УКР
ENG
POL
BUL

Про договір про шипчандлерські послуги (договір на поставку продовольства та обладнання на судно) + шаблон договору з додатками

У судноплавній промисловості працює велика кількість учасників. Кожен із них здійснює свої функції та забезпечує виконання певних процесів для забезпечення життєдіяльності судна. До них відносяться судновласники,  перевізники, фрахтувальники, експедитори, морські агенти, митні брокери тощо.

Окреме місце серед учасників посідають шипчандлери  (англ. ship chandler — «судовий постачальник»).

 Шипчандлер – це особа-постачальник продовольства та судового обладнання, яке необхідно екіпажу судна для нормальної його експлуатації та забезпечення безпеки мореплавства.

На шипчандлера як фахівця морського транспорту можуть покладатися наступні обов’язки:

 • забезпечення обслуговування судна у порту;
 • отримання за нарядами, заявками та іншими документами товарно-матеріальних цінностей, необхідних для судна: продукти, сировину, матеріали, обладнання, вироби, інвентар, канцелярське приладдя тощо;
 • допомога адміністрації судна у налагодженні контактів із місцевими органами влади та торговельно-постачальними організаціями;
 • забезпечення своєчасної доставки товарно-матеріальних цінностей на судно, контроль за їх зберіганням;
 • контроль дотримання вимог охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт та доставки вантажів, придбаних для судна;
 • оформлення необхідної документації на вантажі, які отримані та відправлені;
 • здійснення оплати за розпорядженням судновласника та капітана судна за товари, які були придбані;
 • виконання різноманітних доручень судновласника чи капітана, сприяння економії витрат на придбання матеріальних ресурсів.

Якщо казати про міжнародне мореплавство, то судновласник не має можливості мати свого представництва у кожному порту чи кожній країні. А для забезпечення життєдіяльності судна необхідне постійне постачання продовольства та обладнання.

Щоб вирішити питання такого роду, судновласник повинен укладати договори на поставку продовольства чи обладнання із різними шипчандлерами, у різних, зручних для нього, країнах (портах).

Саме тому шипчандлер є дуже важливою фігурою у морському судноплавстві та, зокрема, для суднохідної компанії.

Розглянемо детальніше особливості укладення договору про шипчандлерські послуги.

Хто може бути сторонами за договором ?

В даному різновиді договору сторонами є замовник та виконавець.

Замовником є суднохідні компанії,  власник судна, чи фрахтувальники,  в управлінні яких знаходиться судно, та які здійснюють забезпечення життєдіяльності судна та екіпажу.

Зазвичай, діяльність пов’язана із судноплавством має масштабний характер та  її здійснюють організації, компанії, що мають статус юридичної особи.

Виконавцем може бути юридична особа чи фізична особа-підприємець, яка зареєстрована та веде господарську діяльність на території відповідної держави, та має можливість здійснювати постачання на територію необхідного порту.

Слід зазначити, що якщо замовник та власник не оперують виключно на території України, то їхні відносити будуть відноситися до зовнішньо-економічної діяльності. До таких відносин будуть застосовані усі положення законодавства України про ЗЕД.

Виходячи з цього, при укладанні договору необхідно зазначити чи є замовник (або виконавець) резидентом України, або ж не є таким, а також чи є сторони платниками ПДВ.

Предмет договору

Предметом даного договору є надання комплексних шипчандлерських послуг виконавцем, а саме послуг з постачання продовольства та обладнання на об’єкт (судно) замовника.

Виконавець по цьому договору бере на себе усі зобов’язання з пошуку, придбання (чи виготовлення), транспортування та доставки на судно замовника усього необхідного оснащення.

В свою чергу замовник зобов’язується своєчасно оплачувати послуги шипчандлера, та виконувати інші умови за договором.

До таких умов важливо віднести своєчасне подання заявки на постачання, адже до приходу у порт судна, шипчандлер заздалегідь повинен встигнути обробити заявку, підготувати продовольство для транспортування, упакувати його та скласти необхідні документи тощо.

Тому в договорі повинно бути передбачено терміни подання такої заявки, спосіб її подання та адресант.

Враховуючи те, що оперування судном є доволі складним процесом, то в ньому можуть приймати участь представники замовника. Наприклад, під час отримання продовольства, капітан судна буде підписувати акт прийому-передачі чи формувати заявку разом із представником відділу оснащення компанії

Саме тому у договорі необхідно зазначити усіх представників, та осіб, уповноважених на здійснення певних дій в інтересах замовника.

Також до обов’язкових умов зі сторони замовника є місцезнаходження судна в обумовленому порті, необхідність пришвартування до причалу та вирішення усіх дозвільно-організаційних питань судновласника із адміністрацією порту.

Зі сторони замовника повинні бути оформлені усі документі и дозволи, створені усі умови для безперешкодного та безпечного здійснення постачання виконавцем товарів на борт судна.

Основні умови змісту договору.

До основних положень, які необхідно зазначити в шипчандлерському договорі відносяться наступні:

 • Перелік продовольства та обладнання.

Під час укладення договору судновласник та шипчандлер узгоджують загальний перелік продовольства та обладнання, яке за заявкою замовника виконавець буде зобов’язаний поставляти на судно. Даний перелік може бути вичерпним або ж ні. У переліку зазначається найменування, повний опис товару, одиниця виміру та спосіб пакування. Разом із переліком продовольства визначається остаточна ціна поставки кожної позиції. Вказана ціна повинна включати у себе усі витрати з боку виконавця (наприклад: витрати на транспортування, упакування тощо).

Вказана у договорі ціна має бути затверджена на весь період дії договору. Умови та терміни перегляду цінової політики виконавцем також мають бути зазначені у договорі, якщо такі будуть можливі.

В переліку бажано зазначити вимоги до якості та пакування окремих видів продукції, особливо що стосується харчових продуктів, вибухонебезпечних та легкозаймистих товарів.

Крім цього у договорі зазначаються способи вирішення питань, коли виконавець не може поставити певну позицію у разі її відсутності. В таких випадках він може запропонувати або аналогічну заміну позиції, або перенести її доставку на наступне постачання.

 • Список портів, на територію яких буде здійснюватися постачання.

Дуже важливо зазначити порти, у які будуть здійснюватися постачання на судно. Шипчандлером може бути місцева компанія, що буде здійснювати постачання на територію одного порту, чи  декількох портів однієї держави. В інших випадках це може бути компанія міжнародного масштабу, яка має змогу забезпечувати судно на території певного материка чи його частини.

            В таких випадках у договорі потрібно зазначити список усіх портів, їх країну розташування та адресу місцезнаходження, куди можливе постачання.

У договорі можливо також вказати перелік суден, із зазначенням їх назви, порту приписки та ІМО номеру, на які за заявкою буде здійснюватися постачання.

 • Порядок взаєморозрахунків.

Специфіка шипчандлерської діяльності полягає у тому, що зазвичай заявку на постачання узгоджує капітан судна, виходячи із потреб судна. Після цього вона узгоджується із відділом постачання компанії чи безпосередньо судновласником, після чого направляється шипчандлеру.

Заявка формується заздалегідь, до прибуття судна у порт, і саме тому модель взаєморозрахунків на місці під час отримання товару не є зручною, як при звичайному договорі поставки, який ми можемо зустріти в господарській діяльності.

Крім того, дуже часто при прийомі продовольства представники судна можуть перевіряти чи підходить саме та позиція, товар, деталь. І якщо ні, то виключають із заявки. Можливість такого повернення товару та обов’язок виконавця безперешкодно його прийняти також повинна зазначатись у договорі.

Тому шипчандлер здійснює постачання, фіксує факт постачання у акті-прийому передачі, який підписується капітаном (чи іншим представником судна), та далі вже відбуваються взаєморозрахунки між шипчандлером та фінансовим відділом компанії.

Модель таких взаєморозрахунків також важливо передбачити у договорі. Можна використати спосіб попередньої оплати на баланс компанії шипчандлера, а в кінці звітного періоду (місяць, квартал) виводити підсумок наданих послуг та залишок коштів на балансі замовника.

 • Відповідальність сторін.

Міжнародне судноплавство є дуже складним та організованим на високому рівні процесом, у якому задіяно безліч людей та інститутів. Період перебування судна у порту оплачується адміністрації порту, державі-власниці та коштує доволі значних коштів для компанії. Штрафи за порушення державного регламенту, правил перебування у порту, прострочення термінів також дуже значні у цій сфері. Тому будь-які затримки судна з метою очікування поставки продовольства просто не можливі.

Саме тому слід детально прописати в договорі обов’язки, терміни та  відповідальність за невиконання шипчандлером своїх обов’язків, адже їх невиконання може коштувати дуже дорого для судновласника. У цій сфері все повинно працювати чітко і без затримок як «швейцарський годинник».

Таким чином можна зробити висновок, що договір на шипчандлерські послуги є багатогранним та доволі складним за своїм змістом. Сторони повинні передбачити багато моментів і нюансів, для того, щоб у подальшому не виникало спірних питань.

У цьому договорі Сторонам для плідної співпраці та уникнення розбіжностей у процесі роботи бажано домовитися про наступне:

 • передбачити можливість повернення замовником певних товарів, деталей, що були замовлені та не підійшли за специфікаціями;
 • передбачити можливість повернення товарів у інших портах, відмінних від порту отримання певного товару;
 • можливість замовника передати на зберігання продукцію у разі тимчасової неможливості безпечного зберігання її на борту судна;
 • можливість самостійної заміни виконавцем продукції на аналогічну за характеристиками у разі її відсутності;
 • оговорити чиїми силами повинне здійснюватися завантаження продовольства на борт судна;
 •  можливість повернення тари чи упаковки товарів виконавцю після їх використання для утилізації тощо.

Ви можете скласти та завантажити шаблон договору про шипчандлерські за посиланням. Або ж скористатися розширеним функціоналом системи в частині ведення реєстру контрагентів, згенерувати договір, акт, рахунок, заповнений даними а також підписати кваліфікованим електронно-цифровим підписом.

 

 

 

 

 

Дата публікації: 29.09.2022

Продиктуйте текст для пошуку
Готово