УКР
ENG
POL
BUL

Cпрощення доступу до процедур банкрутств, огляд законопроекту №7442 в розрізі проблем, що виникають в процедурі розпоряження майном (+ шаблон Клопотання про припинення повноважень керівника боржника)

 Кодекс України з процедур банкрутства (надалі - КУПБ), який значною мірою підвищив ефективність процедур банкрутства, з плином часу та відповідно до реалій сьогодення, потребує змін та доповнень. Воєнний стан, післявоєнний період потребує окремої уваги й врахування і в аспекті процедур банкрутства. Задля спрощення доступу до процедур банкрутств і підвищення ефективності їх застосування в умовах воєнного та післявоєнного стану та з метою уточнення низки процедурних питань і усунення неузгодженостей і недоліків, виявлених під час практичного застосування положень Кодексу України з процедур банкрутства.

Отже, пропонуємо зробити огляд основних моментів проєкту Закону України «Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства щодо застосування процедур банкрутства у період дії воєнного стану» від 07.06.2022 р. N 7442.

Зокрема, законопроєктом передбачається:

- забезпечення вимог кредиторів шляхом накладення арешту на майно не лише рухоме і не тільки боржника, а і на майно осіб, які відповідно до Кодексу несуть з боржником субсидіарну чи солідарну відповідальність.

- вводиться поняття запит арбітражного керуючого та спрощення доступу розпорядника майна до інформації про рахунки боржника (у тому числі через призму банківської таємниці), а також інші дієві механізми фактичного здійснення контролю за господарською діяльністю боржника шляхом доступу розпорядника майна до інформації що зберігається у базах даних (в тому числі електронних), які використовуються посадовими особами боржника для ведення бухгалтерського, податкового та управлінського обліку, а також для формування бухгалтерської, статистичної та податкової звітності

- проведення комітету кредиторів та зборів кредиторів дистанційно.

Зазначені пропозиції, на наш погляд, дозволять належно, своєчасно здійснювати арбітражним керуючим свої повноваження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), без додаткового звернення до господарського суду, що має наслідком зменшення строків розгляду справ і зменшення витрат, пов’язаних із їх розглядом, проте, несуть ризик арешту на майно директорів та учасників/засновників підприємств, які ліквідуються через судову процедуру банкрутства.

Щодо проходження проєкту за стадіями. Так, 07.06.2022 він був одержаний ВР України із пояснювальною запискою та порівняльною таблицею, 16.08.2022  - прийнятий за основу, а 25.07.2022 було надано Висновок Головного науково-експертного управління та Висновок комітету з питань економічного розвитку. Станом, на зараз, законопроєкт знаходиться на другому читанні (з 22.11.2022р.), тож, стежимо за його прийняттям.

Одна із проблематик, яку мають вирішити такі зміни до Кодексу є, зокрема, спрощення процедури розпорядження майном. Як відомо, відповідно до ст. 44 КУПБ, під розпорядженням майном розуміється система заходів щодо нагляду та контролю за управлінням і розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження, ефективного використання майнових активів боржника, здійснення аналізу його фінансового стану, а також визначення наступної процедури (санації чи ліквідації). 

Водночас ч. 2 ст. 12, ч.ч. 3, 4 ст. 44 КУПБ саме на розпорядника майном покладений обов'язок проводити аналіз фінансово-господарського стану та передбачена відповідальність за невиконання покладених на нього повноважень.

Аналіз фінансово-господарського стану суб'єктів господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства (далі - Аналіз) проводиться згідно з Методичними рекомендаціями щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затвердженими наказом Міністерства економіки України від 19 січня 2006 року N 14 (у редакції наказу Міністерства економіки України від 26 жовтня 2010 року N 1361).

Основними джерелами інформації для проведення аналізу, відповідно до п. 1 Розділу II Методичних рекомендацій, є, зокрема, баланс підприємства, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності, звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос), обстеження технологічних інновацій промислового  підприємства, звіт про фінансові результати та дебіторську  та  кредиторську заборгованість, звіт з праці; звіт про стан умов праці,  пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами   праці; звіт про використання робочого часу; звіт про  виробництво  промислової продукції; інша інформація, необхідна для проведення аналізу та виявлення резервів виробництва.

Водночас у випадку, якщо керівник боржника не надає розпоряднику майна зазначені документи, розпорядник майна позбавлений можливості їх отримати самостійно, оскільки не є керівником боржника і тому обмежений певними процедурами, у тому числі банківською таємницею тощо. Що ж робити у цьому випадку, щоб не знаходитись у стадії розпорядження майном і надати кредиторам аналіз фінансового стану боржнику аби розв'язувати питання щодо наступної процедури банкрутства?

На наш погляд, зараз, є досить діючий механізм щодо припинення повноважень керівника боржника і покладення таких зобов'язань на розпорядника майном.

Відповідно до ч. 12 ст. 44 КУПБ, повноваження керівника боржника та виконавчих органів його управління, покладені на них відповідно до законодавства чи установчих документів, можуть бути припинені в разі, якщо ними не вживаються заходи щодо забезпечення збереження майна боржника, створюються перешкоди діям розпорядника майна чи допускаються інші порушення законодавства. 

У разі виявлення обставин, передбачених абзацом першим цієї частини, за клопотанням кредиторів або інших учасників справи ухвалою господарського суду повноваження керівника та виконавчих органів управління боржника припиняються, а виконання відповідних обов’язків тимчасово покладається на розпорядника майна до призначення в порядку, визначеному законодавством та установчими документами, нового керівника боржника та виконавчих органів управління боржника.

Отже, таке клопотання може бути подане будь-яким учасником справи про банкрутство, як-то кредитором, самим розпорядником майном тощо. Пропонуємо створити Клопотання про припинення повноважень керівника боржника (від кредитора) у конструкторі Instaco за посиланням. Для створення лише необхідно ввести необхідні дані у конструкторі.

Клопотання про припинення повноважень керівника боржника (від кредитора) підготувала адвокат Краснокутська Наталя (Instagram @advocate_knn, Фейсбук instaADVOCATE).

Юридичні консультації з питань супроводу бізнесу адвокат веде:

  • в будь-якому месенджері за телефоном +380969900861
  • в діректі Instagram @advocate_knn або в месенджері Фейсбук instaADVOCATE.
  • електронною поштою advocate_knn@ukr.net   

 

 

Дата публікації: 27.02.2023

Продиктуйте текст для пошуку
Готово