігом, у тому числі підписувати свої документи онлайн.

 

Автор: Кухарев Ілля, ГО "Школа Сталого Розвитку"

Дата публікації: 28.03.2023

Продиктуйте текст для пошуку
Готово