УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

ЗАЯВА про видачу патенту України на промисловий зразок

Номер заявки, визначений заявником 

Дата подання 

(22) Дата подання заявки 

 Пріоритет 

 (51) МКПЗ 

 (21) Номер заявки 

01.01.2019   

  1

 класс 01  

номер заявки   

ЗАЯВА
про видачу патенту України на промисловий зразок 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" 
вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601  

 Подаючи нижчезазначені документи, прошу (просимо) видати патент України на промисловий зразок 

(71) Заявник(и) 

Код за ЄДРПОУ
(для українських заявників) 

Повне найменування

Адреса місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)
Код держави:   UA

Код ЄДРПОУ   

(зазначається ім'я або повне найменування заявника(ів), його (їх) місце проживання або місцезнаходження та код держави згідно із стандартом BOIB ST.3. Дані про місце проживання авторів - заявників наводяться за кодом (72) 

(71) Заявник(и) 

ФОП ІПН (для українських заявників) 

ПІБ ФОП


Адреса: Юридична адреса
Код держави: UA    

  Інд. податковий номeр

(зазначається ім'я або повне найменування заявника(ів), його (їх) місце проживання або місцезнаходження та код держави згідно із стандартом BOIB ST.3. Дані про місце проживання авторів - заявників наводяться за кодом (72) 

Прошу (просимо) встановити пріоритет  заявки за датою 
подання попередньої заявки в державі - учасниці Паризької конвенції (навести дані за кодами (31), (32), (33)) 
відкриття виставки (навести дані за кодом (23))

Посилання на інші юридично пов'язані заявки та зареєстровані охоронні документи: 

подання до Установи попередньої заявки, з якої виділено цю заявку (навести дані за кодом (62)) 

подання до Установи  заявки або реєстрації промислового зразка, який є варіантом цього зразка (навести дані за кодом (66))  

(31) Номер попередньої заявки 

(32) Дата подання попередньої заявки 

(33) Код держави подання попередньої заявки згідно із стандартом BOIB ST. 3

(23) Дата відкриття виставки 

 

 

(62) Номер та дата подання до Установи у попередньої заявки, з якої виділено цю заявку 

(66) Дата та номер заявки або реєстрації промислового зразка, який є варіантом цього зразка 

Номер попередньої заявки   

 

  Дата подання попередньої заявки

UA   

Дата відкриття виставки

  Номер та дата подання до Установи у попередньої заявки, з якої виділено цю заявку

Дата та номер заявки або реєстрації промислового зразка, який є варіантом цього зразка   

(54) Назва промислового зразка 

Назва промислового зразка

(98) Адреса для листування


Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Тел: Телефон основний  

E-mail: E-mail основний  

(74) Ім'я та реєстраційний номер представника у справах інтелектуальної власності або ім'я іншої довіреної особи:

ПІБ: ПІБ повністю
Реєстраційний номер: Реєстраційний номер

Перелік документів, що додаються 

Кількість арк. 

Кількість прим.

Підстави щодо виникнення права на подання заявки й одержання патенту (без подання документів), якщо заявником(ами) не є автор(и): є документ про передачу прав автором(ами) або роботодавцем(ями) правонаступнику(ам)  є документ про право спадкування

 

 опис промислового зразка 

  3

 комплект зображень виробу  

  3

2  

 креслення, схеми, карти 

3   

 документ про сплату збору за подання заявки 

  3

 документ, який підтверджує наявність підстав для зменшення збору або звільнення від сплати збору 

  3

 документ про участь у виставці 

3   

 копія попередньої заявки, яка підтверджує право на пріоритет 

  3

 переклад заявки на українську мову 

3   

 документ, який підтверджує повноваження довіреної особи (довіреність) 

  1

2   

 інші документи: 
-
назва документу

  1

2   

(72) Автор(и)
Автори-заявники
(повне ім'я)

Місце проживання та код держави згідно із стандартом BOIB ST. 3
(для іноземних осіб - тільки код держави) 

Підпис(и)
автора(ів) -
заявника(ів) 

  

ПІБ повністю

Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)UA

  

ПІБ повністю

 

Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) , UA  

ПІБ повністю

 

Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)UA  
я (ми): 

 

ПІБ повністю

 

ПІБ повністю

 

 

ПІБ повністю

Прошу (просимо) не згадувати мене (нас) як автора(ів) при публікації відомостей про патент. 
Підпис (и) автора(ів) 

Підпис(и) заявника(ів) _______________________________________________________________ 

Дата підпису 

М. П. 

Якщо заявником є юридична особа, то підпис особи, що має на це повноваження, із зазначенням посади скріплюється печаткою. Якщо всі автори виступають заявниками, то їх підписи наводяться за кодом (72) 

Олена Чомахашвілі - 

лютий 2016 – серпень 2018 – завідувачка сектору комерційних позначень відділу промислової власності НДІ інтелектуальної власності Академії правових наук, наукова діяльність, ліцензування аспірантури, в.о. вченого секретаря;

вересень 2018 – дотепер – доцент кафедри теорії та історії держави і права Національного університету біоресурсів і природокористування України.

За детальною консультацією у сфері прав інтелектуальної власності звертайтеся за тел. +380504333028

Дата оновлення 11.05.2023 о 16:44:50

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Продиктуйте текст для пошуку
Готово