УКР
ENG
POL
BUL

Особливості укладення трудового договору з водієм

Ведення бізнесу неможливо уявити без логістики, за допомогою якої здійснюється доставка чи обмін товарами та продукцією. Саме тому підприємства середніх та великих масштабів дуже часто мають свої логістичні відділи, власний транспорт та виокремлені посади водіїв. Якщо говорити про ринок пасажирських чи вантажних перевезень, то взагалі уся ця діяльність побудована на взаємодії  виключно із водіями.

Згідно з законодавством України із кожним працівником підприємства має бути укладений трудовий договір. В загальному випадку такі трудові договори не мають особливих відмінностей, вимог тощо. В трудовому договорі зазвичай викладені посадові обов’язки та права робітника і роботодавця. Але коли ми кажемо про посаду саме водія, то існують певні особливості при прийнятті на роботу останнього. Так саме існують і вимоги до претендентів на цю посаду. Тож розгляньмо детальніше особливості укладення трудового договору із водієм.

Особливості при прийнятті водіїв на роботу обумовлені наступними факторами:

Транспортний засіб – джерело підвищеної небезпеки

Відповідно до ч. 1 ст. 1187 ЦК України, джерелом підвищеної небезпеки є діяльність, пов`язана з використанням, зберіганням або утриманням транспортних засобів, механізмів та обладнання, використанням, зберіганням хімічних, радіоактивних, вибухо- і вогненебезпечних та інших речовин, утриманням диких звірів, службових собак та собак бійцівських порід тощо, що створює підвищену небезпеку для особи, яка цю діяльність здійснює, та інших осіб.

Згідно із ч. 5 ст. 1187 ЦК України, особа, яка здійснює діяльність, що є джерелом підвищеної небезпеки, відповідає за завдану шкоду, якщо вона не доведе, що шкоди було завдано внаслідок непереборної сили або умислу потерпілого.

Також, згідно з Законом України «Про дорожній рух» власники транспортних засобів або особи, які їх експлуатують, зобов`язані забезпечувати своєчасне і в повному обсязі проведення робіт по їх технічному обслуговуванню і ремонту згідно з нормативами, встановленими виробниками відповідних транспортних засобів.

Отже, відшкодування за шкоду, завдану внаслідок неналежного використання,  утримання та зберіганні автомобіля буде відповідати власник транспортного засобу, а саме підприємство, що наймає водія на роботу.

Джерелом підвищеної небезпеки належить визнавати будь-яку діяльність, здійснення якої створює підвищену імовірність заподіяння шкоди через неможливість контролю за нею людини, а також діяльність по використанню, транспортуванню, зберіганню предметів, речовин і інших об`єктів виробничого, господарського чи іншого призначення, які мають такі ж властивості.

Відповідальність претендента на посаду кваліфікаційним вимогам

Згідно з ч. 1 ст. 17 Закону України «Про автомобільний транспорт» від 05.04.2001 № 2344-III, персонал автомобільного транспорту повинен відповідати визначеним законодавством вимогам, зокрема:

 • мати необхідний рівень професійної кваліфікації;
 • забезпечувати якісне та безпечне надання послуг автомобільного транспорту з перевезення пасажирів чи вантажів;
 • ввічливо та уважно реагувати на звернення і скарги споживачів послуг автомобільного транспорту.

Кваліфікаційні вимоги до водія розподіляють в залежності від категорії транспортного засобу, який буде надаватися у користування водію та характеристик посадових функцій, які повинен виконувати робітник.

Тому, спочатку підприємству необхідно визначити категорію транспортного засобу, яким керуватиме водій та ввести до штатного розпису посаду «Водій автотранспортних засобів» потрібної категорії, наприклад, «Водій автотранспортних засобів категорії В», і вже потім здійснити перевірку відповідності претендента кваліфікаційним вимогам до цієї посади.

Кваліфікаційні вимоги до водіїв певних категорій можна подивитися у випуску 69 «Автомобільний транспорт» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Мінтрансу від 14.02.2006 № 136.

Наприклад, водій категорії В керує автомобілями, дозволена повна маса яких не перевищує 3500 кг (7700 фунтів), а кількість сидячих місць, крім сидіння водія, — восьми.

До водія категорії В застосовуються наступні кваліфікаційні вимоги:

 • повна загальна середня освіта;
 • професійна (професійно-технічна) освіта (навчальний заклад з підготовки водіїв транспортних засобів). Спеціальна підготовка за типовими навчальними планами й програмами підготовки водіїв транспортних засобів категорії B;
 • кваліфікаційна атестація;
 • без вимог до стажу роботи.

До загальних вимог до водіїв усіх транспортних засобів відносять:

  • Наявність водійського посвідчення. 
  • Повна або базова загальна середня освіта.
  • Професійно-технічна освіта (навчальний заклад з підготовки водіїв ТЗ).
  • Спеціальна підготовка за типовими навчальними планами й програмами підготовки відповідної категорії.
  •  Проходження кваліфікаційної атестації

На основі кваліфікаційної характеристики можна розробити робочу інструкцію з урахуванням специфіки роботи вказаного водія. 

Медичний огляд кандидата

Після перевірки відповідності кваліфікаційним вимогам кандидат повинен пройти медичний огляд, тобто підлягає професійному добору.

Професійний добір - система профдіагностичного обстеження особи, спрямована на визначення конкретних професій, найбільш придатних для опановування ними конкретною особою.

Обов’язковість професійного добору для водіїв транспортних засобів затверджена у переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженому наказом МОЗ України № 263/121 від 23.09.94 року.

Відповідно до п. 9 цього Переліку, роботи, пов’язані з управлінням наземним, повітряним та водним транспортом підлягають відбору за такими професійними показниками:

1. Сенсомоторні реакції.
2. Реакція на об'єкт, який рухається.

3. Увага.
4. Швидкість переключення уваги.
5. Пам'ять зорова та слухова.
6. Емоційна стійкість та почуття тривоги.
7. Стійкість до впливу стресів.
8. Орієнтація у просторі.
9. Втома.
10. Здатність приймати рішення та  дії в екстремальних умовах.
11. Стійкість до монотонії.

Згідно з ч. 1 ст. 169 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП), роботодавець за свої кошти організовує попередній медогляд працівника, коли є потреба у професійному доборі. 

Випробування

Наступним етапом прийняття на роботу водія буде встановлення випробування для того, щоб упевнитися, що працівник відповідає роботі, яка йому доручається.

Згідно зі ст. 27 КЗпП строк випробування для водіїв не повинен перебільшувати один місяць.

Про випробування одразу зазначається як у заяві про прийняття на роботу, так і у наказі про прийняття на роботу.

Порядок оформлення на роботу.

Якщо кандидат на посаду водія підходить за віком, має потрібну кваліфікацію і не має протипоказань за станом здоров’я то можна приступити до оформлення водія на роботу.

Майбутній співробітник подає заяву про прийняття на роботу, а також:

 • паспорт (інший документ, що посвідчує особу);
 • трудову книжку (якщо це не перше місце роботи);
 • документ про освіту;
 • довідку органу ДФС про присвоєння ідентифікаційного номера (облікова картка платника податків);
 • водійське посвідчення;
 • документи, що підтверджують проходження медогляду;
 • військовий квиток або свідоцтво про приписку до призовної ділянки.

На підставі заяви оформляється наказ про прийняття водія та ознайомлюють робітника з наказом під підпис.

У наказі необхідно зазначити найменування посади згідно із Класифікатором ДК 003:2010.

Разом із наказом про прийняття на роботу укладається також трудовий договір зі співробітником. Положення про випробувальний термін є додатковими умовами до трудового договору, тому не можна укладати трудовий договір після закінчення випробувального терміну.

Це дає змогу захистити інтереси працівника на момент випробування та дає йому можливість повною мірою користуватися своїми правами та обов’язками як робітника.

Як правило, трудовий договір із працівником укладається безстроково. Але законодавство дозволяє укладати трудовий договір на певний строк (ст. 23 КЗпП). При цьому роботодавець повинен пам’ятати, що строковий трудовий договір може бути укладений, тільки якщо трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк, з урахуванням характеру роботи або умов її виконання (ч. 2 ст. 23 КЗпП).

Ви можете завантажити шаблон трудового договору із водієм та наказ про прийняття на роботу за посиланням. Або ж скористатися розширеним функціоналом системи в частині ведення реєстру контрагентів, згенерувати договір, акт, рахунок, заповнений даними, а також підписати кваліфікованим електронно-цифровим підписом.

Дата публікації: 17.09.2022

Продиктуйте текст для пошуку
Готово