УКР
ENG
POL
BUL

Особливості оподаткування агентської діяльності

Агентська діяльність є об’єктом оподаткування ПДВ та підлягає оподаткуванню у загальновстановленому порядку за основною ставкою, тобто, 20 відсотків.
Податок на прибуток від ведення агентської діяльності, також, є базовим та становить 18 відсотків.

Об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 ПКУ розташоване на митній території України (підпункти «а» і «б» пункту 185.1 статті 185 Податкового кодексу України).

Водночаспостачання товарів - будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (підпункт 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України).

Також, постачання послуг - будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 податкового кодексу України).

Датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг, вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше (ст. 187.1 Податкового кодексу України):

а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку. Для документів, складених в електронній формі, датою оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку, вважається дата, зазначена у самому документі як дата його складення відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", незалежно від дати накладення електронного підпису.

При цьому, для туристи  чних агентів щодо бази оподаткування, існує окрема норма. Так, базою оподаткування для операцій, які здійснюються туристичним агентом, є винагорода, яка нараховується (виплачується) туристичним оператором, іншими постачальниками послуг на користь такого туристичного агента, у тому числі за рахунок коштів, отриманих останнім від споживача туристичного продукту (туристичної послуги) (ст. 207.5 Податкового кодексу України).

Нагадаємо, що агентська винагорода виплачується комерційному агенту після оплати третьою особою за угодою, укладеною з його посередництвом, якщо інше не передбачено договором сторін (частина друга статті 301 Господарського кодексу України).

На дату оподаткування платник податку повинен нарахувати податкові зобов'язання з ПДВ, скласти та зареєструвати в ЄРПН відповідну податкову накладну.

Отже, агентська діяльність є є об’єктом оподаткування ПДВ та підлягає оподаткуванню у загальновстановленому порядку за основною ставкою, тобто, 20 відсотків.

База оподаткування за такою операцією визначається виходячи з винагороди агента, що отримана від принципалів в межах виконання агентського договору. Кошти, які приймаються агентом в межах виконання агентського договору як суми платежів за товари/послуги для подальшого перерахування таких коштів принципалам, до бази оподаткування ПДВ не включаються, так роз'яснює податкова у деяких індивідуальних податкових консультаціях.
 

Податок на прибуток

Об’єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього Кодексу (підпункт 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України,).

У разі надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, комісії, транспортного експедирування або за агентськими договорами доходом є сума отриманої винагороди повіреного (агента) (пункт 292.4 статті 292 Податкового кодексу України).

Зауважимо, що стаття 292 Податкового кодексу України регулює порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої - третьої груп. "Єдинники" 4-ї групи нечасто використовують у своїй діяльності агентські договори, тому просто згадаємо, що податокв на прибуток такиї платників регулює стаття 293 Плдаткового кодксу України.

Податок на прибуток від ведення агентської діяльності є базовим. Згідно пункту 136.1 статті 136 Податкового кодексу України, базова (основна) ставка податку на прибуток становить 18 відсотків.

  

  

 

Дата публікації: 27.10.2021

Продиктуйте текст для пошуку
Готово