УКР
ENG
POL
BUL

Створення фермерського господарства + шаблон статуту фермерського господарства + шаблон рішення (протоколу) про створення фермерського господарства

Фермерське господарство є формою підприємництва громадян з метою виробництва, переробки та реалізації товарної сільськогосподарської продукції. Членами фермерського господарства не можуть бути особи, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом, угодою). Відносини, пов'язані із створенням та діяльністю фермерських господарств, регулюються цим Кодексом, а також законом про фермерське господарство, іншими законами (ст. 114 Господарського кодексу України).

Більш детальне визначення фермерському господарству дає стаття 1 Закону України «Про фермерське господарство», відповідно до якої фермерське господарство є формою підприємницької діяльності громадян, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, здійснювати її переробку та реалізацію з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм у власність та/або користування, у тому числі в оренду, для ведення фермерського господарства, товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства, відповідно до закону.

 

 

Створення фермерського господарства

 

Фермерське господарство може бути створене одним громадянином України або кількома громадянами України, які є родичами або членами сім’ї, відповідно до закону (ч. 2 ст. 1 Закону України «Про фермерське господарство»).

Фермерське господарство підлягає державній реєстрації як юридична особа або фізична особа - підприємець. Фермерське господарство діє на основі установчого документа (для юридичної особи - статуту, для господарства без статусу юридичної особи - договору (декларації) про створення фермерського господарства). В установчому документі зазначаються найменування господарства, його місцезнаходження, адреса, предмет і мета діяльності, порядок формування майна (складеного капіталу), органи управління, порядок прийняття ними рішень, порядок вступу до господарства та виходу з нього та інші положення, що не суперечать законодавству України. (ч. 4 ст. 1 Закону України «Про фермерське господарство»).

Фермерське господарство може бути зареєстроване лише за умови набуття громадянином України або кількома громадянами України, які виявили бажання створити фермерське господарство, права власності або користування земельною ділянкою (ст. 8 Закону України «Про фермерське господарство»).

Надання земельних ділянок державної та комунальної власності у власність або користування для ведення фермерського господарства здійснюється в порядку, передбаченому Земельним кодексом України (ст. 7 Закону України «Про фермерське господарство»).

УВАГА, зі статтей 1 та 8 Закону України «Про фермерське господарство» випливає, що фермерське господарства мають право створити лише один чи декілька громадян України. Отже, іноземці та особи без громадянства не мають такого права за законом.

Отже, фермерське господарство (ФГ) може бути створене у вигляді юридичної особи чи без статусу юридичної особи. Розглянемо нюанси у таблиці.

ФГ зі статусом юридичної особи

ФГ без статусу юридичної особи

може створюватись у вигляді:

- ФГ

- сімейного ФГ

може створюватись у вигляді сімейного фермерського господарства:

- самостійно фізичною особою 

- фізичною особою спільно з членами її сім’ї

Фермерське господарство може бути створене одним громадянином України або кількома громадянами України, які є родичами або членами сім’ї, відповідно до закону.

(ч. 2 ст. 1 Закону України «Про фермерське господарство»)

Право на створення фермерського господарства має кожний дієздатний громадянин України, який досяг 18-річного віку та виявив бажання створити фермерське господарство.

(ст. 5 Закону України «Про фермерське господарство»)

діє на основі установчого документу - Статуту 

(ч. 4 ст. 1 Закону України «Про фермерське господарство»).

діє на основі наступних установчих документів:

- договору про створення фермерського господарства (для сімейного ФГ, посвідчується нотаріально) 

- декларації про створення фермерського господарства (для самостійного ФГ, складається фізичною особою самостійно в письмовій формі)

(ч. 4 ст. 1 Закону України «Про фермерське господарство»).

(ч. 2 ст. 8-1 Закону України «Про фермерське господарство»)

Фермерське господарство, зареєстроване як юридична особа, має статус сімейного фермерського господарства, за умови що в його підприємницькій діяльності використовується праця членів такого господарства, якими є виключно члени однієї сім’ї відповідно до статті 3 Сімейного кодексу України (ч. 5 ст. 1 ЗУ "Про фермерське господарство").

Сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки.

Подружжя вважається сім'єю і тоді, коли дружина та чоловік у зв'язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно.

Сім'я створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а також на інших підставах, не заборонених законом і таких, що не суперечать моральним засадам суспільства.

(стаття 3 Сімейного кодексу України)

Сімейне фермерське господарство без статусу юридичної особи організовується фізичною особою самостійно або спільно з членами її сім’ї на підставі договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства.

(ч. 1 ст. 8-1 Закону України «Про фермерське господарство»)

Головою фермерського господарства є його засновник або інша визначена в Статуті особа.

(ч. 1 ст. 4 Закону України «Про фермерське господарство»)

 

Головою сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи є член сім’ї, визначений договором (декларацією) про створення сімейного фермерського господарства, який реєструється як фізична особа - підприємець.

Після укладання (складання) договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства голова сімейного фермерського господарства має зареєструватися як фізична особа - підприємець або зареєструвати зміни до відомостей про фізичну особу - підприємця в порядку, встановленому законом.

(ч. 3 ст. 8-1 Закону України «Про фермерське господарство»)

Головою сімейного фермерського господарства може бути лише член відповідної сім’ї.

(ч. 5 ст. 1 ЗУ "Про фермерське господарство")

Фермерське господарство підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, за умови набуття громадянином України або кількома громадянами України, які виявили бажання створити фермерське господарство, права власності або користування земельною ділянкою (ст. 8 ЗУ "Про фермерське господарство")

Для створення та державної реєстрації фермерського господарста зі статусом юридичної особи необхідно подати державному реєстратору такий перелік документів:

1) заява про державну реєстрацію створення юридичної особи (Форма 1);

2) оригінал АБО нотаріально засвідчена копія рішення засновника (якщо він один) або рішення засновників (ящо їх два або більше);

3) статут фермерського господарства;

4) нотаріально засвідчена копія паспорта бенефіціара (або поспаротів бенефіціарів, якщо їх декілька), у випадку, якщо паспорт у формі книжечки, а не ID-картки. УВАГА: навіть у випадку подання документів особисто єдиним бенефіціаром, нотаріально засвідчену копію паспорта все одно потрібно додати до пакету документів.

Для створення та державної реєстрації сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи необхідно подати державному реєстратору:

1) заяву про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем (Форма 10);

2) нотаріально посвідчений договір про створення сімейного фермерського господарства (якщо засновників декілька) або декларацію про створення сімейного фермерського господарства (якщо фермерське господарство буде вестися одноосібно). На відміну від договору, декларація не підлягає обовязковому нотаріальному посвідченню;

3) якщо особа досягла 16-річного, але ще не досягла 18-річного віку, -  нотаріально засвідчена письмова згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника чи органу опіки та піклування.

Створити статут фермерського господарства Ви можете у конструкторі Instaco за посиланням (новостворюване ФГ) або за посиланням (нова редакція). Для створення лише необхідно ввести дані свого господарства та його засновників.

Також, Ви маєте можливість швидко зробити протокол загальних зборів засновників чи рішення єдиного засновника щодо створення фермерського господарства. Для цього у контсрукторі Instaco за посиланням Ви просто заповнюєте необхідні дані і формуєте документ. 

Дата публікації: 24.11.2021

Продиктуйте текст для пошуку
Готово