УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Антикорупційне застереження

АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

1. Сторони проводять політику повної нетерпимості до хабарництва та корупції, яка передбачає повну заборону корупційних дій з обох Сторін та здійснення виплат за сприяння, метою якого є спрощення формальностей у зв'язку з господарською діяльністю, забезпечення більш швидкого рішення тих чи інших питань з будь якою із Сторін.

2. Сторони усвідомлюють, що склали даний Договір, покладаючись на різні фактори, включаючи репутацію кожної із Сторін.

3. Кожна Сторона підтверджує, що інша Сторона може покладатись на систему внутрішнього контролю першої Сторони та на те, що інформація, що розкривається другою Стороною є повною та достовірною, включаючи фінансову та іншу інформацію, що стосується виконання своїх зобов'язань за цим Договором.

4. Сторони зобов'язуються дотримуватись законодавства про протидію корупції (з урахуванням змін та доповнень, періодично внесених у відповідні нормативні акти - «Антикорупційне законодавство»).

5. Антикорупційне зобов'язання: Сторони зобов'язуються дотримувати умов Антикорупційного законодавства та у будь якому випадку, повинні забезпечувати зі своєї сторони та зі сторони свої співробітників заборону пропозиції або надання будь яких корупційних виплат (грошових коштів або цінних подарунків) та заборону надавати згоду на надання корупційних виплат (грошових коштів або цінних подарунків) будь яким особам з обох Сторін, а також забезпечувати інформування своїх контрагентів та/або посередників (включаючи субпідрядників, агентів та інших посередників) про необхідність дотримання вищевказаних заборон, у зв'язку з умовами цього Договору.

6. Сторони зобов'язані негайно повідомити одна одну у письмовій формі про будь-які підозри або виявлені порушення Антикорупційного зобов'язання будь-якою із Сторін. У разі вчинення / появи інформації про можливе скоєння Стороною або її співробітниками будь-якого корупційного правопорушення, передбаченого чинним законодавством України або, в окремих випадках, будь-якій іншій країні, друга Сторона з метою перевірки таких відомостей має право запитувати у першій Сторони будь-яку інформацію (документи), на підставі якої можна спростувати або підтвердити відомості про факт порушення Стороною антикорупційного законодавства.

7. Сторони зобов'язані на вимогу здійснювати всі необхідні для надання допомоги іншій Стороні в забезпечені дотримання та контролю за виконанням Антикорупційного зобов'язання.

8. Сторони погоджуються та підтверджують, що кожна сторона вправі робити запит та отримувати документи, пов'язані з виконанням цього Договору, для перевірки на предмет виконання іншою Стороною Антикорупційного зобов'язання.

9. Цим Сторони погодили, що умови, викладені в цьому пункті Договору є істотними умовами цього Договору. При виникненні у однієї із Сторін об'єктивних доказів того, що інша Сторона порушила Антикорупційне зобов'язання, перша Сторона вправі направити на адресу другої Сторони відповідне повідомлення з вимогою надати роз'яснення та розкрити інформацію про виконання другою Стороною своїх зобов'язань за цим Договором, вкладаючи фінансові та інші дані про виконання цього Договору.

10. Сторони зобов'язуються надавати один одному відповідні дані та інформацію згідно вимог, а також у випадку якщо порушення Антикорупційного зобов'язання мало місце бути, доказом того, що таке порушення було усунуто. Сторони зобов'язуються співпрацювати одна з одною у зв'язку з вищевикладеним обставинами у цілях усунення/недопущення порушень Антикорупційних зобов'язань, а також обставин, які можуть вказувати на порушення у процесі діяльності однієї із сторін у зв'язку умовами цього Договору.

11. Таким чином, Сторони цим запевняють один одного, що керуються у своїй діяльності чинним антикорупційним законодавством та прийнятими Сторонами антикорупційними стандартами ведення бізнесу. Сторони також гарантують, що ознайомлені з антикорупційними стандартами ведення бізнесу іншої Сторони і згодні їх дотримуватися.

12. У разі якщо Сторона, якій було направлено запит про надання такої інформації (документів), не надає її в розумний або позначений іншою Стороною термін, або якщо надана інформація (документи) не усуває обґрунтованих сумнівів в порушенні антикорупційного законодавства, інша (Сторона, в випадках, що допускаються законодавством України, має правот в односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору, попередньо повідомивши іншу Сторону в письмовому вигляді.

13. Сторони гарантують, що вони дотримуватимуться всіх застосовних законів, правил, постанов щодо боротьби з хабарництвом та відмиванням грошей, у тому числі законів їх власної юрисдикції та країн, що пов'язані з предметом Договору, а також у будь-якій юрисдикції, через яку або в яку передаються кошти на виконання зобов'язань будь-якої із сторін за цим Договором.

АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ АНТИКОРУПЦИОННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Сторони проводять політику повної нетерпимості до хабарництва та корупції, яка передбачає повну заборону корупційних дій з обох Сторін та здійснення виплат за сприяння, метою якого є спрощення формальностей у зв'язку з господарською діяльністю, забезпечення більш швидкого рішення тих чи інших питань з будь якою із Сторін.

2. Сторони усвідомлюють, що склали даний Договір, покладаючись на різні фактори, включаючи репутацію кожної із Сторін.

3. Кожна Сторона підтверджує, що інша Сторона може покладатись на систему внутрішнього контролю першої Сторони та на те, що інформація, що розкривається другою Стороною є повною та достовірною, включаючи фінансову та іншу інформацію, що стосується виконання своїх зобов'язань за цим Договором.

4. Сторони зобов'язуються дотримуватись законодавства про протидію корупції (з урахуванням змін та доповнень, періодично внесених у відповідні нормативні акти - «Антикорупційне законодавство»).

5. Антикорупційне зобов'язання: Сторони зобов'язуються дотримувати умов Антикорупційного законодавства та у будь якому випадку, повинні забезпечувати зі своєї сторони та зі сторони свої співробітників заборону пропозиції або надання будь яких корупційних виплат (грошових коштів або цінних подарунків) та заборону надавати згоду на надання корупційних виплат (грошових коштів або цінних подарунків) будь яким особам з обох Сторін, а також забезпечувати інформування своїх контрагентів та/або посередників (включаючи субпідрядників, агентів та інших посередників) про необхідність дотримання вищевказаних заборон, у зв'язку з умовами цього Договору.

6. Сторони зобов'язані негайно повідомити одна одну у письмовій формі про будь-які підозри або виявлені порушення Антикорупційного зобов'язання будь-якою із Сторін. У разі вчинення / появи інформації про можливе скоєння Стороною або її співробітниками будь-якого корупційного правопорушення, передбаченого чинним законодавством України або, в окремих випадках, будь-якій іншій країні, друга Сторона з метою перевірки таких відомостей має право запитувати у першій Сторони будь-яку інформацію (документи), на підставі якої можна спростувати або підтвердити відомості про факт порушення Стороною антикорупційного законодавства.

7. Сторони зобов'язані на вимогу здійснювати всі необхідні для надання допомоги іншій Стороні в забезпечені дотримання та контролю за виконанням Антикорупційного зобов'язання.

8. Сторони погоджуються та підтверджують, що кожна сторона вправі робити запит та отримувати документи, пов'язані з виконанням цього Договору, для перевірки на предмет виконання іншою Стороною Антикорупційного зобов'язання.

9. Цим Сторони погодили, що умови, викладені в цьому пункті Договору є істотними умовами цього Договору. При виникненні у однієї із Сторін об'єктивних доказів того, що інша Сторона порушила Антикорупційне зобов'язання, перша Сторона вправі направити на адресу другої Сторони відповідне повідомлення з вимогою надати роз'яснення та розкрити інформацію про виконання другою Стороною своїх зобов'язань за цим Договором, вкладаючи фінансові та інші дані про виконання цього Договору.

10. Сторони зобов'язуються надавати один одному відповідні дані та інформацію згідно вимог, а також у випадку якщо порушення Антикорупційного зобов'язання мало місце бути, доказом того, що таке порушення було усунуто. Сторони зобов'язуються співпрацювати одна з одною у зв'язку з вищевикладеним обставинами у цілях усунення/недопущення порушень Антикорупційних зобов'язань, а також обставин, які можуть вказувати на порушення у процесі діяльності однієї із сторін у зв'язку умовами цього Договору.

11. Таким чином, Сторони цим запевняють один одного, що керуються у своїй діяльності чинним антикорупційним законодавством та прийнятими Сторонами антикорупційними стандартами ведення бізнесу. Сторони також гарантують, що ознайомлені з антикорупційними стандартами ведення бізнесу іншої Сторони і згодні їх дотримуватися.

12. У разі якщо Сторона, якій було направлено запит про надання такої інформації (документів), не надає її в розумний або позначений іншою Стороною термін, або якщо надана інформація (документи) не усуває обґрунтованих сумнівів в порушенні антикорупційного законодавства, інша (Сторона, в випадках, що допускаються законодавством України, має правот в односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору, попередньо повідомивши іншу Сторону в письмовому вигляді.

13. Сторони гарантують, що вони дотримуватимуться всіх застосовних законів, правил, постанов щодо боротьби з хабарництвом та відмиванням грошей, у тому числі законів їх власної юрисдикції та країн, що пов'язані з предметом Договору, а також у будь-якій юрисдикції, через яку або в яку передаються кошти на виконання зобов'язань будь-якої із сторін за цим Договором.

1. Стороны проводят политику полной нетерпимости к взяточничеству и коррупции, которая предусматривает полный запрет на коррупционные действия с обеих Сторон и выплат по содействию, целью которого является упрощение формальностей в связи с хозяйственной деятельностью, обеспечение более быстрого решения тех или иных вопросов по любой из Сторон.

2. Стороны осознают, что составили настоящий Договор, полагаясь на разные факторы, включая репутацию каждой из Сторон.

3. Каждая Сторона подтверждает, что другая Сторона может полагаться на систему внутреннего контроля первой Стороны и на то, что информация, раскрываемая второй Стороной, является полной и достоверной, включая финансовую и другую информацию, касающуюся выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

4. Стороны обязуются соблюдать законодательство о противодействии коррупции (с учетом изменений и дополнений, периодически внесенных в соответствующие нормативные акты – «Антикоррупционное законодательство»).

5. Антикоррупционное обязательство: Стороны обязуются соблюдать условия Антикоррупционного законодательства и в любом случае, должны обеспечивать со своей стороны и со стороны своих сотрудников запрещение предложения или предоставление каких-либо коррупционных выплат (денежных средств или ценных подарков) и запрет на предоставление согласия на предоставление коррупционных выплат также обеспечивать информирование своих контрагентов и/или посредников (включая субподрядчиков, агентов и других посредников) о необходимости соблюдения вышеуказанных запретов в связи с условиями настоящего Договора.

6. Стороны обязаны немедленно уведомить друг друга в письменной форме о любых подозрениях или выявленных нарушениях Антикоррупционного обязательства любой из Сторон. В случае совершения / появления информации о возможном совершении Стороной или ее сотрудниками любого коррупционного правонарушения, предусмотренного действующим законодательством Украины или, в отдельных случаях, любой другой стране, вторая Сторона с целью проверки таких сведений вправе запрашивать у первой Стороны любую информацию (документы), на основании которой можно опровергнуть.

7. Стороны обязаны по требованию осуществлять все необходимые для предоставления помощи другой Стороне в обеспеченные соблюдение и контроль за исполнением Антикоррупционного обязательства. 

8. Стороны согласны и подтверждают, что каждая сторона вправе запрашивать и получать документы, связанные с исполнением настоящего Договора, для проверки на предмет исполнения другой Стороной Антикоррупционного обязательства.

9. Настоящим Стороны согласовали, что условия, изложенные в настоящем пункте Договора, являются существенными условиями настоящего Договора. При возникновении у одной из Сторон объективных доказательств того, что другая Сторона нарушила антикоррупционное обязательство, первая Сторона вправе направить в адрес второй Стороны соответствующее уведомление с требованием предоставить разъяснения и раскрыть информацию о выполнении второй Стороной своих обязательств по настоящему Договору, вкладывая финансовые и другие данные.

10. Стороны обязуются предоставлять друг другу соответствующие данные и информацию согласно требованиям, а также в случае, если нарушение Антикоррупционного обязательства имело место быть, доказательством того, что такое нарушение было устранено. Стороны обязуются сотрудничать друг с другом в связи с вышеизложенным обстоятельствами в целях устранения/недопущения нарушений Антикоррупционных обязательств, как и обстоятельств, которые могут указывать нарушения в процессе деятельности одной из сторон в связи с условиями настоящего Договора.

11. Таким образом, Стороны заверяют друг друга, что руководствуются в своей деятельности действующим антикоррупционным законодательством и принятыми Сторонами антикоррупционными стандартами ведения бизнеса. Стороны также гарантируют, что ознакомлены с антикоррупционными стандартами ведения бизнеса другой Стороны и согласны соблюдать их.

12. В случае если Сторона, которой был направлен запрос о предоставлении такой информации (документов), не предоставляет ее в разумный или обозначенный другой Стороной срок, или если предоставленная информация (документы) не устраняет обоснованных сомнений в нарушении антикоррупционного законодательства, другая (Сторона, в случаях, которые допускаются законодательством Украины, имеет право ном виде.

13. Стороны гарантируют, что они будут соблюдать все применимые законы, правила, постановления и по борьбе со взяточничеством и отмыванием денег, в том числе законы их собственной юрисдикции и стран, которые связаны с предметом Договора, а также в любой юрисдикции, через которую или в которую передаются средства во исполнение обязательств любой из сторон по настоящему Договору.

 

Дата оновлення 13.05.2024 о 23:17:43

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Опис

Антикорупційне застереження можливо додавати у всі види Договорів.

Доступно на п'яти мовах.

Продиктуйте текст для пошуку
Готово