УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Довіреність на укладення договорів (Power of attorney for contracts conclusion)

ДОВІРЕНІСТЬ

Цією довіреністю, виданою  Дата видачі до, (напр.:1 травня 2021 р.)📆   Повне найменування (надалі - "Компанія"), що зареєстровано згідно із законодавством Країна реєстрації , під реєстраційним номером Код ЄДРПОУ та із зареєстрованим офісом в Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , цим призначає ПІБ в родовому відмінку , громадянина Громадянство , володілець Назва документа, що посвідчує особу з номером Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий  Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу року, зареєстрований за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (далі - "Представник") бути справжнім та законним Представником Компанії, маючи повноваження робити та виконувати виключно та незалежно всі або будь-які дії та правочини, згадані далі, а саме: 

POWER OF ATTORNEY

By this power of attorney, given this Дата видачі д, (напр.:May 1, 2021)📆 by the company Повне найменування (Eng.) - Ltd. (hereinafter the “Company”), a company incorporated under the laws of Країна реєстрації (Eng.) , on under registration number  Код ЄДРПОУ and with registered office at Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , hereby appoints 

ПІБ в родовому відмінку (Eng.) , an individual citizen of Громадянство (Eng.) , holder of Назва документа, що посвідчує особу (Eng.) with number Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу - series, issued by Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу (Eng.) on Коли виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу with residential address at Адреса фактичного проживання (Eng.) (hereinafter called “the Attorney “) to be the true and lawful Attorney of the Company, being authorized to do and execute solely and independently all or any of the acts and things hereinafter mentioned, that is to say: 

 

ДОВІРЕНІСТЬ

Цією довіреністю, виданою  Дата видачі до, (напр.:1 травня 2021 р.)📆   Повне найменування (надалі - "Компанія"), що зареєстровано згідно із законодавством  Країна реєстрації , під реєстраційним номером  Код компанії та із зареєстрованим офісом вАдреса місцезнаходження (юридична адреса) , цим призначає 

ПІБ в родовому відмінку , громадянина Громадянство , володілець Назва документа, що посвідчує особу з номером Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий  Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу року, зареєстрований за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (далі - "Представник") бути справжнім та законним Представником Компанії, маючи повноваження робити та виконувати виключно та незалежно всі або будь-які дії та правочини, згадані далі, а саме: 

POWER OF ATTORNEY

By this power of attorney, given this  Введіть дані   by the company Повне найменування (Eng.) - Ltd. (hereinafter the “Company”), a company incorporated under the laws of Країна реєстрації (Eng.) , on under registration number  Код компанії and with registered office at Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , hereby appoints 

ПІБ в родовому відмінку (Eng.) , an individual citizen of Громадянство (Eng.) , holder of Назва документа, що посвідчує особу (Eng.) with number Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу - series, issued by Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу (Eng.) on Коли виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу with residential address at Адреса фактичного проживання (Eng.) (hereinafter called “the Attorney “) to be the true and lawful Attorney of the Company, being authorized to do and execute solely and independently all or any of the acts and things hereinafter mentioned, that is to say: 

ПІДПИСУВАТИ та виконувати від імені Компанії будь-які документи та формальності, які Представник на власний розсуд вважає необхідними або сприяючими виконанню будь-яких повноважень, викладених у цій загальній довіреності, включаючи, але не обмежуючись для укладення та підписання Назва контракту, договору  з компанією Повне найменування , а також актів приймання-передачі, додаткових угод, змін та доповнень до цього Назва контракту, договору .

цим ТАКОЖ ПІДТВЕРДЖУЄТЬСЯ, ЩО:

(i) Компанія цим РАТИФІКУЄ та ПІДТВЕРДЖУЄ, і погоджується ратифікувати та підтверджувати будь-які дії, які Представник вчинить чи матиме намір вчинити на підставі цієї Довіреності, включаючи в таке підтвердження будь-які дії, які будуть вчинені між часом скасування цієї Довіреності і часом коли про таке скасування стане відомо вищеназваному Представнику,

(i) Представник повинен надавати Компанії копії всіх документів, які він підписав на підставі Довіреності. Якщо Представник не дотримується цього зобов'язання, ця Довіреність вважатиметься скасованою з негайним набуттям чинності;

(iii) Ця Довіреність в усіх відношеннях тлумачиться та регулюється відповідно до законодавства Регулюється відповідно до законодавства ;

(iv) Ця Довіреність видана строком на кількість календарних років і дійсна до дійсно до, (напр.:1 травня 2021 року)📆 року без права передоручення повноважень іншим особам.

 SIGN and execute on behalf of the Company any and all documents and formalities which the Attorney in their absolute discretion considers to be necessary to or conducive to the execution of any of the powers set out in this general power of attorney including but not " limited to the executing and signing of  Назва контракту, договору, правочину - англ  with company Повне найменування (Eng.) . and acceptance certificates, additional agreements, individual contracts, amendments, addendums to this Назва контракту, договору, правочину - англ .

   AND IT IS HEREBY DECLARED THAT:

(i) THE Company HEREBY RATIFIES and CONFIRMS and agrees to ratify and confirm whatsoever the Attorney shall do or purport to do by virtue of this Power of Attorney including in such confirmation whatsoever shall be done between the time of revocation of this Power of Attorney and the time of the revocation becoming known to the said Attorney;

(ii) THE Аttorney has the obligation to provide to the Company, copies of all documents he signs by virtue of this power of attorney. If the attorney does not comply with this obligation, this power of attorney is withdrawn with immediate effect. 

(iіі) THIS Power of Attorney shall in all respects be interpreted in accordance with and governed by the laws of Регулюється відповідно до законодавства (англ)  

(iv) THIS Power of Attorney is valid for  кількість календарних років (анг)  till дійсно д, (напр.:May 1, 2021)📆  without the right to delegate powers to others.

ПІДПИСУВАТИ та виконувати від імені Компанії будь-які документи та формальності, які Представник на власний розсуд вважає необхідними або сприяючими виконанню будь-яких повноважень, викладених у цій загальній довіреності, включаючи, але не обмежуючись для укладення та підписання Назва контракту, договору  з компанією Повне найменування , а також актів приймання-передачі, додаткових угод, змін та доповнень до цього Назва контракту, договору .

цим ТАКОЖ ПІДТВЕРДЖУЄТЬСЯ, ЩО:

(i) Компанія цим РАТИФІКУЄ та ПІДТВЕРДЖУЄ, і погоджується ратифікувати та підтверджувати будь-які дії, які Представник вчинить чи матиме намір вчинити на підставі цієї Довіреності, включаючи в таке підтвердження будь-які дії, які будуть вчинені між часом скасування цієї Довіреності і часом коли про таке скасування стане відомо вищеназваному Представнику,

(i) Представник повинен надавати Компанії копії всіх документів, які він підписав на підставі Довіреності. Якщо Представник не дотримується цього зобов'язання, ця Довіреність вважатиметься скасованою з негайним набуттям чинності;

(iii) Ця Довіреність в усіх відношеннях тлумачиться та регулюється відповідно до законодавства Регулюється відповідно до законодавства ;

(iv) Ця Довіреність видана строком на кількість календарних років і дійсна до  дійсно до, (напр.:1 травня 2021 року)📆 року без права передоручення повноважень іншим особам.

 

 SIGN and execute on behalf of the Company any and all documents and formalities which the Attorney in their absolute discretion considers to be necessary to or conducive to the execution of any of the powers set out in this general power of attorney including but not " limited to the executing and signing of  Назва контракту, договору, правочину - англ  with company Повне найменування (Eng.) . and acceptance certificates, additional agreements, individual contracts, amendments, addendums to this «Назва контракту, договору, правочину - англ .

   AND IT IS HEREBY DECLARED THAT:

(i) THE Company HEREBY RATIFIES and CONFIRMS and agrees to ratify and confirm whatsoever the Attorney shall do or purport to do by virtue of this Power of Attorney including in such confirmation whatsoever shall be done between the time of revocation of this Power of Attorney and the time of the revocation becoming known to the said Attorney;

(ii) THE Аttorney has the obligation to provide to the Company, copies of all documents he signs by virtue of this power of attorney. If the attorney does not comply with this obligation, this power of attorney is withdrawn with immediate effect. 

(iіі) THIS Power of Attorney shall in all respects be interpreted in accordance with and governed by the laws of Регулюється відповідно до законодавства (англ)  

(iv) THIS Power of Attorney is valid for  кількість календарних років (анг) till  дійсно д, (напр.:May 1, 2021)📆  without the right to delegate powers to others.

ПІДПИСУВАТИ та виконувати від імені Компанії будь-які документи та формальності, які Представник на власний розсуд вважає необхідними або сприяючими виконанню будь-яких повноважень, викладених у цій загальній довіреності, включаючи, але не обмежуючись для укладення та підписання Назва контракту, договору  з компанією ПІБ ФОП , а також актів приймання-передачі, додаткових угод, змін та доповнень до цього Назва контракту, договору .

цим ТАКОЖ ПІДТВЕРДЖУЄТЬСЯ, ЩО:

(i) Компанія цим РАТИФІКУЄ та ПІДТВЕРДЖУЄ, і погоджується ратифікувати та підтверджувати будь-які дії, які Представник вчинить чи матиме намір вчинити на підставі цієї Довіреності, включаючи в таке підтвердження будь-які дії, які будуть вчинені між часом скасування цієї Довіреності і часом коли про таке скасування стане відомо вищеназваному Представнику,

(i) Представник повинен надавати Компанії копії всіх документів, які він підписав на підставі Довіреності. Якщо Представник не дотримується цього зобов'язання, ця Довіреність вважатиметься скасованою з негайним набуттям чинності;

(iii) Ця Довіреність в усіх відношеннях тлумачиться та регулюється відповідно до законодавства Регулюється відповідно до законодавства ;

(iv) Ця Довіреність видана строком на кількість календарних років  і дійсна до дійсно до, (напр.:1 травня 2021 року)📆 року без права передоручення повноважень іншим особам.

 

 SIGN and execute on behalf of the Company any and all documents and formalities which the Attorney in their absolute discretion considers to be necessary to or conducive to the execution of any of the powers set out in this general power of attorney including but not limited to the executing and signing of  Назва контракту, договору, правочину - англ  with company ПІБ ФОП (Eng.) . and acceptance certificates, additional agreements, individual contracts, amendments, addendums to this Назва контракту, договору, правочину - англ .

   AND IT IS HEREBY DECLARED THAT:

(i) THE Company HEREBY RATIFIES and CONFIRMS and agrees to ratify and confirm whatsoever the Attorney shall do or purport to do by virtue of this Power of Attorney including in such confirmation whatsoever shall be done between the time of revocation of this Power of Attorney and the time of the revocation becoming known to the said Attorney;

(ii) THE Аttorney has the obligation to provide to the Company, copies of all documents he signs by virtue of this power of attorney. If the attorney does not comply with this obligation, this power of attorney is withdrawn with immediate effect. 

(iіі) THIS Power of Attorney shall in all respects be interpreted in accordance with and governed by the laws of Регулюється відповідно до законодавства (англ)  

(iv) THIS Power of Attorney is valid for кількість календарних років (анг)  till дійсно д, (напр.:May 1, 2021)📆  without the right to delegate powers to others.

ПІДПИСУВАТИ та виконувати від імені Компанії будь-які документи та формальності, які Представник на власний розсуд вважає необхідними або сприяючими виконанню будь-яких повноважень, викладених у цій загальній довіреності, включаючи, але не обмежуючись для укладення та підписання Назва контракту, договору  з  ПІБ повністю , а також актів приймання-передачі, додаткових угод, змін та доповнень до цього Назва контракту, договору .

цим ТАКОЖ ПІДТВЕРДЖУЄТЬСЯ, ЩО:

(i) Компанія цим РАТИФІКУЄ та ПІДТВЕРДЖУЄ, і погоджується ратифікувати та підтверджувати будь-які дії, які Представник вчинить чи матиме намір вчинити на підставі цієї Довіреності, включаючи в таке підтвердження будь-які дії, які будуть вчинені між часом скасування цієї Довіреності і часом коли про таке скасування стане відомо вищеназваному Представнику,

(i) Представник повинен надавати Компанії копії всіх документів, які він підписав на підставі Довіреності. Якщо Представник не дотримується цього зобов'язання, ця Довіреність вважатиметься скасованою з негайним набуттям чинності;

(iii) Ця Довіреність в усіх відношеннях тлумачиться та регулюється відповідно до законодавства Регулюється відповідно до законодавства ;

(iv) Ця Довіреність видана строком на кількість календарних років і дійсна до дійсно до, (напр.:1 травня 2021 року)📆  без права передоручення повноважень іншим особам.

 

 SIGN and execute on behalf of the Company any and all documents and formalities which the Attorney in their absolute discretion considers to be necessary to or conducive to the execution of any of the powers set out in this general power of attorney including but not " limited to the executing and signing of  Назва контракту, договору, правочину - англ  with  ПІБ повністю (Eng.) . and acceptance certificates, additional agreements, individual contracts, amendments, addendums to this Назва контракту, договору, правочину - англ .

   AND IT IS HEREBY DECLARED THAT:

(i) THE Company HEREBY RATIFIES and CONFIRMS and agrees to ratify and confirm whatsoever the Attorney shall do or purport to do by virtue of this Power of Attorney including in such confirmation whatsoever shall be done between the time of revocation of this Power of Attorney and the time of the revocation becoming known to the said Attorney;

(ii) THE Аttorney has the obligation to provide to the Company, copies of all documents he signs by virtue of this power of attorney. If the attorney does not comply with this obligation, this power of attorney is withdrawn with immediate effect. 

(iіі) THIS Power of Attorney shall in all respects be interpreted in accordance with and governed by the laws of Регулюється відповідно до законодавства (англ)  

(iv) THIS Power of Attorney is valid for кількість календарних років (анг)  till дійсно д, (напр.:May 1, 2021)📆  without the right to delegate powers to others.

 

ОФОРМЛЕНО Компанією

 

Посада представника

ПІБ представника

___________________________

 

 

EXECUTED by the Company

 

Посада представника (Eng.)

ПІБ представника (Eng.)

___________________________

 

ОФОРМЛЕНО Компанією

 

Посада представника

ПІБ представника

 

________________________

 

EXECUTED by the Company

 

Посада представника (Eng.)

ПІБ представника (Eng.)

 

___________________________

 

Дата оновлення 24.10.2021 о 01:17:44

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Опис

Часто в діяльності підприємств виникає необхідність укладати і підписувати договори не самим керівником. 

Така довіреність є досить широкою, але фокусується саме на укладенні договорів представником та навіть зазначається, на укладення якого договору і з ким вона надається. Найчастіше підійде для укладення договорів із фінансовими установами, наприклад, кредитні договори та банківські гарантії. Укладати договори, не зазначені в цій довіреності можна, однак педантичні банківські юристи забажають, щоб в довіреності були зазначені саме договори із банком 

Продиктуйте текст для пошуку
Готово