УКР
ENG
POL
BUL

Договір страхування та особливості його застосування в умовах воєнного стану

Війна, розпочата російською федерацією проти України, вплинула на всі сфери взаємовідносин та внесла свої корективи у звичне нам до цього часу правове регулювання.

Указом Президента України "Про введення воєнного стану" № 64/2022 від 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан, який внаслідок його продовження діє по теперішній час.

Нові умови життєдіяльності безумовно вплинули і на ринок страхування.

Сьогодні розглянемо договірні відносини у сфері страхування та особливості їх регулювання в умовах воєнного стану.

Відповідно до ст. 1 ЗУ 85/96-ВР в редакції від 26.05.2022 «Про страхування», страхування — це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів фізичних осіб та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати фізичними особами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів.

Поняття і предмет договору страхування.

Законом України «Про страхування» (ст. 5) передбачено форми страхування, а саме: добровільне та обов’язкове страхування.

Предметом договору страхування можуть бути майнові інтереси, що не суперечать закону і пов’язані:

  • з життям, здоров’ям, працездатністю та пенсійним забезпеченням (особисте страхування);
  • з володінням, користуванням і розпорядженням майном (майнове страхування);
  • з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі або її майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі (страхування відповідальності) - ст. 4 ЗУ «Про страхування».

У зв’язку з військовою агресією, нажаль, безліч громадян зазнали шкоди їх життю, здоров’ю чи майновим інтересам.

Саме в таких випадках, в умовах довоєнного часу, застрахована особа зверталась до страховика для відшкодування збитків.

Що стосується воєнного часу, то необхідно виходити з умов договору про страхування, укладеного зі страховою компанією та розглядати кожний випадок окремо.

Однак, за загальною тенденцією укладення договорів на території України, в договорах страхування зазначено, що збитки, завдані внаслідок військової агресії не є предметом страхування вказаних договорів.

Так само, страховий захист не розповсюджується на випадки конфіскації, вилучення, ревізії майна за рішенням влади або випадки пошкодження майна внаслідок влучання бомби, снаряду або іншого засобу ведення війни.

Важливо розуміти, що це не означає ануляцію вашого договору страхування та скасування можливості отримати компенсацію збитків під час дії воєнного стану, якщо ви потрапили під дію страхового випадку.

Ключовим фактором є саме причинно-наслідковий зв'язок між збитками та подією, що їх утворила.

Якщо шкода була завдана внаслідок військової агресії, то ця подія не буде підставою відшкодування, адже вона не зазначена у договорі як страховий випадок.

Однак, якщо наслідком завдання шкоди була інша подія, не пов’язана із війною, то договір страхування продовжує діяти на ці випадки, і ви маєте повне право на отримання відшкодування відповідно до договору.

Наприклад, якщо сталось стихійне лихо чи природний катаклізм, і ваше майно зазнало шкоди, то ваш договір як діяв до війни, так і діятиме тепер.

Сам по собі факт введення воєнного стану не може бути підставою у відмові відшкодування за вашим договором страхування.

Воєнний стан як форс-мажорна обставина у договорі страхування.

Страхова компанія (страховик) може відмовитися у виконанні своїх обов’язків по відшкодуванню, обґрунтовуючи це воєнними діями лише у випадку застосування інституту форс-мажорних обставин, до яких ці дії і відносяться.

Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами (п. 2 ст. 14-1  ЗУ «Про торгово-промислові палати в Україні»).

Існує цілий перелік подій і явищ, що можуть бути форс-мажорними обставинами, та факт їх настання засвідчує Торгово – промислова палата України (надалі - ТПП України) відповідно до законодавства України.

Нагадаємо, що Повідомленням № 2024/02.0-7.1 від 28.02.2022 р. ТПП України засвідчила військову агресію Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили).

Однак, варто розуміти, що у випадку відмови страховиком відшкодування внаслідок настання форс-мажорних обставин, останній повинен так само обґрунтувати причинно-наслідковий зв'язок між воєнними діями та наслідками, що унеможливлюють виплату відшкодування. Наприклад, якщо внаслідок військової агресії було знищено центральний офіс страховика та разом із ним пошкоджено усі фізичні носії інформації про клієнтів і укладені договори, то такий випадок можливо визнати як форс-мажорну обставину.

Настання форс-мажорних обставин автоматично не звільняє від виконання зобов’язань, а лише може бути підставою для звільнення від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань (наприклад, звільнення від штрафу, пені).

Тобто, якщо страховик  у встановленому договором порядку повідомив Вас про настання форс-мажорних обставин, Ви можете погодитися із ними, або ж заперечувати та вимагати виконання зобов’язань. В такому випадку ви можете звернутися до суду, і вже під час розгляду справи, страховик повинен доводити причинно-наслідковий зв'язок між подіями та наслідками.

Це правило є загальним для усіх форс-мажорних обставин, і воно є діючим і у мирний час. Так само і страхувальник, може бути звільнений від відповідальності, наприклад, за несплату платежів по договору, якщо доведе, що він підпав під дію форс-мажорних обставин, і є причинно-наслідковий зв'язок між подією і причинами несплати.

Чи звільняти особу від відповідальності та чи дійсно є причинно-наслідковий зв’язок вже вирішуватиме суд під час розгляду справи.

Дія договору страхування на території ведення бойових дій та на окупованих територіях.

Якщо ми кажемо про страхові випадки, передбачені вашим договором страхування, та які наступили на територіях ведення бойових дій чи окупованих територіях України після 24 лютого 2022 р., то в цих випадках, страховик так само не може відмовити Вам у виплаті відшкодування.

Так само це стосується і майна, що було пошкоджено на територіях ведення воєнних дій чи окупованих територій. Безумовно, виникнуть труднощі із виїздом і оглядом пошкодженого майна представниками страховика, однак відмовити у відшкодуванні законних підстав немає.

Після подій 2014 року, більшість страховиків при укладенні договорів додавали положення, про недійсність договорів на території ОРДЛО та АР Крим, задля уникнення спірних ситуацій.

Нажаль, поодинокі випадки подібних спірних питань та відмов у відшкодуванні вже відомі у нинішній практиці. Деякі страхувальники своїх автомобілей за договорами ОСЦПВ вже зіткнулися із відмовою чи затягуванням процедури відшкодування.

На нашому сайті ви можете завантажити шаблон скарги до Моторно -  (транспортного) страхового бюро України, якщо Страхова відмовляється виплатити відшкодування у випадку скасування подорожі через COVID-19 (якщо умовами страхування був передбачений такий випадок) за посиланням.

Також ви можете скористатися розширеним функціоналом системи в частині ведення реєстру контрагентів, згенерувати скаргу, заповнену даними, а також підписати кваліфікованим електронно-цифровим підписом.

Зміни та спрощення у процедурі отримання відшкодування під час дії воєнного стану.

Для спрощення процедури підтвердження страхового випадку, Національний Банк України  надав роз’яснення від 27.02.20222 р., у якому рекомендує страховикам спростити процедуру врегулювання випадків, що мають ознаки страхових. Зокрема, максимально використовувати електронні документи, копії необхідних документів у разі неможливості чи ускладнення можливості отримання оригіналів документів, інші засоби дистанційного врегулювання страхових  випадків. Це забезпечить страховий захист споживачів за спрощеною процедурою врегулювання  страховиками подій за випадками, які мають ознаки страхових, за всіма видами страхування та всіма типами контрагентів.

Крім цього НБУ пообіцяв додатково комунікувати з Державною фіскальною службою щодо незастосування штрафних санкцій до страховиків на період запровадження воєнного стану в Україні під час використання копій документів (у паперовій або електронній формі), які підтверджують факт настання страхового випадку (п. 4 роз’яснення НБУ від 27.02.2022 р.).

Дії громадян України у разі отримання шкоди, завданої внаслідок воєнних дій.

Як ми вже з’ясували раніше, то в більшості випадків передбачено, що шкода, завдана внаслідок воєнних дій, не підлягає відшкодуванню за договорами страхування. Але існують інструкції від держави на такі випадки, і вони відносяться до будь-якого громадянина України, що зазнав шкоди внаслідок військової агресії.

Саме таку інструкцію затверджено Постановою КМУ № 380 від 26 березня 2022 р. "Про збір, обробку та облік інформації про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації" .

Відповідно до цього документу, фізична чи юридична особа, майно якої знищено або пошкоджено внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, може подати інформаційне повідомлення до спеціального Реєстру із зазначенням детальної інформації про такі об’єкти.

Вказана постанова регулює лише випадки пошкодження нерухомого майна особи, знищення оселі, приміщень підприємств, установ, організацій, а сам факт подання інформації до Реєстру ще не гарантує отримання моментальної компенсації.

Подання інформації до Реєстру є лише першим етапом засвідчення отриманого особою збитку, та сама процедура державного відшкодування поки що знаходиться на етапі розробки і узгодження.

Інформаційне повідомлення здійснюється незалежно від місця проживання чи перебування фізичної особи або місцезнаходження юридичної особи (п. 4 Постанови КМУ № 380 від 26.03.2022 р.).

Крім цього, подібні звернення ви можете подати у особистому кабінеті вебпорталу «Дія», куди необхідно завантажити підтвердження (фото або відео) пошкоджень вашого майна.

Також це можливо зробити на сайті dokaz.gov.ua у розділі «матеріальні збитки» або оффлайн, власноруч подавши заяву до будь-якого Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Підсумовуючи вищезгадане, можна зробити висновок, що якщо особа має укладений договір страхування життя, здоров’я чи приватної власності, то факт введення воєнного стану на території України ніяким чином не впливає на реалізацію його прав по цьому договору.

Так само, не має значення чи отримала шкоду особа на окупованій території чи території ведення воєнних дій. Якщо стався страховий випадок в межах кордонів України, і він не пов'язаний із воєнними діями, то страхувальник має повне право на відшкодування шкоди за договором.

Варто розуміти, що в умовах війни та постійної небезпеки, фокус нашої уваги відхиляється від звичного напряму. Але не слід забувати про безпеку свого життя і здоров’я у повсякденному житті та про збереження своєї власності у цілісності і захищеності. В умовах війни не стало менше захворювань, ДТП, стихійних лих, пожеж та нещасних випадків.

Саме тому страхові компанії повинні продовжувати працювати і забезпечувати громадян страховими продуктами. На даний момент, багато компаній спростили процедуру укладання договорів, подання заяв щодо їх змін тощо, і надають змогу клієнтам зробити це дистанційно.

Продиктуйте текст для пошуку
Готово