УКР
ENG
POL
BUL

Про договір на екскурсійне обслуговування (+шаблон договору)

Екскурсія являє собою цілеспрямований, наочний процес пізнання оточуючого, середовища. Цей процес будується з використанням заздалегідь відібраних об'єктів, які знаходяться в природних умовах, і відбувається під керівництвом кваліфікованого спеціаліста-екскурсовода відповідно до заздалегідь визначеної тематики.

На сьогодні спостерігається збільшення попиту у світі у сфері туризму на територію України. Все більше людей мають бажання більше познайомитися з українською культурою та особисто з українцями. Деякі туристи бажають відвідати не тільки об'єкти Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, такі як Києво-Печерська лавра, Софійський собор та історичний центр Львова, а і відчути адреналін, відвідавши країну, яка перебуває в стані війни.

Такий туризм робить великий внесок у функціонування економіки країни, яка так потребує підтримки у ці «темні» часи.

Саме тому туристичні агенції продовжують працювати та забезпечують туристів усіма необхідними туристичними продуктами.

В контексті сервісного забезпечення туристичного продукту екскурсія покликана задовольнити духовні, естетичні, інформаційні потреби людини, реалізовуючи пізнавальну функцію туризму: розширення кругозору, організації культурного дозвілля, відпочинку, спілкування. Екскурсії сприяють поширенню наукових знань і є важливим засобом патріотичного виховання, вивчення історії країни або місцевості, героїчного минулого її народу, традицій, розвитку культури та мистецтва. Екскурсії як ефективна форма навчання використовуються в педагогічному процесі. їх педагогічними завданнями є побудова екскурсії на основі максимальної активності й самостійної розумової діяльності екскурсантів, формування у них навичок самостійного спостереження й аналізу візуальної інформації та зорових вражень. Таким чином, екскурсії виконують освітню і виховну функції.

Процес організації екскурсій як для місцевих, так і для іноземних туристів на території України чи за її межами підлягає правовому регулюванню з боку держави.

Туристична діяльність є ліцензованою діяльністю, і держава відповідає за те, щоб кожен турист під час екскурсії почувався у безпеці, враховуючи те, що він знаходиться на території чужої країни, адже безпека іноземних туристів – це імідж країни.

Усі положення законодавства у сфері туризму так само направленні та на забезпечення безпеки та комфорту для вітчизняних туристів.

Розглянемо більш детально особливості укладення договору на екскурсійне обслуговування.

Що являє собою екскурсійне обслуговування?

Екскурсійне обслуговування є однією з умов, що входять до складу договору на туристичне обслуговування. Воно може бути включено до договору на туристичне обслуговування або ж ні (наприклад, коли турист на місці вирішує брати участь в екскурсії).

В таких випадках разом із туристом необхідно укласти договір на екскурсійне обслуговування, а також зробити обов'язкове страхування екскурсантів (медичне й від нещасного випадку).

За договором на екскурсійне обслуговування одна сторона (суб'єкт, що здійснює туристичну діяльність) за встановлену договором плату зобов'язується надати за замовленням іншої сторони (екскурсанта) обслуговування, істотною частиною якого є послуги екскурсовода (гіда-перекладача) загальною тривалістю не більше 24 годин, які не містять послуги з розміщенням.

Договір на екскурсійне обслуговування укладається за правилами, визначеними цивільним законодавством, у тому числі шляхом видачі ваучера. (ч. 1, ст. 21 ЗУ «Про туризм» № 324/95-ВР від 16.10.2020).

Ваучер на екскурсійне обслуговування

Ваучер - форма письмового договору на туристичне або на екскурсійне обслуговування, яка може використовуватися відповідно до цього Закону. (ч. 1, ст. 23 ЗУ «Про туризм»).

У ваучері на екскурсійне обслуговування повинно бути зазначена інформація про наступне:

 • найменування та місцезнаходження суб'єкта екскурсійної діяльності, номер ліцензії на відповідний вид діяльності, юридична адреса;
 • прізвище, ім'я (по батькові) туриста (при груповій поїздці прізвища, імена (по батькові) членів групи);
 • строки надання і вид екскурсії, її загальна вартість;
 • назва, адреса та місцезнаходження об'єкта екскурсії;
 • інформація щодо місця збору, часу збору, часу відправлення;
 • інформація про тривалість екскурсій тощо.

Порядок оформлення ваучера та його використання затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері туризму та курортів (п. 10 ст. 23 ЗУ «Про туризм»).

Хто є сторонами за договором?

Сторонами за договором на екскурсійне обслуговування є туристична компанія (виконавець) з однієї сторони та турист (замовник) з іншої.

Виконавцем можуть бути як юридичні особи, так і фізичні особи-підприємці, які зареєстровані у встановленому законом порядку та мають ліцензію на здійснення туристичної діяльності.

Відповідно до структури клacифікaції видів eкoнoмічнoї діяльнocті для фізичниx ocіб – підпpиємців, ця діяльність відноситься до п. 79 «Діяльніcть тypиcтичниx aгeнтcтв, тypиcтичниx oпepaтopів, нaдaння іншиx пocлyг бpoнювaння тa пoв’язaнa з цим діяльніcть». 

Займатись цією діяльністю дозволено для ФОП 2-ї та 3-ї груп.

Що стосується замовника, то ними можуть бути фізичні особи, юридичні особи та фізичні особи-підприємці.

Що є предметом договору на екскурсійного обслуговування?

Предметом договору на екскурсійне обслуговування є правовідносини, відповідно до яких виконавець бере на себе зобов’язання надати замовнику послуги з екскурсійного обслуговування на умовах, визначених договором, а замовник вчасно та у повному обсязі оплачувати та приймати послуги, відповідно до рахунку, наданого виконавцем.

У договорі повинна бути зазначена дата надання послуг вид та тематика екскурсійного обслуговування, вартість та порядок оплати, тривалість надання послуг, мінімальна кількість осіб в групі (якщо надаються групові послуги) та терміни інформування замовника про те, що послуги не будуть надані у зв’язку з недобором групи, кваліфікація екскурсовода та інші умови.

Істотні умови за договором

Загальні положення про договір на надання послуг застосовуються до договору на екскурсійне обслуговування, якщо інше не передбачено законом та не суперечить суті зобов'язання (ч. 3, ст. 21 ЗУ «Про туризм»).

До істотних умов договору належать положення про порядок надання послуг та їх обсяг.

У договорі повинні бути зазначені усі деталі щодо екскурсії, а саме:

 • місце і час збору, час відправлення;
 • вказано транспорт та його характеристики, на якому здійснюється перевезення;
 • особливості проходження митниці та необхідні документи, у випадку якщо планується перетин кордону;
 • розклад прибуття на об’єкти, час перебування на об’єкти, вільний час туриста;
 • відомості про екскурсовода та його контактні дані;
 • вартість послуги, способи оплати послуги тощо.

Що стосується законодавства, то у п. 4 ст. 21 ЗУ «Про туризм» зазначено, що особа, яка надає екскурсійні послуги, зобов'язана до укладення договору на екскурсійне обслуговування надати екскурсанту необхідну і достовірну інформацію щодо екскурсійного обслуговування, його видів і особливостей, кваліфікації екскурсовода, про порядок і строки оплати екскурсійних послуг, а також надати екскурсанту на його прохання іншу інформацію з питань екскурсійного обслуговування.

Відповідальність сторін за невиконання, неналежне виконання зобов'язань відповідно до договору на екскурсійне обслуговування, порядок припинення договору на екскурсійне обслуговування визначаються відповідно до цивільного законодавства та законодавства з питань захисту прав споживачів (п. 5 ст. 21 ЗУ «Про туризм»).

У цьому договорі сторонам для плідної співпраці та уникнення розбіжностей у процесі укладення договору бажано передбачити наступне:

 • зазначити чи входить до послуг розміщення екскурсанта;
 • врегулювати випадки неявки екскурсанта на місце збору у призначений час;
 • передбачити можливість та строки відмови від участі в екскурсії та умови повернення (неповернення) оплати;
 • зазначити пункт про страхування особи, яким чином та чиїм коштом воно буде здійснюватися;
 • скласти перелік осіб з анкетними й контактними даними, що будуть входити до екскурсійної групи та інші умови.

Таким чином можна зробити висновок, що екскурсійна діяльність – важливий напрям роботи туристичних підприємств. Багато організацій поєднують декілька функціональних ролей з організації обслуговування екскурсантів.

Створення екскурсії – складний процес, що вимагає від організатора екскурсійної справи великих творчих зусиль.

Для екскурсанта процес екскурсії повинен пройти максимально безпечно та комфортно.

Саме для задоволення усіх потреб екскурсанта та передбачення виникнення можливих питань, туристичній компанії слід укласти з екскурсантом детальний договір із зазначенням усіх моментів, що стосуються цієї послуги, та інформації, корисної для екскурсанта.

 

Ви можете скласти та завантажити шаблон договору на екскурсійне обслуговування за посиланням. Або ж скористатися розширеним функціоналом системи в частині ведення реєстру контрагентів, згенерувати договір, акт, рахунок, заповнений даними, а також підписати кваліфікованим електронно-цифровим підписом.
 

Дата публікації: 30.09.2022

Продиктуйте текст для пошуку
Готово