УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Агентський договір (версія укр)

АГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР №    номер договору

 

дата договору

ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі - "Агент"), з однієї сторони, та

Повне найменування , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Агент"), з однієї сторони, та

Повне найменування , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Агент"), з однієї сторони, та

Повне найменування , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  та Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Агент"), з однієї сторони, та

Повне найменування , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  та Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Агент"), з однієї сторони, та

П. ПІБ повністю ,  що проживає за адресою Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (надалі - "Агент"), з однієї сторони, та

Повне найменування , що зареєстрований (а)е за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Агент"), з однієї сторони, та


 Компанія Повне найменування , реєстраційний номер Код компанії , юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі – «Принципал»), з другої сторони       

ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі - "Принципал"), з другої сторони

Повне найменування , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Принципал"), з другої сторони

Повне найменування , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника

та Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника   (надалі - "Принципал"), з другої сторони

Компанія Повне найменування , реєстраційний номер Код компанії , юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  та Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника   (надалі – «Принципал»), з другої сторони      

П. ПІБ повністю ,  що проживає за адресою Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (надалі - "Принципал"), з другої сторони

Повне найменування , реєстраційний номер Код компанії , юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі – «Принципал»), з другої сторони       

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Договір про надання послуг (надалі – «Договір») про наступне.

 

Стаття 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 Агент зобов'язується за дорученням та в інтересах Принципала за винагороду сприяти укладанню угод Принципалом, зобов'язується робити з доручення Принципала юридичні й інші дії від свого імені, але за рахунок Принципала, або від імені й за рахунок Принципала.

1.2. Корпорація Принципала в галузі галузь ,  бажає розширити свою діяльність на території, що зазначена  нижче,  Агент бажає сприяти Принципалу в просуванні його продукції на території, і цим Агент погодився провести пошук території, щоб знайти потенційних покупців.

1.2.  Агент має право укладати із третіми особами договори про надання агентських послуг, предмет яких співпадає з предметом цього договору;

1.3.  Агент не має права укладати із третіми особами договори про надання агентських послуг, предмет яких співпадає з предметом цього договору;

1.3.  Повноваження Агента на здійснення від імені Принципала угод згідно з умовами цього договору підтверджуються відповідною довіреністю. 

1.4.  Повноваження Агента на здійснення від імені Принципала угод згідно з умовами цього договору підтверджуються цим договором і не потребують додаткого підтвердження.

1.5.  Повноваження агента обмежені територією. Агент виконує свої зобов'язання за договором  на території країна

 

Стаття 2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Обов’язки Агента:

-  Агент має здійснювати свої повноваження віповідно до закону та цього договору, добросовісно та в межах, що потребує даний вид угоди.

- Приймати від Принципала інформацію, необхідну для надання послуг;

- Повідомляти Принципалу про кожний випадок його посередництва в укладанні угоди в інтересах Принципала;

- Негайно повідомити Принципала про:

  • непридатність або недоброякісність наданої Принципалом інформації; 
  • можливі несприятливі для Принципала наслідки виконання його вказівок про спосіб виконання завдання; 
  • інші, не залежні від Агента обставини, які можуть вплинути на якість роботи або неможливість її завершення в строк;

- Не призначати будь-яких суб-агентів або іншу посередницьку особу для здійснення послуг, без попередньої письмової згоди Принципала, яка не повинна бути безпідставно утримана;

- Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством країна .

- Зберігати конфіденційність інформації Принципала, отриманої від нього, а також змісту приватних повідомлень електронної пошти за винятком випадків, передбачених чинним законодавством країна ;

2.2. Права Агента:

- Отримувати винагороду відповідно до умов цього Договору;

- Проводити переговори із зацікавленими особами в рамках виконання цього договору;

- Залучити третіх осіб для виконання цього Договору, шляхом укладання з ними відповідних субагентських договорів.

2.3. Обов’язки Принципала:

- Принципал зобов'язаний надати Агенту всі комерційні та технічні дані, які обґрунтовано вимагаються Агентом для здійснення діяльності за рахунок Принципала

Прийняти від Агента виконані за Договором роботи;

- Своєчасно здійснювати оплату;

- В триденний строк, не враховуючи вихідні дні, за відсутності претензій підписувати та передавати Агенті Акт приймання-передачі виконаних послуг;

- У разі укладання Принципалом  з іншими особами агентських договорів, предмет яких співпадає з предметом цього договору, Принципал зобов'язаний повідомити про це Агента

2.4. Права Принципала:

- Вимагати від Агента здійснення послуг відповідно до умов даного Договору;

- Здійснювати контроль за ходом та якістю виконання послуг Агентом;

- Відхилити субагента, якого обрав Агент.

 

Стаття 3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

Винагорода Агента складає розмір комісії агента у % (розмір комісії агента у %, прописом (eng.) ) %

від вартості договорів укладених Агентом на користь Принципала.

 

Винагорода Агента, з урахуванням ПДВ, становитьЗагальна вартість товару з ПДВ  грн. (прописом (укр.) ), в тому числі: 

- вартість послуг без урахування ПДВ Загальна вартість товару без ПДВ  (прописом (укр.) ) і

- сума ПДВ ПДВ в загальній вартості товару (прописом (укр.) ).

Винагорода Агента, з урахування ПДВ,  становить гривневий еквівалентЗагальна вартість товару з ПДВ  доларів США (прописом (укр.) ), в тому числі: 

- вартість послуг без урахування ПДВ - гривневий еквівалентЗагальна вартість товару без ПДВ  доларів США (прописом (укр.) ) і

- сума ПДВ  - гривневий еквівалентПДВ в загальній вартості товару  доларів США (прописом (укр.) ).

Винагорода Агента, з урахування ПДВ,  становить гривневий еквівалент Загальна вартість товару з ПДВ  Євро (прописом (укр.) ), в тому числі: 

- вартість послуг без урахування ПДВ - гривневий еквівалентЗагальна вартість товару без ПДВ  Євро (прописом (укр.) ) і

- сума ПДВ  - гривневий еквівалент ПДВ в загальній вартості товару  Євро (прописом (укр.) ).

Винагорода Агента, становить Загальна вартість товару без ПДВ  доларів США (прописом (укр.) ).

Винагорода Агента, становить Загальна вартість товару без ПДВ  Євро (прописом (укр.) ).

Винагорода Агента становить Ціна товару за од. (без ПДВ)  грн. (прописом (укр.) ), без урахування ПДВ за один укладений договір/угоду на користь Принципала

Винагорода Агента,   становить гривневий еквівалентЗагальна вартість товару з ПДВ доларів США (прописом (укр.) ), без урахування ПДВ

Винагорода Агента,  становить гривневий еквівалент Загальна вартість товару з ПДВ  Євро (прописом (укр.) ), без урахування ПДВ.

 

Строк надання послуг АгентомСтрок надання послуг Агентом .

Строк здійснння оплат ПринципаломСтрок здійснння оплат Принципалом  днів з моменту отримання платежу Принципалом. 

 

Строк надання послуг АгентомСтрок надання послуг Агентом .

Строк здійснння оплат ПринципаломСтрок здійснння оплат Принципалом  днів з моменту залучення клієнтів Агентом.

Строк надання послуг АгентомСтрок надання послуг Агентом .

Строк здійснння оплат ПринципаломСтрок здійснння оплат Принципалом  днів з моменту отримання звіту про укладення Агентом договору для Принципала.

Стаття 4. МОНОПОЛЬНІСТЬ ВІДНОСИН

1. Агент є ексклюзивним учасником, уповноваженим представляти Принципала перед потенційними партнерами, сприяти запуску проекту Принципала та укладанню відповідних Договорів.

2. Принципал не може одночасно залучати інших консультантів, агентів, постачальників послуг, відправників  з питань, зазначених у цьому Договорі, а також безпосередньо не контактувати з потенційними партнерами, включаючи, але не обмежуючись, власниками компаній, іншими фізичними особами, компаніями, трестами або особами з метою планування або ведення бізнесу, прямо чи опосередковано пов'язаних з предметом цієї угоди, що вважається порушенням цього Договору Принципалом.

3. Принципал або будь-яка з його філій не повинні (і не повинні дозволяти будь-якій своїй філії займатися будь-якими дискусіями або переговорами з будь-якою особою або вживати будь-які дії з метою планування та / або ведення бізнесу, безпосередньо або опосередковано) з предметом цієї угоди, приймати пропозиції від власників земельних ділянок або інших потенційних  консультантів або агентів по предмету цього Договору, прямо чи опосередковано, у повному обсязі Проекту або частково.

4. У разі невиконання принципалом положень будь-якого пункту статті IV  або будь-якого пункту статті III цього Договору та укладення будь-якої угоди Принципом або будь-якими її філіями з метою зазначити мету або будь-якого виду фінансування, включаючи, але не обмежуючись наданням позик, фінансової допомоги, будь-якого типу боргових інструментів, включаючи цінні папери та фінансові інструменти, надання гарантій, поручительств або укладення будь-яких інших угод, які можуть мати подібний ефект, Принципал зобов'язаний сплатити штраф у розмірі сума грн (сума доларів США) вказати одержувача  протягом трьох (3) робочих днів з моменту отримання відсканованого інвойса від Агента на адресу електронної пошти, зазначену в пункті цього Договору, на додаток до компенсації всіх збитків, включаючи втрату прибутку, якщо б такі обговорення, переговори та договори відбулися за сприянням Агента.

Стаття 5. ЗАХИСТ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ ТА КОФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

1. Сторони підтверджують розуміння ними важливості договірного врегулювання відносин із забезпечення режиму комерційної таємниці та конфіденційної інформації та погоджуються взяти на себе наступні обов'язки:

- Протягом 5 років з дня набрання чинності цим Договором Агент зобов'язується:

  • не розголошувати ніякої конфіденційної інформації, комерційної таємниці, отриманих ним від Принципала, будь-яким іншим третім особам, включаючи органи державної влади, підприємства, установи, організації усіх форм власності та підпорядкування;
  • не використовувати комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію для своєї власної вигоди.

- Принципал зобов'язується дотримуватися такого ж ступеня секретності з метою уникнення розголошення або використання конфіденційної інформації, комерційної таємниці, отриманої від Агент, іншими особами, якого Принципал дотримувався б в розумній мірі стосовно своєї власної конфіденційної інформації та/або комерційної таємниці.

2. Інформація не вважається і не буде вважатися конфіденційною та/або комерційною таємницею і, відповідно, Сторони не будуть мати ніяких обов'язків відносно подібної інформації, якщо вона задовольняє вимоги, викладені в будь-якому із наступних пунктів:

- Інформація вже відома Стороні, яка її одержує.

- Інформація незалежно розроблена Агентом, за умови, що особа або особи, що її розробили, не мали доступу до конфіденційної інформації за цим Договором.

- Інформація дозволена до оприлюднення (розголошення) за взаємною згодою Сторін.

- Інформація розкрита уповноваженому державному органу на підставі імперативних приписів відповідного чинного законодавства під загрозою настання неспівмірних негативних правових наслідків для Агента/Принципала, у разі відмови у наданні інформації, за умови, що Агент/Принципал, доклав максимальні зусилля для уникнення доступу до інформації третіх осіб, оприлюднення (розголошення) інформації.

 

Стаття 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
1. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством країна .

2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

3. У разі якщо Принципал не виконує вимоги цього Договору, Агент звільняється від відповідальності за несвоєчасне виконання Робіт за Договором.

У разі несплати у строк узгодженої суми за надання послуг і проведення робіт у строк, Принципал повинен сплатити: пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за  який сплачується пеня, від суми заборгованості за кожен день прострочення.

У разі прострочення платежу Принципал сплачує штраф у розмірі  5 % від суми заборгованості / загальної вартості послуг за цим Договором від суми заборгованості,

 

  • У разі прострочення платежу понад  календарних днів Прнципал сплачує штраф у розмірі 5 % від суми заборгованості / загальної вартості послуг за цим Договором % від  суми  заборгованості,
  • У разі прострочення платежу понад  календарних днів – додатково штраф у розмірі 7 % від суми заборгованості % від суми заборгованості.

 

У разі ненадання послуг у строк, передбачений цим Договором, Агент повинен сплатити  пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за  який сплачується пеня, від суми заборгованості за кожен день прострочення.

 

У разі прострочення платежу Принципал сплачує штраф у розмірі 5 % від суми своєчасно ненаданих послуг/невиконаних робіт % від вартості своєчасно ненаданих послуг/невиконаних робіт.

  • У разі прострочення надання послуг/виконання робіт понад  календарних днів – Агент сплачує штраф у розмірі 5 % від суми своєчасно ненаданих послуг/невиконаних робіт   % від вартості своєчасно ненаданих послуг/невиконаних робіт,
  • У разі прострочення надання послуг/виконання робіт понад  календарних днів – додатково штраф у розмірі 7 % від суми своєчасно ненаданих послуг/невиконаних робіт % від вартості своєчасно ненаданих послуг/невиконаних робіт.

 

ОБМЕЖЕННЯ ВИКОНАННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ (ФОРС-МАЖОР)

1. В контексті цього договору, під поняттям "Форс-мажор" слід розуміти будь-яку подію чи обставину, чи будь-яку сокупність подій і/або обставин, поява яких знаходиться поза контролем потерпілої сторони і яких неможливо було уникнути шляхом дій, які доцільно було очікувати від потерпілої сторони (далі - «Потерпіла сторона»), і які перешкоджають або ускладнюють можливість виконання потерпілою стороною деяких або всіх її зобов'язань за цим Договором, за умови, що виникнення подібних перешкод неможливо було передбачити в момент прийняття потерпілою стороною на себе цих зобов'язань. У разі задоволення вимог попереднього речення цього пункту даного Договору, до форс-мажору відносяться наступні обставини включаючи, але не обмежуючись:

а) природні катастрофи (наприклад землетрус), війна (окупація), терористичний акт, дії органів влади, державних підприємств і / або природних монополій, якщо їх діяльність впливає або пов'язана з діяльністю Сторін договору і / або її дочірніх компаній;

b) пожежа, вибух, поломка, розрив або аварії магістральних трубопроводів, залізничних колій, автомагістралей тощо;

в) законні чи незаконні забастовки;

d) події, які призводять до оголошення або продовження оголошення надзвичайних ситуацій, з боку відповідного урядового органу щодо постачання енергоносіїв / сільськогосподарської сировини і продуктів в тій мірі, в якій це може бути застосовано до операторів  систем, і в разі зміни таких актів, відповідних положень застосовного закону, які мають подібну дію і відповідне регулювання.

2. Незважаючи на будь-які положення цього Договору, що передбачають протилежне і незалежно від задоволення будь-яких або всіх умов п. 5.1. цього Договору, жодна з наступних подій або обставин або поєднання наступних подій і / або обставин не зважають Форс-мажором:

i) будь-яку подію або обставина, виникнення або існування якого є наслідком недбалої дії або бездіяльності, порушення Договору, порушення закону, порушення умов дозволів контролюючих органів або іншого такого неправомірного дії або бездіяльності Сторони або працівників, директорів, підрядників або агентів Сторони;

ii) зміна економічної, ринкової, грошової або фіскальної ситуації, що робить виконання умов цього Договору невигідними або менш рентабельним;

iii) брак фінансових ресурсів або наявних коштів, або інший схожий важкий фінансовий стан або подія, виникнення або існування якої є наслідком фінансової неспроможності Сторони оплатити будь-яку суму, яку розумний і фінансово надійний суб'єкт економічної діяльності за схожих обставин сплатив би, щоб уникнути або припинення такої події;

iv) недостатність товарів в розпорядженні Сторони або на відповідній ринковій прощадці щодо пункту поставки, або подія, виникнення або існування якої є наслідком нездатності Сторони поставити будь-яку кількість товару або надати послуги, які розсудлива і економічно стійка особа могла б реально обгрунтовано поставити або надати в подібних обставинах, щоб запобігти або припинити таку подію.

3. До того часу, поки Потерпіла сторона не може виконувати свої обов'язки за цим Договором або іншими договорами між Сторонами або їх дочірніми компаніями, цей Договір залишається в силі, проте Потерпіла сторона звільняється від свого обов'язку виконувати свої зобов'язання, за умови, що вона виконує свої обов'язки, зазначені в п. 4. цієї статті цього Договору. Обов'язок іншої Сторони за Договором, що узгоджується з обов'язком потерпілої сторони, також припиняється.

4. При виникненні форс-мажорних події щодо потерпілої сторони:

а) Потерпіла сторона негайно (i) надає іншій Стороні повідомлення в письмовій формі (первинне повідомлення може здійснюватися по телефону за умови, що належне письмове повідомлення буде надано якомога швидше) із зазначенням подій, що становлять Форс-мажор, і доказів на їх підтвердження, які вона може надати, і з зазначенням періоду, протягом якого за оцінкою триватиме перешкоду або затримка, і (ii) протягом 15 діб з моменту настання форс-мажорних обставин повинна надати іншій Стороні необхідні документальні докази від Торгово-промислової палати країни, в якій здійснюється відповідна господарська операція. Зобов'язання повідомляти також застосовується в разі безпосередньої загрози Форс-мажору; і

б) Потерпіла сторона сумлінно обговорює і узгоджує альтернативні способи виконання своїх зобов'язань з іншою Стороною по даному договору; і

c) якщо Форс-мажор триває протягом двох місяців чи довше після повідомлення і Сторони узгодили інші рішення, (і) Потерпіла сторона може розірвати даний Договір шляхом попереднього повідомлення іншої Сторони не менш, ніж за 30 днів. Таке повідомлення не є реальним, якщо Потерпіла сторона починає повне виконання своїх обов'язків по даному Договору ще до закінчення періода повдомлення;

d) негайно після закінчення дії форс-мажорнох події, дія давного договору продовжується;

e) Сторона, яка постраждала від форс-мажора, негайно післ закінчення форс-мажорної події повідомляє іншу Сторону в письмовій формі про цей факт;

f) Потерпіла сторона діє розумно і добросовісно, прикладає всі зусилля для полегшення наслідків Форс-мажора;

ОБМЕЖЕННЯ ВИКОНАННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ (ФОРС-МАЖОР)

1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у разі виникнення форс-мажорних обставин.

2. Під форс-мажорними обставинами Сторони розуміють: стихійне лихо (пожежа, повінь, зсув тощо), воєнні дії, епідемії, страйки, ембарго, бойкот, рішення і дії органів державної влади, які перешкоджають виконанню цього договору.

3. Якщо форс-мажорні обставини будуть продовжуватися більше двох місяців, то кожна зі Сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за Договором, шляхом попереднього повідомлення іншої Сторони не менш, ніж за 30 днів.

3. Наявність форс-мажорних обставин має бути підтверджена необхідними документами Торгово-промислової палати або іншого уповноваженого органу України.

4. Сторона, для якої настали форс-мажорні обставини, повинна негайно повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

5. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання чи припинення форс-мажорних обставин позбавляє Сторону права на них посилатися.

ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. Цей Договір та будь-які зобов'язання, що виникають у зв'язку з ним, регулюються та тлумачать відповідно до законодавства України.

1. Цей Договір та будь-які зобов'язання, що виникають у зв'язку з ним, регулюються та тлумачать відповідно до законодавства Англії та Уельсу.

2. Сторони погоджуються намагатися вирішити будь-які суперечки, протиріччя чи претензії між Сторонами, що виникають з цього Договору або відносно нього, включаючи, але не обмежуючись дійсністю чи існуванням Договору та / або цієї статті, або припинення, складення або виконання Договору, шляхом взаємних консультацій. Усі спори, що виникають або можуть виникнути в зв'язку з Договором, повинні бути вирішені Сторонами дружелюбно.

3. Усі спори, розбіжності чи вимоги, які виникають із цього Договору або у зв'язку з ним, зокрема, щодо його тлумачення, виконання, порушення, припинення  чи  недійсності, підлягають вирішенню у Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України згідно з його Регламентом. 

3. Усі розбіжності будь-якого характеру, які можуть виникнути у зв'язку з цим Договором між сторонами, будуть передані до арбітражу відповідно до положень Закону про арбітраж Кіпру, розділ 4. Арбітр буде запропонований Арбітражною Службою Торгово-промислової палати Кіпру повинен бути схвалений сторонами.

У разі розбіжностей між договірними сторонами щодо запропонованого Арбітра, арбітр буде призначений відповідно до положень Закону про арбітраж Кіпру, Cap 4

3. Усі спори, розбіжності чи вимоги, які виникають із цьогоДоговору або у зв'язку з ним, зокрема, щодо його тлумачення, виконання, порушення, припинення  чи  недійсності, підлягають вирішенню у Суді Сполученого Королівства в Лондоні (головний офіс) згідно з його Регламентом. 

Місцем проведення засідання Арбітражного суду є Київ, Україна. 

Місцем проведення засідання Арбітражного суду є Лондон, Великобританія. 

Місцем проведення засідання Арбітражного суду є Нікосія, Кіпр. 

Арбітражний суд складається з одного арбітра. 

Арбітражний суд складається з трьох арбітрів. 

Мовою арбітражного розгляду є українська.

Мовою арбітражного розгляду є англійська.

Будь-яке рішення арбітражу приймається письмово та є остаточним і обов'язковим для Сторін. Сторони зобов'язуються виконувати судове рішення без зволікання.

Сторони відмовляються від будь-якого права звернутися до будь-якого суду та / або іншого судового органу, крім зазначеного в цій статті Договору.

Крім того, стосовно будь-якого провадження, що виникає з/або у зв’язку з примусовим виконанням та/або виконанням будь-якого рішення суду, призначеного щодо них, Сторони цим підкорюються юрисдикції будь-якого суду, у якому будь-які такі провадження відбуваються.

ЗАБОРОНЕНА ПРАКТИКА

1. Кожна Сторона погоджується, що у зв’язку з цим Договором та діяльністю, яка передбачається у ній, не буде вчиняти дії, або допускати бездіяльності, які б (і) порушили будь-який Закон, що застосовується до цієї Сторони, або (іі) призводити до того, що інша Сторона порушить будь-який Закон, що застосовується до такої іншої Сторони щодо конвенцій захисту від хабарів та корупції або будь-якого аналогічного закону, постанови, наказу або конвенції, які є обов’язковими для такої іншої Сторони, з доповненнями, які вносяться час від часу, та включаючи впровадження будь-яких регулюючих актів, які застосовуються до неї.

2. Без обмеження вищевказаного абзацу, кожна Сторона погоджується, що ні вона, ні її представники чи Афілійовані особи, у зв’язку з цим Договором, а також діяльністю, що передбачена в цьому Договорі, не запропонує, не буде обіцяти або надавати, прямо або опосередковано, щось цінне будь-якій посадовій особі уряду, політичної партії, політичному кандидату або їх працівнику або будь-якій третій стороні, якщо вона буде знати або підозрювати, що такий цінний предмет чи цього його частина, може бути запропонована, обіцяна або надана урядовій особі, посадовій особі політичної партії, політичному кандидату або працівнику вищезазначених організацій.

ВІДПОВІДНІСТЬ ТА ДОПОМОГА З ВІДПОВІДНІСТЮ

Кожна Сторона також погоджується з тим, щоб виконувати і допомагати іншій Стороні  виконувати  всі економічні  санкції, закони та нормативні акти з експортного контролю, встановлені ООН, ЄС, США або іншими законами і нормативно-правовими актами (спільно «Контроль») в тій мірі, в якій така Сторона зобов’язана виконувати вимоги Контролю. Сторони не повинна, прямо або опосередковано, розпоряджатися будь-яким продуктом, отриманим в зв'язку з цим Договором до або через будь-яку  особу, організацію або місце призначення, які заборонені Контролем або для використання, забороненого відповідним Контролем, без отримання попереднього дозволу від компетентних державних органів, якщо така Сторона зобов'язана  виконувати відповідні правила Контролю.

Незважаючи ні на які положення цього Договору, що передбачають зворотне, ніщо в цьому Договорі не повинно тлумачитися, спонукати або вимагати будь-яку Сторону діяти будь-яким чином (у тому числі вчиняти дії або утримуватися від дій), що не відповідає, або порушує, заборонені положеннями Контролю або іншими офіційними правилам або вимоги державних органів.

ПАРТНЕРСТВО

Жодне положення цього Договору або домовленість, передбачена ним, не може тлумачитися як встановлення або припущення партнерства між Сторонами, і жодне положення цього Договору не може вважатися таким, що робить будь-яку зі Сторін агентом іншої Сторони або надає будь-якій зі Сторін право зобов’язувати або створювати зобов’язання для іншої Сторони будь-яким шляхом або з будь-якою метою.

ПОВНОТА ДОГОВОРУ

Цей Договір та Окремі Договори становлять єдиний договір та повну домовленість і порозуміння Сторін і замінює будь-які інші попередні угоди між Сторонами (письмові або усні) стосовно предмету цього Договору.

ДІЛИМІСТЬ

Якщо будь-яке положення цього Договору вважається будь-яким судом або іншим компетентним органом таким, що не має юридичної або позовної сили, або недійсним повністю або частково, інші положення цього Договору і решта положень, що зазнали змін, продовжують діяти. Сторони беруть на себе зобов’язання замінити недійсне положення таким дійсним положенням, що найближче відповідає економічній цілі недійсного положення.

ВІДМОВА ВІД ПРАВА

Затримка у здійсненні або нездійснення будь-якого права або засобу правового захисту за цим Договором не складає відмову від таких або інших прав або засобів правового захисту, і не перешкоджає їх здійсненню або примусовому здійсненню. Одноразове або часткове здійснення будь-якого права або засобу правового захисту за цим Договором не перешкоджає подальшому здійсненню цього або іншого права або засобу правового захисту.

МОВА

Цей Договір складено українською мовою. Визначальним та обов’язковим варіантом цього Договору є англомовний варіант, і у випадку будь-яких невідповідностей між англомовним варіантом та будь-яким перекладом, перший має переважну силу.

ВИТРАТИ

Окрім випадків, коли інше передбачене цим Договором, кожна Сторона сплачує власні витрати та видатки (в тому числі судові видатки), що виникають в результаті обговорення, підготовки та застосування цього Договору.

Примірники та зміни до Договору

Цей Договір підписується у двох (2) примірниках англійською та українською мовою, кожна зі Сторін отримує один з примірників. Зміни до цього Договору можуть бути внесені лише в письмовому вигляді, підписаними кожною зі Сторін та скріплені печатками Сторін.

Зміни до цього Договору набувають чинності якщо укладені  в письмовій формі. Зміни підписуються кожною Стороною та скріпляються печатками Сторон.

ПРИМІРНИКИ ТА ЗМІНИ ДО ДОГОВОРУ

Цей Договір підписується у двох (2) примірниках  українською мовою, кожна зі Сторін отримує один з примірників. Зміни до цього Договору можуть бути внесені лише в письмовому вигляді, підписаними кожною зі Сторін.

Зміни до цього Договору набувають чинності якщо укладені  в письмовій формі. Зміни підписуються кожною Стороною.

ЗАЯВИ

Жодна заява чи публічне повідомлення стосовно існування, предмету або будь-якої умови цього Договору не буде зроблено Стороною або від її імені без попередньої письмової згоди іншої Сторони (у такій згоді не може бути необґрунтовано відмовлено або затримано). Сторони проконсультуються одна з одною щодо змісту, графіку та характеру будь-якої заяви (якщо це не встановлено законодавством) для акціонерів, працівників, покупців та постачальників або інших органів або ЗМІ або іншим чином, які можуть бажаними або обов’язковими для надання стосовно цього Договору.

Ця Стаття не застосовується до будь-яких заяв, публічних повідомлень або рекламних оголошень, зроблених будь-якою зі Сторін на вимогу законодавства, регулятивних чи урядових органів, яким підпорядковується така Сторона, у випадку чого така Сторона докладає всіх розумних зусиль для узгодження змісту такої заяви чи повідомлення з іншою Стороною перед тим, як зробити це повідомлення чи заяву.

ПРАВА ТРЕТІХ ОСІБ

Сторони не мають на увазі, що будь-яка третя сторона буде мати якісь права чи буде спроможною примушувати виконувати цей Договір та Сторони виключають, у межах, дозволених застосовуваним законодавством, будь-які такі права третіх сторін, які іншим чином можуть матися на увазі.

Сторони мають право на збір та обробку персональних даних в межах виконання зобов’язань по даному Договору для реалізації ділових відносин між Сторонами. Персональні дані Сторін захищаються Конституцією та Законом України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01 червня 2010 року. Факт підписання дано