УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Агентський договір (укр-англ версія)

 АГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР №    номер договору

 

дата договору

AGENCY AGREEMENT No.номер договору

 

dd.дата договору

ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі - "Агент"), з однієї сторони, та

Private entrepreneur ПІБ ФОП (Eng.) , acting on the basis of the Extract from the Unified State Register (hereinafter – the "Agent"), on the one hand, and

Повне найменування , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Агент"), з однієї сторони, та

Повне найменування (Eng.) , registered at Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented by Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , acting on the basis of the Підстава діяльності представника (Eng.)  (hereinafter – the "Agent"), on the one hand, and

Повне найменування , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Агент"), з однієї сторони, та

Повне найменування (Eng.) , registered at Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented by Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , acting on the basis of the Підстава діяльності представника (Eng.)  (hereinafter – the "Agent"), on the one hand, and

Повне найменування , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  та Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Агент"), з однієї сторони, та

Повне найменування (Eng.) , registered at Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented by Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , acting on the basis of the Підстава діяльності представника (Eng.)  and Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , acting on the basis of Підстава діяльності представника (Eng.)  (hereinafter – the "Agent"), on the one hand, and

Повне найменування , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  та Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Агент"), з однієї сторони, та

Повне найменування (Eng.) , registered at Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented by Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , acting on the basis of the Підстава діяльності представника (Eng.)  and Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , acting on the basis of Підстава діяльності представника (Eng.)  (hereinafter – the "Agent"), on the one hand, and

П. ПІБ повністю ,  що проживає за адресою Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (надалі - "Агент"), з однієї сторони, та

Mr./Mrs. ПІБ повністю (Eng.) , resided at Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (Eng.) (hereinafter – the "Agent"), on the one hand, and

Повне найменування , що зареєстрований (а)е за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Агент"), з однієї сторони, та

Повне найменування (Eng.) , registered at Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , acting on the basis of the Підстава діяльності представника (Eng.)  (hereinafter – the "Agent"), on the one hand, and

Компанія Повне найменування , реєстраційний номер Код компанії , юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі – «Принципал»), з другої сторони       

Повне найменування (Eng.) , company number  Код компанії , with its registered address at: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented by Посада представника (Eng.) ПІБ представника (Eng.) , who acts on the basis of  Підстава діяльності представника (Eng.) (hereinafter – the “Principal”), on the other hand

ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі - "Принципал"), з другої сторони   

Private entrepreneur ПІБ ФОП (Eng.) , acting on the basis of the Extract from the Unified State Register (hereinafter – the "Principal"), on the other hand

Повне найменування , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Принципал"), з другої сторони   

Повне найменування (Eng.) , registered at Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented by Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , acting on the basis of the Підстава діяльності представника (Eng.)  (hereinafter – the "Principal"), on the other hand

Повне найменування , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника

та Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника   (надалі - "Принципал"), з другої сторони   

Повне найменування (Eng.) , registered at Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented by Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , acting on the basis of the Підстава діяльності представника (Eng.)  and Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , acting on the basis of the Підстава діяльності представника (Eng.)   (hereinafter – the "Principal"), on the other hand

Компанія Повне найменування , реєстраційний номер Код компанії , юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  та Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника   (надалі – «Принципал»), з другої сторони       

Повне найменування (Eng.) , company number  Код компанії , with its registered address at: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented by Посада представника (Eng.) ПІБ представника (Eng.) , who acts on the basis of  Підстава діяльності представника (Eng.)  and Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , who acts on the basis of Підстава діяльності представника (Eng.) (hereinafter – the “Principal”), on the other hand

П. ПІБ повністю ,  що проживає за адресою Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (надалі - "Принципал"), з другої сторони 

Mr./Mrs. ПІБ повністю (Eng.) , resided at Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (Eng.) (hereinafter – the "Principal"), on the other hand

Повне найменування , реєстраційний номер Код компанії , юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі – «Принципал»), з другої сторони       

Повне найменування (Eng.) , registration number  Код компанії , with its registered address at: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) represented by Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.)  , who acts on the basis of  Підстава діяльності представника (Рус.) (hereinafter – the “Principal”), on the other hand

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Агентський Договір (надалі – «Договір») про наступне.

 

hereinafter referred to as the "Parties" have entered into this Agency Agreement (hereinafter – the “Agreement”) as follows.

 

Стаття 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 Агент зобов'язується за дорученням та в інтересах Принципала за винагороду сприяти укладанню угод Принципалом, зобов'язується робити з доручення Принципала юридичні й інші дії від свого імені, але за рахунок Принципала, або від імені й за рахунок Принципала.

 

Article 1. SUBJECT OF THE AGREEMENT

1.1. The agent is obligated on behalf and in the interests of the Principal, for reward, to promote the conclusion of transactions by the Principal, undertakes to perform on behalf of the Principal other actions on its own behalf, but at the expense of the Principal, or on behalf and at the expense of the Principal.

1.2. Корпорація Принципала в галузі галузь ,  бажає розширити свою діяльність на території, що зазначена  нижче,  Агент бажає сприяти Принципалу в просуванні його продукції на території, і цим Агент погодився провести пошук території, щоб знайти потенційних покупців.

 

1.2. Principal's corporation in the industry of галузь  wishes to extend its in the Territory hereinafter described, and Agent is willing to assist Principal in order to promote the latter’s Products in the Territory,  Agent hereby agreed to prospect the territory in order to find the prospective buyers.

1.3.  Агент має право укладати із третіми особами договори про надання агентських послуг, предмет яких співпадає з предметом цього договору;

1.2. The Agent has the right to conclude agreements with third parties on the provision of agency services, the subject of which coincides with the subject of this agreement;

1.3.  Агент не має права укладати із третіми особами договори про надання агентських послуг, предмет яких співпадає з предметом цього договору;

1.3. The Agent has no right to conclude agreements with third parties on the provision of agency services, the subject of which coincides with the subject of this agreement;

1.4. Тарифи на ліцензію спільно встановлюються  Принципалом та Агентом.

1.4. License fees are set jointly by the Principal and the Agent.

1.3.  Повноваження Агента на здійснення від імені Принципала угод згідно з умовами цього договору підтверджуються відповідною довіреністю. 

1.3. The authority of the Agent to execute on behalf of the Principal Agreements, in accordance with the terms of this agreement, is confirmed by the respective power of attorney.

1.5.  Повноваження Агента на здійснення від імені Принципала угод згідно з умовами цього договору підтверджуються цим договором і не потребують додаткого підтвердження.

1.5. The Agent's authority to perform on behalf of the Principal аgreements, in accordance with the terms of this agreement, is confirmed by this agreement and does not require additional confirmation.

1.6.  Повноваження агента обмежені територією. Агент виконує свої зобов'язання за договором  на території країна

1.6. The authority of the Agent is limited to the territory. The agent fulfills his obligations under the Agreement on the territory ofкраїна

Стаття 2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Обов’язки Агента:

-  Агент має здійснювати свої повноваження віповідно до закону та цього договору, добросовісно та в межах, що потребує даний вид угоди.

- Приймати від Принципала інформацію, необхідну для надання послуг;

- Повідомляти Принципалу про кожний випадок його посередництва в укладанні угоди в інтересах Принципала;

- Негайно повідомити Принципала про:

 • непридатність або недоброякісність наданої Принципалом інформації; 
 • можливі несприятливі для Принципала наслідки виконання його вказівок про спосіб виконання завдання; 
 • інші, не залежні від Агента обставини, які можуть вплинути на якість роботи або неможливість її завершення в строк;

- Не призначати будь-яких суб-агентів або іншу посередницьку особу для здійснення послуг, без попередньої письмової згоди Принципала, яка не повинна бути безпідставно утримана;

- Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством країна .

- Зберігати конфіденційність інформації Принципала, отриманої від нього, а також змісту приватних повідомлень електронної пошти за винятком випадків, передбачених чинним законодавством країна ;

2.2. Права Агента:

- Отримувати винагороду відповідно до умов цього договору;

- Проводити переговори із зацікавленими особами в рамках виконання цього договору;

- Залучити третіх осіб для виконання цього договору, шляхом укладання з ними відповідних субагентських договорів.

 

2.3. Обов’язки Принципала:

- Принципал зобов'язаний надати Агенту всі комерційні та технічні дані, які обґрунтовано вимагаються Агентом для здійснення діяльності за рахунок Принципала

Прийняти від Агента виконані за Договором роботи;

- Своєчасно здійснювати оплату;

- В триденний строк, не враховуючи вихідні дні, за відсутності претензій підписувати та передавати Агенті Акт приймання-передачі виконаних послуг;

- У разі укладання Принципалом  з іншими особами агентських договорів, предмет яких співпадає з предметом цього договору, Принципал зобов'язаний повідомити про це Агента

2.4. Права Принципала:

- Вимагати від Агента здійснення послуг відповідно до умов даного Договору;

- Здійснювати контроль за ходом та якістю виконання послуг Агентом;

- Відхилити субагента, якого обрав Агент.

 

Article 2. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES

2.1. Responsibilities of Agent:

- Agent shall perform actions under the law and under the Agreement in good faith and with the reasonable required by this type of transaction.

- To accept from the Principal the information necessary to provide  services;

- To inform the Principal of each case of its mediation in concluding an agreement in the interests of the Principal;

- Immediately inform the Principal about:

 • unsuitability or insecurity of the information  provided by the Principal;
 • possible adverse consequences for the Principal for the implementation of his instructions on how to perform the task;
 • Other circumstances beyond the control of the Agent, which may affect the quality of work or the inability to complete it in time;

- Not appoint any sub-agents or another intermediary person for the service without the prior written consent of the Principal, which consent shall not be unreasonably withheld;

- Do not disclose commercial secrets and confidential information, except in cases stipulated by the current legislation of країна .

- To keep confidential information of the Principal received from him, as well as the content of private e-mails, except in cases stipulated by the current legislation of країна ;

2.2. Agent’s righs are:

- To receive remuneration in accordance with the terms of this agreement;

-  To Conduct negotiations with interested parties in the framework of the implementation of this agreement

- Involve third parties to perform this agreement, by concluding with them appropriate subagent agreements.

2.3. Obligations of the Principal are:

- The principal must provide to the Agent all commercial and technical data reasonably required by Agent to conduct activity on Principal’s account.

- To accept from the Agent the work carried out under the Agreement;

- Timely payment;

- In the three-day term, not counting the weekend and holidays, in the absence of claims to sign and transmit to the Agent the act of delivery and acceptance of completed works;

- If the Principal concludes agency agreements with other persons, the subject of which is the same as the subject of this agreement, the Principal is obligated to inform the Agent about it.

2.4. Principal's Rights are:

- To require the Agent to perform the Works in accordance with the terms of this Agreement;

- To monitor the progress and quality of the works by the Agent;

- To reject the subagent chosen by the Agent.

Стаття 3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

Article 3. THE COST OF SERVICES, THE PROCEDURE OF CALCULATIONS

Винагорода Агента складає розмір комісії агента у % (розмір комісії агента у %, прописом (eng.) ) %

від вартості договорів укладених Агентом на користь Принципала.

The Agent's commission is розмір комісії агента у % (розмір комісії агента у %, прописом (eng.) ) % of the value of the contracts concluded by the Agent in favour of the Principal.

 

Винагорода Агента, з урахуванням ПДВ, становитьЗагальна вартість товару з ПДВ  грн. (прописом (укр.) ), в тому числі: 

- вартість послуг без урахування ПДВ Загальна вартість товару без ПДВ  (прописом (укр.) ) і

- сума ПДВ ПДВ в загальній вартості товару (прописом (укр.) ).

The Agent's commission is  Загальна вартість товару з ПДВ  UAH (прописом (eng.) ) with VAT, including: 

- cost of services without VAT Загальна вартість товару без ПДВ UAH (прописом (eng.) ) і

- VAT ПДВ в загальній вартості товару  UAH (прописом (eng.) ).

Винагорода Агента, з урахування ПДВ,  становить гривневий еквівалентЗагальна вартість товару з ПДВ  доларів США (прописом (укр.) ), в тому числі: 

- вартість послуг без урахування ПДВ - гривневий еквівалентЗагальна вартість товару без ПДВ  доларів США (прописом (укр.) ) і

- сума ПДВ  - гривневий еквівалентПДВ в загальній вартості товару  доларів США (прописом (укр.) ).

The Agent's commission is equivalent in UAH of   Загальна вартість товару з ПДВ  USD (прописом (eng.) ) with VAT, including: 

- cost of services without VAT  is UAH equivalent  ofЗагальна вартість товару без ПДВ USD (прописом (eng.) ) і

- VAT is UAH equivalent ofПДВ в загальній вартості товару  USD (прописом (eng.) ).

Винагорода Агента, з урахування ПДВ,  становить гривневий еквівалент Загальна вартість товару з ПДВ  Євро (прописом (укр.) ), в тому числі: 

- вартість послуг без урахування ПДВ - гривневий еквівалентЗагальна вартість товару без ПДВ  Євро (прописом (укр.) ) і

- сума ПДВ  - гривневий еквівалент ПДВ в загальній вартості товару  Євро (прописом (укр.) ).

The Agent's commission is equivalent in UAH of Загальна вартість товару з ПДВ  EUR (прописом (eng.) ) with VAT, including: 

- cost of services without VAT  is equivalent in EUR ofЗагальна вартість товару без ПДВ EUR (прописом (eng.) ) і

- VAT is equivalent in UAH ofПДВ в загальній вартості товару EUR (прописом (eng.) ).

Винагорода Агента, становить Загальна вартість товару без ПДВ  доларів США (прописом (укр.) ).

The Agent's commission is  Загальна вартість товару без ПДВ  USD (прописом (eng.) ).

Винагорода Агента, становить Загальна вартість товару без ПДВ  Євро (прописом (укр.) ).

The Agent's commission is  Загальна вартість товару без ПДВ  EUR (прописом (eng.) ).

Винагорода Агента становить Ціна товару за од. (без ПДВ)  грн. (прописом (укр.) ), без урахування ПДВ за один укладений договір/угоду на користь Принципала

 

The Agent's commission is  Загальна вартість товару без ПДВ  UAH (прописом (eng.) ) without VAT per one concluded contract/agreement in favour of Principal.

Винагорода Агента,   становить гривневий еквівалентЗагальна вартість товару з ПДВ доларів США (прописом (укр.) ), без урахування ПДВ

 

 

The Agent's commission is equivalent in UAH of   Ціна товару за од. (без ПДВ)  USD (прописом (eng.) ) without VAT,

Винагорода Агента,  становить гривневий еквівалент Загальна вартість товару з ПДВ  Євро (прописом (укр.) ), без урахування ПДВ

 

The Agent's commission is UAH equivalent of  Ціна товару за од. (без ПДВ)  EUR (прописом (eng.) ) without VAT.

Строк надання послуг Агентом Строк надання послуг Агентом

Строк здійснння оплат Принципалом Строк здійснння оплат Принципалом  днів, з моменту отримання платежу Принципалом.

The term for provision of services by the Agent is Строк надання послуг Агентом .

The term for payment of Principal's sevices by the Customer is Строк здійснння оплат Принципалом days from the moment of receiving payment by the Principal.

Строк надання послуг Агентом Строк надання послуг Агентом

Строк здійснння оплат Принципалом Строк здійснння оплат Принципалом  днів, з моменту залучення клієнтів Агентом.

The term for provision of services by the Agent is Строк надання послуг Агентом .

The term for payment of Principal's sevices by the Customer is Строк здійснння оплат Принципалом days from the moment clients engaged by Agent.

Строк надання послуг Агентом Строк надання послуг Агентом

Строк здійснння оплат Принципалом Строк здійснння оплат Принципалом  днів, з моменту отримання звіту про укладення Агентом договору для Принципала.

The term for provision of services by the Agent is Строк надання послуг Агентом .

The term for payment of Principal's services by the Customer is Строк здійснння оплат Принципалом days from the report of the Agent on concluded agreements for Principal.

Стаття 4. МОНОПОЛЬНІСТЬ ВІДНОСИН

1. Агент є ексклюзивним учасником, уповноваженим представляти Принципала перед потенційними партнерами, сприяти запуску проекту Принципала та укладанню відповідних Договорів.


2. Принципал не може одночасно залучати інших консультантів, агентів, постачальників послуг, відправників  з питань, зазначених у цьому Договорі, а також безпосередньо не контактувати з потенційними партнерами, включаючи, але не обмежуючись, власниками компаній, іншими фізичними особами, компаніями, трестами або особами з метою планування або ведення бізнесу, прямо чи опосередковано пов'язаних з предметом цієї угоди, що вважається порушенням цього Договору Принципалом.


3. Принципал або будь-яка з його філій не повинні (і не повинні дозволяти будь-якій своїй філії займатися будь-якими дискусіями або переговорами з будь-якою особою або вживати будь-які дії з метою планування та / або ведення бізнесу, безпосередньо або опосередковано) з предметом цієї угоди, приймати пропозиції від  інших потенційних  консультантів або агентів по предмету цього Договору, прямо чи опосередковано, у повному обсязі Проекту або частково.

(4) У разі невиконання принципалом положень будь-якого пункту статті IV  або будь-якого пункту статті III цього Договору та укладення будь-якої угоди Принципом або будь-якими її філіями з метою зазначити мету або будь-якого виду фінансування, включаючи, але не обмежуючись наданням позик, фінансової допомоги, будь-якого типу боргових інструментів, включаючи цінні папери та фінансові інструменти, надання гарантій, поручительств або укладення будь-яких інших угод, які можуть мати подібний ефект, Принципал зобов'язаний сплатити штраф у розмірі сума грн (сума доларів США) вказати одержувача  протягом трьох (3) робочих днів з моменту отримання відсканованого інвойса від Агента на адресу електронної пошти, зазначену в пункті цього Договору, на додаток до компенсації всіх збитків, включаючи втрату прибутку, якщо б такі обговорення, переговори та договори відбулися за сприянням Агента.

Article 4.  EXCLUSIVITY

1. The Agent shall be the exclusive party authorized to introduce the  Principal to Potential Partners, assist in the implementation of the Principal project and concluding relevant Agreements.


2. The Principal may neither simultaneously engage other consultants, agents, service providers, consignors  on matters, specified in  this Agreement, nor directly contact with potential partners, including but not limited to owners of companies, other individuals, companies, trusts, or persons for the purpose of planning or conducting business directly or indirectly connected with the subject of this agreement, which shall be considered as a breach of this Agreement by the Principal.


3. Principal or any of its affiliates shall not (and shall not cause or permit any of its affiliates to) engage in any discussions or negotiations with any person or take any action for the purpose of planning and/or conducting business connected directly or indirectly with the subject of this agreement, accept offers from  potential  consultants or agents on the subject of this Agreement, directly or indirectly, in full amount of the Project or partially.

4. In case of Principal’s failure to comply with the provisions of any clause of the article IV  or   any clause of the article III of this Agreement and conclusion  any deal by the Principle or any of its’ affiliates for the purpose of зазначити мету or any kind of financing, including, but not limited to provision of loans, financial aid, any type of debt instruments, including securities and financial instruments, provision of guarantees, sureties,  or conclusion any other deals which may have similar result,  the Principle is obliged to pay a fine in the amount of сума UAH (сума USA Dollars) вказати одержувача during three (3) business days upon receipt of scanned invoice from the Agent to the e-mail address, specified in the clause of this Agreement and in addition to compensating all damages including lost profits as if such discussions, negotiation, and contracts have taken place with Agent’s facilitation.

Стаття 5. ЗАХИСТ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ ТА КОФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

1. Сторони підтверджують розуміння ними важливості договірного врегулювання відносин із забезпечення режиму комерційної таємниці та конфіденційної інформації та погоджуються взяти на себе наступні обов'язки:

- Протягом 5 років з дня набрання чинності цим Договором Агент зобов'язується:

 • не розголошувати ніякої конфіденційної інформації, комерційної таємниці, отриманих ним від Принципала, будь-яким іншим третім особам, включаючи органи державної влади, підприємства, установи, організації усіх форм власності та підпорядкування;
 • не використовувати комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію для своєї власної вигоди.

- Принципал зобов'язується дотримуватися такого ж ступеня секретності з метою уникнення розголошення або використання конфіденційної інформації, комерційної таємниці, отриманої від Агент, іншими особами, якого Принципал дотримувався б в розумній мірі стосовно своєї власної конфіденційної інформації та/або комерційної таємниці.

2. Інформація не вважається і не буде вважатися конфіденційною та/або комерційною таємницею і, відповідно, Сторони не будуть мати ніяких обов'язків відносно подібної інформації, якщо вона задовольняє вимоги, викладені в будь-якому із наступних пунктів:

- Інформація вже відома Стороні, яка її одержує.

- Інформація незалежно розроблена Агентом, за умови, що особа або особи, що її розробили, не мали доступу до конфіденційної інформації за цим Договором.

- Інформація дозволена до оприлюднення (розголошення) за взаємною згодою Сторін.

- Інформація розкрита уповноваженому державному органу на підставі імперативних приписів відповідного чинного законодавства під загрозою настання неспівмірних негативних правових наслідків для Агента/Принципала, у разі відмови у наданні інформації, за умови, що Агент/Принципал, доклав максимальні зусилля для уникнення доступу до інформації третіх осіб, оприлюднення (розголошення) інформації.

Article 5. PROTECTION OF COMMERCIAL SECRETS AND CONFIDENTIAL INFORMATION

1. The Parties confirm their understanding of the importance of a contractual settlement of relations for securing the regime of commercial secret and confidential information and agree to assume the following responsibilities:

- Within 5 years from the date of entry into force of this Agreement, the Agent undertakes:

 • not disclose any confidential information, commercial secrets received from the Principal, any other third parties, including public authorities, enterprises, institutions, organizations of all forms of ownership and subordination;
 • Do not use commercial secrets and / or confidential information for their own benefit.
   

- The Principal undertakes to observe the same degree of secrecy in order to avoid disclosure or use of confidential information, commercial secrets received from the Agent, other persons whom the Principal would reasonably observe in relation to his / her own confidential information and / or commercial secrets.


2. Information is not considered and will not be considered confidential and / or commercially secret and, accordingly, the Parties will not be bound by any such information if it meets the requirements set forth in any of the following paragraphs:

- Information is already known to the Receiving Party.
- Information independently developed by the Agent, provided that the person or persons who developed it did not have access to the confidential information under this Agreement.

- Information is allowed to be disclosed (disclosed) by mutual agreement of the Parties.

- The information is disclosed to the authorized state body on the basis of imperative requirements of the relevant legislation in force under the threat of inappropriate adverse legal consequences for the Agent/Principal in case of refusal to provide information, provided that the Agent/Principal has made maximum efforts to avoid access to information of third parties , disclosure (disclosure) of information.

Стаття 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
 

1. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством країна .

2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

3. У разі якщо Принципал не виконує вимоги цього Договору, Агент звільняється від відповідальності за несвоєчасне виконання Робіт за Договором.

Article 6. RESPONSIBILITY OF THE PARTIES

1. In the event of a breach of the Agreement, the Party shall be liable as determined by this Agreement and / or by the current legislation of країна .

2. Violation of the Agreement is its non-fulfillment or improper fulfillment, that is, execution in violation of the conditions specified in the content of this Agreement.

3. In case if the Principal does not comply with the requirements of this Agreement, the Agent is released from responsibility for the late execution of Works under the Agreement.

У разі несплати у строк узгодженої суми за надання послуг і проведення робіт у строк, Принципал повинен сплатити: пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за  який сплачується пеня, від суми заборгованості за кожен день прострочення.

In case of non-payment of the agreed amount for the provision of services and works within the term, the Principal must pay: a fine in the amount of the double discount rate of the NBU, which acted in the period for which the penalty is paid, from the amount of debt for each day of delay.

 

У разі прострочення платежу Принципал сплачує штраф у розмірі  5 % від суми заборгованості / загальної вартості послуг за цим Договором  від суми заборгованості, In case of delay of payment the Principal pays a fine in the amount of 5 % від суми заборгованості / загальної вартості послуг за цим Договором % of the amount of the debt

 

 • У разі прострочення платежу понад  календарних днів Принципал сплачує штраф у розмірі 5 % від суми заборгованості / загальної вартості послуг за цим Договором % від  суми  заборгованості,
 • У разі прострочення платежу понад  календарних днів – додатково штраф у розмірі 7 % від суми заборгованості % від суми заборгованості.
 • In case of delay of payment over calendar days the Principal shall pay a penalty in the amount of 5 % від суми заборгованості / загальної вартості послуг за цим Договором % of the amount of debt,
 • In case of overdue payment over calendar days - additional penalty in the amount of 7 % від суми заборгованості % of the amount of debt.

У разі ненадання послуг у строк, передбачений цим Договором, Агент повинен сплатити  пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за  який сплачується пеня, від суми заборгованості за кожен день прострочення.

In case of non-provision of services within the term provided for in this Agreement, the Agent shall pay a fine in the amount of the double discount rate of the NBU, which operated during the period for which the penalty is paid, from the amount of debt for each day of delay.
У разі прострочення платежу Принципал сплачує штраф у розмірі 5 % від суми своєчасно ненаданих послуг/невиконаних робіт % від вартості своєчасно ненаданих послуг/невиконаних робіт. In case of delay of payment the Principal pays a fine in the amount of 5 % від суми своєчасно ненаданих послуг/невиконаних робіт % of the amount of delayed services/work
 • У разі прострочення надання послуг/виконання робіт понад  календарних днів – Агент сплачує штраф у розмірі 5 % від суми своєчасно ненаданих послуг/невиконаних робіт   % від вартості своєчасно ненаданих послуг/невиконаних робіт,
 • У разі прострочення надання послуг/виконання робіт понад  календарних днів – додатково штраф у розмірі 7 % від суми своєчасно ненаданих послуг/невиконаних робіт % від вартості своєчасно ненаданих послуг/невиконаних робіт.
 • In case of delay of provision of services / works the Agent shall pay a penalty in the amount of 5 % від суми своєчасно ненаданих послуг/невиконаних робіт % of the amount of delayed services/work,
 • In case of overdue payment over calendar days - additional penalty in the amount of 7 % від суми своєчасно ненаданих послуг/невиконаних робіт % of the amount of delayed services/works.

ОБМЕЖЕННЯ ВИКОНАННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ (ФОРС-МАЖОР)

1. В контексті цього договору, під поняттям "Форс-мажор" слід розуміти будь-яку подію чи обставину, чи будь-яку сокупність подій і/або обставин, поява яких знаходиться поза контролем потерпілої сторони і яких неможливо було уникнути шляхом дій, які доцільно було очікувати від потерпілої сторони (далі - «Потерпіла сторона»), і які перешкоджають або ускладнюють можливість виконання потерпілою стороною деяких або всіх її зобов'язань за цим Договором, за умови, що виникнення подібних перешкод неможливо було передбачити в момент прийняття потерпілою стороною на себе цих зобов'язань. У разі задоволення вимог попереднього речення цього пункту даного Договору, до форс-мажору відносяться наступні обставини включаючи, але не обмежуючись:

а) природні катастрофи (наприклад землетрус), війна (окупація), терористичний акт, дії органів влади, державних підприємств і / або природних монополій, якщо їх діяльність впливає або пов'язана з діяльністю Сторін договору і / або її дочірніх компаній;

b) пожежа, вибух, поломка, розрив або аварії магістральних трубопроводів, залізничних колій, автомагістралей тощо;

в) законні чи незаконні забастовки;

d) події, які призводять до оголошення або продовження оголошення надзвичайних ситуацій, з боку відповідного урядового органу щодо постачання енергоносіїв / сільськогосподарської сировини і продуктів в тій мірі, в якій це може бути застосовано до операторів  систем, і в разі зміни таких актів, відповідних положень застосовного закону, які мають подібну дію і відповідне регулювання.

2. Незважаючи на будь-які положення цього Договору, що передбачають протилежне і незалежно від задоволення будь-яких або всіх умов п. 5.1. цього Договору, жодна з наступних подій або обставин або поєднання наступних подій і / або обставин не зважають Форс-мажором:

i) будь-яку подію або обставина, виникнення або існування якого є наслідком недбалої дії або бездіяльності, порушення Договору, порушення закону, порушення умов дозволів контролюючих органів або іншого такого неправомірного дії або бездіяльності Сторони або працівників, директорів, підрядників або агентів Сторони;

ii) зміна економічної, ринкової, грошової або фіскальної ситуації, що робить виконання умов цього Договору невигідними або менш рентабельним;

iii) брак фінансових ресурсів або наявних коштів, або інший схожий важкий фінансовий стан або подія, виникнення або існування якої є наслідком фінансової неспроможності Сторони оплатити будь-яку суму, яку розумний і фінансово надійний суб'єкт економічної діяльності за схожих обставин сплатив би, щоб уникнути або припинення такої події;

iv) недостатність товарів в розпорядженні Сторони або на відповідній ринковій прощадці щодо пункту поставки, або подія, виникнення або існування якої є наслідком нездатності Сторони поставити будь-яку кількість товару або надати послуги, які розсудлива і економічно стійка особа могла б реально обгрунтовано поставити або надати в подібних обставинах, щоб запобігти або припинити таку подію.

3. До того часу, поки Потерпіла сторона не може виконувати свої обов'язки за цим Договором або іншими договорами між Сторонами або їх дочірніми компаніями, цей Договір залишається в силі, проте Потерпіла сторона звільняється від свого обов'язку виконувати свої зобов'язання, за умови, що вона виконує свої обов'язки, зазначені в п. 4. цієї статті цього Контракту. Обов'язок іншої Сторони за Договором, що узгоджується з обов'язком потерпілої сторони, також припиняється.

4. При виникненні форс-мажорних події щодо потерпілої сторони:

а) Потерпіла сторона негайно (i) надає іншій Стороні повідомлення в письмовій формі (первинне повідомлення може здійснюватися по телефону за умови, що належне письмове повідомлення буде надано якомога швидше) із зазначенням подій, що становлять Форс-мажор, і доказів на їх підтвердження, які вона може надати, і з зазначенням періоду, протягом якого за оцінкою триватиме перешкоду або затримка, і (ii) протягом 15 діб з моменту настання форс-мажорних обставин повинна надати іншій Стороні необхідні документальні докази від Торгово-промислової палати країни, в якій здійснюється відповідна господарська операція. Зобов'язання повідомляти також застосовується в разі безпосередньої загрози Форс-мажору; і

б) Потерпіла сторона сумлінно обговорює і узгоджує альтернативні способи виконання своїх зобов'язань з іншою Стороною по даному договору; і

c) якщо Форс-мажор триває протягом двох місяців чи довше після повідомлення і Сторони узгодили інші рішення, (і) Потерпіла сторона може розірвати даний Договір шляхом попереднього повідомлення іншої Сторони не менш, ніж за 30 днів. Таке повідомлення не є реальним, якщо Потерпіла сторона починає повне виконання своїх обов'язків по даному Договору ще до закінчення періода повдомлення;

d) негайно після закінчення дії форс-мажорнох події, дія давного договору продовжується;

e) Сторона, яка постраждала від форс-мажора, негайно післ закінчення форс-мажорної події повідомляє іншу Сторону в письмовій формі про цей факт;

f) Потерпіла сторона діє розумно і добросовісно, прикладає всі зусилля для полегшення наслідків Форс-мажора;

 

RESTRICTIONS ON CONTRACTIUAL DUTIES (FORCE MAJEURE)

1. For the purpose of this Contract, the term “Force Majeure” shall mean any event or circumstance, or any combination of events and/or circumstances, the occurrence of which is beyond the control of, and could not have been avoided by actions which might reasonably be expected to be taken by, the affected Party (hereinafter the “Affected Party”) acting with the Standard of a Reasonable and Prudent Operator and impedes or prevents the ability of the Affected Party to perform some or all of its obligations hereunder and further that occurrence of such an obstacle was unpredictable at the time when the Affected Party undertook to perform such obligation. Subject to the satisfaction of the requirements of the previous sentence of this Clause, the Force Majeure shall include, but not be limited to:


a)         natural disaster (such as earthquake), war (occupation), terrorist attack, governmental authority action, and/or state enterprizes and/or natural monopolies, if their activity affects or connected with the activity of the Parties of this Agreement and/or their affiliated companies;


b)         fire, explosion, breakage or breakdown of or accidents to the major pipelines, railways, highways, etc.;

c)         legal or illegal strikes;

d) events resulting in the declaration or continuation or implementation of an emergency situation announcement by a relevant governmental authority in relation to the energy supply to the extent applying to the System Operator and on amendment of such acts, as amended or, upon replacement, the relevant provision(s) of applicable law having the same effect, and relevant implementing regulation.

2. Notwithstanding anything to the contrary provided in this Contract, and regardless of satisfaction of any or all of the requirements of this Clause of this Contract, none of the following events or circumstances, or any combination of following events and/or circumstances shall constitute Force Majeure:

i)          any event or circumstance, the occurrence or existence of which is due to a negligent act or omission, breach of an Contract, violation of law, violation of terms of a regulatory approval or similar wrongful act or omission of a Party or of a Party’s employees, directors, subcontractors or agents;

ii)         change of economic, market, monetary or fiscal circumstance, which renders compliance with the terms of this Contract uneconomic or less financially viable;

iii)         lack of financial resources or available funds or similar financial predicament, or an event the occurrence or existence of which is due to the financial inability of a Party to pay any amount which a prudent and financially sound entity in similar circumstances would reasonably be expected to pay, to avoid or discontinue such event;

iv) lack of goods or resources at the Party’s disposal or on the relevant market place regarding the Delivery Point, or an event upon which the occurrence or existence is due to the inability of a Party to deliver any amounts of goods or provide services which a prudent and economically sound entity in similar circumstances would reasonably be expected to deliver, to avoid or discontinue such event.

3. So far as, the Affected Party is prevented from performing its obligations under the Contract and other respective Contracts, the Contract shall remain in force but the Affected Party shall be released from its duty to perform its obligations, provided, however, that it fulfills its obligations under para 4 of this article of the Contract. The obligation of the other Party under the Contract which corresponds to the obligation of the Affected Party shall also be suspended.

4. Upon occurrence of an event of Force Majeure in respect of the Affected Party:

a)    The Affected Party shall immediately (i) notify the other Party in writing (the initial notice may be give­­­­n by phone provided that a proper written notification is given as soon as possible) specifying the matters constituting the Force Majeure together with such evidence in verification thereof as it can reasonably give and specifying the period for which it is estimated that the prevention or delay will continue, and (ii) within 15 Days upon Force Majeure occurrence provide the other Party with necessary documentary evidence from the Ukrainian Chamber of Commerce and Industries. This notification obligation shall also apply in case of an imminent threat of the Force Majeure; and

b)    the Affected Party shall discuss and agree in good faith with the other Party alternative means of performance of its obligations under this Contract; and

c)    if the Force Majeure continues for a period of two months or more following notification and the Parties have not agreed on other solutions, the (i) Buyer (if the Affected Party is the Seller) or (ii) the Seller (if the Affected Party is the Buyer) may terminate this Contract by notifying the other Parties at least 30 days in advance, in which case the Termination Amount shall not apply. Such notification shall be of no effect if the Affected Party resumes full performance of its obligations under this Contract before the expiry of the notice period;

d)    immediately upon the event of the Force Majeure ceasing to have effect, the operation of this Contract shall continue;

e)    the Party affected by the Force Majeure shall, immediately upon the event of the Force Majeure ceasing to have effect, notify the other Party in writing of such fact; and

f)    the Affected Party shall, acting according to the Standard of a Reasonable and Prudent Operator, make all reasonable endeavours to mitigate the impact of the Force Majeure.

ОБМЕЖЕННЯ ВИКОНАННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ (ФОРС-МАЖОР)

1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у разі виникнення форс-мажорних обставин.

2. Під форс-мажорними обставинами Сторони розуміють: стихійне лихо (пожежа, повінь, зсув тощо), воєнні дії, епідемії, страйки, ембарго, бойкот, рішення і дії органів державної влади, які перешкоджають виконанню цього договору.

3. Якщо форс-мажорні обставини будуть продовжуватися більше двох місяців, то кожна зі Сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за Договором, шляхом попереднього повідомлення іншої Сторони не менш, ніж за 30 днів.

3. Наявність форс-мажорних обставин має бути підтверджена необхідними документами Торгово-промислової палати або іншого уповноваженого органу України.

4. Сторона, для якої настали форс-мажорні обставини, повинна негайно повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

5. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання чи припинення форс-мажорних обставин позбавляє Сторону права на них посилатися.

RESTRICTIONS ON CONTRACTUAL DUTIES (FORCE MAJEURE)

1. The parties shall be released from liability for non-fulfilment or improper fulfilment of the terms of this Agreement in the event of force majeure.

2. Under force majeure, the Parties understand natural disasters (fire, flood, displacement, etc.), hostilities, epidemics, strikes, embargoes, boycotts, decisions and actions of public authorities that hinder the implementation of this treaty.

3. If force majeure circumstances will continue for more than two months, each of the Parties will have the right to refuse to further fulfil the obligations under the Agreement by notifying the other Party in advance for at least 30 days.

4. The existence of force majeure circumstances must be confirmed by the necessary documents of the Chamber of Commerce and/or other authorized bodies of Ukraine.

5. Failure to notify or the untimely notification of the onset or termination of force majeure circumstances deprives the Party of the right to refer them.

Застосовне Право та Вирішення спорів

Applicable Law and Settlement of Disputes

1. Цей Договір та будь-які зобов'язання, що виникають у зв'язку з ним, регулюються та тлумачать відповідно до законодавства України.

1. This Agreementand any matters obligations arising out of or in connection with it shall be governed by and construed in accordance with laws of Ukraine.

1. Цей Договір та будь-які зобов'язання, що виникають у зв'язку з ним, регулюються та тлумачать відповідно до законодавства Англії та Уельсу.

1. This Agreement and any matters obligations arising out of or in connection with it shall be governed by and construed in accordance with laws of England and Wales.

2. Сторони погоджуються намагатися вирішити будь-які суперечки, протиріччя чи претензії між Сторонами, що виникають з цього Договору або відносно нього, включаючи, але не обмежуючись дійсністю чи існуванням Договору та / або цієї статті, або припинення, складення або виконання Договору, шляхом взаємних консультацій. Усі спори, що виникають або можуть виникнути в зв'язку з Договором, повинні бути вирішені Сторонами дружелюбно.

2. The Parties agree to seek to resolve any dispute, controversy or claim between the Parties arising out of or in relation to this Agreement, including but not limited to the validity or existence of the Agreement and/or this clause or the termination, construction or performance of the Agreement by mutual consultation. All disputes arising or that may arise from or in connection with the Agreement should be settled amicably by the Parties.

3. Усі спори, розбіжності чи вимоги, які виникають із цього Договору або у зв'язку з ним, зокрема, щодо його тлумачення, виконання, порушення, припинення  чи  недійсності, підлягають вирішенню у Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України згідно з його Регламентом. 

3. Any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with this Agreement, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be finally settled by arbitration in accordance with the Arbitration Rules of the International Commercial Arbitration Court at the Ukrainian Chamber of Commerce and Industry and decided according to its rules. 

3. Усі розбіжності будь-якого характеру, які можуть виникнути у зв'язку з цим Договором між сторонами, будуть передані до арбітражу відповідно до положень Закону про арбітраж Кіпру, розділ 4. Арбітр буде запропонований Арбітражною Службою Торгово-промислової палати Кіпру повинен бути схвалений сторонами.

У разі розбіжностей між договірними сторонами щодо запропонованого Арбітра, арбітр буде призначений відповідно до положень Закону про арбітраж Кіпру, Cap 4

3. All differences of any nature that may arise in relation to this contract between the contracting parties, shall be referred to arbitration in accordance with the provisions of the Arbitration Law of Cyprus, Cap 4. The Arbitrator will be proposed by the Arbitration Service of the Cyprus Chamber of Commerce and Industry and must be approved by the contracting parties.

In case of disagreement between the contracting parties on the proposed Arbitrator, the Arbitrator will be appointed in accordance with the provisions of the Arbitration Law of Cyprus, Cap 4

 

3. Усі спори, розбіжності чи вимоги, які виникають із цього Договору або у зв'язку з ним, зокрема, щодо його тлумачення, виконання, порушення, припинення  чи  недійсності, підлягають вирішенню у Суді Сполученого Королівства в Лондоні (головний офіс) згідно з його Регламентом. 

3. Any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with this Agreement, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be finally settled by arbitration at the the United Kingdom Court in London (main office), as the Court of first instance. and decided according to its rules. 

Місцем проведення засідання Арбітражного суду є Київ, Україна. 

The seat of arbitration shall be Kyiv, Ukraine. 

Місцем проведення засідання Арбітражного суду є Лондон, Великобританія. 

The seat of arbitration shall be London, UK. 

Місцем проведення засідання Арбітражного суду є Нікосія, Кіпр. 

The seat of arbitration shall be Nicosia, Cyprus. 

Арбітражний суд складається з одного арбітра. 

The number of arbitrators shall be one. 

Арбітражний суд складається з трьох арбітрів. 

The number of arbitrators shall be three. 

Мовою арбітражного розгляду є українська.

The language to be used in the arbitral proceedings shall be Ukrainian.

Мовою арбітражного розгляду є англійська.

The language to be used in the arbitral proceedings shall be English.

Будь-яке рішення арбітражу приймається письмово та є остаточним і обов'язковим для Сторін. Сторони зобов'язуються виконувати судове рішення без зволікання.

Any judgment shall be made in writing and shall be final and binding on the Parties. The Parties undertake to carry out the judgment without delay.

Сторони відмовляються від будь-якого права звернутися до будь-якого суду та / або іншого судового органу, крім зазначеного в цій статті Договору.

The Parties waive any right to apply to any court of law and/or other judicial authority other than stipulated in this cause of this Agreement.

Крім того, стосовно будь-якого провадження, що виникає з/або у зв’язку з примусовим виконанням та/або виконанням будь-якого рішення суду, призначеного щодо них, Сторони цим підкорюються юрисдикції будь-якого суду, у якому будь-які такі провадження відбуваються.

In addition, in respect of any proceedings arising out of or connected with the enforcement and/or execution of any judgment made against them, the Parties hereby submit to the jurisdiction of any court in which any such proceedings are brought.

 Заборонена практика

Prohibited Practices

1. Кожна Сторона погоджується, що у зв’язку з цим Договором та діяльністю, яка передбачається у ній, не буде вчиняти дії, або допускати бездіяльності, які б (і) порушили будь-який Закон, що застосовується до цієї Сторони, або (іі) призводити до того, що інша Сторона порушить будь-який Закон, що застосовується до такої іншої Сторони щодо конвенцій захисту від хабарів та корупції або будь-якого аналогічного закону, постанови, наказу або конвенції, які є обов’язковими для такої іншої Сторони, з доповненнями, які вносяться час від часу, та включаючи впровадження будь-яких регулюючих актів, які застосовуються до неї.

1. Each Party agrees that in connection with this Agreement and the activities contemplated herein, it will take no action, or omit to take any action, which would (i) violate any Law applicable to that Party, or (ii) cause the other Party to be in violation of any Law applicable to such other Party relating to conventions on anti-bribery and corruption or any similar statute, regulation, order or convention binding on such other Party, as each may be amended from time to time, and including any implementing regulations promulgated pursuant thereto.

2. Без обмеження вищевказаного абзацу, кожна Сторона погоджується, що ні вона, ні її представники чи Афілійовані особи, у зв’язку з цим Договором, а також діяльністю, що передбачена в цьому Договорі, не запропонує, не буде обіцяти або надавати, прямо або опосередковано, щось цінне будь-якій посадовій особі уряду, політичної партії, політичному кандидату або їх працівнику або будь-якій третій стороні, якщо вона буде знати або підозрювати, що такий цінний предмет чи цього його частина, може бути запропонована, обіцяна або надана урядовій особі, посадовій особі політичної партії, політичному кандидату або працівнику вищезазначених організацій.

2. Without limiting the paragraph above, each Party agrees that neither it nor any of its representatives or Affiliates, in connection with this Agreement and the activities contemplated herein, will offer, promise or give, directly or indirectly, anything of value to any government official, political party official, political candidate or employee thereof or to any third party while knowing or suspecting that such item or value or any portion thereof may be offered, promised or given to a governmental official, political party official, political candidate or employee of any thereof.

Відповідність та допомога з відповідністю

Кожна Сторона також погоджується з тим, щоб виконувати і допомагати іншій Стороні  виконувати  всі економічні  санкції, закони та нормативні акти з експортного контролю, встановлені ООН, ЄС, США або іншими законами і нормативно-правовими актами (спільно «Контроль») в тій мірі, в якій така Сторона зобов’язана виконувати вимоги Контролю. Сторони не повинна, прямо або опосередковано, розпоряджатися будь-яким продуктом, отриманим в зв'язку з цим Договором до або через будь-яку  особу, організацію або місце призначення, які заборонені Контролем або для використання, забороненого відповідним Контролем, без отримання попереднього дозволу від компетентних державних органів, якщо така Сторона зобов'язана  виконувати відповідні правила Контролю.

Compliance and assistance with compliance

Each Party further agrees to comply with and assist the other Party in complying with all applicable UN, EU, U.S. and other economic sanctions and control laws and regulations (together the "Controls") to the extent such Party is bound by such applicable Controls. The Parties shall not, whether directly or indirectly, dispose of any of the product received in connection with this Agreement to or via any person, entity, or destination, or for any use prohibited under applicable Controls, without obtaining prior authorisation from the competent government authorities if such Party is bound by any such applicable Controls.

Незважаючи ні на які положення цього  Договору, що передбачають зворотне, ніщо в цьому Договорі не повинно тлумачитися, спонукати або вимагати будь-яку Сторону діяти будь-яким чином (у тому числі вчиняти дії або утримуватися від дій), що не відповідає, або порушує, заборонені положеннями Контролю або іншими офіційними правилам або вимоги державних органів.

 

 

Notwithstanding anything to the contrary herein or related hereto, nothing in this Agreement shall, or shall be interpreted or construed to, induce or require either Party hereto to act in any manner (including taking or failing to take any actions) which is inconsistent with, penalized or prohibited under Controls or other official government rules or requirements.

Партнерство

Жодне положення цього Договору або домовленість, передбачена ним, не може тлумачитися як встановлення або припущення партнерства між Сторонами, і жодне положення цього Договору не може вважатися таким, що робить будь-яку зі Сторін агентом іншої Сторони або надає будь-якій зі Сторін право зобов’язувати або створювати зобов’язання для іншої Сторони будь-яким шляхом або з будь-якою метою.

No Partnership

Nothing in this Agreement or any arrangement contemplated by it will be construed as establishing or implying any partnership between the Parties, and nothing in this Agreement will be deemed to constitute either of the Parties as the agent of the other Party or to authorize the other Party to bind, Agreement in the name of or to create a liability for the other Party in any way or for any purpose.

 

Повнота Договору

Цей  Договір та Окремі договори становлять єдиний договір та повну домовленість і порозуміння Сторін і замінює будь-які інші попередні угоди між Сторонами (письмові або усні) стосовно предмету цього Договору.

Entire Agreement

This Agreement and the Individual Agreements constitute the entire Agreement and understanding of the Parties and supersede any other prior agreement between the Parties (whether written or oral) relating to the subject matter hereof.

 

Ділимість

Якщо будь-яке положення цього Договору вважається будь-яким судом або іншим компетентним органом таким, що не має юридичної або позовної сили, або недійсним повністю або частково, інші положення цього Договору і решта положень, що зазнали змін, продовжують діяти. Сторони беруть на себе зобов’язання замінити недійсне положення таким дійсним положенням, що найближче відповідає економічній цілі недійсного положення.

Severability

If any provision of this Agreement is held by any court or any other competent authority to be void, invalid or unenforceable in whole or part, the other provisions of this Agreement and the remainder of the affected provisions shall continue to be valid. The Parties undertake to replace such an invalid provision by a valid provision that shall as closely as possible correspond to the economic purpose of the invalid provision.

 

Відмова від права

Затримка у здійсненні або нездійснення будь-якого права або засобу правового захисту за цим Договором не складає відмову від таких або інших прав або засобів правового захисту, і не перешкоджає їх здійсненню або примусовому здійсненню. Одноразове або часткове здійснення будь-якого права або засобу правового захисту за цим Договором не перешкоджає подальшому здійсненню цього або іншого права або засобу правового захисту.

Waiver

A delay in exercising, or failure to exercise, any right or remedy under this AgreementAgreement does not constitute a waiver of such or other rights or remedies nor will it operate so as to bar the exercise or enforcement thereof. No single or partial exercise of any right or remedy under this Agreement will prevent further or other exercise of such or other rights or remedies

Мова

Цей Договір складено англійською та українською мовою та підписано англійською та українською мовою. Визначальним та обов’язковим варіантом цього Договору є англомовний варіант, і у випадку будь-яких невідповідностей між англомовним варіантом та будь-яким перекладом, перший має переважну силу.

Language

This Agreement has been drafted in the English and Ukrainian language and signed in the English and Ukrainian language. The definitive and binding version of this Agreement is the English language version and in the event of any inconsistency between the English language version and any translation, the English version shall prevail.

 

Витрати

Окрім випадків, коли інше передбачене цим Договором, кожна Сторона сплачує власні витрати та видатки (в тому числі судові видатки), що виникають в результаті обговорення, підготовки та застосування цього Договору.

Costs

Except where this Agreement provides otherwise, each Party will pay its own costs and expenses (including legal fees) arising from the negotiation, preparation and implementation of this Agreement.

 

Примірники та зміни до Договору

Цей Договір підписується у двох (2) примірниках англійською та українською мовою, кожна зі Сторін отримує один з примірників. Зміни до цього Договору можуть бути внесені лише в письмовому вигляді, підписаними кожною зі Сторін та скріплені печатками Сторін.

Зміни до цього Договору набувають чинності якщо укладені  в письмовій формі. Зміни підписуються кожною Стороною та скріпляються печатками Сторон.

Counterparts and Amendment of the Agreement

This Agreement is drafted in two (2) counterparts in English and Ukrainian language, each Party shall receive one of the counterparts. Amendment of the Agreement requires written form for its validity.

The amendment should be signed by each of the Parties and verified by Parties’ corporate stamps.

Примірники та зміни до Договору

Цей Договір підписується у двох (2) примірниках англійською та українською мовою, кожна зі Сторін отримує один з примірників. Зміни до цього Договору можуть бути внесені лише в письмовому вигляді, підписаними кожною зі Сторін.

Зміни до цього Договору набувають чинності якщо укладені  в письмовій формі. Зміни підписуються кожною Стороною.

Counterparts and Amendment of the Agreement

This Agreement is drafted in two (2) counterparts in English and Ukrainian language, each Party shall receive one of the counterparts. Amendment of the Agreement requires written form for its validity.

The amendment should be signed by each of the Parties.

Заяви

Жодна заява чи публічне повідомлення стосовно існування, предмету або будь-якої умови цього Договору не буде зроблено Стороною або від її імені без попередньої письмової згоди іншої Сторони (у такій згоді не може бути необґрунтовано відмовлено або затримано). Сторони проконсультуються одна з одною щодо змісту, графіку та характеру будь-якої заяви (якщо це не встановлено законодавством) для акціонерів, працівників, покупців та постачальників або інших органів або ЗМІ або іншим чином, які можуть бажаними або обов’язковими для надання стосовно цього Договору.

 

Announcements

No announcement or public statement concerning the existence, subject matter or any term of this Agreement will be made by or on behalf of any Party without the prior written approval of the other Parties (such approval shall not to be unreasonably withheld or delayed). The Parties will consult together as to the content of, the timetable for and the manner of any announcement (unless specified by law) to shareholders, employees, buyers and suppliers or other authorities or to the media or otherwise which either may desire or be obliged to make regarding this Agreement.

 

Ця Стаття не застосовується до будь-яких заяв, публічних повідомлень або рекламних оголошень, зроблених будь-якою зі Сторін на вимогу законодавства, регулятивних чи урядових органів, яким підпорядковується така Сторона, у випадку чого така Сторона докладає всіх розумних зусиль для узгодження змісту такої заяви чи повідомлення з іншою Стороною перед тим, як зробити це повідомлення чи заяву.

This Clause will not apply to any announcement, public statement or circular by any Party required by law, or a regulatory or governmental body to which such Party is subject, in which case the Party concerned will make all reasonable attempts to agree the contents of such announcement or statement with the other Party before making the announcement or statement.

 Права Третіх сторін

Сторони не мають на увазі, що будь-яка третя сторона буде мати якісь права чи буде спроможною примушувати виконувати цей Договір та Сторони виключають, у межах, дозволених застосовуваним законодавством, будь-які такі права третіх сторін, які іншим чином можуть матися на увазі.

Third Party Rights

The Parties do not intend that any third party shall have any rights under or be able to enforce this Agreement and the Parties exclude to the extent permitted under applicable law any such third party rights that might otherwise.

Сторони мають право на збір та обробку персональних даних в межах виконання зобов’язань по даному Договору для реалізації ділових відносин між Сторонами. Персональні дані Сторін захищаються Конституцією та Законом України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01 червня 2010 року. Факт підписання даного Договору – є фактом отримання згоди і повідомлення для Сторін про збір та обробку персональних даних.

The Parties have the right to collect and process personal data within the limits of fulfillment of obligations under this Agreement and for realization of business relations between the Parties. The personal data of the Parties are protected by the Constitution and the Law of Ukraine "On Protection of Personal Data" No. 2297-VI of June 01, 2010. The fact of signing this Agreement is the fact of obtaining consent and communication to the Parties on the collection and process their personal data.

 

 Права Третіх сторін

Сторони не мають на увазі, що будь-яка третя сторона буде мати якісь права чи буде спроможною примушувати виконувати цей Договір та Сторони виключають, у межах, дозволених застосовуваним законодавством, будь-які такі права третіх сторін, які іншим чином можуть матися на увазі.

Third Party Rights

The Parties do not intend that any third party shall have any rights under or be able to enforce this Agreement and the Parties exclude to the extent permitted under applicable law any such third party rights that might otherwise.

Сторони мають право на збір та обробку персональних даних в межах виконання зобов’язань по даному Договору для реалізації ділових відносин між Сторонами. Персональні дані Сторін захищаються Конституцією та Законом України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01 червня 2010 року та Регламентом ЄС 2016/679, "Загальним регламентом про захист данних", (GDPR). Факт підписання даного Договору – є фактом отримання згоди і повідомлення для Сторін про збір та обробку персональних даних.

The Parties have the right to collect and process personal data within the limits of fulfillment of obligations under this Agreement and for realization of business relations between the Parties. The personal data of the Parties are protected by the Constitution and the Law of Ukraine "On Protection of Personal Data" No. 2297-VI of June 01, 2010 and by the Regulation (EU) 2016/679  "General Data Protection Regulation" (GDPR).. The fact of signing this Agreement is the fact of obtaining consent and communication to the Parties on the collection and process their personal data.

 

 Права Третіх сторін

Сторони не мають на увазі, що будь-яка третя сторона буде мати якісь права чи буде спроможною примушувати виконувати цей Договір та Сторони виключають, у межах, дозволених застосовуваним законодавством, будь-які такі права третіх сторін, які іншим чином можуть матися на увазі.

Third Party Rights

The Parties do not intend that any third party shall have any rights under or be able to enforce this Agreement and the Parties exclude to the extent permitted under applicable law any such third party rights that might otherwise.

Сторони мають право на збір та обробку персональних даних в межах виконання зобов’язань по даному Договору для реалізації ділових відносин між Сторонами. Персональні дані Сторін захищаються Регламентом ЄС 2016/679, "Загальним регламентом про захист данних", (GDPR). Факт підписання даного Договору – є фактом отримання згоди і повідомлення для Сторін про збір та обробку персональних даних.

The Parties have the right to collect and process personal data within the limits of fulfillment of obligations under this Agreement and for realization of business relations between the Parties. The personal data of the Parties are protected by the Regulation (EU) 2016/679  "General Data Protection Regulation" (GDPR). The fact of signing this Agreement is the fact of obtaining consent and communication to the Parties on the collection and process their personal data.

 

Відступлення прав

Жодні обов'язки або права, крім права отримання платежів, що виникають в силу даного Договору, не можуть бути переуступлені або передані. Переуступлення права на отримання платежів може відбутися лише за взаємною згодою Сторін, що засвідчена письмово.

 

Assignment

No obligations or rights hereunder, other than the right to receive payments accruing by virtue of this Agreement, may be assigned or delegated. Assignment or delegation of the right to receive payments by one Party shall only be done subject to a prior written approval from the other Party.

ЗАСОБИ ЗВ'ЯЗКУ ТА ОБМІНУ ДОКУМЕНТАМИ МІЖ СТОРОНАМИ 

 

1. Для обміну повідомленнями та будь-якою іншою інформацією щодо виконання цього Договору та додатків до нього, Сторони використовують засоби електронного зв'язку за допомогою електронної пошти. Електронні адреси Сторін для цілей цього пункту зазначаються у їх реквізитах до цього Договору.  

2. Обмін документами за цим Договором здійснюється з застосуванням положень Закону України "Про електронні довірчі послуги". 

3. Сторони підтверджують, що на дату підписання цього Договору, ними вжито всіх підготовчих та організаційних заходів для переходу на обмін Е-документами, забезпечено виготовлення необхідних КЕП уповноважених ними осіб для підпису документів. 

4. Кожна Сторона зобов’язана щоденно слідкувати за надходженням Е-документів та своєчасно здійснювати їх приймання, перевірку, підписання з використанням КЕП та повернення іншій Стороні. Сторона яка здійснює надсилання Е-документа вважається Стороною-відправником, а Сторона яка здійснює отримання Е-документа, вважається Стороною-одержувачем.

5. Підготовка Е-документів здійснюється відповідною Стороною і в строки, встановлені умовами Договору. До моменту передачі іншій Стороні, Сторона-відправник зобов’язана належним чином скласти новий та/або перевірити отриманий Eдокумент та підписати його з використанням КЕП. E-документи які передаються, підписуються у всіх випадках з використанням КЕП відповідної Сторони. Перевірка факту підписання відповідною Стороною конкретного E-документа, здійснюється Стороною-одержувачем з використанням відкритого ключа і Посиленого сертифіката відкритого ключа.

6. E-документи вважаються підписаними і набирають чинності з моменту підписання з використанням КЕП Стороною-одержувачем E-документа, отриманого від Сторони-відправника з нанесеним нею КЕП.

7. E-документи вважаються підписаними і набирають чинності у випадках, коли вони були підписані КЕП Стороною-відправником та надіслані Стороні-одержувачу, проте протягом передбаченого Договором строку, Сторона-одержувач не підписала такі E-документи та не надіслала Стороні-відправнику мотивованої відмови від підписання E-документів. Мотивована відмова від підписання E-документів може надсилатися через механізм відхилення E-документа з обов’язковим надання коментарів про обґрунтовані причини відхилення.

8. Сторони дійшли згоди, що розірвання (скасування) E-документа, підписаного обома Сторонами з використанням КЕП здійснюється виключно шляхом складення та підписання Сторонами Акта про анулювання E-документа.

9. У випадку, коли одна із Сторін заявляє про втрату конкретного E-документа, який попередньо набрав чинності, повторне підписання такого E-документа не здійснюється. При цьому, Сторона, яка зберігає власний примірник E-документа, зобов’язується за зверненням Сторони, яка втратила цей E-документ, надати його доступними електронними каналами зв’язку, або на носії електронної інформації.

10.Сторони домовилися, що E-документи, які відправлені, завірені КЕП, мають повну юридичну силу, породжують права та обов'язки для Сторін, можуть бути представлені до суду в якості належних доказів та визнаються рівнозначними документам, що складаються на паперовому носієві. Підтвердження передачі документів (відправлення, отримання, тощо) вважається легітимним підтвердженням фактичного прийому-передачі таких документів уповноваженими особами Сторін і не вимагає додаткового доказування.

11. Сторони самостійно забезпечують збереження програмного забезпечення, яке використовується для обміну електронними документами, відкритих ключів кваліфікованого електронного  підпису та електронних документів, розміщених на своїх комп'ютерах.

12. Видача, заміна, знищення Особистих та Відкритих ключів, в тому числі у випадках їх компрометації, а також видача Посиленого сертифіката відкритого ключа, здійснюється тільки Акредитованим центром сертифікації ключів. Сторони зобов'язані повідомити одна одну про наявність вищевказаних обставини в строк, що не перевищує 3 (три) робочі дні з моменту виникнення таких обставин.

13. У випадку неможливості здійснення обміну документами відповідно до цієї статті Договору, Сторони можуть здійснювати обмін скан-копіями документів способом та в порядку, встановленому у п.10.1 цього Договору. 

14. У випадку неможливості здійсення обміну документами відповідно до п. 2 - 13 цього Договору, оригінали документів надсилаються Сторонами одна одній виключно шляхом поштового зв'язку, цінним листом із описом вкладення та повідомленням про вручення або кур'єрською службою на адреси Сторін, що зазначені у реквізитах цього Договору. 

15. У випадку обміну документами, зазначеному у п. 14 цього Договору, від Сторони, що не використовує печатку у свої господарській діяльності, вимога для проставлення такої печатки не застосовується. У будь-якому випадку, наявність або відсутність відбитка печатки Сторони на документі не створює юридичних наслідків для виконання нею цього Договору. 

MEANS OF COMMUNICATION AND EXCHANGE OF DOCUMENTS BETWEEN PARTIES

1. For the exchange of messages, and any other information concerning the implementation of this Agreement and its appendices, the Parties shall use electronic means of communication by e-mail. The electronic addresses of the Parties for the purposes of this item are indicated in their details to this Agreement.

2. The exchange of documents under this Agreement is carried out with the application of the provisions of the Law of Ukraine "On electronic trust services".

3. The Parties confirm that on the date of signing this Treaty, they have taken all preparatory and organizational measures for the transition to the exchange of E-documents, provided with the manufacture of the necessary QESs authorized by them to sign documents.

4. Each Party shall monitor the receipt of E-documents on a daily basis and make their acceptance, verification, signing with the use of a QES and returning to the other Party on a timely basis. The Party submitting the E-document is deemed to be the Sending Party, and the Party that receives the E-document is deemed to be the receiving Party.

5. The preparation of the E-documents shall be carried out by the respective Party and within the terms established by the terms of the Agreement. By the time of transfer to the other Party, the sending Party is obliged to duly prepare a new and / or verify the received Document and sign it using the QES. E-documents transmitted are signed in all cases using the relevant party's QES. Verification of the fact that the relevant Party is signing a specific E-document is carried out by the receiving Party using the public key and the Enhanced Certificate of Public Key.

6. E-documents shall be deemed signed and shall come into force upon signature of the E-document by the receiving Party of the QES received from the Sending Party with the QES deposited by it.

7. E-documents are considered to be signed and will come into force in cases when they were signed by the sending party to the QES and sent to the receiving Party, however, within the period stipulated by the Agreement, the receiving Party has not signed such E-documents and has not sent the sending Party a motivated refusal from signing E-documents. A motivated refusal to sign E-documents can be sent through the mechanism of rejection of the E-document with the obligatory submission of comments on the reason for the rejection.

8. The parties have agreed that the cancellation of an E-document signed by both Parties using the QES shall be made solely by the conclusion and signature by the Parties of the E-Document Cancellation Act.

9. In the event that one of the Parties declares the loss of a specific E-document that has previously entered into force, the re-signature of such E-document is not carried out. In this case, the Party that retains its own copy of the E-document undertakes, at the request of the Party that has lost this E-document, to provide it with accessible electronic channels of communication or on the electronic information carrier.

10. The Parties agreed that the E-documents submitted, certified by the QES, have full legal force, create rights and obligations for the Parties, may be submitted to the court as proper evidence and recognized as equivalent to the documents drawn up on a paper carrier. Confirmation of the transfer of documents (sending, receiving, etc.) is considered to be a legitimate confirmation of the actual acceptance-transmission of such documents by the authorized persons of the Parties and does not require further proof.

11. The Parties themselves shall ensure the preservation of the software used to exchange electronic documents, public key electronic digital signature and electronic documents hosted on their computers.

12. Issuance, replacement, destruction of Personal and Public keys, including in cases of their compromise, as well as the issuance of the Enhanced Certificate of Public Key, shall be carried out only by the Accredited Key Certification Center. The Parties are obliged to inform each other about the above circumstances within the term not exceeding 3 (three) business days from the moment such circumstances arise.

13. In case of impossibility of the exchange of documents in accordance with para 2 - 13 of this clause of this Agreement, the Parties may exchange scanned copies of documents in the manner and in the manner established in clause 10.1 of this Agreement.

14. In the event of the impossibility of exchanging documents in accordance with para 2 - 13 of this clause of this Agreement, the originals of the documents shall be sent by the Parties to each other exclusively by postal communication, a valuable letter describing the attachment and the notification of the service or courier service to the addresses of the Parties, which indicated in the details of this Agreement.

15. In the case of an exchange of documents specified in paragraph 14 of this clause of this Agreement, the requirement of placing such a seal from a Party that does not use the stamp in its business activity shall not be applied. In any case, the presence or absence of a seal on the document does not create legal consequences for its implementation of this Agreement.

 

ЗАСОБИ ЗВ'ЯЗКУ ТА ОБМІНУ ДОКУМЕНТАМИ МІЖ СТОРОНАМИ 

1. Для обміну повідомленнями та будь-якою іншою інформацією щодо виконання цього Договору та додатків до нього, Сторони використовують засоби електронного зв'язку, що зазначаються у їх реквізитах до цього Договору.  

2. Обмін документами за цим Договором здійснюється з застосуванням положень Закону України "Про електронні довірчі послуги". 

3. Сторони підтверджують, що на дату підписання цього Договору, ними вжито всіх підготовчих та організаційних заходів для переходу на обмін Е-документами, забезпечено виготовлення необхідних КЕП уповноважених ними осіб для підпису документів. 

4. E-документи які передаються, підписуються у всіх випадках з використанням КЕП відповідної Сторони. 

5. E-документи вважаються підписаними і набирають чинності з моменту підписання з використанням КЕП. Мотивована відмова від підписання E-документів може надсилатися через механізм відхилення E-документа з обов’язковим надання коментарів про обґрунтовані причини відхилення.

6. Сторони дійшли згоди, що розірвання (скасування) E-документа, підписаного обома Сторонами з використанням КЕП здійснюється виключно шляхом складення та підписання Сторонами Акта про анулювання E-документа.

7. Сторони домовилися, що E-документи, які відправлені, завірені КЕП, мають повну юридичну силу, породжують права та обов'язки для Сторін, можуть бути представлені до суду в якості належних доказів та визнаються рівнозначними документам, що складаються на паперовому носієві. 

8. У випадку неможливості здійсення обміну документами відповідно до п. 2 - 7 цього Договору, оригінали документів надсилаються Сторонами одна одній виключно шляхом поштового зв'язку, цінним листом із описом вкладення та повідомленням про вручення або кур'єрською службою на адреси Сторін, що зазначені у реквізитах цього Договору. 

 

MEANS OF COMMUNICATION AND EXCHANGE OF DOCUMENTS BETWEEN PARTIES

1. For the exchange of messages, and any other information concerning the implementation of this Agreement and its appendices, the Parties shall use electronic means of communication by e-mail. The electronic addresses of the Parties for the purposes of this item are indicated in their details to this Agreement.

2. The exchange of documents under this Agreement is carried out with the application of the provisions of the Law of Ukraine "On electronic trust services".

3. The Parties confirm that on the date of signing this Treaty, they have taken all preparatory and organizational measures for the transition to the exchange of E-documents, provided with the manufacture of the necessary QESs authorized by them to sign documents.

4. E-documents shall be deemed signed and shall come into force upon signature of the E-document by the QES.

5. E-documents are considered to be signed and will come into force in cases when they were signed by QES. A motivated refusal to sign E-documents can be sent through the mechanism of rejection of the E-document with the obligatory submission of comments on the reason for the rejection.

6. The parties have agreed that the cancellation of an E-document signed by both Parties using the QES shall be made solely by the conclusion and signature by the Parties of the E-Document Cancellation Act.

7. The Parties agreed that the E-documents submitted, certified by the QES, have full legal force, create rights and obligations for the Parties, may be submitted to the court as proper evidence and recognized as equivalent to the documents drawn up on a paper carrier. 

8. In case of the impossibility of exchanging documents in accordance with paragraphs 2 - 8 of this clause of this Agreement, the originals of the documents shall be sent by the Parties to each other exclusively by postal communication, a valuable letter describing the attachment and the notification of the service or courier service to the addresses of the Parties, which indicated in the details of this Agreement.

ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

TERM OF THE AGREEMENT AND OTHER CONDITIONS

1. Договір набирає чинності з моменту підписання та діє допоки не буде припинений за згодою обох сторін. Договір може бути продовжений за письмовою згодою Сторін.

1. This Agreement shall have effect from the time of its countersigning and shall remain in force until terminated by agreement of both Parties. The Agreement may be extended subject to the Parties' mutual consent.

1. Договір набирає чинності з дата початку дії договору та діє допоки не буде припинений за згодою обох сторін. Договір може бути продовжений за письмовою згодою Сторін.

1. This Agreement shall have effect from дата початку дії договору and shall remain in force until terminated by agreement of both Parties. The Agreement may be extended subject to the Parties' mutual consent.

1. Договір набирає чинності з моменту підписання та діє до дата закінчення строку дії договору . Договір може бути продовжений за письмовою згодою Сторін.

1. This Agreement shall have effect from the time of its countersigning and shall remain in force til дата закінчення строку дії договору . The Agreement may be extended subject to the Parties' mutual consent.

1. Договір набирає чинності з дата початку дії договору (див. ст. 631 ЦКУ) та діє до дата закінчення строку дії договору . Договір може бути продовжений за письмовою згодою Сторін.

1. This Agreement shall have effect from дата початку дії договору (див. ст. 631 ЦКУ) and shall remain in force til дата закінчення строку дії договору . The Agreement may be extended subject to the Parties' mutual consent.

2. Зміни чи доповнення до цього Договору є невід'ємною частиною цього Договору, за умов, що в разі виникнення суперечності з попередніми положеннями Договору, превалюватимуть нові зміни та доповнення. Вищевказані зміни та доповнення набувають чинності, якщо вони виконані в письмовій формі, мають реєстраційний номер, дату та підписи повноважних представників Сторін.

2. Amendments or additions to this Agreement shall be considered an integral part of this Agreement provided that in the event of any conflict with the prior terms of the Agreement, the new amendments or additions shall prevail. The above mentioned amendments and additions shall come into force if executed in written form and have a number, effective date and the signatures of authorized representatives of the Parties.

3. Сторони можуть в будь-який час розірвати Договір:

i) за згодою Сторін Договору;

ii) будь-якою Стороною в односторонньому порядку шляхом надання письмового повідомлення іншій Стороні за 30 календарних днів, якщо така Сторона не виконує свої істотні зобов'язання за Договором та за умови проведення повного розрахунку з іншою Стороною;

iii) Принципалом, якщо діяння, вчинене Агентом, включало нечесність, нелояльність або шахрайство щодо Принципала, його діяльності, або грубу недбалість або навмисне неналежне поведінка або порушення Агентом у виконанні своїх зобов'язань  що передбачені цим договором;

iv) Агентом у зв'язку з порушенням Договору Принципалом, його неплатоспроможністю, банкрутством або ліквідацією.

v) в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

3. The Parties may terminate this Agreement at any time:

i) if there is a written agreement between the Parties to do so;

ii) by a Party unilaterally by sending a written notice to the other Party thirty calendar days prior to such termination, in the event that such other Party does not perform its material obligations under this Agreement and subject to performance of the financial settlement to such other Party;

iii) by the Principal if the an act committed by the Agent including dishonesty, disloyalty or fraud with respect to the Principal, its business, or gross negligence or wilful misconduct or breach by the Agent in the performance of its obligations under this Agreement;

iv) By Agent due to Principal’s breach of the Agreement, insolvency, bankruptcy, or liquidation.

v) under any other circumstances, as may be provided by the applicable law.

4. Додаткові угоди до цього Договору, які час від часу належним чином укладаються між Сторонами, становлять його невід'ємну частину. У випадку будь-яких розбіжностей між положеннями цього Договору та Додатковими угодами, положення останніх матимуть переважну силу.

 

4. Additional Agreements to this Agreement that from time to time are duly entered into between the Parties shall be its integral part. In the event of any discrepancies between the provisions of this Agreement and Additional Agreements, provisions of the latter shall prevail.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ADDRESSES AND BANKING DETAILS

 

Принципал:

Повне найменування

Реєстраційний номер компанії Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел.

Телефон основний

E-mail: E-mail основний

 

Банківські реквізити (Валюта рахунку  ):

Рахунок: № рахунку

Банк:Назва банку

Адреca:Адреса банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Банк-кореспондент: Банк-кореспондент

№ рах. № рахунку (банк-кореспондент)  

IBAN IBAN (банк-кореспондент)

SWIFTSWIFT (банк-кореспондент)

Банківські реквізити (Валюта рахунку ):

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca:Адреса банку

SWIFT: SWIFT

IBAN IBAN  

Банк-кореспондент: Банк-кореспондент

Адрес: Aдреса (банк-кореспондент)

 

№ рах. № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT SWIFT (банк-кореспондент)

 

 

Посада представника

___________________

ПІБ представника

Principal:

Повне найменування (Eng.)

Registration number: Код компанії

Address: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

Tel.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

 

Bank Details (Валюта рахунку ):

Account: № рахунку

Bank: Назва банку (Eng.)

Address: Адреса банку (Eng.)

SWIFT SWIFT  

IBAN: IBAN  

Correspondent bankБанк-кореспондент (Eng.)Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

№ acc. № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT SWIFT (банк-кореспондент)

Bank Details (Валюта рахунку ):

Account: № рахунку

Bank: Назва банку (Eng.)

Address: Адреса банку (Eng.)

SWIFT SWIFT

IBAN: IBAN  

Correspindent bankБанк-кореспондент (Eng.)

Adress: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

№ acc. № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT SWIFT (банк-кореспондент)

 

Посада представника (Eng.)

___________________ 

ПІБ представника (Eng.)

Принципал:

ФОП ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Адреса: Юридична адреса

 

Банківські реквізити (Валюта рахунку ):

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca:Адреса банку

МФО:МФО банку  

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Банк-кореспондентБанк-кореспондент

Адреса: Aдреса (банк-кореспондент)

№ рах. № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT SWIFT (банк-кореспондент)

Банківські реквізити (Валюта рахунку ):

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca:Адреса банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Банк-кореспондентБанк-кореспондент

Адреса: Aдреса (банк-кореспондент)

№ рах. № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT SWIFT (банк-кореспондент)

 

____________ ПІБ ФОП  

Principal:

Private enterpreneur ПІБ ФОП (Eng.)

Taxpayer number: Інд. податковий номeр

Address: Юридична адреса (Eng.)
 

Bank Details (Валюта рахунку ):

Account: № рахунку  

Bank: Назва банку (Eng.)

Address: Адреса банку (Eng.)

MFO: МФО банку

SWIFT: SWIFT  

IBAN: IBAN

Correspondent bankБанк-кореспондент (Eng.)

Adress: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

№ acc. № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT SWIFT (банк-кореспондент)

Bank Details (Валюта рахунку ):

Account: № рахунку  

Bank: Назва банку (Eng.)

Address: Адреса банку (Eng.)

SWIFT: SWIFT  

IBAN: IBAN

Correspondent bankБанк-кореспондент (Eng.)

Adress: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

№ acc. № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT SWIFT (банк-кореспондент)

 

_____________ ПІБ ФОП (Eng.)

Принципал:

Повне найменування

Код за ЄДРПОУКод ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

 

Банківські реквізити (Валюта рахунку  ):

Рахунок: № рахунку

Банк:Назва банку

Адреca:Адреса банку

МФО: МФО банку

SWIFT: SWIFT

IBAN IBAN

Банк-кореспондент: Банк-кореспондент

Адрес: Aдреса (банк-кореспондент)

№ рах. № рахунку (банк-кореспондент)  IBAN IBAN (банк-кореспондент)

SWIFTSWIFT (банк-кореспондент)

Банківські реквізити (Валюта рахунку  ):

Рахунок: