УКР
ENG
POL
BUL

Порядок вилучення техніки підприємства під час мобілізації та в умовах воєнного стану. Порівняний аналіз (+ шаблон акту приймання-передачі транспотних засобів і техніки)

Як відомо, з 24.02.2022р., з моменту введення на території України, воєнного стану (Указ Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 64/2022, із подальшими змінами), було тимчасово введеного обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану"

Також, згідно підпункту 3 п.8 Указу Президента України №69/2022 від 24.02.2022р. «Про загальну мобілізацію» було постановлено, у тому числі, місцевим органам виконавчої влади у взаємодії з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, за участю органів місцевого самоврядування та із залученням підприємств, установ та організацій усіх форм власності, фізичних осіб – підприємців організувати та забезпечити в установленому порядку, зокрема, виділення тимчасово будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів, надання послуг Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Державній прикордонній службі України, Державній спеціальній службі транспорту, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України та іншим військовим формуванням України відповідно до мобілізаційних планів.

Водночас, відповідно до статті 21 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» передбачені обов’язки підприємств, установ та організацій, зокрема:

  • утримувати в належному стані техніку, будівлі, споруди та об’єкти інфраструктури, що належать для передачі в разі мобілізації Збройним Силам України, іншим військовим формуванням;
  • забезпечувати в разі мобілізації доставку техніки на збірні пункти та у військові частини згідно з мобілізаційними завданнями (замовленнями);
  • надавати під час мобілізації будівлі, споруди, транспортні та інші матеріально-технічні засоби Збройним Силам України, іншим військовим формуванням.

Військово-транспортний обов’язок закріплений у ст. 6 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»визначений Положенням «Про військово-транспортний обов'язок» затвердженого постановою КМУ від 28  грудня 2000 р. № 1921 (далі, також, Положення №1921та розповсюджується на підприємства, установи та організації незалежно від форми власності.

Окрім цього, не варто плутати вилучення техніки під час мобілізації та вилучення техніки  в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану. Такий порядок регламентовано Законом України "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану", який визначає механізм передачі, примусового відчуження або вилучення майна у юридичних та фізичних осіб для потреб держави в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану.

Отже, варто розуміти, що існують два механізми вилучення транспортних засобів/техніки  під час мобілізації та в період правового режиму воєнного та надзвичайного часу.

 

механізми вилучення транспортних засобів/техніки  під час мобілізації

механізми вилучення транспортних засобів/техніки  в період правового режиму воєнного та надзвичайного часу

мета вилучення

для задоволення потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення, Держспецзв’язку та Держспецтрансслужби (далі - військові формування) на особливий період транспортними засобами і технікою усіх типів і марок вітчизняного та іноземного виробництва (абз.1 п.1 Положення №1921) для потреб мобілізації

для потреб держави в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану

на кого розповсюджується

центральні органи виконавчої влади, інші державні органи, місцеві держадміністрації, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, а також громадян - власників транспортних засобів (абз.2 п.1 Положення №1921)

юридичні та фізичні особи (преамбула ЗУ  "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану")

хто приймає рішення/керує вилученням

які документи є підставою вилучення

На місцях мобілізацію забезпечують місцеві органи виконавчої влади. Відповідно до ст. 17 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» саме ці органи керують мобілізаційною підготовкою на відповідній території та контролюються мобілізаційну готовність підприємств, які залучаються ними і саме вони доводять розпорядження про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) до підприємств, установ і організацій, які залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень), та укладають з ними договори (контракти).

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки здійснюють залучення транспортних засобів і техніки за лімітами вилучення транспортних засобів і техніки та відсотковими нормами вилучення, затвердженими Кабінетом Міністрів України, як окремо, так і у складі спеціальних формувань, які передаються до складу військових формувань під час мобілізації (п.3 Положення №1921).

Завдання з підготовки до передачі та передачі транспортних засобів і техніки військовим формуванням встановлюються розпорядженнями місцевих держадміністрацій за поданням територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та доводяться до відома:

керівників підприємств, установ та організацій у мирний час - через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки шляхом вручення відповідних зведених нарядів;

керівників підприємств, установ та організацій під час мобілізації - через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки шляхом вручення відповідних часткових нарядів;

громадян - власників транспортних засобів під час мобілізації у разі введення правового режиму воєнного стану - через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки шляхом вручення часткових нарядів.

(п.10 Положення №1921).

Підприємство має отримати частковий наряд від місцевих органів виконавчої влади (що забезпечують мобілізацію, військовий комісаріат) із зазначенням конкретних транспортних засобів, пунктів їх передачі та строків передачі. Такі наряди готують на підставі відповідного завдання, яке має відповідати плану мобілізаційної підготовки конкретної адміністративно-територіальної одиниці.

Примусове відчуження або вилучення майна у зв’язку із запровадженням та виконанням заходів правового режиму воєнного стану здійснюється за рішенням військового командування, погодженим відповідно з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, районною, Київською чи Севастопольською міською державною адміністрацією або виконавчим органом відповідної місцевої ради.

У місцевостях, де ведуться бойові дії, примусове відчуження або вилучення майна здійснюється за рішенням військового командування без погодження з органами, зазначеними у частині першій цієї статті.

(ст. 4 ЗУ "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану").

звільнення від передачі транспортних засобів і техніки

Від передачі транспортних засобів і техніки військовим формуванням під час мобілізації можуть звільнятися підприємства, установи та організації у зв’язку з виконанням ними встановлених мобілізаційних завдань за наявності укладеного з Міноборони договору на виконання мобілізаційних завдань, а також за умови, що їх транспортні засоби і техніка задіяні у виробничому процесі виконання мобілізаційних завдань. Від передачі транспортних засобів і техніки військовим формуванням під час мобілізації можуть звільнятися також підприємства, установи та організації, у яких є висока суспільна потреба, та банки державного сектору. При цьому перелік підприємств, установ та організацій, у яких є висока суспільна потреба, затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Міноборони (абз.4 п.1 Положення №1921).

З аналізу п. 16 Положення №1921 випливає неможливість передачі транспортних засобів у разі  відправки транспортних засобів і техніки в інші регіони або за межі території України на тривалий час, передачі права власності на транспортні засоби і техніку іншим юридичним особам або громадянам, в довгострокову оренду (лізинг), а також якщо транспортний засіб або техніка є предметом застави як виконання зобов’язання за договорами про надання кредиту та гарантії перед банківською установою, та в інших випадках, коли унеможливлюється передача транспортних засобів і техніки військовим формуванням. У цьому випадку, керівники підприємств, установ та організацій, транспортні засоби і техніка яких призначені для задоволення потреб військових формувань на особливий період зобов’язані у семиденний строк повідомити про це територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки, на військовому обліку яких перебувають транспортні засоби і техніка.

не визначено

оплатність вилучення

безоплатно (п.3 Положення №1921)

з попереднім повним відшкодуванням його вартості

з наступним повним відшкодуванням його вартості

без відшкодування вартості такого майна

(ст. 3 ЗУ "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану").

порядок вилучення 

Підприємства мають право здійснювати разом із представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та військових формувань відбір транспортних засобів і техніки за типами і марками, технічним станом відповідно до наданих зведених або часткових нарядів. Тому, можна наполягати на перегляді переліку, із врахуванням потреб підприємства. Для цього треба звертатись до військового комісаріату та з’ясовувати, яке саме завдання є у нашого підприємства та письмово просити переглянути наряд з урахуванням діяльності нашого підприємства.

Транспортні засоби передаються по акту приймання-передачі  (п.19 Положення №1921, Додаток 4, Додаток 5 Положення №1921)

 

Підприємства забезпечують доставку і передачу військовим формуванням в установлені строки у визначених пунктах передачі транспортних засобів і техніки у технічно справному стані, тобто власними силами  (п.14 Положення №1921).

Про примусове відчуження або вилучення майна складається акт. Бланк акта про примусове відчуження або вилучення майна  виготовляється за єдиним зразком, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Усі обовязкові дані, що зазначаються в акті зазначені у ст. 7 ЗУ Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану".

У разі примусового відчуження майна до акта додається документ, що містить висновок про вартість майна на дату його оцінки, яка проводилася у зв’язку з прийняттям рішення про його примусове відчуження (ч. 4 ст. 7 ЗУ "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану").

повернення транспортного засобу чи техніки

Повернення транспорту здійснюється протягом 30 здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації на підставі акту повернення (Додаток 6, Додаток 7 до Положення №1921). Для цього керівник підприємства звертається до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем їх залучення з відповідною заявою. І після цього командири (начальники) військових частин забезпечує  своєчасну доставку транспортних засобів і техніки у визначені пункти повернення. Повернення здійснюється на підставі акту повернення (додається) та до акта про повернення транспортних засобів і техніки додається висновок експерта (експертне дослідження) або звіт про оцінку майна (акт оцінки майна).

У разі якщо після скасування правового режиму воєнного чи надзвичайного стану майно, яке було примусово відчужене, збереглося, а колишній власник або уповноважена ним особа наполягає на поверненні майна, таке повернення здійснюється в судовому порядку.

Підставою для повернення майна є рішення суду, яке набрало законної сили.

У разі повернення майна особі у неї поновлюється право власності на це майно. Одночасно особа зобов’язується повернути грошову суму, яка була нею одержана у зв’язку з відчуженням майна, з вирахуванням розумної плати за використання цього майна.

Колишній власник майна, яке було примусово відчужене, може вимагати взамін надання йому іншого майна, якщо це можливо.

(ст. 12 ЗУ "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану").

Заповнити Акт приймання-передачі транспортних засобів і техніки можна за посиланням. Це зручний спосіб складання документів в системі електронного документообігу ІнстаДок

Продиктуйте текст для пошуку
Готово