УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Заява про відстрочку від мобілізації (Україна)

до  Назва ТЦК
Заявник: ПІБ повністю  
Зареєстрований: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)
Тел:  Номер телефону №1

 

ЗАЯВА

Я, ПІБ повністю , повідомляю, що я є особою з інвалідністю Група Інвалідності групи відповідно до довідки  МСЕК № Номер та Дата Довідки МСЕК .

Відповідно до абз. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані: визнані в установленому порядку особами з інвалідністю.

Такі чоловіки  у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою.

Оскільки я є особою з інвалідністю і я не маю бажання служити, я не підлягаю призову та маю права на відстрочку відповідно до вимог законодавства.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»,

Прошу:

Надати мені документи про відстрочку від призову відповідно до абз. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

У випадку відмови – прошу оформити відмову в письмовій формі для надання мені можливості оскаржити її у встановленому Законом порядку.

 

Додатки:

1) Копія довідки  МСЕК

2) Копія паспорту Заявника

ЗАЯВА

Я, ПІБ повністю , повідомляю, що з Дата початку навчання, (напр.:31.12.2021)📆 є Студент/Аспірант   Назва навчального закладу

Відповідно до ч. 3 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також: здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»,

Прошу:

Надати мені довідку про відстрочку від призову відповідно до ч. 3 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

 

Додатки:

1) Оригінал довідки про навчання

2) Копія паспорту Заявника

ЗАЯВА

Я, ПІБ повністю , повідомляю, що перебуваю у шлюбі із ПІБ Дружини , яка має інвалідність Група Інвалідності групи.

Відповідно до абз. 11 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані: які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю".

Такі чоловіки  у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою.

Оскільки я маю дружину з інвалідністю, і відсутні інші особи, які за законом зобовʼязані її утримувати,  і я не маю бажання служити, я не підлягаю призову та маю права на відстрочку відповідно до вимог законодавства.

Окремо звертаю увагу, що зі змісту норми, що міститься в абз. 11 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», слідує, що право на відстрочку надається незалежно від того, яку саме групу інвалідності має дружина. 

На підставі викладеного, відповідно до ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»,

Прошу:

Оформити  мені відстрочку від призову відповідно до абз. 11 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», видати відповідний документ.

У випадку відмови – прошу оформити відмову в письмовій формі для надання мені можливості оскаржити її у встановленому Законом порядку.

 

Додатки:

1) Копія свідоцтва про шлюб

2) Копія довідки МСЕК від

3) Копія паспорту Заявника

ЗАЯВА

Я, ПІБ повністю , повідомляю, що мій батько ПІБ Батька/Мати  має інвалідність Група Інвалідності (1 або 2) групи.

Відповідно до абз. 11 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані: які одного із своїх батьків , за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати".

Такі чоловіки  у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою.

Відсутність інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону мого (моєї) Батько/Матір  утримувати, обумовлюється наступним: Довідка: перелік осіб хто прописан разомі з інвалідом .

Оскільки я маю одного з батьків із числа осіб з інвалідністю Група Інвалідності (1 або 2) групи, і немає інших осіб, які зобовʼязані мого батька утримувати, і я не маю бажання служити, я не підлягаю призову та маю права на відстрочку відповідно до вимог законодавства.

Окремо звертаю увагу, що зі змісту норми, що міститься в абз. 11 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», слідує, що право на відстрочку надається незалежно від того, чи проживає особа з інвалідністю разом з військовозобов’язаним, чи здійснює за ним військовозобов’язаний догляд тощо. 

На підставі викладеного, відповідно до ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»,

Прошу:

Оофрмити мені відстрочку від призову відповідно до абз. 11 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та видати відповідний документ.

У випадку відмови – прошу оформити відмову в письмовій формі для надання мені можливості оскаржити її у встановленому Законом порядку.

 

Додатки:

1) Копія довідки МСЕК

2) Копія свідоцтва про народження 

3)Довідка: перелік осіб хто прописан разомі з інвалідом

4) Копія паспорту Заявника

5) Копія паспорта Батько/Матір

 

 

ЗАЯВА

Я, ПІБ повністю , повідомляю, я проживаю разом із моїм(єю) Батько/Матір  ПІБ Батька та здійснюю за ним (єю) постійний догляд.

Потреба в постійному догляді підтверджується висновком ЛКК Номер та Дата довідки ЛКК .

Відповідно до абз. 10 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані: зайняті постійним доглядом за хворими  батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду.

Такі чоловіки  у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою.

Оскільки я зайнятий постійним доглядом за своїм Батько/Матір , що потребує такого догляду за висновком ЛКК, і я не маю бажання служити, я не підлягаю призову та маю права на відстрочку відповідно до вимог законодавства.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»,

Прошу:

Надати мені документи про відстрочку від призову відповідно до абз. 10 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

У випадку відмови – прошу оформити відмову в письмовій формі для надання мені можливості оскаржити її у встановленому Законом порядку.

 

Додатки:

1) Копія свідоцтва про народження

2) Копія висновку ЛКК

3) Копія паспорту Заявника

4) Копія паспорта ПІБ Батька/Мати

 

ЗАЯВА

Я, ПІБ повністю , повідомляю, що перебуваю у шлюбі із ПІБ Дружини .Тесть/Теща моєї дружини – ПІБ Тестя/Тещі має інвалідність Група Інвалідності (1 або 2) групи.

Відповідно до абз. 11 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані: які мають батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи, за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати.

Такі чоловіки  у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою.

Відсутність інших осіб, які зобовʼязані утримувати, обумовлюяється наступним: Довідка: перелік осіб хто прописан разомі з інвалідом .

Оскільки я маю одного з батьків дружини із числа осіб з інвалідністю II групи, і відсутні інші особи, які за законом зобвʼязані його утримувати, і я не маю бажання служити, я не підлягаю призову та маю права на відстрочку відповідно до вимог законодавства.

Окремо звертаю увагу, що зі змісту норми, що міститься в абз. 11 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», слідує, що право на відстрочку надається незалежно від того, чи проживає батько дружини разом з військовозобов’язаним, чи здійснює за ним військовозобов’язаний догляд тощо. 

На підставі викладеного, відповідно до ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»,

Прошу:

Оформити мені відстрочку від призову відповідно до абз. 11 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та видати на руки відповідний документ.

У випадку відмови – прошу оформити відмову в письмовій формі для надання мені можливості оскаржити її у встановленому Законом порядку.

 

Додатки:

1) Копія свідоцтва про шлюб

2) Копія довідки МСЕК Тесть/Теща

3) Копія свідоцтва про народження дружини

4) Копія паспорту Заявника

5) Копія паспорту Тесть/Теща

 

ЗАЯВА

Я, ПІБ повністю , повідомляю, що моя неповнолітня дитина ПІБ Дитини має інвалідність. Ми виховуємо нашу дитину разом із дружиною.

Відповідно до абз. 6 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані: жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років.

Такі чоловіки  у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою.

Оскільки я виховую дитину з інвалідністю віком до 18 років, і я не маю бажання служити, я не підлягаю призову та маю права на відстрочку відповідно до вимог законодавства.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»,

Прошу:

Надати мені документи про відстрочку від призову відповідно до абз. 6 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

У випадку відмови – прошу оформити відмову в письмовій формі для надання мені можливості оскаржити її у встановленому Законом порядку.

 

Додатки:

1) Копія свідоцтва про шлюб

2) Копія свідоцтва про народження дитини

3) Копія довідки про інвалідність дитини

4) 4) Копія паспорту Заявника

ЗАЯВА

Я, ПІБ повністю , повідомляю, що на моєму утриманні перебуває 3 дітей віком до 18 років.

Відповідно до абз. 4 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані: жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років.

Такі чоловіки  у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою.

Оскільки на моєму утриманні перебуває 3 дітей віком до 18 років, і я не маю бажання служити, я не підлягаю призову та маю права на відстрочку відповідно до вимог законодавства.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»,

Прошу:

Надати мені документи про відстрочку від призову відповідно до абз. 4 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

У випадку відмови – прошу оформити відмову в письмовій формі для надання мені можливості оскаржити її у встановленому Законом порядку.

 

Додатки:

1) Копія свідоцтва про народження

2) Копія свідоцтва про народження 

3) Копія свідоцтва про народження 

4) Копія свідоцтва про шлюб

5) Копія паспорту Заявника

ЗАЯВА

Я, ПІБ повністю , повідомляю, що я здійснюю постійний догляд за ПІБ Дитини , яка є особою з інвалідністю Група Інвалідності (1 або 2) групи. 

Відповідно до абз. 12 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані: особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I або II групи.

Такі чоловіки  у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою.

Звертаю увагу, що оскільки підставою є догляд за особою з інвалідністю саме Група Інвалідності (1 або 2)  групи, Законом не визначено таку вимогу, як відсутність інших осіб, які можуть здійснювати догляд.

Отже, оскільки я зайнятий постійним доглядом за особою з інвалідністю Група Інвалідності (1 або 2) групи і я не маю бажання служити, я не підлягаю призову та маю права на відстрочку відповідно до вимог законодавства.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»,

Прошу:

Оформити мені відстрочку від призову відповідно до абз. 12 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», видати мені відповідний документ.

У випадку відмови – прошу оформити відмову в письмовій формі для надання мені можливості оскаржити її у встановленому Законом порядку.

 

Додатки:

1) Копія довідки  МСЕК

2) Документ про здійснення постійного догляду

3) Паспорт ПІБ Особи, яка потребує догляду

4) Паспорт Заявника

ЗАЯВА

Я, ПІБ повністю , повідомляю, що мій чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра  ПІБ родича пропав безвісти під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

Відповідно до абз. 9 ч. 3 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані: жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану

Оскільки мій чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра пропав безвісти під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану, я не підлягаю призову та маю права на відстрочку відповідно до вимог законодавства.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»,

Прошу:

Оформити мені відстрочку від призову відповідно до абз. 9 ч. 3 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та видати на руки документ про це.

У випадку відмови – прошу оформити відмову в письмовій формі для надання мені можливості оскаржити її у встановленому Законом порядку.

 

Додатки:

1) Копія документів на підтвердження родинних відносин

2) Копія повідомлення військової частини

3) Паспорт Заявника

ЗАЯВА

Я, ПІБ повністю , повідомляю, що мій чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра  ПІБ родича загинув під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

Відповідно до абз. 9 ч. 3 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані: жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану

Оскільки мій чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра загинув під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану, я не підлягаю призову та маю права на відстрочку відповідно до вимог законодавства.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»,

Прошу:

Оформити мені відстрочку від призову відповідно до абз. 9 ч. 3 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та видати на руки документ про це.

У випадку відмови – прошу оформити відмову в письмовій формі для надання мені можливості оскаржити її у встановленому Законом порядку.

 

Додатки:

1) Копія документів на підтвердження родинних відносин.

2) Копія повідомлення військової частини

3) Паспорт Заявника

 

Дата Заяви, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

________________________

ПІБ повністю

 

Дата оновлення 13.12.2023 о 14:12:44

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Опис

Для заповнення заяви оберіть підставу для надання відстрочки від мобілізації та внесіть необхідні данні за допомогою підсказок шаблону.

Повний перелік підстав можливо перевірити за ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Продиктуйте текст для пошуку
Готово