УКР
ENG
POL
BUL

Знову про КІК: подавати не хочу, але штраф

Якщо ваш бізнес пов'язаний із зовнішньоекономічною діяльністю або він пов'язаний з компанією нерезидентом України, то ви обов'язково чули про те, що податкове законодавство зобов'язує повідомляти про всі випадки, що стосуються КІК. Давайте взагалі згадаємо, що таке КІК - це Контрольована іноземна компанія, зареєстрована в іноземній державі або території, яка визнається такою, що знаходиться під контролем фізичної або юридичної особи – резидента України. Контролюючою особою є фізична особа або юридична особа – резиденти України, що є прямими або опосередкованими власниками (контролерами) контрольованої іноземної компанії. Чи відноситесь ви до КІК можна перевірити через наш тест, відповівши на декілька питань.

Положення про КІК діють в Україні з 2022 року, згідно з ними резиденти зобов'язані подавати спеціальне повідомлення та звіт до українських податкових органів, а також сплачувати податки з нерозподіленого прибутку КІК.

"Багато українських підприємців, які створювали компанії в іноземних юрисдикціях, систематично ігнорували необхідність повідомлення Державній податковій службі (ДПС) про свої дії. Вони розраховували на те, що не відбудеться обмін інформацією між українською ДПС та податковими органами країн, де зареєстровані їхні компанії. Навіть значний розмір штрафу за порушення цього обов'язку — 805 200 грн (еквівалент 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб) — не викликав у них серйозної тривоги. Однак сподівання бізнесменів не справдилися, і останнім часом вони отримують листи від ДПС із повідомленням про виявлені факти володіння часткою в іноземних юридичних особах. Ці листи охоплюють різноманітні іноземні юрисдикції та адресовані не лише «контролюючим особам», але й особам з менш як 10% частки власності." - Микола Клименко «Juscutum» керівник практики Бухгалтерського супроводу.

База оподаткування: 

  • Основна ставка  податку складає 18% на скоригований прибуток КІК.      
  • Ставка 9% складає, якщо прибуток КІК був фактично розподілений (тобто виплачені дивіденди) до моменту подання звіту про КІК  та включення цього прибутку до загального доходу фізособи.

Скорегований прибуток КІК визначається в іноземній валюті й перераховується в гривню за  офіційним курсом НБУ на звітний податковий період

Які штрафи взагалі передбачені законодавством:

  • Ненадання контролюючою особою звіту про КІК - тягне за собою накладення штрафу у розмірі 100 прожиткових мінімумів для працездатної особи (далі - ПМ), встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року. Станом на 2023 рік він становить 2684 гривень, тому  штраф дорівнює 268 400,00 грн.
  • Несвоєчасне подання контролером звіту про КІК - тягне за собою накладення штрафу у розмірі 1 ПМ, але не більше 50 ПМ за кожен календарний день неподання, дорівнює 2684 гривень в день, але не більше 134 200,00 грн.
  • Не відображення у Звіті про КІК інформації стосовно наявних КІК та/або не відображення інформації, передбаченої пп. «г» – «з» 39-2.5 ПКУ3% суми доходу КІК або 25% скоригованого прибутку КІК, не відображених у звіті про контрольовані іноземні компанії, але не більше 1000 ПМ  (2 268 400,00 грн).
  • Не повідомлення контролером протягом 60 календарних днів інформації про зміну долі участі в КІК або здійснення фактичного контролю над КІК, створення утворень без статусу юридичної особи - тягне за собою накладення штрафу у розмірі 300 ПМ (805 200,00 грн).
  • Неподання (не в повному обсязі) документації з трансфертного ціноутворення, інших копій первинних документів КІК на запит контролюючого органу3 % суми доходу КІК, за яким не подана документація, але не більше 1000 ПМ (2 268 400,00 грн).

Сплата таких фінансових санкцій (штрафів) не звільняє платника податку від обов’язку подання Звіту та підтверджувальних документів, передбачених ст. 39 прим. 2 ПКУ.

Консультація з податкових питань, допомога в оформлення звітів та інших бухгалтерських документів згідно з запитом і потреб клієнта. Будьте впевнені - Ваші інтереси захищені! Детальніше

Бачимо, що штрафи немаленькі, але не забуваємо, що Згідно з Перехідними положеннями ПКУ, штрафні санкції та пеня під час визначення та обчислення прибутку КІК не застосовуються за результатами 2022-2023 звітних (податкових) років, а контролери звільняються від адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення правил КІК за результатами звітних періодів за 2022-2023 років.

До того ж законодавством передбачені підстави звільнення від оподаткування згідно зі ст. 39-2.4 ПКУ:

1) Між Україною та іноземною юрисдикцією місцезнаходження (реєстрації) контрольованої іноземної компанії є чинний договір про уникнення подвійного оподаткування або про обмін податковою інформацією та виконується будь-яка з таких умов:

  • КІК сплачує податок на прибуток за ефективною ставкою, яка є меншою від базової ставки не більш ніж на 5% (тобто не менше 13%);
  • Частка пасивних доходів не перевищує 50% від загальної суми доходів КІК з усіх можливих джерел. До пасивних доходів згідно з пп. 14.1.268 ПКУ відносяться: проценти на поточному або депозитному банківському рахунку, інші проценти (у тому числі дисконтні доходи); дохід, який виплачує компанія, що управляє активами інституту спільного інвестування, на розміщені активи відповідно до закону; відсотки (дисконт), отримані власником облігації від їх емітента; роялті; дивіденди;
  • Частка пасивних доходів КІК понад 50% суми доходів КІК з усіх джерел, такі доходи визнаються активними, за умови що контрольована іноземна компанія: фактично виконує суттєві функції, несе ризики та використовує активи в операціях, що призводять до отримання відповідних активних доходів; має необхідні ресурси для виконання зазначених функцій, управління ризиками та використання активів (кваліфікований персонал, основні фонди у власності або користуванні, достатній власний капітал тощо).

2) Загальний сукупний дохід усіх КІК контролюючої особи менший від 2 мільйони євро на кінець звітного періоду.

3) КІК є публічною компанією, акції (частки) якої перебувають в обігу на визнаній фондовій біржі. Перелік бірж та вимоги до визнання акцій (часток) публічних компаній такими, що перебувають в обігу на зазначеній фондовій біржі, встановлюються Кабінетом Міністрів України. 

4) КІК є організацією, яка відповідно до законодавства відповідної іноземної юрисдикції здійснює благодійну діяльність та не розподіляє доходи на користь її засновників (учасників).

Крім того, іноземна компанія, що отримала статус платника податку – резидента України, не визнається контрольованою іноземною компанією.

Але не забувайте, що звільнення від оподаткування не дає підстав для неподання звіту про КІК!

Тому радимо вам як скоріше проаналізувати, чи маєте ви компанію або структурний підрозділ, який може бути КІК та за необхідності повідомити про це контролюючий податковий орган, адже, як бачите, штрафи дійсно великі. Крім того, сфера КІК непроста, тому звертайтеся за допомогою до кваліфікованих юристів або бухгалтерів, щоб не припуститися помилки, а вона може коштувати дуже дорого!

адвокат Ференчук Денис Олегович

 

Команда InstaDoc надає послуги з комплексного супроводження бізнесу, забезпечення юридичної роботи на підприємстві, ведення договірної роботи та бухгалтерські послуги. Детальніше про послугу "Віртуальний юрист" тут.

 

Отримати консультацію для моєї ситуації  

 +38 (093) 1776558 Олексій

 info@instaco.com.ua

Дата публікації: 06.02.2024

Продиктуйте текст для пошуку
Готово