РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Договір про заміну сторони Договору (продавець - покупець - новий продавець, uah, укр-англ)

Договір №  1

про заміну сторони договору

Party Substitution

Agreement No.  1  

Місце (укр)  

Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

Місце (анг)

Дата Договору, (напр.:May 1, 2021)📆

Повне найменування , ідентифікаційний код юридичної особи -Код ЄДРПОУ , місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку  , який діє на підставі Підстава діяльності представника   (надалі - "Новий Продавець"), та

Повне найменування (Eng.) , registration number -Код ЄДРПОУ , with its' registered office at: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented byПосада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.)  , acting on the basis of  Підстава діяльності представника (Eng.) (hereinafter - the "New Seller"), and

 

Громадянин Громадянство  ПІБ повністю , Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу р., реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб –платників податків:Інд. податковий номeр , місце проживання зареєстроване за адресою:Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (надалі - "Новий продавець"),  

Citizen of Громадянство (Eng.)   ПІБ повністю (Eng.) , Назва документа, що посвідчує особу (Eng.) Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , issued byКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу , individual tax number:Інд. податковий номeр , resided at:Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (Eng.) (hereinafter - the "New Seller"),  

 

Повне найменування , ідентифікаційний код юридичної особи - Код компанії , місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , який діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Новий продавець")

Повне найменування (Eng.) , company numberКод компанії , with its' registered office at: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented byПосада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , acting on the basis of Підстава діяльності представника (Eng.) (hereinafter - the "New Seller")

 

Повне найменування , ідентифікаційний код юридичної особи - Код ЄДРПОУ , місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , який діє на підставі Підстава діяльності представника , (надалі - "Покупець"), 

Повне найменування (Eng.) , registration number - Код ЄДРПОУ , with its registered office at: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented by Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , acting on the basis ofПідстава діяльності представника (Eng.)  (hereinafter - the "Buyer")

 

Громадянин Громадянство   ПІБ повністю , Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу   Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу  р., реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб –платників податків: Інд. податковий номeр , місце проживання зареєстроване за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) ,  (надалі - "Покупець"),

Citizen of Громадянство (Eng.)  ПІБ повністю (Eng.) , Назва документа, що посвідчує особу (Eng.)  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , issued byКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу   Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу , individual tax number: Інд. податковий номeр , resided at: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (Eng.) ,  (hereinafter - the "Buyer"), and

 

Повне найменування , ідентифікаційний код юридичної особи - Код компанії , місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ представника , який діє на підставі Підстава діяльності представника , (надалі - "Покупець"),

Повне найменування (Eng.) , company registration number- Код компанії , with its' registered office at: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented by Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , acting on the basis of Підстава діяльності представника (Eng.) , (hereinafter - the "Buyer"),

 

Повне найменування , ідентифікаційний код юридичної особи - Код ЄДРПОУ , місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , який діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі - "Первісний продавець"),

Повне найменування (Eng.) , registration number Код ЄДРПОУ , with its' registered office at: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented byПосада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , acting on the basis of Підстава діяльності представника (Eng.) (hereinafter - the "Initial Seller"),

 

Громадянин Громадянство ПІБ повністю , Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу   Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу  р., реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб –платників податків: Інд. податковий номeр , місце проживання зареєстроване за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (надалі - "Первісний продавець"),

Citizen of Громадянство (Eng.)  ПІБ повністю (Eng.) , Назва документа, що посвідчує особу (Eng.)  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , issued by Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу   Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу , individual tax number: Інд. податковий номeр , resided at: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (Eng.) (hereinafter - the "Initial Seller"),  

 

Повне найменування , ідентифікаційний код юридичної особи - Код компанії , місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , який діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Первісний продавець"),

Повне найменування (Eng.) , registration number - Код компанії , wih its' registered office at: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented by Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , acting on the basis of the Підстава діяльності представника (Eng.) (hereinafter - the "Initial Seller")

 

ФОП ПІБ ФОП , ідентифікаційний код Код ЄДРПОУ/ФОП , місцезнаходження: Юридична адреса , що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі - "Первісний продавець"),

Private entrepreneur ПІБ ФОП (Eng.) , registration number - Код ЄДРПОУ/ФОП , wih its' registered office at: Юридична адреса (Eng.) , acting on the basis of the Extract from the EDR (hereinafter - the "Initial Seller")

Фізична особа-підприємець ПІБ ФОП , ідентифікаційний код -Код ЄДРПОУ/ФОП , місцезнаходження: Юридична адреса , що діє на підставі Виписки з ЄДР  (надалі - "Новий Продавець"), та

Private entrepreneur ПІБ ФОП (Eng.) , registration number -Код ЄДРПОУ/ФОП , with its' registered office at: Юридична адреса (Eng.)  acting on the basis of  the Extract from the USR (hereinafter - the "New Seller"), and

і разом іменовані «Сторони», а кожен окремо – «Сторона»,

and collectively referred to as «Parties», and each individually – «Party»,

уклали дану Угоду №1 від Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 р. (надалі – «Угода») про заміну сторони назва договору, сторона якого замінюється  номер договору, сторона якого замінюється  від дата договору, сторона якого замінюється, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 про таке:

have entered into this Party Substitution Agreement No.1 dated Дата Договору, (напр.:May 1, 2021)📆 (hereinafter – «Agreement») to the назва договору сторона якого замінюється ангдійською номер договору, сторона якого замінюється dd. дата договору, сторона якого замінюється, (напр.:1st of May 2021)📆  as follows:

1. Сторони погодилися замінити одну із Сторін назва договору, сторона якого замінюється номер договору, сторона якого замінюється  від дата договору, сторона якого замінюється, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 , укладеного між Покупцем та Первісним продавцем (надалі - "Договір"), а саме передати Новому Продавцю усі права та обов’язки Первісного Продавця за Договором.

1. The Parties hereby agreed to replace one of the Party to the назва договору сторона якого замінюється ангдійською номер договору, сторона якого замінюється dated дата договору, сторона якого замінюється, (напр.:1st of May 2021)📆 made between the Buyer and the Initial Seller (hereinafter - the "Agreement"), namely to transmit to the New Seller, all the rights and obligations of the Initial Seller under the Agreement.

2. Після підписання Сторонами цієї Угоди Новий Продавець стає стороною Договору і є повним правонаступником Первісного Продавця відносно його прав та обов‘язків за Договором.

2.      Upon signing this Agreement by the Parties, the New Seller shall become the Party to the Agreement and full legal successor to the Initial Seller regarding its rights and obligations stipulated by the Agreement.

3. Первісний Продавець зобов’язується протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати укладення цієї Угоди передати Новому Продавцю оригінал Договору, а також інші документи та інформацію, які є важливими для його виконання.

4. Станом на дату підписання даної Угоди сторони погодили, що сума заборгованості Покупця перед Первісним Продавцем за Договором  становить сума заборгованості Замовника перед первісним виконавцем (сума заборгованості Замовника перед первісним виконавцем, прописом (укр.) ) грн., з якої сума простроченої заборгованості становить сума простроченої заборгованості (сума простроченої заборгованості, прописом (укр.) ) грн., а сума заборгованості строк оплати якої не настав становить сума заборгованості, строк сплати якої ще не настав  (сума заборгованості, строк сплати якої ще не настав, прописом (укр.) ) грн.

Сторони погодили що у разі несплати суми простроченої заборгованості, зазначеної в цьому пункті, то Покупець зобов'язується повернути товар в строк до Строк повернення Товaру, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 Новому продавцю.

Новий продавець зобов'язується сплатити Первісному продавцю компенсацію у розмірі Сумa компенсaції (Сумa компенсaції, прописом (укр.) ) грн в строк до строк оплaти компенсaції, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 .

3. Within 5 (five) business days the Initial Seller undertakes to deliver to the New Seller the original of the Agreement as well as the other documents and information which are important for the performance thereof.

4. As the date of signing this Agreement the Parties agreed, that the amount of the debt of the Customer to Initial Seller by the Agreement is сума заборгованості Замовника перед первісним виконавцем (сума заборгованості Замовника перед первісним виконавцем, прописом (eng.) ) UAH, from which the amount of the outstanding dept сума простроченої заборгованості (сума простроченої заборгованості, прописом (укр.) ) UAH, and the amount of the debt maturity which does not come is сума заборгованості, строк сплати якої ще не настав  (сума заборгованості, строк сплати якої ще не настав, прописом (eng.) ) UAH. 

The parties agreed that in the event of non-payment of the amount of overdue debt specified in this clause, the Buyer undertakes to return the goods to the New Seller by Строк повернення Товaру, (напр.:May 1, 2021)📆 .
The New Seller undertakes to pay the Original Seller compensation in the amount of  
Сумa компенсaції  (Сумa компенсaції, прописом (eng.) ) uah by строк оплaти компенсaції, (напр.:1st of May 2021)📆 .

5. Дана Угода вступає в дію з моменту її підписання Сторонами і скріплення їх підписів печатками та діє до закінчення терміну дії Договору            відповідно до його умов.

5. This Agreement shall enter into force after it has been signed by the Parties and their signatures have been attested with seals and shall continue until termination of the Agreement in accordance with its  terms.

6. Дана Угода є невід’ємною частиною Договору.

6. This Agreement is an integral part of the Agreement.

7. Дана Угода складена у трьох примірниках українською та англійською мовами, по одному для кожної зі Сторін. В разі розбіжностей перевагу має текст Угоди, складений українською мовою.

7. This Agreement was made in three copies in Ukrainian and English, one copy for each Party. In the case of discrepancies, the Ukrainian version of the Agreement shall prevail.

АДРЕСИ І БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН / THE PARTIES' ADDRESSES AND BANKING DETAILS

Новий Продавець

New Seller

Повне найменування

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Адреса місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Тел. Телефон основний

E-mail:E-mail основний

Податковий статус

Повне найменування (Eng.)

EDRPOU Code Код ЄДРПОУ

Legal address: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

Actual Address: Фактична адреса компанії (Eng.)

Tel.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Податковий статус (Eng.)

П/р № рахунку (Валюта рахунку ) в Назва банкуАдреса банку , МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

IBAN IBAN

Банк - кореспондент Банк-кореспондентAдреса (банк-кореспондент)

 

_____________ 

Посада представника

ПІБ представника

Acc. No. № рахунку (Валюта рахунку ) in Назва банку (Eng.)Адреса банку (Eng.) , MFOМФО банку

SWIFT SWIFT

IBAN IBAN

Correspondent bankБанк-кореспондент (Eng.)Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

 

_____________ 

Посада представника (Eng.)

ПІБ представника (Eng.)

Новий Продавець

New Seller

Громадянин Громадянство  ПІБ повністю , Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу р., реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб –платників податків: Інд. податковий номeр , місце проживання зареєстроване за адресою:Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Citizen of Громадянство (Eng.)   ПІБ повністю (Eng.) , Назва документа, що посвідчує особу (Eng.) Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , issued byКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу (Eng.) Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу , individual tax number: Інд. податковий номeр , resided at:Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (Eng.)

П/р № рахунку  (Валюта рахунку ) в Назва банкуАдреса банку , МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

IBAN IBAN

Банк-кореспондент Банк-кореспондентAдреса (банк-кореспондент)

 

____________ 

ПІБ повністю

Acc. No.  № рахунку  (Валюта рахунку ) in  Назва банку (Eng.)Адреса банку (Eng.) , Bank's Code (MFO) МФО банку

SWIFT SWIFT

IBAN IBAN

Correspondent bankБанк-кореспондент (Eng.)Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

 

______________

ПІБ повністю (Eng.)

Новий Продавець

New Seller

Повне найменування , ідентифікаційний код юридичної особи - Код компанії , місцезнаход