УКР
ENG
POL
BUL

Електронний документообіг у Вірменії

Транскордонна електронна торгівля без використання паперових документів є значним потенціалом не тільки для збільшення конкурентоспроможності у світовій торгівлі, але й для вирішення нових завдань, пов'язаних з розвитком міжнародної електронної комерції та цифрової економіки.

Електронні документообіг у Вірменії регулюється насамперед Законом РА від 15 січня 2005 р. No ЗР-40 «Про електронний документ та електронний цифровий підпис».

Що таке е-документ?

Це інформація або повідомлення, представлені в електронній формі.

Електронний документ має внутрішню та зовнішню форми подання:

  • Внутрішнє подання: результат реєстрації на електронному носії інформації, що становить електронний документ.
  • Зовнішнє уявлення: результат відтворення електронного документа на екрані відеопристрою (дисплея), папері чи іншому відмінному від електронного носія матеріальному предметі, у доступній візуального огляду й у зрозумілою сприйняття формі.

 

Юридична сила електронного документа

Оригінал електронного документа існує лише на електронному носії. Усі екземпляри електронного документа та його аналоги, зареєстровані на електронному носії, вважаються оригіналами та мають рівне правове значення.

Якщо потрібно подання оригіналу електронного документа, то ця вимога вважається задоволеною, якщо:

а) можливо довести, що електронний документ не був змінений з моменту його відправлення та (або) передачі на зберігання, за винятком тих оборотних змін, які необхідні та неминучі під час відправлення та (або) зберігання даного електронного документа;

б) можливе подання зовнішньої форми електронного документа без змістовних змін особі, яка не має спеціальних технічних знань, у зрозумілій та доступній для сприйняття формі.

Стаття 4 Закону встановлює, що електронний документ для забезпечення захисту електронного документа може включати один або кілька електронних цифрових підписів. При цьому важливо знати, що державні органи, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, організації не зобов'язані приймати електронні документи, захищені ЕЦП, якщо вони не мають відповідних технічних засобів.

Копії електронного документа можуть бути виражені зовні шляхом відтворення документа на папері з засвідченням відповідності документа на папері електронному документу. Це можна зробити шляхом позначки, що документ на папері є копією електронного документа. Необхідно проставити підпис та печатку особи, яка видала електронний документ.

Електронні варіанти первинних (облікових) документів замінюють свої паперові варіанти у випадках, встановлених Урядом Республіки Вірменія, або якщо відповідно до встановлених законодавством Республіки Вірменія вимогами збереглися їх паперові варіанти.

 

Застосування ЄЦП

Порядок використання ЕЦП встановлює її виробник.

Дані перевірки ЕЦП створюються особам, що підписує або засвідчує центром. Для цього повинні використовуватися апаратні та (або) програмні засоби.

Підтвердження дії ЕЦП перед усіма заінтересованими особами проводиться підписуючим обличчям – шляхом врученням особисто чи передачею підтверджуючих даних чи сертифіката ЕЦП. Також можна звернутися до центру, що посвідчує, який надасть інформацію про дію ЕЦП будь-якій зацікавленій особі у відповідь на запит.

Стаття 12 встановлює правила роботи центрів, що посвідчують. Серед іншого, сюди включається:

  • надавати дані для створення та перевірки електронного цифрового підпису;

  • враховувати видані сертифікати та дані перевірки електронного цифрового підпису;

  • засвідчувати належність підписуючій особі виданих ними сертифіката електронного цифрового підпису та даних перевірки електронного цифрового підпису;

  • ідентифікувати та підтверджувати відповідність даних перевірки електронного цифрового підпису та сертифіката електронного цифрового підпису;

Електронний документ, захищений ЕЦП, має те саме правове значення, що й документ, завірений власноручним підписом особи, якщо:

  • підтверджено справжність ЕЦП;
  • відсутні достатні докази того, що документ змінено або підроблено з моменту його відправлення та (або) передачі на зберігання;

 

ЕДО у договорах

Застосування ЕДО та ЕЦП в угодах регулюється Цивільним кодексом Республіки Вірменія .

Так, пункт 3 статті 296 ЦК Республіки Вірменія встановлює, що сторони угодою можуть встановити можливість використання електронно-цифрового підпису або іншого аналога власноручного підпису допускається під час укладання угод.

Договір у письмовій формі може бути укладений шляхом обміну документами через електронний зв'язок, що дозволяє достовірно встановити, що документ виходить від сторони за договором – стаття 450 ЦК РА.

 

Що таке Офіційна електронна пошта?

Офіційна електронна пошта-це безкоштовний засіб офіційного зв'язку для отримання повідомлень. Згідно із законодавством РА, особа вважається належним чином повідомленою, якщо інформація надіслана на її офіційну адресу електронної пошти, і є електронне підтвердження про прочитання.

У Республіці Вірменія фізичним особам при видачі ідентифікаційних карток надається також офіційна адреса електронної пошти.

Державні органи, органи місцевого самоврядування та юридичні особи, зареєстровані в Республіці Вірменія, також отримують офіційну адресу електронної пошти.

Адреса офіційної електронної пошти фізичної особи складається з номерного знака громадських послуг фізичної особи та доменом «@e-citizen.am», у разі відсутності номерного знака громадських послуг із номера довідки про його неотримання. Офіційна електронна пошта вважається активованою з моменту видачі ідентифікаційної картки.

Адреса офіційної електронної пошти юридичної особи, державних органів та органів місцевого самоврядування складається з комбінації коду даної юридичної особи (державного або органу місцевого самоврядування) та домену «@e-citizen.am».

Згідно з Постановою Уряду РА № 1385-Н від 12 листопада 2015 року керуючим системою офіційної електронної пошти є ЗАТ ЕКЕНГ.

 

Джерело https://www.ekeng.am/hy/nid

 

Aветісян Оксaнa

Дата публікації: 03.10.2023

Продиктуйте текст для пошуку
Готово