УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Договір про шипчандлерські послуги (укр-англ ) копия

 ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ШИПЧАНДЛЕРСЬКИХ ПОСЛУГ №    номер договору

 

дата договору, (напр.:31.12.2021)📆

SHIP CHANDLER SERVICES AGREEMENT No.номер договору

 

dd.дата договор, (напр.:31 December 2021)📆

Фізична особа - підприємець ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі - "Виконавець"), з однієї сторони, та

Private entrepreneur ПІБ ФОП (Eng.) , acting on the basis of the Extract from the Unified State Register (hereinafter – the "Contractor"), on the one hand, and

Повне найменування , що зареєстроване за адресою  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника (надалі - "Виконавець"), з однієї сторони, та

Повне найменування (Eng.) , registered at  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented by  Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , acting on the basis of the  Підстава діяльності представника (Eng.)  (hereinafter – the "Contractor"), on the one hand, and

Повне найменування , що зареєстроване за адресою  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника (надалі - "Виконавець"), з однієї сторони, та

Повне найменування (Eng.) , registered at  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented by  Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , acting on the basis of the  Підстава діяльності представника (Eng.)  (hereinafter – the "Contractor"), on the one hand, and

Повне найменування , що зареєстроване за адресою  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника  та  Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника   (надалі - "Виконавець"), з однієї сторони, та

Повне найменування (Eng.) , registered at  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented by  ПІБ представника (Eng.) , acting on the basis of the  Підстава діяльності представника (Eng.)  and  Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , acting on the basis of  Підстава діяльності представника (Eng.)  (hereinafter – the "Contractor"), on the one hand, and

Повне найменування , що зареєстроване за адресою  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника  та  Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника   (надалі - "Виконавець"), з однієї сторони, та

Повне найменування (Eng.) , registered at  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented by  Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , acting on the basis of the  Підстава діяльності представника (Eng.)  and  Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , acting on the basis of  Підстава діяльності представника (Eng.)  (hereinafter – the "Contractor"), on the one hand, and

 

Повне найменування , що зареєстрований(а)е за адресою  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , що діє на підставі  Підстава діяльності представника   (надалі - "Виконавець"), з однієї сторони, та

Повне найменування (Eng.) , registered at  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , acting on the basis of the  Підстава діяльності представника (Eng.)  (hereinafter – the "Contractor"), on the one hand, and

Компанія  Повне найменування , реєстраційний номер  Код компанії ,   юридична адреса:  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку   ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника  (надалі – «Замовник»), з другої сторони       

Повне найменування (Eng.) , company number  Код компанії ,  with its registered address at:  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented by  Посада представника (Eng.)   ПІБ представника (Eng.) , who acts on the basis of  Підстава діяльності представника (Eng.) (hereinafter – the “Customer”), on the other hand

Фізична особа - підприємець ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі - "Замовник"), з другої сторони   

Private entrepreneur ПІБ ФОП (Eng.) , acting on the basis of the Extract from the Unified State Register (hereinafter – the "Customer"), on the other hand

Повне найменування , що зареєстроване за адресою  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника   (надалі - "Замовник"), з другої сторони   

Повне найменування (Eng.) , registered at  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented by  Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , acting on the basis of the  Підстава діяльності представника (Eng.)  (hereinafter – the "Customer"), on the other hand

Повне найменування , що зареєстроване за адресою  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника  та  Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника   (надалі - "Замовник"), з другої сторони   

Повне найменування (Eng.) , registered at  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented by  Посада представника (Eng.)   ПІБ представника (Eng.) , acting on the basis of the  Підстава діяльності представника (Eng.)  and  Посада представника (Eng.)    ПІБ представника (Eng.) , acting on the basis of the  Підстава діяльності представника (Eng.)   (hereinafter – the "Customer"), on the other hand

Компанія  Повне найменування , реєстраційний номер  Код компанії , юридична адреса:  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника  та  Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника   (надалі – «Замовник»), з другої сторони       

Повне найменування (Eng.) , company number  Код компанії , with its registered address at:  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented by  Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , who acts on the basis of   Підстава діяльності представника (Eng.)  and  Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , who acts on the basis of  Підстава діяльності представника (Eng.)   (hereinafter – the “Customer”), on the other hand

Повне найменування , реєстраційний номер  Код компанії , юридична адреса:  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника  (надалі – «Замовник»), з другої сторони       

Повне найменування (Eng.) , registration number  Код компанії , with its registered address at:  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) represented by  Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.)  , who acts on the basis of   Підстава діяльності представника (Eng.)  (hereinafter – the “Customer”), on the other hand

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Договір (надалі – «Договір») про наступне.

hereinafter referred to as the "Parties" have entered into this Agreement (hereinafter – the “Agreement”) as follows.

Стаття 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Article 1. SUBJECT OF THE AGREEMENT

1. Замовник в порядку та на умовах, визначених цим Договором, замовляє у Виконавця шипчандлерські послуги, та зобов’язується їх оплатити у порядку та строки, передбачені даним Договором, а Виконавець бере на себе зобов’язання у порядку та строки, передбачені даним Договором, надати йому послуги за цим Договором.

1. The Customer, in accordance with the procedure and under the conditions specified in this Agreement, orders shipchandler services from the Contractor and undertakes to pay for them in the manner and within the terms provided for in this Agreement, and the Contractor assumes obligations in the manner and within the terms provided for in this Agreement , to provide him with services under this Agreement.

2. Предметом даного Договору є надання Виконавцем комплексних шипчандлерських послуг, а саме послуг з постачання продовольства та обладнання Замовнику на умовах і в порядку, визначених цим Договором.

2. The subject of this Agreement is the provision by the Contractor of shipchandler services, namely, services for the supply of food and equipment to the Customer under the conditions and in the order specified by this Agreement.                      

Стаття 2. ОСНОВНІ УМОВИ ДОГОВОРУ

Article 2. BASIC TERMS OF THE AGREEMENT

1. Виконавець надає комплексні шипчандлерські послуги, а саме послуги з пошуку, придбання (чи виготовлення), транспортування та доставки на обє'кт Замовника продовольства чи обладнання за заявкою Замовника.

1. The Contractor provides comprehensive shipchandler services, namely services for searching, purchasing (or manufacturing), transporting and delivering food or equipment to the Customer's facility at the Customer's request.

2.  Об'єктами, на які здійснюється постачання є морські (річкові) суда, що перебувають в управлінні Замовника та знаходяться у відповідному порті біля причалу.

3. Адресою доставки слід вважати судно у відповідному порту, незалежно двід того, до якого причалу воно пришвартувалося  у цьому порту.

2. The objects to which the supply is carried out are sea (river) vessels that are under the control of the Customer and are located in the corresponding port near the berth.

3. The shipping address should be considered to be the ship in the relevant port, regardless of which berth it is berthed at in that port.

4. Сторони домовились, що Замовник може замовляти, а Виконавець зобов'язаний надавати шипчандлерські послуги виключно у портах, перелік та місцерозташування яких зазначено в Додатку № 1.

4. The parties agreed that the Customer can order, and the Contractor is obliged to provide shipchandler services exclusively in the ports, the list and location of which is specified in Appendix No. 1.

5. Виконавець здійснює постачання виключно за умови, що судно пришвартоване у порті, вказаному у Заявці та адміністрацією порту надано усі необхідні дозволи на здійсненя таких операцій. 

5. The Contractor shall deliver only on the condition that the vessel is moored at the port specified in the Application and all necessary permits for such operations have been granted by the port administration.

6. Перелік продовольства та обладнання, які можуть постачатися на вимогу Замовника наведено у Додатку № 2 до цього Договору.

7. Специфікація та вимоги щодо транспортування чи упаковки товарів наведено у ст. 5 цього Договору.

8. Перелік товарів, зазначений у Додатку № 2 не є вичерпним, та може змінюватись за взаємною згодою Сторін.

6. The list of food and equipment that can be supplied at the Customer's request is given in Appendix No. 2 to this Agreement.

7. The specification and requirements for the transportation or packaging of goods are given in Art. 5 to this Agreement.

8. The list of goods specified in Appendix No. 2 is not exhaustive and may be changed by mutual consent of the Parties.

9. Погрузка продовольства та обладнання на борт судна здійснюється силами Замовника.

9. Loading of food and equipment on board the vessel is carried out by the Customer.

9. Погрузка продовольства та обладнання на борт судна здійснюється силами Виконавця.

9. Loading of food and equipment on board the ship is carried out by the Contractor.

10. Виконавець зобов'язується здійснити поставку не пізніше ніж за вказати темрмін поставки Виконавця /specify the Contractor's delivery date години до моменту відправлення судна з порту.

10. The contractor undertakes to make the delivery no later than вказати темрмін поставки Виконавця /specify the Contractor's delivery date hours before the ship's departure from the port.

10. У деяких випадках Замовник має право запросити постачання халяльної продукції. У цих випадках Виконавець зобов'язується постачати халяльну продукцію, що має Халяль-сертифікат, виданий Мусульманською радою. Дата засвідчення оригіналу не повинна бути старшою ніж  вказати кіл-ть днів / specify the number of days (вказати кіл-ть днів / specify the number of days, прописом (укр.) ) днів.

10. In some cases, the Customer has the right to request the supply of halal products. In these cases, the Contractor undertakes to supply Halal products that have a Halal certificate issued by the Muslim Council. The date of certification of the original must not be older than  вказати кіл-ть днів / specify the number of days (вказати кіл-ть днів / specify the number of days, прописом (eng.) ) days.

Стаття 3. ЗАЯВКА НА ПОСТАЧАННЯ

Article 3. REQUEST FOR SUPPLY

1. За виникнення необхідності постачання, Замовник повинен надіслати Заявку на постачання  продовольства та обладнання (надалі - Заявка), зразок якої закріплено у Додатку № 3 до цього Договору.

2. Заявка надсилається на електронну пошту Виконавця, вказану у контактних даних до цього Договору.

3. Заявка повинна бути надіслана не пізніше ніж за вказати граничний термін подання Заявки / specify the deadline for submitting the Application (вказати граничний термін подання Заявки / specify the deadline for submitting the Application, прописом (укр.)годин(и) до моменту прибуття судна до вказаного порту.

4. У Заявці мають бути зазначені назва судна, тип судна, IMO номер судна, порт прибуття, час прибуття та відправлення судна, дані капітана, перелік продовольства та обладнання, що необхідно поставити, їх кількісні та якісні характеристики.

5. Після отримання Заявки, Виконавець повинен перевірити наявність та можливість поставити товари, зазначені у Заявці, та повідомити Замовника у разі їх відсутності чи запропонувати аналогічні товари. 

6. У разі відсутності позицій із наданої Заявки Замовника, Сторони узгоджують заміну або скасовують позиції із Заявки, після чого затверджують остаточний варіант Заявки.

1. If there is a need for supply, the Customer must send an Application for the supply of food and equipment (hereinafter - the Application), a sample of which is fixed in Appendix No. 3 to this Agreement.

2. The application is sent to the Contractor's e-mail address specified in the contact details of this Agreement.

3. The application must be sent no later than вказати граничний термін подання Заявки / specify the deadline for submitting the Application (вказати граничний термін подання Заявки / specify the deadline for submitting the Application, прописом (eng.) ) hours before the vessel's arrival at the specified port.

4. In the Application, the name of the vessel, the type of the vessel, the IMO number of the vessel, the port of arrival, the time of arrival and departure of the vessel, the data of the captain, the list of food and equipment to be delivered, their quantitative and qualitative characteristics must be indicated.

5. After receiving the Application, the Contractor must check the availability and possibility of supplying the goods specified in the Application and notify the Customer in case of their absence or offer similar goods.

6. If there are no items from the Customer's Application, the Parties agree to replace or cancel the items from the Application, after which they approve the final version of the Application.

Стаття 4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

Article 4. COST OF SERVICES AND PROCEDURE OF CALCULATIONS.

1. Ціни на продовольство та обладнання, що поставляє Виконавець, зазначені у додатку № 2.

1. Prices for food and equipment supplied by the Contractor are specified in Appendix No. 2.

 

 

2. Ціни на товари, зазначені у Додатку № 2, повинні включати ПДВ.

2. The prices of goods specified in Appendix No. 2 must include VAT.

2. Ціни на товари, зазначені у Додатку № 2, вказані без урахування ПДВ.

2. The prices of the goods specified in Appendix No. 2 are specified excluding VAT.

3. Ціни на товари, зазначені у Додатку № 2, повинні враховувати у собі вартість виготовлення (придбання), упаковки, транспортування та доставки до портів.

 

3. The prices of the goods specified in Appendix No. 2 must take into account the cost of manufacture (purchase), packaging, transportation and delivery to ports.

4. Ціни, зазначені у Додатку № 2 цього Договору є твердими протягом першого року та надалі Сторони можуть домовитися про коригування ціни.

4. The prices specified in Appendix No. 2 of this Agreement are fixed during the first year, and in the future the Parties may agree on price adjustments.

4. Ціни, зазначені у Додатку № 2 цього Договору є твердими протягом перших вказати кіл-ть місяців /specify the number of months місяців року та надалі Сторони можуть домовитися про коригування ціни.

4. The prices indicated in Appendix No. 2 of this Agreement are fixed during the first вказати кіл-ть місяців /specify the number of months months of the year, and in the future the Parties may agree on price adjustments.

4. Ціни, зазначені у Додатку № 2 цього Договору є твердими протягом усього терміну дії Договору та не можуть змінюватися.

4. The prices specified in Appendix No. 2 of this Agreement are firm throughout the entire term of the Agreement and cannot be changed.

5. За результатами завершення поставки продовольства та обладнання на судно складється Акт прийому-передачі (надалі - Акт), що підписується капітаном судна чи його заступниками. 5. Upon completion of the delivery of food and equipment to the ship, an Act of acceptance and transfer (hereinafter - the Act) is drawn up, which is signed by the captain of the ship or his deputies.
  6. Розрахунок за надані шипчандлерські послуги між Замовником та Виконавцем здійснюється щомісячно, за попередньо наданий обсяг послуг Виконавцем. 6. The calculation for the provided shipchandler services between the Customer and the Contractor is carried out monthly, for the volume of services previously provided by the Contractor.
 6. Розрахунок за надані шипчандлерські послуги між Замовником та Виконавцем здійснюється щоквартально, за попередньо наданий обсяг послуг Виконавцем. 6. The calculation for the provided shipchandler services between the Customer and the Contractor is carried out quarterly, for the volume of services previously provided by the Contractor.
 6. Розрахунок за надані шипчандлерські послуги між Замовником та Виконавцем здійснюється після закінчення дії строку договору та підрахування сумми усіх наданих послуг на період дії Договору. 6. The calculation for the provided shipchandler services between the Customer and the Contractor is carried out after the expiration of the term of the contract and the calculation of the amount of all services provided for the period of validity of the Contract.

 6. Розрахунок за надані шипчандлерські послуги між Замовником та Виконавцем здійснюється за схемою оплати наперед оговореного розміру грошових коштів, за рахунок яких здійснюється постачання.

6.1. Відповідно до ст. 4.6. після укладення Договору,  Замовник переводить на рахунок Виконавця грошові кошти у суммі вказати суму предоплати Замовника /specify the amount of the Customer's prepayment  USD в рахунок оплати шипчандлерських послуг наперед.

6. The calculation for the provided shipchandler services between the Customer and the Contractor is carried out according to the payment scheme of the pre-agreed amount of funds, at the expense of which the supply is carried out.


6.1. According to Art. 4.6. after concluding the Agreement, the Customer transfers funds in the amount of USD вказати суму предоплати Замовника /specify the amount of the Customer's prepayment to the Contractor's account to pay for shipchandler services in advance.

  6. Розрахунок за надані шипчандлерські послуги між Замовником та Виконавцем здійснюється за кожне окреме постачання послуг Виконавцем. 6. The calculation for the provided shipchandler services between the Customer and the Contractor is carried out for each individual supply of services by the Contractor.

 6. Розрахунок за надані шипчандлерські послуги між Замовником та Виконавцем здійснюється за схемою оплати наперед оговореного розміру грошових коштів, за рахунок яких здійснюється постачання.

6.1. Відповідно до ст. 4.6. після укладення Договору,  Замовник переводить на рахунок Виконавця грошові кошти у суммі вказати суму предоплати Замовника /specify the amount of the Customer's prepayment  ГРН. в рахунок оплати шипчандлерських послуг наперед.

6. The calculation for the provided shipchandler services between the Customer and the Contractor is carried out according to the payment scheme of the pre-agreed amount of funds, at the expense of which the supply is carried out.


6.1. According to Art. 4.6. after concluding the Agreement, the Customer transfers funds in the amount of вказати суму предоплати Замовника /specify the amount of the Customer's prepayment UAH to the Contractor's account to pay for shipchandler services in advance.

 6. Розрахунок за надані шипчандлерські послуги між Замовником та Виконавцем здійснюється за схемою оплати наперед оговореного розміру грошових коштів, за рахунок яких здійснюється постачання.

6.1. Відповідно до ст. 4.6. після укладення Договору,  Замовник переводить на рахунок Виконавця грошові кошти у суммі вказати суму предоплати Замовника /specify the amount of the Customer's prepayment  EUR в рахунок оплати шипчандлерських послуг наперед.

6. The calculation for the provided shipchandler services between the Customer and the Contractor is carried out according to the payment scheme of the pre-agreed amount of funds, at the expense of which the supply is carried out.


6.1. According to Art. 4.6. after concluding the Agreement, the Customer transfers funds in the amount of вказати суму предоплати Замовника /specify the amount of the Customer's prepayment   EUR to the Contractor's account to pay for shipchandler services in advance.

  7. Усі розрахунки здійснюються за банківськими  реквізитами Сторін, зазначеними у ст. 24 цього Договору. 7. All calculations are carried out using the bank details of the Parties specified in Art. 10 of this Agreement.
   8. Усі розрахунки між сторонами здійснюються у гривні. 8. All payments between the parties are made in hryvnias.
    8. Усі розрахунки між сторонами здійснюються у євро. 8. All payments between the parties are made in euros.
8. Усі розрахунки між сторонами здійснюються у доларах США. 8. All payments between the parties are made in US dollars.
Стаття 5. ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ТА ПАКУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ. Article 5. REQUIREMENTS FOR QUALITY AND PACKAGING OF CERTAIN TYPES OF PRODUCTS.

1. Виконавець зобов'язується дотримуватись вимог щодо якості, стану та упакування окремих видів продукції.

1.1. Бакалея (спеції, сипучі вироби, молочні продукти, консерви, крупи, напої тощо) мають бути в упаковці, наближеній до 1 кг.

1.2. Свіжі фрукти, овочі не повинні постачатися з холодильного сховища. Деякі фрукти, овочі Замовник має право замовляти у напівзрілому вигляді.

 

 

1. The contractor undertakes to comply with the requirements regarding the quality, condition and packaging of certain types of products.

1.1. Groceries (spices, bulk products, dairy products, canned goods, cereals, drinks, etc.) must be in a package close to 1 kg.

1.2. Fresh fruits and vegetables should not be delivered from cold storage. The Customer has the right to order some fruits and vegetables in semi-ripe form.

1.3. М'ясо (бекон, свинина, баранина, яловичина) має бути свіжим, але швидкозамороженим перед доставкою. 

1.3.1. Усі продукти, не пов’язані зі свининою, мають бути халяльними, що підтверджується відповідними сертифікатами.

1.3. Meat (bacon, pork, lamb, beef) must be fresh, but quick-frozen before delivery.

1.3.1. All products not related to pork must be halal, which is confirmed by the relevant certificates.

1.3. М'ясо (бекон, свинина, баранина, яловичина) має бути свіжим, але швидкозамороженим перед доставкою. 

1.3. Meat (bacon, pork, lamb, beef) must be fresh, but quick-frozen before delivery.

1.4. Заморожені продукти (риба, птиця, десерти, овочі тощо) мають бути швидкозамороженим перед доставкою.

1.4. Frozen foods (fish, poultry, desserts, vegetables, etc.) must be flash-frozen before delivery.
1.5. Фасування товарів із довільною вагою повинно бути наближеним до 1 кг. 1.5. Packaging of goods of arbitrary weight should be close to 1 kg.

2. Швидкопсувні харчові продукти повинні транспортуватися у відповідних обладнаних транспортних засобах, щоб забезпечити доставку продовольства на об'єкт Замовника.

2. Perishable food products must be transported in appropriately equipped vehicles to ensure the delivery of food to the Customer's facility.

3. У разі несправності морозильника Замовнику може знадобитися допомога Виконавця у вилученні продукції з судна та тимчасовому її  поверненні Виконавцю з метою уникнення будь-яких втрат.

3. In the event of a malfunction of the freezer, the Customer may require the Contractor's assistance in removing the products from the vessel and temporarily returning them to the Contractor in order to avoid any losses.

4. Зважаючи на характер роботи Замовника, Виконавець розуміє та погоджується, що у певний час може виникати необхідність постачання продовольства та обладнання на судно в неробочий час або у святкові та вихідні дні.

4. Due to the nature of the Customer's work, the Contractor understands and agrees that at certain times it may be necessary to supply food and equipment to the ship after non-working hours or on holidays and weekends.

Стаття 6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

Article 6. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES

6.1. Обов’язки Виконавця:

6.1. Responsibilities of Contractor:

6.1.1.  Виконавець має надавати послуги, здійснювати свої повноваження відповідно до закону та цього Договору, добросовісно та в межах, що потребує даний вид угоди. 6.1.1. Contractor shall supply services, perform actions under the law and under the Agreement in good faith and with the reasonable required by this type of transaction.

6.1.2. Приймати від Замовника інформацію та Заявки щодо надання шипчандлерських послуг;

6.1.2. To receive information and applications from the Customer regarding the provision of shipchandler services;

6.1.3. Негайно повідомити Замовника про:

  • неможливість поставити певну позицію, у разі її відсутності; 
  • будь-які затримки поставок продовольства на судно; 
  • інші, не залежні від Виконавця обставини, які можуть вплинути на якість послуг або неможливість їх надання в строк.

6.1.3. Immediately inform the Customer about:

  • impossibility to put a certain position, in case of its absence;
  • any delays in the supply of food to the vessel;
  • other circumstances beyond the Contractor's control that may affect the quality of services or the inability to provide them on time.
6.1.4. У разі відсутності певних позицій, запропонувати Замовнику аналогічні позиції на їх заміну; 6.1.4. In the absence of certain items, offer the Customer similar items to replace them;
6.1.5. Вирішувати самостійно усі питання з адміністрацією портів щодо допуску Виконавця на територію порту; 6.1.5. To independently resolve all issues with the port administration regarding the Contractor's admission to the port territory;

6.1.6. Не призначати будь-яких суб-виконавців або інших осіб для надання послуг, без попередньої письмової згоди Замовника, яка не повинна бути безпідставно утримана;

6.1.6. Not appoint any sub-contractors or another persons for the service without the prior written consent of the Customer, which consent shall not be unreasonably withheld;

6.1.7. Надати шипчандлерські послуги, що були замовлені за попередньою Заявкою Замовника, незалежно від того, чи випадає таке постачання на вихідний чи святковий день; 6.1.7. To provide shipchandler services that were ordered according to the Customer's previous Application, regardless of whether such delivery falls on a weekend or a holiday;

6.1.8. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством Країна ;

6.1.8. Do not disclose commercial secrets and confidential information, except in cases stipulated by the current legislation of  Країна(англ) ;

6.1.9. Зберігати конфіденційність інформації Замовника, отриманої від нього, а також змісту приватних повідомлень електронної пошти за винятком випадків, передбачених чинним законодавством Країна .

6.1.9. To keep confidential information of the Customer received from him, as well as the content of private e-mails, except in cases stipulated by the current legislation of  Країна(англ) .   

6.2. Права Виконавця:

  6.2. Contractor’s righs are:

6.2.1. Отримувати винагороду відповідно до умов цього Договору.

6.2.2. Проводити переговори із зацікавленими особами в рамках виконання цього Договору.

6.2.1. To receive remuneration in accordance with the terms of this Agreement;

6.2.2.  To conduct negotiations with interested parties in the framework of the implementation of this Agreement.

6.2.3. Ставити на розгляд питання перегляду або зміни ціни на послуги після спливу терміну вказати кіл-ть місяців /specify the number of months місяців від дати укладення Договору. 6.2.3. To consider the issue of revision or change of the price of services after the expiration of вказати кіл-ть місяців /specify the number of months months from the date of conclusion of the Agreement.
6.2.4. Відмовитись від надання шипчандлерських послуг, якщо Замовник надав Заявку, не дотримуючись вимог ст. 3.3. цього Договору. 6.2.4. Refuse to provide shipchandler services if the Customer has submitted an Application without complying with the requirements of Art. 3.3. of this Agreement.
6.2.3. Відмовитись від надання шипчандлерських послуг, якщо Замовник надав Заявку, не дотримуючись вимог ст. 3.3. цього Договору. 6.2.3. Refuse to provide shipchandler services if the Customer has submitted an Application without complying with the requirements of Art. 3.3. of this Agreement.

6.3. Обов’язки Замовника:

6.3. Obligations of the Customer are:

6.3.1. Замовник зобов'язаний надати Виконавцю всі комерційні та технічні дані, які обґрунтовано вимагаються Виконавцем для надання послуг.

6.3.1. The Customer must provide to the Contractor all commercial and technical data reasonably required by Contractor to supply services.

6.3.2. Прийняти від Виконавця виконані за Договором послуги;

6.3.2. To accept from the Contractor the services supplied under the Agreement;

6.3.3. Своєчасно здійснювати оплату;

6.3.3. Timely payment;

6.3.4. Своєчасно подавати Заявку на постачання продовольства та обладнання;

6.3.5. Надавати повну та вичерпну інформацію щодо запитуваної продукції, а саме щодо, моделі, типу, розмірів, серійних номерів та інших властивостей продукції.

6.3.4. Timely submit an Application for the supply of goods and equipment;

6.3.5. Provide complete and comprehensive information about the requested products, as well as about models, types, sizes, serial numbers and other product properties

6.3.6. Своєчасно повідомляти про зміну або затримку часу прибуття судна до відповідного порту.

6.3.6. To notify in a timely manner about the change or delay of the arrival time of the vessel at the relevant port.
6.3.7. Після отримання постачання на судно, разом із представником Замовника, що здійснював доставку, скласти та підписати Акт прийому-передачі. Підпис Акту здійснює капітан судна або один із його заступників. 6.3.7. After receiving the delivery to the ship, together with the Customer's representative who made the delivery, draw up and sign the Acceptance-Transfer Act. The act is signed by the captain of the ship or one of his deputies.

6.4. Права Замовника:

6.4. Customer's Rights are:

6.4.1. Вимагати від Виконавця надання послуг відповідно до умов даного Договору;

6.4.2. Здійснювати контроль за ходом та якістю надання послуг Виконавцем;

6.4.3. Подавати Заявку на отримання продовольства та обладнання Виконавцю;

6.4.4. Відмовитися приймати продукцію, що не відповідає вимогам, зазначеним у статті 5 цього Договору.

6.4.5. Передати продукцію Виконавцеві на тимчасове зберігання, у разі технічної несправності морозильного обладнання конкретного судна.

6.4.1. Require the Contractor to provide services in accordance with the terms of this Agreement;

6.4.2. Monitor the progress and quality of services provided by the Contractor;

6.4.3. Submit an Application for receiving food and equipment to the Contractor;

6.4.4. Refuse to accept products that do not meet the requirements specified in Article 5 of this Agreement.

6.4.5. Hand over the products to the Contractor for temporary storage, in case of a technical malfunction of the freezing equipment of a particular vessel.

Стаття 7. ЗАХИСТ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ ТА КОФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Article 7. PROTECTION OF COMMERCIAL SECRETS AND CONFIDENTIAL INFORMATION

7.1. Сторони підтверджують розуміння ними важливості договірного врегулювання відносин із забезпечення режиму комерційної таємниці та конфіденційної інформації та погоджуються взяти на себе наступні обов'язки: 7.1. The Parties confirm their understanding of the importance of a contractual settlement of relations for securing the regime of commercial secret and confidential information and agree to assume the following responsibilities:

- Протягом 5 років з дня набрання чинності цим Договором Виконавець зобов'язується:

  • не розголошувати ніякої конфіденційної інформації, комерційної таємниці, отриманих ним від Замовника, будь-яким іншим третім особам, включаючи органи державної влади, підприємства, установи, організації усіх форм власності та підпорядкування;
  • не використовувати комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію для своєї власної вигоди.

- Within 5 years from the date of entry into force of this Agreement, the Contractor undertakes:

  • not disclose any confidential information, commercial secrets received from the Customer, any other third parties, including public authorities, enterprises, institutions, organizations of all forms of ownership and subordination;                                                  
  • Do not use commercial secrets and / or confidential information for their own benefit.

- Замовник зобов'язується дотримуватися такого ж ступеня секретності з метою уникнення розголошення або використання конфіденційної інформації, комерційної таємниці, отриманої від Виконавця, іншими особами, якого Замовник дотримувався б в розумній мірі стосовно своєї власної конфіденційної інформації та/або комерційної таємниці.

- The Customer undertakes to observe the same degree of secrecy in order to avoid disclosure or use of confidential information, commercial secrets received from the Contractor, other persons whom the Customer would reasonably observe in relation to his / her own confidential information and / or commercial secrets.

7.2. Інформація не вважається і не буде вважатися конфіденційною та/або комерційною таємницею і, відповідно, Сторони не будуть мати ніяких обов'язків відносно подібної інформації, якщо вона задовольняє вимоги, викладені в будь-якому із наступних пунктів:

- Інформація вже відома Стороні, яка її одержує.

7.2. Information is not considered and will not be considered confidential and / or commercially secret and, accordingly, the Parties will not be bound by any such information if it meets the requirements set forth in any of the following paragraphs:

- Information is already known to the Receiving Party.

- Інформація незалежно розроблена Виконавцем, за умови, що особа або особи, що її розробили, не мали доступу до конфіденційної інформації за цим Договором.

- Інформація дозволена до оприлюднення (розголошення) за взаємною згодою Сторін.

- Information independently developed by the Contractor, provided that the person or persons who developed it did not have access to the confidential information under this Agreement.

- Infor mation is allowed to be disclosed (disclosed) by mutual agreement of the Parties.

- Інформація розкрита уповноваженому державному органу на підставі імперативних приписів відповідного чинного законодавства під загрозою настання неспівмірних негативних правових наслідків для Сторони, у разі відмови у наданні інформації, за умови, що інша Сторона доклала максимальні зусилля для уникнення доступу до інформації третіх осіб, оприлюднення (розголошення) інформації.

- The information is disclosed to the authorized state body on the basis of imperative requirements of the relevant legislation in force under the threat of inappropriate adverse legal consequences for the Party in case of refusal to provide information, provided that the other Party has made maximum efforts to avoid access to information of third parties, disclosure (disclosure) of information.

Стаття 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

Article 8. RESPONSIBILITY OF THE PARTIES

1. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством країна .

2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

3. У разі якщо Замовник не виконує вимоги цього Договору, Виконавець звільняється від відповідальності за несвоєчасне надання послуг за Договором.

1. In the event of a breach of the Agreement, the Party shall be liable as determined by this Agreement and / or by the current legislation of країна .

2. Violation of the Agreement is its non-fulfillment or improper fulfillment, that is, execution in violation of the conditions specified in the content of this Agreement.

3. In case if the Customer does not comply with the requirements of this Agreement, the Contractor is released from responsibility for the late execution of Works under the Agreement.

У разі нездійснення поставки у строк, передбачений цим Договором, Виконавець повинен сплатити  пеню у розмірі вказати % / specify %  (вказати % / specify %, прописом (укр.) ) % від суми зобов'язання.

In the event of failure to deliver within the term provided for in this Agreement, the Contractor must pay a penalty in the amount of вказати % / specify %  (вказати % / specify %, прописом (укр.) ) % of the amount of the obligation.

У разі нездійснення (зриву) поставки у строк, передбачений цим Договором, Виконавець повинен сплатити  штраф у розмірі вказати розмір штрафу за зрив постачання / specify the amount of the penalty for supply disruption доларів США.

In case of non-fulfilment (failure) of delivery within the period stipulated by this Agreement, the Contractor must pay a fine of USD вказати розмір штрафу за зрив постачання / specify the amount of the penalty for supply disruption .

У разі нездійснення (зриву) поставки у строк, передбачений цим Договором, Виконавець повинен сплатити  штраф у розмірі вказати розмір штрафу за зрив постачання / specify the amount of the penalty for supply disruption гривень.

In case of non-fulfilment (failure) of delivery within the period stipulated by this Agreement, the Contractor must pay a fine of вказати розмір штрафу за зрив постачання / specify the amount of the penalty for supply disruption UAH.

У разі нездійснення (зриву) поставки у строк, передбачений цим Договором, Виконавець повинен сплатити  штраф у розмірі вказати розмір штрафу за зрив постачання / specify the amount of the penalty for supply disruption євро.

In case of non-fulfilment (failure) of delivery within the period stipulated by this Agreement, the Contractor must pay a fine of  вказати розмір штрафу за зрив постачання / specify the amount of the penalty for supply disruption EUR.

У разі несплати у строк за надання послуг, Замовник повинен сплатити: пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за  який сплачується пеня, від суми заборгованості за кожен день прострочення.

In the event of non-payment of the agreed amount for the provision of services within the term, the Customer must pay: a penalty in the amount of double the NBU accounting rate in effect in the period for which the penalty is paid, from the amount owed for each day of delay.

 

У разі несплати у строк за надання послуг, Замовник повинен сплатити: штраф у розмірі вказати розімр штрафу / specify the amount of the fine доларів за кожен день прострочення оплати.

In case of non-payment on time for the provision of services, the Customer must pay: a fine of вказати розімр штрафу / specify the amount of the fine   USA dollars for each day of delay in payment.

У разі несплати у строк за надання послуг, Замовник повинен сплатити: штраф у розмірі вказати розімр штрафу / specify the amount of the fine гривень за кожен день прострочення оплати.

In case of non-payment on time for the provision of services, the Customer must pay: a fine of вказати розімр штрафу / specify the amount of the fine UAH for each day of delay in payment.

У разі несплати у строк за надання послуг, Замовник повинен сплатити: штраф у розмірі вказати розімр штрафу / specify the amount of the fine євро за кожен день прострочення оплати.

In case of non-payment on time for the provision of services, the Customer must pay: a fine of вказати розімр штрафу / specify the amount of the fine EUR for each day of delay in payment.

ОБМЕЖЕННЯ ВИКОНАННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ (ФОРС-МАЖОР)

RESTRICTIONS ON CONTRACTIUAL DUTIES (FORCE MAJEURE)

1. В контексті цього договору, під поняттям "Форс-мажор" слід розуміти будь-яку подію чи обставину, чи будь-яку сокупність подій і/або обставин, поява яких знаходиться поза контролем потерпілої сторони і яких неможливо було уникнути шляхом дій, які доцільно було очікувати від потерпілої сторони (далі - «Потерпіла сторона»), і які перешкоджають або ускладнюють можливість виконання потерпілою стороною деяких або всіх її зобов'язань за цим Договором, за умови, що виникнення подібних перешкод неможливо було передбачити в момент прийняття потерпілою стороною на себе цих зобов'язань. У разі задоволення вимог попереднього речення цього пункту даного Договору, до форс-мажору відносяться наступні обставини включаючи, але не обмежуючись:

а) природні катастрофи (наприклад землетрус), війна (окупація), терористичний акт, дії органів влади, державних підприємств і / або природних монополій, якщо їх діяльність впливає або пов'язана з діяльністю Сторін договору і / або її дочірніх компаній;

b) пожежа, вибух, поломка, розрив або аварії магістральних трубопроводів, залізничних колій, автомагістралей тощо;

в) законні чи незаконні забастовки;

d) події, які призводять до оголошення або продовження оголошення надзвичайних ситуацій, з боку відповідного урядового органу щодо постачання енергоносіїв / сільськогосподарської сировини і продуктів в тій мірі, в якій це може бути застосовано до операторів  систем, і в разі зміни таких актів, відповідних положень застосовного закону, які мають подібну дію і відповідне регулювання.

1. For the purpose of this Contract, the term “Force Majeure” shall mean any event or circumstance, or any combination of events and/or circumstances, the occurrence of which is beyond the control of, and could not have been avoided by actions which might reasonably be expected to be taken by, the affected Party (hereinafter the “Affected Party”) acting with the Standard of a Reasonable and Prudent Operator and impedes or prevents the ability of the Affected Party to perform some or all of its obligations hereunder and further that occurrence of such an obstacle was unpredictable at the time when the Affected Party undertook to perform such obligation. Subject to the satisfaction of the requirements of the previous sentence of this Clause, the Force Majeure shall include, but not be limited to:


a) natural disaster (such as earthquake), war (occupation), terrorist attack, governmental authority action, and/or state enterprizes and/or natural monopolies, if their activity affects or connected with the activity of the Parties of this Agreement and/or their affiliated companies;

b) fire, explosion, breakage or breakdown of or accidents to the major pipelines, railways, highways, etc.;

c) legal or illegal strikes;

d) events resulting in the declaration or continuation or implementation of an emergency situation announcement by a relevant governmental authority in relation to the energy supply to the extent applying to the System Operator and on amendment of such acts, as amended or, upon replacement, the relevant provision(s) of applicable law having the same effect, and relevant implementing regulation.

2. Незважаючи на будь-які положення цього Договору, що передбачають протилежне і незалежно від задоволення будь-яких або всіх умов п. 5.1. цього Договору, жодна з наступних подій або обставин або поєднання наступних подій і / або обставин не зважають Форс-мажором:

i) будь-яку подію або обставина, виникнення або існування якого є наслідком недбалої дії або бездіяльності, порушення Договору, порушення закону, порушення умов дозволів контролюючих органів або іншого такого неправомірного дії або бездіяльності Сторони або працівників, директорів, підрядників або агентів Сторони;

2. Not with standing anything to the contrary provided in this Contract, and regardless of satisfaction of any or all of the requirements of this Clause of this Contract, none of the following events or circumstances, or any combination of following events and/or circumstances shall constitute Force Majeure:

i) any event or circumstance, the occurrence or existence of which is due to a negligent act or omission, breach of an Contract, violation of law, violation of terms of a regulatory approval or similar wrongful act or omission of a Party or of a Party’s employees, directors, subcontractors or agents; 

ii) зміна економічної, ринкової, грошової або фіскальної ситуації, що робить виконання умов цього Договору невигідними або менш рентабельним;

iii) брак фінансових ресурсів або наявних коштів, або інший схожий важкий фінансовий стан або подія, виникнення або існування якої є наслідком фінансової неспроможності Сторони оплатити будь-яку суму, яку розумний і фінансово надійний суб'єкт економічної діяльності за схожих обставин сплатив би, щоб уникнути або припинення такої події;

iv) недостатність товарів в розпорядженні Сторони або на відповідній ринковій прощадці щодо пункту поставки, або подія, виникнення або існування якої є наслідком нездатності Сторони поставити будь-яку кількість товару або надати послуги, які розсудлива і економічно стійка особа могла б реально обгрунтовано поставити або надати в подібних обставинах, щоб запобігти або припинити таку подію.

ii) change of economic, market, monetary or fiscal circumstance, which renders compliance with the terms of this Contract uneconomic or less financially viable;

iii) lack of financial resources or available funds or similar financial predicament, or an event the occurrence or existence of which is due to the financial inability of a Party to pay any amount which a prudent and financially sound entity in similar circumstances would reasonably be expected to pay, to avoid or discontinue such event;                                                                         

iv) lack of goods or resources at the Party’s disposal or on the relevant market place regarding the Delivery Point, or an event upon which the occurrence or existence is due to the inability of a Party to deliver any amounts of goods or provide services which a prudent and economically sound entity in similar circumstances would reasonably be expected to deliver, to avoid or discontinue such event.   

   

3. До того часу, поки Потерпіла сторона не може виконувати свої обов'язки за цим Договором або іншими договорами між Сторонами або їх дочірніми компаніями, цей Договір залишається в силі, проте Потерпіла сторона звільняється від свого обов'язку виконувати свої зобов'язання, за умови, що вона виконує свої обов'язки, зазначені в п. 4. цієї статті цього Контракту. Обов'язок іншої Сторони за Договором, що узгоджується з обов'язком потерпілої сторони, також припиняється.

3. So far as, the Affected Party is prevented from performing its obligations under the Contract and other respective Contracts, the Contract shall remain in force but the Affected Party shall be released from its duty to perform its obligations, provided, however, that it fulfills its obligations under para 4 of this article of the Contract. The obligation of the other Party under the Contract which corresponds to the obligation of the Affected Party shall also be suspended. 

4. При виникненні форс-мажорних події щодо потерпілої сторони:

а) Потерпіла сторона негайно (i) надає іншій Стороні повідомлення в письмовій формі (первинне повідомлення може здійснюватися по телефону за умови, що належне письмове повідомлення буде надано якомога швидше) із зазначенням подій, що становлять Форс-мажор, і доказів на їх підтвердження, які вона може надати, і з зазначенням періоду, протягом якого за оцінкою триватиме перешкоду або затримка, і (ii) протягом 15 діб з моменту настання форс-мажорних обставин повинна надати іншій Стороні необхідні документальні докази від Торгово-промислової палати країни, в якій здійснюється відповідна господарська операція. Зобов'язання повідомляти також застосовується в разі безпосередньої загрози Форс-мажору; і

4. Upon occurrence of an event of Force Majeure in respect of the Affected Party:

a) The Affected Party shall immediately (i) notify the other Party in writing (the initial notice may be give­­­­n by phone provided that a proper written notification is given as soon as possible) specifying the matters constituting the Force Majeure together with such evidence in verification thereof as it can reasonably give and specifying the period for which it is estimated that the prevention or delay will continue, and (ii) within 15 Days upon Force Majeure occurrence provide the other Party with necessary documentary evidence from the Ukrainian Chamber of Commerce and Industries. This notification obligation shall also apply in case of an imminent threat of the Force Majeure; and   

б) Потерпіла сторона сумлінно обговорює і узгоджує альтернативні способи виконання своїх зобов'язань з іншою Стороною по даному договору;     

b) the Affected Party shall discuss and agree in good faith with the other Party alternative means of performance of its obligations under this Contract; and   

в) якщо Форс-мажор триває протягом двох місяців чи довше після повідомлення і Сторони узгодили інші рішення, (і) Потерпіла сторона може розірвати даний Договір шляхом попереднього повідомлення іншої Сторони не менш, ніж за 30 днів. Таке повідомлення не є реальним, якщо Потерпіла сторона починає повне виконання своїх обов'язків по даному Договору ще до закінчення періода повідомлення;  

c) if the Force Majeure continues for a period of two months or more following notification and the Parties have not agreed on other solutions, the (i) Buyer (if the Affected Party is the Seller) or (ii) the Seller (if the Affected Party is the Buyer) may terminate this Contract by notifying the other Parties at least 30 days in advance, in which case the Termination Amount shall not apply. Such notification shall be of no effect if the Affected Party resumes full performance of its obligations under this Contract before the expiry of the notice period;

 г)   негайно після закінчення дії форс-мажорнох події, дія давного договору продовжується;

d) immediately upon the event of the Force Majeure ceasing to have effect, the operation of this Contract shall continue;

д) Сторона, яка постраждала від форс-мажора, негайно післ закінчення форс-мажорної події повідомляє іншу Сторону в письмовій формі про цей факт;

e) the Party affected by the Force Majeure shall, immediately upon the event of the Force Majeure ceasing to have effect, notify the other Party in writing of such fact; and

е) Потерпіла сторона діє розумно і добросовісно, прикладає всі зусилля для полегшення наслідків Форс-мажора;

f) the Affected Party shall, acting according to the Standard of a Reasonable and Prudent Operator, make all reasonable endeavours to mitigate the impact of the Force Majeure.

ОБМЕЖЕННЯ ВИКОНАННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ (ФОРС-МАЖОР) RESTRICTIONS ON CONTRACTUAL DUTIES (FORCE MAJEURE)

1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у разі виникнення форс-мажорних обставин.

1. The parties shall be released from liability for non-fulfilment or improper fulfilment of the terms of this Agreement in the event of force majeure.   

2. Під форс-мажорними обставинами Сторони розуміють: стихійне лихо (пожежа, повінь, зсув тощо), воєнні дії, епідемії, страйки, ембарго, бойкот, рішення і дії органів державної влади, які перешкоджають виконанню цього договору.

2. Under force majeure, the Parties understand natural disasters (fire, flood, displacement, etc.), hostilities, epidemics, strikes, embargoes, boycotts, decisions and actions of public authorities that hinder the implementation of this treaty.

3. Якщо форс-мажорні обставини будуть продовжуватися більше двох місяців, то кожна зі Сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за Договором, шляхом попереднього повідомлення іншої Сторони не менш, ніж за 30 днів. 3. If force majeure circumstances will continue for more than two months, each of the Parties will have the right to refuse to further fulfil the obligations under the Agreement by notifying the other Party in advance for at least 30 days.           

4. Наявність форс-мажорних обставин має бути підтверджена необхідними документами Торгово-промислової палати або іншого уповноваженого органу України.

4. The existence of force majeure circumstances must be confirmed by the necessary documents of the Chamber of Commerce and/or other authorized bodies of Ukraine.

5. Сторона, для якої настали форс-мажорні обставини, повинна негайно повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

5. The Party for which force majeure has occurred shall immediately notify the other Party in writing.

6. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання чи припинення форс-мажорних обставин позбавляє Сторону права на них посилатися.

6. Failure to notify or the untimely notification of the onset or termination of force majeure circumstances deprives the Party of the right to refer them.

ЗАСТОСОВАНЕ ПРАВО ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

APPLICABLE LAW AND SETTLEMENT OF DISPUTES

 

1. Цей Договір та будь-які зобов'язання, що виникають у зв'язку з ним, регулюються та тлумачать відповідно до законодавства України.

1. This Agreementand any matters obligations arising out of or in connection with it shall be governed by and construed in accordance with laws of Ukraine.

1. Цей Договір та будь-які зобов'язання, що виникають у зв'язку з ним, регулюються та тлумачать відповідно до законодавства Англії та Уельсу.

1. This Agreement and any matters obligations arising out of or in connection with it shall be governed by and construed in accordance with laws of England and Wales.

2. Сторони погоджуються намагатися вирішити будь-які суперечки, протиріччя чи претензії між Сторонами, що виникають з цього Договору або відносно нього, включаючи, але не обмежуючись дійсністю чи існуванням Договору та / або цієї статті, або припинення, складення або виконання Договору, шляхом взаємних консультацій. Усі спори, що виникають або можуть виникнути в зв'язку з Договором, повинні бути вирішені Сторонами дружелюбно.

2. The Parties agree to seek to resolve any dispute, controversy or claim between the Parties arising out of or in relation to this Agreement, including but not limited to the validity or existence of the Agreement and/or this clause or the termination, construction or performance of the Agreement by mutual consultation. All disputes arising or that may arise from or in connection with the Agreement should be settled amicably by the Parties.

3. Усі спори, розбіжності чи вимоги, які виникають із цього Договору або у зв'язку з ним, зокрема, щодо його тлумачення, виконання, порушення, припинення  чи  недійсності, підлягають вирішенню у Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України згідно з його Регламентом. 

3. Any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with this Agreement, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be finally settled by arbitration in accordance with the Arbitration Rules of the International Commercial Arbitration Court at the Ukrainian Chamber of Commerce and Industry and decided according to its rules. 

3. Усі розбіжності будь-якого характеру, які можуть виникнути у зв'язку з цим Договором між сторонами, будуть передані до арбітражу відповідно до положень Закону про арбітраж Кіпру, розділ 4. Арбітр буде запропонований Арбітражною Службою Торгово-промислової палати Кіпру повинен бути схвалений сторонами.

У разі розбіжностей між договірними сторонами щодо запропонованого Арбітра, арбітр буде призначений відповідно до положень Закону про арбітраж Кіпру, Cap 4.

3. All differences of any nature that may arise in relation to this contract between the contracting parties, shall be referred to arbitration in accordance with the provisions of the Arbitration Law of Cyprus, Cap 4. The Arbitrator will be proposed by the Arbitration Service of the Cyprus Chamber of Commerce and Industry and must be approved by the contracting parties.

In case of disagreement between the contracting parties on the proposed Arbitrator, the Arbitrator will be appointed in accordance with the provisions of the Arbitration Law of Cyprus, Cap 4.

3. Усі спори, розбіжності чи вимоги, які виникають із цього Договору або у зв'язку з ним, зокрема, щодо його тлумачення, виконання, порушення, припинення  чи  недійсності, підлягають вирішенню у Суді Сполученого Королівства в Лондоні (головний офіс) згідно з його Регламентом. 

3. Any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with this Agreement, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be finally settled by arbitration at the the United Kingdom Court in London (main office), as the Court of first instance. and decided according to its rules. 

Місцем проведення засідання Арбітражного суду є Київ, Україна. 

The seat of arbitration shall be Kyiv, Ukraine. 

Місцем проведення засідання Арбітражного суду є Лондон, Великобританія. 

The seat of arbitration shall be London, UK. 

Місцем проведення засідання Арбітражного суду є Нікосія, Кіпр. 

The seat of arbitration shall be Nicosia, Cyprus. 

Арбітражний суд складається з одного арбітра.