УКР
ENG
POL
BUL

Вимоги до заяви кредитора про відкриття провадження у справі про банкрутство (+ Шаблон Заяви кредитора про відкриття провадження у справі про банкрутство Юрособи)

Як відомо, справа про банкрутство відкривається господарським судом за заявою кредитора або боржника. Розглянемо вимоги до заяви кредитора про відкриття провадження у справі про банкрутство. 

Вимоги до заяви кредитора про відкриття провадження у справі про банкрутство

Відповідно до ч. 1 ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства, заява про відкриття провадження у справі про банкрутство подається кредитором у письмовій формі та повинна містити:

найменування господарського суду, до якого подається заява;

найменування боржника, його місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи;

ім’я або найменування кредитора, його місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

виклад обставин, що є підставою для звернення до суду;

перелік документів, що додаються до заяви.

Також, до заяви кредитора про відкриття провадження у справі про банкрутство додаються:

докази сплати судового збору, крім випадків, коли згідно із законом судовий збір не підлягає сплаті;

довіреність чи інший документ, що засвідчує повноваження представника, якщо заяву підписано представником;

докази авансування винагороди арбітражному керуючому трьох розмірів мінімальної заробітної плати за три місяці виконання повноважень;

докази надсилання боржнику копії заяви та доданих до неї документів.

Заява кредитора, крім відомостей, передбачених частиною першою ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства, повинна містити відомості про розмір вимог кредитора до боржника із зазначенням окремо розміру неустойки (штрафу, пені), яка підлягає сплаті.

Заява кредитора може ґрунтуватися на об’єднаній заборгованості боржника за сукупністю його різних зобов’язань перед цим кредитором.

Кредитори мають право об’єднати свої вимоги до боржника і звернутися до суду з однією спільною заявою. Таку заяву підписують усі кредитори, які об’єднали свої вимоги до боржника.

Пропозиція щодо кандидатури арбітражного керуючого 

Окремо слід зазначити, що станом на зараз ще діють норми п. 2-1 Перехідних та прикінцевих положень Кодексу України з процедур банкрутства, відповідно до яких, до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи призначення арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією у разі відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) здійснюється з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом.

Заява ініціюючого кредитора про відкриття провадження у справі про банкрутство, крім відомостей, передбачених частиною першою статті 34 цього Кодексу, повинна містити пропозицію щодо кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна.

Ініціюючий кредитор додає до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство заяву арбітражного керуючого, зазначеного в абзаці другому цього пункту, про участь у справі, яка повинна відповідати вимогам, встановленим частиною третьою статті 28 цього Кодексу.

Господарський суд, відкриваючи провадження у справі про банкрутство, призначає арбітражного керуючого, зазначеного в абзаці другому цього пункту, розпорядником майна або керуючим реструктуризацією.

У разі якщо заява ініціюючого кредитора про відкриття провадження у справі про банкрутство  не містить пропозиції щодо кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство не додано заяви цього арбітражного керуючого про участь у справі, або з підстав, визначених частиною третьою статті 28 цього Кодексу, цього арбітражного керуючого не може бути призначено розпорядником майна, призначення арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна здійснюється господарським судом самостійно з-поміж осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, у порядку, що діяв до дня введення цього Кодексу в дію, шляхом застосування автоматизованої системи.

Судовий збір за подання заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство

Відповідно до ст. 4 Закону України "Про судовий збір", за подання до господарського суду заяви кредитора про відкриття провадження у справі про банкрутство сплачується судовий збір у розмірі 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Станом на листопад 2023 р. судовий збір за подання заяви кредитора про відкриття провадження у справі про банкрутство складає 26 840,00 грн.

Авансування витрат винагороди арбітражному керуючому

Як вже було зазначено, до заяви кредитора додаються докази авансування винагороди арбітражному керуючому трьох розмірів мінімальної заробітної плати за три місяці виконання повноважень (ч. 2 ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства).

З аналізу ч. 2 ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства випливає, що авансування здійснюється на депозитний рахунок господарського суду, який розглядає справу.

Станом на листопад 2023 р. авансування винагороди арбітражного керуючого має у розмірі 60 300,00 грн.

Підсудність справ про банкрутство

Стаття 2 Кодексу України з процедур банкрутства визначає законодавство, що регулює провадження у справах про банкрутство. Так, провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Застосування положень Господарського процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Водночас згідно із ч. 13 ст. 30 Господарського процесуального кодексу України, справи, передбачені пунктами 8 та 9 частини першої статті 20 цього Кодексу, розглядаються господарським судом за місцезнаходженням боржника.

При цьому, п. 8 ч. 1 ст. 20 Господарського процесуального кодексу України визначає, що господарські суди розглядають справи у спорах, що виникають у зв’язку зі здійсненням господарської діяльності (крім справ, передбачених частиною другою цієї статті), та інші справи у визначених законом випадках, зокрема: справи про банкрутство та справи у спорах з майновими вимогами до боржника, стосовно якого відкрито провадження у справі про банкрутство, у тому числі справи у спорах про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником; стягнення заробітної плати; поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника тощо.

Отже, справи про банкрутство розглядаються господарським судом за місцезнаходженням боржника, що є виключною підсудністю.

Створити Заяву кредитора про відкриття провадження у справі про банкрутство Юрособи  за допомогою конструктора Instaco легко і зручно. Для створення необхідно ввести дані у конструкторі.

Економте час та зусилля при створенні документів! Використовуйте шаблони документів ІнстаДок, які вже готові до використання. Забудьте про витрачені години на форматування - з нами все просто та швидко.

Якщо потрібен якісний юридичний супровід в судах - звертайся до досвідченого адвоката.

Шаблони документів, які можуть Вас зацікавити

Заява про заявлення вимог до боржника в процедурі банкрутства

Заява про визнання недійсним правочину боржника (в процедурі банкрутства, заява від кредитора)

Клопотання про припинення повноважень керівника боржника (від кредитора)

Що почитати?

У Вас є боржник щодо якого відкрите банкрутство? Пишемо заяву з грошовими вимогами до боржника

Визнання недійсним правочину в банкрутстві (+Шаблон Заяви про визнання недійсним правочину (в процедурі банкрутства, заява від кредитора)

Спрощення доступу до процедур банкрутств, огляд законопроєкту №7442 в розрізі проблем, що виникають в процедурі розпорядження майном (+ шаблон Клопотання про припинення повноважень керівника боржника)

Дата публікації: 20.11.2023

Продиктуйте текст для пошуку
Готово