УКР
ENG
POL
BUL

Публічний договір (оферта) про надання партнерських послуг

Договір

про надання партнерських услуг

 

м. Київ                                                                                   

19.03.2022р.

 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ «ІННОВАЦІЇ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ», надалі іменується «Компанія», в собі директора Корнієнко Ірини Павлівни, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та

фізична або юридична особа, або фізична-особа-підприємець, надалі іменується «Партнер» яка подала заяву на приєднання у встановленому порядку, з іншого боку, уклали даний договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

 •  

1.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Партнер здійснює за винагороду посередницьку діяльності в інтересах Компанії, спрямовану на залучення Клієнтів через акцептування потенційними клієнтами публічного договору (оферти) щодо користування Сайтом https://instaco.com.ua (надалі — Основний договір) з Компанією. Для здійснення посередницької діяльності за цим Договором Компанія надає Партнеру на його електронну адресу, зазначену у п. 14 цього Договору, Реферальне посилання, яке Партнер передає іншим особам (суб’єктам господарювання або фізичним особам) з метою залучення їх до послуг Компанії.

1.2. Партнер, діючи з метою здійснення посередницької діяльності в інтересах Компанії, окрім підписання цього Договору, може акцептувати/прийняти умови цього Договору шляхом здійснення наступних дій на веб-сайті Компанії https://instaco.com.ua, а саме:

 • реєстрація Партнером на Веб-сайті, де Партнер заповнює відповідну заяву;
 • подання заяви-приєднання до Договору.

1.3. Підписуючи заяву-приєднання, Партнер підтверджує, що повністю ознайомлений із умовами Основного договору та приймає їх.

 

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

 

 

2.1. Компанія - товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Інновації та Стабільність», скорочене найменування ТОВ «ІНСТАКО».

2.2. Партнер - суб’єкт господарювання або фізична особа.

2.3. Клієнт - споживач (суб’єкт господарювання або фізична особа) послуг Компанії, який був залучений Партнером у результаті проведених рекламних, консультативних та інших заходів та яким акцептовано Основний договір.

2.4. Віртуальна інфраструктура - набір компонентів, до якого можуть входити: технічна підтримка, віртуальна мережева інфраструктура, віртуальні сервери, використання програмного забезпечення та інші компоненти, якщо вони входять до поточної конфігурації послуг, що є доступним Клієнту через мережу Інтернет за допомогою власного обладнання Клієнта.

2.5. Офіційне повідомлення - письмове повідомлення Компанії, що надсилається електронною поштою на електронну адресу контактних осіб Партнера та/або розміщується на веб-сайті Компанії. Офіційне повідомлення може носити адміністративний, фінансовий, інформаційний, рекламний, навчальний та інший характер. Підписуючи цей Договір, Партнер надає свою згоду на отримання Офіційних повідомлень на електронні адреси контактних осіб Партнера, які зазначаються у розділі «Місцезнаходження і реквізити сторін» цього Договору.

2.6. Основний договір - оферта (публічний договір, договір приєднання), який розміщено на веб-сайті Компанії за посиланням https://instaco.com.ua/help/oferta.

2.7. Послуги - послуги з надання Компанією Клієнту у строкове платне користування віртуальної інфраструктури, розгорнутої у відповідності до конфігурації послуг, визначеної Основним договором, яка може змінюватися на умовах Основного договору, Тарифів на надання послуг з надання у строкове платне користування віртуальної інфраструктури та Угоди про рівень обслуговування.

2.8. Сторони - Компанія з одного боку та Партнер з іншого боку.

2.9. Сторона - Компанія або Партнер залежно від контексту.

2.10. Веб-сайт - сайт Компанії в мережі Інтернет, що розміщений за адресою: https://instaco.com.ua;

2.11. Реферальне посилання - посилання на веб-сайт Компанії, що містить особовий номер Партнера, який прописується в кінці адреси посилання та який дозволяє ідентифікувати Партнера. Реферальні посилання можуть бути двох типів:

Тип 1 – Реферальне посиланнями на відповідний шаблон документу, що розміщений на веб-сайті Компанії. Такий тип посилань надається незалежно від кількості залучених Партнером Клієнтів та розміру придбаних Клієнтом послуг Компанії.

Тип 2 – Реферальне посилання на будь-які послуги Компанії, що розміщені на веб-сайті Компанії. Такі посилання надаються Компанією після того, як Партнер залучить Клієнтів, які придбали послуги Компаніцї по Реферальному посиланню Типу1 на суму не менше ніж 30 000,00 грн.

Реферальні посилання направляються на електронну адресу Партнера, зазначену у розділі 14 цього Договору.

2.12. Реферальний користувач – це споживач (суб’єкт господарювання або фізична особа) послуг Компанії, який був залучений Партнером у результаті проведених рекламних, консультативних та інших заходів та яким акцептовано Основний договір та який став Клієнтом шляхом використання Реферального посилання, наданого Партнером на виконання умов даного Договору.

2.13. Порядок співпраці Сторін даного Договору може відбуватись наступним чином:

 • Партнер подає заяву-приєднання на офіційну електронну пошту Компанії;
 • Компанія надає відповідне реферальне посилання на електронну пошту Партнера;

2.14. Звіт Компанії – це інформація про кількість Клієнтів, з якими укладено Основний договір, замовлено додаткові Послуги за сприяння Партнера, а також оплачених Клієнтом Послуг за. Звіт Компанії відображається у Особовому кабінеті Партнера на веб-сайті Компанії в режимі реального часу. До моменту запровадження розділу Особового кабінету Партнера на веб-сайті Компанії, Компанія надає звіт щодо кількості реферальних користувачів, а також щодо отримання оплати за Послуги від залученого Партнером Клієнта за запитом Партнера, але не рідше одного разу на рік до 31 грудня поточного року.

 

3. ПІДТРИМКА ПАРТНЕРІВ

 

3.1. Компанія забезпечує максимальну підтримку та сприяння Партнерам. 

3.2. Компанія надає консультації з будь-яких питань, що виникають у процесі залучення Клієнтів. 

3.3. Компанія надає Демо-доступ до Послуг потенційним Клієнтам. Потенційні Клієнти від Партнерів мають пріоритет на користування тестовим періодом. 

3.4. Компанія надає Партнеру, у разі наявності, рекламні, інформаційні, навчальні та інші допоміжні матеріали про Послуги.

3.4.1. Компанія за запитом Партнера надає шаблони маркетингових (презентаційних) та комерційних документів обсягом, необхідним для залучення Клієнтів.

3.5. Компанія консультує та навчає Партнера з будь-яких питань, що виникають у процесі залучення Клієнтів та подальшого супроводження Клієнта Партнером.

3.6. Компанія у разі необхідності та за попереднім погодженням бере участь у переговорах, зустрічах тощо з продажу Послуг.

3.6.1. Компанія у разі необхідності надає демонстраційний майданчик з метою демонстрації потенційним Клієнтам можливостей, які можуть бути отримані ними за допомогою Послуг.

3.7. Компанія може розміщувати на своєму Веб-сайті та публічних сторінках в соціальних мережах інформацію про Партнера у погодженому із Партнером обсязі.

3.8. Компанія з метою підвищення компетенції Партнера в Послугах і для підвищення залучення Партнером потенційних Клієнтів може проводити атестацію Партнера. Успішна атестація Партнера підтверджується сертифікатом. Строк дії сертифіката складає 1 рік.

 

4. ЗАБОРОНЕНІ ДІЇ ПАРТНЕРІВ

 

4.1. Розповсюджувати недостовірну інформацію, зокрема про Послуги та/або Компанію.

4.2. Впродовж своєї діяльності в межах Договору зазначати у своїх рекламних та інформаційних матеріалах, що Послуги надаються від імені Партнера.

4.3. Вчиняти будь-які дії, що сприяють розірванню Клієнтом Основного договору, переукладенню Основного договору на користь інших постачальників аналогічних або подібних послуг.

4.4. Без погодження з Компанією вносити будь-які зміни до шаблонів маркетингових (презентаційних) та комерційних документів, а також до рекламних, інформаційних, навчальних та інших допоміжних матеріалів про Послуги.

4.5. Виступати та/або діяти як контактна особа з основних, фінансових і адміністративних питань Клієнта.

5. РОЗМІР ВИНАГОРОДИ

 

5.1. Звітний період - один календарний місяць, впродовж якого Клієнту надавалися та були оплачені цим Клієнтом Послуги за Основним договором. До моменту запровадження розділу Основного кабінету Партнера на веб-сайті Компанії звітним періодом буде вважатись період, між початком надання послуг за цим Договором та звітом, який запросив Партнер та/або період між попередньо наданим звітом та поточним, який запросив Партнер відповідно до умов цього Договору.

5.2. Винагорода нараховується:

5.2.1. Партнеру, що має статус суб'єкта господарювання (юридична особа, фізична-особа-підприємець), у розмірі 10% (десять відсотків) від вартості наданих Компанією та оплачених Клієнтом Послуг Компанії у відповідному Звітному періоді в наступному порядку:

- до моменту, як Партнер залучить Клієнтів, які придбали послуги Компанії по Реферальному посиланню Типу1 на суму не менше ніж 30 000,00 грн. – у розмірі 10% (десять відсотків) від вартості ліцензій на шаблони, наданих Компанією та оплачених Клієнтом по реферальному посиланню Партнера Типу1;

- після того, як Партнер залучить Клієнтів, які придбали послуги Компанії по Реферальному посиланню Типу1 на суму не менше ніж 30 000,00 грн. – у розмірі 10% (десять відсотків) від вартості усіх наданих Компанією та оплачених Клієнтом Послуг Компанії по реферальному посиланню Партнера Типу2.

5.2.2. Партнеру, що має статус фізичної особи, у розмірі 8% (десять відсотків) від вартості наданих Компанією та оплачених Клієнтом Послуг Компанії у відповідному Звітному періоді в наступному порядку:

- до моменту, як Партнер залучить Клієнтів, які придбали послуги Компанії по Реферальному посиланню Типу1 на суму не менше ніж 30 000,00 грн. – у розмірі 8% (десять відсотків) від вартості ліцензій на шаблони, наданих Компанією та оплачених Клієнтом по реферальному посиланню Партнера Типу1;

- після того, як Партнер залучить Клієнтів, які придбали послуги Компанії по Реферальному посиланню Типу1 на суму не менше ніж 30 000,00 грн. – у розмірі 8% (десять відсотків) від вартості усіх наданих Компанією та оплачених Клієнтом Послуг Компанії по реферальному посиланню Партнера Типу2.

5.3. За бажанням Партнера винагорода, частково або повністю, може бути спрямована на оплату Послуг Компанії (https://instaco.com.ua/#constructor).

5.3.1. У такому разі розмір Винагороди становить 15% (п’ятнадцять відсотків) від вартості наданих Компанією та оплачених Клієнтом Послуг у відповідному Звітному періоді.

5.4. Партнер має право комбінувати порядок виплати Винагороди відповідно до п.п. 5.2, 5.3, 5.3.1 цього Договору.

5.5. Партнер може накопичувати винагороду протягом 3 (трьох) років з дня підписання та/або акцептування цього Договору. Після закінчення цього строку винагорода анулюється та не виплачується у разі, якщо Партнер не надає зворотний зв’язок Компанії або жодним належним чином не надіслав повідомлення Компанії про виплату йому винагороди.

5.6. Винагорода Партнеру не нараховується у разі:

5.6.1. Основний договір не був укладений між Клієнтом і Компанією у строк 6 (шість) місяців, не стосується самостійної реєстрації клієнта на Сайті. Компанія вважає такий строк максимально розумним та прийнятним для встановлення відносин.

5.6.2. Інформація про потенційного Клієнта наявна в базі Компанії та/або була отримана раніше від іншого Партнера.

5.6.3. Клієнт, з яким вже укладено Основний договір за сприяння Партнера, замовив додаткові Послуги у Компанії самостійно, без сприяння (спонукання, допомоги) Партнера, саме на такі додаткові Послуги.

5.6.4. Основний договір чи Договір втратив чинність з будь-яких підстав та/або такі договори було визнано недійсними чи неукладеними, та/або такі договори є нікчемними відповідно до норм діючого законодавства України.

5.6.5. На разові Послуги та послуги, які надаються підрядниками (послуги системного адміністрування; допомога в перенесені даних до Віртуальної інфраструктури; реєстрація (перереєстрація) та підтримка доменних імен у доменних зонах; сертифікати тощо).

5.6.6. Якщо Клієнт вже є користувачем Послуг Компанії, і цей факт не є результатом дій Партнера.

5.6.7. Вчинення Партнером будь-якої дії з Розділу 4 цього Договору.

 

 1.  

6. УМОВИ ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ

 

6.1. Винагорода гарантується і виплачується тільки за фактом отримання оплати за Послуги від Клієнта Компанією та належного оформлення акту прийому-передачі (надання) послуг між Клієнтом і Компанією. До моменту отримання оплати за Послуги від Клієнта та належного оформлення акту прийому-передачі (надання) послуг між Клієнтом і Компанією, Компанія не несе жодних зобов'язань перед Партнером щодо виплати Винагороди.

6.2. Усі розрахунки з виплати винагороди за цим Договором здійснюються:

 - в національній валюті України - гривні, якщо Партнер є резидентом України:

- в доларах США або Євро по офіційному курсу НБУ на дату здійснення платежу, якщо парнтер не є резидентом Уркїни.

6.3. Під час виплати винагороди Партнеру з неї утримуються всі необхідні збори та податки, які передбачені чинним законодавством. Зазначене стосується фізичних осіб, а також фізичних осіб-підприємців, у яких відсутній належний КВЕД.

6.4. Підтвердженням виконання Партнером зобов’язань за Договором є належним чином оформлений Акт наданих послуг (надалі за текстом - Акт), підписаний обома Сторонами. Форма акту наведена у Додатку №1 до даного Договору.

6.5. Компанія веде облік Клієнтів, з якими укладено Основний договір, замовлено додаткові Послуги за сприяння Партнера, а також оплачених Клієнтом Послуг у відповідному Звітному періоді власними засобами обліку. Засоби обліку Компанії є єдиним джерелом інформації про обсяг зобов’язань, виконаних Партнером. Партнер погоджується, що під час суперечних питань дані засобів обліку Компанії матимуть перевагу над іншими даними. Компанія надає Партнеру звіти про кількість Клієнтів, з якими укладено Основний договір, замовлено додаткові Послуги за сприяння Партнера, а також оплачених Клієнтом Послуг у порядку, передбаченому п.2.14 цього Договору.

6.6. Компанія, за запитом Партнера, надає Партнеру інформацію про нараховану йому винагороду шляхом направлення звіту (у довільній формі) за попередній Звітній період. Після запровадження розділу Особового кабінету Партнера на веб-сайті Компанії такий звіт буде відображатись у Особовому кабінеті Партнера в режимі реального часу.

6.7. Партнер до 20 числа кожного поточного місяця надає Компанії Акт у двох примірниках на суму, зазначену у відповідному звіті, та рахунок. Якщо звіт було надано у період до запровадження розділу Особового кабінету Партнера на веб-сайті Компанії, Партнер надає Компанії Акт у двох примірниках до 20 числа місяця, що наступає після надання звіту.

 

 1.  

7. СТРОКИ ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ

 

7.1. Компанія виплачує винагороду до кінця поточного місяця за попередній Звітній період на поточний рахунок Партнера. Для отримання винагороди через касу Компанії Партнер зобов’язується надати свій дісний IBAN, банк та інші банківські реквізити для здійснення платежу, використовуючи електронну пошту, зазначену в Заяві-приєднанні.

7.1.1. На виплату винагороди через касу Компанії діють обмеження, встановлені чинним законодавством. Стосується граничного розміру готівкових розрахунків.

7.2. У разі, якщо Клієнт не здійснив щомісячну оплату Послуг за Основним договором у встановлені строки, винагороду буде виплачено Партнеру після здійснення Клієнтом щомісячної оплати Послуг за Основним договором, в порядку відповідно до п. 7.1.

 

 1.  

8. ПРАВА СТОРІН

 

8.1. Сторони мають право на належне сприяння одна одній для досягнення цілей за цим Договором.

8.2. Партнер має право:

8.2.1. на отримання Підтримки Компанії за Розділом 3 цього Договору;

8.2.2. надавати Компанії пропозиції, побажання, будь-яку інформацію щодо Послуг.

8.3. Компанія має право:

8.3.1. контролювати дотримання Партнером вимог за Розділом 4 цього Договору;

8.3.2. вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, про що інформує Партнера за 7 (сім) календарних днів до дати запровадження таких змін.

 

 1.  

9. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 

9.1. Сторони зобов’язуються вживати всіх законних та етичних заходів для досягнення цілей за цим Договором.

9.2. Сторони зобов’язуються дотримуватись обраного порядку співпраці за відповідною схемою, зазначеною у Розділі 2 п. 2.13 цього Договору.

9.3. Сторони зобов’язуються фіксувати в електронному вигляді (з офіційних електронних адрес, зазначених у Розділі 12 цього Договору) домовленості із суперечних питань під час виконання цього Договору.

9.4. У разі зміни реквізитів Сторона зобов’язується впродовж 10 (десяти) календарних днів повідомити про це іншу Сторону.

9.5. Партнер зобов’язується:

9.5.1. докладати розумний максимум зусиль для залучення потенційних Клієнтів шляхом пошуку потенційних Клієнтів, їх ознайомлення з Послугами, що надаються Компанію;

9.5.2. не вчиняти дій, перелічених у Розділі 4 цього Договору.

9.6. Компанія зобов’язується:

9.6.1. у разі можливості надавати Партнеру підтримку за Розділом 3 цього Договору;

9.6.2. нараховувати і виплачувати Партнеру винагороду згідно з умовами цього Договору.

 

10. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

 

10.1. Умови конфіденційності персональних даних забезпечуються відповідно до визначених практик, закріплених у Політиці конфіденційності Компанії, яка міститься на веб-сайті Компанії за посиланням https://instaco.com.ua/help/politika-konfidentsiynosti.

10.2. Під комерційною таємницею Сторони розуміють відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які, відповідно до закону, не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

10.3. Під конфіденційною інформацією Сторони розуміють інформацію, доступ до якої обмежено Компанією та/або Партнером та/або Клієнтом, у зв’язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності.

10.4. Сторони зобов’язуються не використовувати знання відомостей за п.п. 10.1–10.3 цього Договору без письмової згоди іншої Сторони або Клієнта для ведення іншої діяльності, окрім як досягнення предмету цього Договору.

 

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

11.1. За порушення умов цього Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

11.2. Сторони звільняються від відповідальності за порушення зобов’язань за Договором, якщо таке порушення є наслідком дії обставин непереборної сили і якщо Сторона доведе існування таких обставин.

11.3. Під непереборною силою у Договорі розуміються будь-які надзвичайні події, які виникають без провини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, пожежі, бурі, нагромадження снігу або ожеледь, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, загроза війни, революції, заколоти, повстання, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, вибухи, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

11.4. Сторона, для якої є неможливим виконання зобов’язань за цим Договором внаслідок дії непереборної сили, повинна при першій можливості повідомити іншу Сторону про настання, ймовірну тривалість та закінчення строку таких дій.

11.5. Доказом існування обставин непереборної сили та строку їх дії є належним чином оформлені довідки відповідних державних органів та/або Торговельної промислової палати за місцем виникнення такої події. Підтвердженням обставин непереборної сили, що відбулись у хостинг-провайдера Компанії (пожежа, повінь тощо), є повідомлення хостинг-провайдера.

 

12. ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

 

12.1. У разі виникнення недоліків під час виконання цього Договору Сторона надсилає вмотивовану претензію на електронну пошту іншої Сторони, зазначену у розділі 14 цього Договору. Претензія оформлюється у довільній формі з описом проблеми, яка виникла під час виконання цього Договору, дати та часу виникнення проблеми.

12.2 У разі неможливості врегулювання спору в досудовому порядку впродовж двадцяти робочих днів з моменту відправлення вмотивованої претензії Стороною спір вирішується в порядку, визначеному законодавством України.

 

13. ДІЯ ДОГОВОРУ

 

13.1. Компанія повідомляє Партнера про те, що залучатиме й інших партнерів для надання ними посередницької діяльності в інтересах Компанії, спрямованої на залучення Клієнтів та укладення з ними Основних договорів.

13.2. Терміни та визначення, що застосовуються в цьому Договорі та не визначені ним, вживаються в розумінні, що закріплене Основним договором.

13.3. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

13.4. Одностороння зміна умов чи відмова виконувати умови Договору є неприпустимою, за винятком випадків, передбачених цим Договором.

13.5. Партнер не має права передавати свої права й обов’язки за ним третім особам без письмової згоди Компанії.

13.6. Цей Договір набирає чинності з моменту отримання КОмпанією заяви-приєднання від Партнера і діє один рік з дати підписання, але у будь-якому разі до моменту остаточного його виконання Сторонами. Даний Договір підлягає автоматичній пролонгації на кожен наступний рік у випадку, якщо жодна Сторона письмово не повідомить іншу Сторону про намір розірвати Договір за 30 (тридцять) календарних дні до закінчення строку його дії. Кількість таких пролонгацій не обмежена.

13.7. Договір може бути достроково припинений:

13.7.1. на вимогу однієї зі Сторін, при цьому остання зобов’язана не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів письмово повідомити про це іншу Сторону шляхом надсилання листа на електронну пошту, зазначену у розділі 14 цього Договору, а також провести взаєморозрахунки та виконати всі фінансові зобов’язання одна перед одною з дотриманням умов цього Договору;

13.7.2. за рішенням суду;

13.8.3. у випадку довготривалості (понад три місяці) форс-мажорних обставин, при цьому Сторони зобов’язуються протягом одного місяця провести фінансові взаєморозрахунки і не мають права вимагати від іншої Сторони відшкодування збитків;

13.8.4. у разі вчинення Партнером дій, перелічених у Розділі 4 цього Договору, Компанія має право розірвати Договір у будь-який момент в односторонньому порядку з повідомленням про це Партнера шляхом надсилання йому офіційного повідомлення;

13.8.5. за спільною згодою Сторін.

13.9. Під час дії Договору Компанія має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього Договору з обов’язковим Офіційним повідомленням про це Партнера не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до набуття ним чинності. Таке повідомлення є дійсним і у разі, якщо воно направлене на електронну пошту Партнера, зазначену у розділі 14 цього Договору.

13.10. У разі незгоди Партнера зі змінами та/або доповненнями, внесеними до Договору, цей Партнер має право розірвати Договір згідно з порядком, викладеним у Договорі, протягом 7 (семи) календарних днів з дня, коли він дізнався чи міг дізнатися про внесені до Договору змін. Нерозірвання Партнером Договору у вказаний строк свідчить про згоду Партнера зі змінами, внесеними до Договору.

 

 

14. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

КОМПАНІЯ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "ІННОВАЦІЇ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ"

(скор. ТОВ "ІНСТАКО")

 

Код ЄДРПОУ: 42000872

Інд. податковий номер: 420008708140

Юр.адреса: 70504, Запорізька обл., Оріхівський район, місто Оріхів, ВУЛИЦЯ ПОКРОВСЬКА, будинок 109

Податковий статус: Платник податку на прибуток на загальних підставах

IBAN: UA393133990000026007055743943, ЗАПРУ ПАТ КБ "Приватбанк", МФО банку 31339

Тел.: +38(050)-268-41-69,

Адреса електронної пошти: INFO@INSTACO.COM.UA

 

Директор

_______________/Корнієнко І.П./

         підпис

 

 

Додаток 1

до Договору про надання партнерських услуг від «___» ____________2022р.

 

Акт наданих послуг

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ «ІННОВАЦІЇ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ», надалі іменується «Компанія», в собі директора Корнієнко Ірини Павлівни, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та ______________________________, надалі іменується «Партнер» в особі _____________________, що діє на підставі ___________________, з іншого боку, склали цей акт про наступне:

 1. Цей Акт складено Сторонами на виконання п. 6.4 Договору про надання партнерских послуг від «___» __________ 2022р., згідно з яким Компанія приймає надані Партнером послуги по залученню Клієнтів за _________________________202_ року.

                       Зазначити період наданих послуг

 1. Сторони підтверджують, що згідно обліку Клієнтів (п. 6.5 Договору про надання партнерських послуг від «__» _____ 2022р.), за звітний період _______________ за посередницькою діяльністю Партнера було залучено ____ Клієнтів, Клієнтами сплачено послуги Компанії на загальну суму __________.
 2. Послуги вважаються наданими і Компанія не має претензій по наданню Партнером таких послуг.
 3. За даним актом винагородою Партнера є (необхідне відмітити один із наступних видів винагороди):
 • 10% (десять відсотків) від вартості наданих Компанією та оплачених Клієнтом Послуг у відповідному Звітному періоді і складає ____________грн.
 • винагорода Партнера частково/повністю (необхідне підкреслити) спрямовується на оплату Послуг Компанії (https://instaco.com.ua/#constructor), а саме наступних послуг__________________, дана винагорода складає 15% (п’ятнадцять відсотків) від вартості наданих Компанією та оплачених Клієнтом Послуг у відповідному Звітному періоді.
 • комбінована винагорода, а саме ________грн. спрямовується на часткову/повну (необхідне підкреслити) оплату послуг наступних послуг Компанії__________________ і складає 15% (п’ятнадцять відсотків) від вартості наданих Компанією та оплачених Клієнтом Послуг у відповідному Звітному періоді, а інша частина винагороди в розмірі ____________грн. має перераховуватись на розрахунковий рахунок Партнера та є
 1. Цей Акт приймання-передачі вимоги складено українською мовою у двох аутентичних примірниках, по одному для кожної зі Сторін.

 

ПАРТНЕР:

 

КОМПАНІЯ:

 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "ІННОВАЦІЇ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ"

(скор. ТОВ "ІНСТАКО")

Код ЄДРПОУ: 42000872

Інд. податковий номер: 420008708140

Юр.адреса: 70504, Запорізька обл., Оріхівський район, місто Оріхів, ВУЛИЦЯ ПОКРОВСЬКА, будинок 109

Податковий статус: Платник податку на прибуток на загальних підставах

IBAN: UA393133990000026007055743943, ЗАПРУ ПАТ КБ "Приватбанк", МФО банку 31339

Тел.: +38(050)-268-41-69,

Адреса електронної пошти: INFO@INSTACO.COM.UA

 

Директор

_______________/Корнієнко І.П./

         підпис

 

Продиктуйте текст для пошуку
Готово