УКР
ENG
POL

Який порядок надання електронних документів великим платником податків при податковій перевірці

З 27 серпня 2021 року набирає чинності Наказ Мінфіну від 15 вересня 2020 р. №561. Цим Наказом вносяться суттєві зміни до вже Наказу Мінфіну №1393 від 07 листопада 2011 року «Про затвердження Порядку надання документів великого платника податків в електронній формі».

 

Великий платник податків - юридична особа або постійне представництво нерезидента на території України, у якої обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищує еквівалент 50 мільйонів євро, визначений за середньозваженим офіційним курсом Національного банку України за той самий період, або загальна сума податків, зборів, платежів, сплачених до Державного бюджету України, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, крім митних платежів, за такий самий період перевищує еквівалент 1,5 мільйона євро, визначений за середньозваженим офіційним курсом Національного банку України за той самий період (п.14.1.24 Податкового кодексу України).

 

Суть внесених змін з 27 серпня 2021 року до «Порядку надання документів великого платника податків в електронній формі» - це визначення вимог щодо процедури надсилання великим платником податків електронних документів засобами телекомунікаційного зв’язку після початку податкової перевірки.

 

Платник податків зобов'язаний надати посадовим (службовим) особам контролюючих органів у повному обсязі всі документи, що належать або пов'язані з предметом перевірки. Такий обов'язок виникає у платника податків після початку перевірки (абз. 1 п. 85.2 ст. 85 ПКУ, п. 3.1. Наказу 1393).

 

При цьому великий платник податків на запит контролюючого органу зобов’язаний також надати посадовим (службовим) особам контролюючих органів засобами електронного зв’язку в електронній формі копії таких документів, що створюються ним в електронній формі з обліку доходів, витрат та інших показників, пов’язаних із визначенням об’єктів оподаткування (податкових зобов’язань), первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів, не пізніше двох робочих днів, наступних за днем отримання запиту (абз. 2 п. 85.2 ст. 85 ПКУ).

 

Для проведення електронної перевірки платник податків забезпечує подання до контролюючого органу засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги" документів, які відповідно до цього Податкового кодексу пов'язані з обчисленням та сплатою податків і зборів. Загальний формат та порядок подання такої інформації встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (абз. 4 п. 85.2.ст. 85 ПКУ).

 

Власне Наказом № 561 від 15 вересня 2020 року, який набрав чинності 27 серпня 2021 року, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (Мінфін) і встановив загальний формат та порядок надання інформації згідно п.85.2. Податкового кодексу.

 

Податковий орган щоб отримати таку інформацію повинен направити запит у довільній формі та відомості про можливі способи подання інформації, електронну адресу та контактні телефони відповідальних осіб (п. 2.4. Наказу 1393).

 

Документи в електронному вигляді подаються у вигляді стандартнизованого файлу SAF-T UA (п. 3.2. Наказу 1393).

 

Підтвердженням прийняття та реєстрації або відхилення контролюючим органом електронних документів (інформації) є повідомлення, яке направляється платнику податків у вигляді електронного документа засобами телекомунікаційного зв’язку. У разі неодержання від контролюючого органу протягом двох робочих днів повідомлення про прийняття і реєстрацію або про відхилення електронного документа (інформації) відправник вживає додаткових заходів з використанням інших засобів зв’язку для одержання від адресата відповідного повідомлення (п. 3.7. Наказу 1393).

 

Поки що, все вищезазначене, стосується лише великих платників податків, однак електронний податковий аудит буде поширений і на інших платників податків. Якщо наразі електронний аудит проводиться в зв’язку із документальною перевіркою, то надалі він буде запроваджений як обов’язковий щорічний (Концепція впровадження е-аудиту для платників податків).

 

 

Окрім вкрай стислого строку для заповнення самого файлу SAF-T UA та для надання платником значного масиву інформації та документів (два робочих днів, наступні за днем отримання запиту), законодавче нововведення може спричинити податкові ризики для платників, якщо, наприклад облікова політика відсутня або формально не затверджена, або неналежної якості, чи перебуває в процесі підготовки.

 

Отже, з 27.08.2021 великий платник податків зобов'язаний надати контролюючому органу у повному обсязі:

 

1) всі документи, що належать або пов'язані з предметом перевірки (копії таких документів, що створюються ним в електронній формі з обліку доходів, витрат та інших показників, пов’язаних із визначенням об’єктів оподаткування (податкових зобов’язань), первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів, не пізніше двох робочих днів, наступних за днем отримання запиту). Якщо платник податків використовує електронний документообіг, то може надати копії (оригінали) договорів та первинних документів, підписаних КЕП, а на запит контролюючого органу виготовити їх паперові копії.

 

2) Електронні документи (інформація) у форматі XML у вигляді стандартного аудиторського файлу (SAF-T UA), який представляє собою електронний файл стандартизованої структури, що містить експортовані з вихідної системи обліку дані про наявність та стан активів, власного капіталу та зобов’язань, а також інформацію щодо змін у фінансово-господарському стані суб’єкта господарювання за певний період.

 

Зображення Background photo created by pressfoto - www.freepik.com

Продиктуйте текст для пошуку
Готово