УКР
ENG
POL
BUL

У Вас є боржник щодо якого відкрите банкрутство? Пишемо заяву з грошовими вимогами до боржника

Що робити, якщо Вам чи Вашому підприємству заборгувала юридична особа, щодо якої відрите провадження у справі про банкрутство?

По-перше, Ви маєте знати, що Ви є кредитором такої юридичної особи і маєте заявити свої кредиторські вимоги до неї у справі про банкрутство, тобто подати відповідну заяву до господарського суду, який відкрив провадження у справі про банкрурство. Але як і коли заявляти такі вимоги залежить від того, коли виникли Ваші грошові вимоги - до відкриття провадження у справі про бануртство чи після цього, а також Вам слід врахувати, чи забезпечені Ваші грошоі вимоги заставою майна боржника.

Відповідно до ст. 1 Кодексу України з процедур банкруства (надалі - КУпП), кредитор - юридична або фізична особа, а також контролюючий орган, уповноважений відповідно до Податкового кодексу України здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у межах своїх повноважень, та інші державні органи, які мають вимоги щодо грошових зобов’язань до боржника, а також адміністратор за випуском облігацій, який відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" діє в інтересах власників облігацій, які мають підтверджені у встановленому порядку документами вимоги щодо грошових зобов’язань до боржника; забезпечені кредитори - кредитори, вимоги яких до боржника або іншої особи забезпечені заставою майна боржника; конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника; поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, що виникли після відкриття провадження у справі про банкрутство.

Розглянемо ситуацію, коли Ви є саме конкурсним кредитором, тобто, таким кредитором, вимоги якого виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство.

Так, конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов’язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство. Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство (ч. 1 ст. 45 КУпП).

Кредитори за вимогами щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також за вимогами щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров’ю громадян, сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування мають право протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують (ч. 2 ст. 45 КУпП).

Офіційне опублікування оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство здійснюється на веб-сайті Вищого господарського суду України (http://www.arbitr.gov.ua/pages/157). Тому, відлік 30-денного строку починається саме із цієї дати, а не з дати ухвали господарського суду про відкриття провадження у справі про банкрурство, хоча іноді ці дати можуть збігатись.

Склад і розмір грошових вимог кредиторів визначаються в національній валюті України. Якщо зобов’язання боржника визначені в іноземній валюті, то склад і розмір грошових вимог кредиторів визначаються в національній валюті за курсом, встановленим Національним банком України на дату подання кредитором заяви з грошовими вимогами до боржника. Копії відповідних заяв та доданих до них документів кредитори надсилають боржнику та розпоряднику майна (ч. 2 ст. 45 КУпП).

Заява кредитора, згідно ч. 3 ст. 45 КУпП, має містити:

  • найменування господарського суду, до якого подається заява;
  • найменування боржника, його місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
  • ім’я або найменування кредитора, його місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
  • розмір вимог кредитора до боржника з окремим зазначенням суми неустойки (штрафу, пені);
  • виклад обставин, що підтверджують вимоги до боржника, та їх обґрунтування;
  • відомості про наявність заставного майна боржника, яке є забезпеченням вимог;
  • перелік документів, що додаються до заяви.

До заяви в обов’язковому порядку додаються докази сплати судового збору, докази надсилання копії заяви боржнику і розпоряднику майна, а також документи, що підтверджують грошові вимоги до боржника.

Заява підписується кредитором або його уповноваженим представником.

Зразок заяви з грошовими вимогами до боржника можна завантажити за посиланням. Заява буде заповнена автоматично даними, якщо вести реєстр своїх контрагентів в системі електронного документообігу ІнстаДок. 

Господарський суд зобов’язаний прийняти заяву кредитора, подану з дотриманням вимог цього Кодексу та Господарського процесуального кодексу України, про що постановляється ухвала, в якій зазначається дата попереднього засідання суду.

За подання заяви кредиторів, які звертаються з грошовими вимогами до боржника після оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство сплачується судовий збір за ставкою 2 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ч. 2 ст. 4 ЗУ "Про судовий збір").

А якщо Ви пропустили 30-денний строк на заявлення грошових вимог до боржника?

Відповідно до ч. 4 ст. 45 КУпП, для кредиторів, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, усі дії, вчинені у судовому процесі, є обов’язковими так само, як вони є обов’язковими для кредиторів, вимоги яких були заявлені протягом встановленого строку. Вимоги кредиторів, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, задовольняються в порядку черговості, встановленої цим Кодексом. Кредитори, вимоги яких заявлені після завершення строку, визначеного частиною першою цієї статті, є конкурсними, однак не мають права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів. Якщо кредитор заявив вимоги після здійснення розрахунків з іншими кредиторами, то сплачені таким кредиторам кошти поверненню не підлягають.

Отже, якщо Ви пропустили 30-денний строк на заявлення своїх грошових вимог до боржника, то це не означає, що Ваші вимоги є погашеними чи Ви потрапите в іншу чергу задоволення своїх вимог. Наразі, діючий Кодекс виходить із пріоритету інтересів кредиторів і єдиним обмеженням, при пропуску строку на заявлення своїх вимог, Кодекс визначає неможливість мати право вирішального голосу на зборах чи комітеті кредиторів.

Зразок заяви з грошовими вимогами до боржника підготувала адвокат Краснокутська Наталя (Instagram @advocate_knn, Фейсбук instaADVOCATE).

Юридичні консутації з питань банкрутсва адвокат веде:

  • в будь-якому месенджері за телефоном +380969900861
  • в діректі Instagram @advocate_knn або в месенджері Фейсбук instaADVOCATE
  • електронною поштою advocate_knn@ukr.net 

Щоб отримати першу безкоштовну консультацію он-лайн, підпишіться на акаунт адвоката в Instagram @advocate_knn та поставте вподобання сторінці адвокат Краснокутська Наталя в Фейсбук instaADVOCATE.

Дата публікації: 15.09.2021

Продиктуйте текст для пошуку
Готово