УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Договір оренди офісу, юо, фоп, фо (укр), Україна

Договір оренди офісу № Номер договору

 

 

Місце укладення

Дата укладення договору, (напр.:"01" травня 2021 р.)📆

 

Повне найменування , код Код ЄДРПОУ , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада представника  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , (надалі  "Орендодавець") з однієї сторони, та

Громадянин(-ка) Громадянство  ПІБ ФОП , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі "Орендодавець") з однієї сторони, та

Громадянин (-ка) Громадянство  ПІБ повністю  реєстраційний номер облікової картки платника податків Інд. податковий номeр , що проживає за адресою Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (надалі  "Орендодавець") з однієї сторони, та

Повне найменування , код Код ЄДРПОУ , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада представника  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , (надалі  "Орендодавець") і 

в особі Посада представника  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , (надалі  "Орендодавець"), з однієї сторони, та

Повне найменування , код Код ЄДРПОУ , що зареєстровано за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада представника  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , (надалі "Орендар"), з іншої сторони

Громадянин (-ка) Громадянство  ПІБ ФОП , що діє на підставі на підставі Підстава діяльності представника  (надалі "Орендар"), з іншої сторони

Громадянин (-ка) Громадянство  ПІБ повністю , реєстраційний номер облікової картки платника податків Інд. податковий номeр , що проживає за адресою Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)  (надалі "Орендар"), з іншої сторони,

Повне найменування , код Код ЄДРПОУ , що зареєстровано за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада представника  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , (надалі "Орендар") і в особі  Посада представника  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставіПідстава діяльності представника , з іншої сторони

Повне найменування , код компанії Код компанії , зареєстрована за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада представника  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі "Орендар"), з іншої сторони, 

Повне найменування , код компанії Код компанії , зареєстрована за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада представника  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  і в особі Посада представника  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника   (надалі "Орендар"), з іншої сторони, 

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Договір  оренди офісу (надалі – «Договір») про наступне

 1. Предмет договору

1.1 Орендодавець передає, а Орендар приймає у строкове платне користування офісне нежитлове приміщення (далі - Об'єкт оренди) з такими характеристиками:

1.1.1 місцезнаходження: Адреса офісу ;

1.1.2 загальна площа: Загальна площа офісу кв. метрів;

1.1.3 поверх 9  

1.1.4 Об'єкт оренди складається з:

- нежитлове приміщеня - кімната № номер загальною пощею загальна площа .

- нежитлове приміщеня - кімната № номер загальною пощею загальна площа .

 

1.1.4 опис технічного стану: потребує ремонту

1.1.4 опис технічного стану: придатне для використання за призначенням ;

1.1.5 недоліки: вкажіть недоліки приміщення або зазанчте "відсутні" ;

1.1.6 оціночна вартість Об'єкта оренди з урахуванням індексації: Оціночна вартість з урахуванням індексації грн.;

1.1.7 цільове призначення: цільове призначення, н-д розміщення офісу та персоналу Орендаря .

1.2 Об'єкт оренди передається разом з меблями, побутовою технікою та іншими побутовими речами, перелік і стан яких зазначені в Акті приймання-передачі Об'єкта оренди. Плата за користування таким майном включена в орендну плату.

1.2 Об'єкт оренди передається без меблів та побутової техніки.

1.3 Орендодавець повідомляє про наявність наступних прав третіх осіб на Об'єкт оренди: Дані третіх осіб, що мають право на приміщення на підставі Підстави прав третіх осіб .

1.4 Передання в оренду Об'єкта оренди відбувається зі згоди Дані третіх осіб, що мають право на приміщення , що підтверджується дані документа-згоди третіх осіб .

1.5 Орендодавець гарантує, що всі права третіх осіб на Об'єкт оренди вказані в цьому договорі.

1.6. На Об'єкт оренди встановленні обмеження (обтяження): підстави встановлення обмеження (обтяження) .

Передання в оренду Об'єкта оренди не є підставою для припинення або зміни  обмежень (обтяжень)

1.6 На об'єкт оренди не встановлені обмеження (обтяження), які забороняють укладаня цього Договору. 

1.7. Умови відновлення Об'єкта оренди визначаються цим Договором та чинним законодавством.

2. Строк дії договору

2.1 Договір є укладеним з моменту його нотаріального посвідчення і діє протягом вкажіть строк і до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

2. Строк дії договору

2.1.  Цей Договір укладено на невизначений строк і він діє не більше 35 місяців з моменту його укладання. 

2.2 Якщо жодна зі Сторін за цифра цифра (робочих / календарних) днів до закінчення строку цього договору письмово не заявить про зміну умов або припинення договору, то цей договір продовжується на той самий строк.

2.3 Реорганізація Орендодавця не є підставою для зміни умов чи розірвання цього договору.

2.4 У разі відчуження Орендодавцем Об'єкта оренди цей договір припиняє свою дію. Датою припинення дії цього договору вважається день переходу прав власності на Об'єкт оренди до нового власника відповідно до законодавства України.

3. Орендна плата і порядок розрахунків

3.1 Орендар зобов'язується вносити (перераховувати) орендну плату щомісячно до число числа поточного місяця у грошовій формі в розмірі 

3. Орендна плата і порядок розрахунків

3.1. Квартальна орендна плата вноситься (перераховується) Орендарем щоквартально до число  числа поточного кварталу грошовими коштами у розмірі:

3. Орендна плата і порядок розрахунків

3.1. Орендна плата  вноситься (перераховується) Орендарем вкажіть як буде здійснюватись орендна плата  в розмірі:

Ціна товару за од. (без ПДВ)  (прописом (укр.) ) без врахування ПДВ

Загальна вартість товару з ПДВ (прописом (укр.) ) враховуючи ПДВ

3.2 Розрахунки між Сторонами за цим договором можуть здійснюватися у готівковій  формі.

3.2 Розрахунки між Сторонами за цим договором можуть здійснюватися у  безготівковій формі.

3.3 Орендна плата індексується кожен місяць, чи квартал, чи інший інтервал шляхом коригування суми орендної плати за попередній місяць, чи квартал, чи інший інтервал на індекс інфляції, встановлений Державною службою статистики України за відповідний період.

3.4 Плата за спожиті Орендарем комунальні послуги вкажіть перелік комунальних послуг не включена до складу орендної плати і сплачується (компенсується) Орендодавцю на підставі відповідних рахунків.

3.4 Плата за спожиті Орендарем комунальні послуги вкажіть перелік комунальних послуг  не включена до складу орендної плати і вноситься Орендарем на розрахункові рахунки організації, які надають ці послуги , для чого Орендар зобов'язаний укласти відповідні договори з організаціями, які надають комунальні послуги.

3.4 Плата за споживчі Орендарем комунальні послуги вкажіть перелік комунальних послуг  включена до складу орендної плати.

3.5 Раз на період часу (рік, квартал, півроку) Орендодавець може збільшити розмір орендної плати, але не більше ніж на цифра %.

3.6 У забезпечення виконання своїх зобов'язань щодо своєчасної оплати орендної плати Орендар зобов'язується протягом цифра оберіть: банківських, робочих, календарних днів із моменту підписання Акта приймання-передачі Майна в оренду або укладення договору здійснити гарантійний платіж у розмірі місячної орендної плати.

3.7 Сума гарантійного платежу зараховується Орендодавцем у рахунок платежів за останній місяць оренди.

3.8 Після закінчення строку дії цього договору здійснюється перерахунок орендної плати за останній місяць із урахуванням зарахованого гарантійного платежу.

5. Умови передання і повернення Об'єкта оренди

5.1 Орендодавець зобов'язаний передати Об'єкт оренди Орендарю протягом кількість днів днів з моменту укладення цього договору, а Орендар зобов'язується прийняти Об'єкт оренди.

5.2 Орендар вступає у строкове платне користування Об'єктом оренди з моменту підписання Сторонами Акта приймання-передачі Об'єкта оренди, який є невід'ємною частиною цього договору.

5.3 Орендар зобов'язаний в останній день строку цього договору повернути Орендодавцю Об'єкт оренди у стані не гіршому, ніж на момент прийняття його Орендарем з урахуванням нормального зносу, за Актом приймання-передачі (повернення) Об'єкта оренди.

5.4 Обов'язок з підготовки Акта приймання-передачі (повернення) Об'єкта оренди покладається на  Орендодавця.

5.5 У результаті укладення цього договору до Орендаря не переходить право власності на Об'єкт оренди.

5. Умови передання і повернення Об'єкта оренди

5.1 Орендодавець зобов'язаний передати Об'єкт оренди Орендарю протягом кількість днів днів з моменту укладення цього договору, а Орендар зобов'язується прийняти Об'єкт оренди.

5.2 Орендар вступає у строкове платне користування Об'єктом оренди з моменту підписання Сторонами Акта приймання-передачі Об'єкта оренди, який є невід'ємною частиною цього договору.

5.3 Орендар зобов'язаний в останній день строку цього договору повернути Орендодавцю Об'єкт оренди у стані не гіршому, ніж на момент прийняття його Орендарем з урахуванням нормального зносу, за Актом приймання-передачі (повернення) Об'єкта оренди.

5.4 Обов'язок з підготовки Акта приймання-передачі (повернення) Об'єкта оренди покладається на Орендаря.

5.5 У результаті укладення цього договору до Орендаря не переходить право власності на Об'єкт оренди.

6. Права і обов'язки Орендодавця

6.1 Орендодавець має право:

6.1.1 один раз на період здійснювати перевірку використання Об'єкта оренди згідно з умовами цього договору;

6.1.2 на відшкодування збитків у зв'язку з погіршенням стану Об'єкта оренди.

6.2 Орендодавець зобов'язаний:

- проводити поточний ремонт об'єкта оренди за свій рахунок у міру необхідності, але не рідше ніж один раз на період , у строк, який не перевищує  число календарних днів

- проводити капітальний ремонт Об'єкта оренди за свій рахунок у міру необхідності, але не рідше ніж один раз на період часу , у строк, який не перевищує число календарних днів. На час проведення такого ремонту орендна плата зменшується на розмір у процентному відношенні вкажіть цифру %, а в разі неможливості використання Об'єкта оренди у зв'язку з капітальним ремонтом Орендар звільняється від орендної плати на час ремонту;

- проводити капітальний ремонт Об'єкта оренди за свій рахунок у міру необхідності, але не рідше ніж один раз на період часу , у строк, який не перевищує число календарних днів. На час проведення такого ремонту орендна плата зменшується на суму вкажіть цифру , а в разі неможливості використання Об'єкта оренди у зв'язку з капітальним ремонтом Орендар звільняється від орендної плати на час ремонту;

- разом із переданням Об'єкта оренди передати всю документацію, необхідну для належного утримання і використання Об'єкта оренди.

- попередити Орендаря про особливі властивості та недоліки Об'єкта оренди, які йому відомі і яі можуть бути небезпечними для майна Орендаря або майна, життя та здоров'я інших осіб або призвести до пошкодження Об'єкта оренди під час користування ним.

- не втручатися в діяльність Орендаря з використання Об'єкта оренди, якщо вона не суперечить умовам цього договору.

 

Права і обов'язки Орендаря

7.1 Орендар має право:

- на зарахування до суми орендної плати вартості витрат на поліпшення Об'єкта оренди, що були здійснені за згодою Орендодавця, які не можна відокремити від Об'єкта оренди без заподіяння йому шкоди;

7. Права і обов'язки Орендаря

7.1 Орендар має право:

- на відшкодування витрат за поліпшення Об'єкта оренди, здійснені заз годою Орендодавця, які не можуть бути відділені від Об'єкта оренди без шкоди для нього, у розмірі вартості таких витрат

- передати Об'єкт оренди в суборенду за письмовою згодою Орендодавця. Умови договору суборенди повинні обмежуватися умовами цього договору і не суперечити йому.

- Орендар не маэ права передавати Об'єкт оренди в користування третім особам 

- передати Об'єкт оренди в суборенду. При цьому згода Орендодавця не потребується. Умови договору суборенди повинні обмежуватися умовами цього Договору і не суперечити йому.  

- якщо Орендодавець не здійснив капітальний ремонт Об'єкта оренди у строк, передбачений п. цим Договором, що перешкоджає використанню Об'єкта оренди згідно з цільовим призначенням та умовам цього договору, Орендар має право самостійно відремонтувати Об'єкт оренди і зарахувати вартість ремонту в рахунок орендної плати або вимагати відшкодування вартості ремонту.

- Орендар не має права на відшкодування вартості витрат за поліпшення Об'єкта оренди, здійснені без згоди Орендодавця.

Орендар зобов'язаний:

- утримувати Об'єкт оренди в належному стані;

- не допускати погіршення стану Об'єкта оренди, у встановлений строк повернути Об'єкт оренди у стані не гіршому, ніж на момент передання його в оренду, із урахуванням нормального фізичного зносу;

- за свій рахунок на користь Орендодавця застрахувати Об'єкт оренди на весь строк дії цього договору протягом число днів з дня укладення цього договору.

- проводити поточний ремонт Об'єкта оренди за свій рахунок у міру необхідності;

- проводити капітальний ремонт Об'єкта оренди за свій рахунок у міру необхідності, але не рідше ніж один раз на період часу , у строк, який не перевищує число календарних днів. На час проведення такого ремонту орендна плата зменшується на розмір у процентному відношенні вкажіть цифру %, а в разі неможливості використання Об'єкта оренди у зв'язку з капітальним ремонтом Орендар звільняється від орендної плати на час ремонту;

- проводити капітальний ремонт Об'єкта оренди за свій рахунок у міру необхідності, але не рідше ніж один раз на період часу , у строк, який не перевищує число календарних днів. На час проведення такого ремонту орендна плата зменшується на суму вкажіть цифру , а в разі неможливості використання Об'єкта оренди у зв'язку з капітальним ремонтом Орендар звільняється від орендної плати на час ремонту;

8. Відповідальність Сторін

8.1 Сторона, яка своїми діями спричинила збитки іншій Стороні, відшкодовує їх у повному обсязі незалежно від сплати неустойки.

8.2 Відшкодування збитків не звільняє Сторони від виконання інших зобов'язань за цим договором.

8.1 Сторона, яка своїми діями спричинила збитки іншій Стороні, відшкодовує їх у вигляді пені/штрафу або відшкодовує збиткі за вибором постраждалої сторони.

8.2 Відшкодування збитків не звільняє Сторони від виконання інших зобов'язань за цим договором.

8.1 Сторона, яка своїми діями спричинила збитки іншій Стороні, відшкодовується винною стороною тільки у обсязі, що перевищує штраф/пеню.

8.2 Відшкодування збитків не звільняє Сторони від виконання інших зобов'язань за цим договором.

 

8.1 Сторона, яка своїми діями спричинила збитки іншій Стороні, не відшкодовується винною стороною, а сплачується тільки штраф/пеня.

8.2 Відшкодування збитків не звільняє Сторони від виконання інших зобов'язань за цим договором.

 

8.3 Відповідальність Орендаря виникає у наступному випадку:

- за порушення строків внесення орендної плати Орендар сплачує неустойку в розмірі 100 % від суми заборгованості за кожний день прострочення.

- за нецільове використання Об'єкта оренди Орендар сплачує неустойку в розмірі100  % від розміру орендної плати.

- за порушення строку повернення Об'єкта оренди Орендар сплачує неустойку у розмірі подвійної плати за користування Об'єктом оренди за час прострочення.

- за порушення строку прийняття Об'єкта оренди Орендар сплачує неустойку у розмірі 100 % від розміру орендної плати.

8.4 Відповідальність Орендодавця виникає у наступному випадку:

- за порушення строку прийняття Об'єкта оренди Орендодавець сплачує неустойку у розмірі 100 % від розміру орендної плати.

- за порушення строку передачі Об'єкта оренди Орендодавець сплачує неустойку у розмірі 100 % від розміру орендної плати.

8.9 Ризик випадкового знищення або пошкодження Об'єкта оренди чи його частини несе Орендодавець.

8.9 Ризик випадкового знищення або пошкодження Об'єкта оренди чи його частини несе Орендар.

9. Порядок використання амортизаційних відрахувань

9.1 Амортизаційні відрахування на Об'єкт оренди нараховуються і використовуються відповідно до чинного законодавства України.

10. Конфіденційність

10.1 Із положеннями цього договору, документацією, інформацією, пов'язаними з його виконанням, можуть ознайомитися лише ті особи, які безпосередньо беруть участь у виконанні договору, інші особи можуть отримувати доступ до положень цього договору та інших матеріалів і відомостей лише у випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.

10.2 Сторони відповідають за забезпечення конфіденційності документації, отриманої під час виконання договору, інформації та отриманих результатів.

10.3 Умови цього договору і додаткових угод і додатків до нього, усі матеріали, документи, інформація, пов'язані з укладенням і виконанням договору, реквізити Сторін і взаємні зобов'язання Сторін є конфіденційними. Вони не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди на те іншої Сторони договору, окрім випадків, коли таке передання пов'язане з отриманням документів для виконання цього договору або сплатою податків, інших обов'язкових платежів і в інших випадках, передбачених законодавством, що регулює обов'язки Сторін договору.

10.4 Щодо дотримання конфіденційності Сторони несуть відповідальність як за свої дії, так і за дії своїх представників.

10.5 Протягом строку дії цього договору, а також протягом кількість років після припинення догоору років(-у) після його припинення, Сторони не мають права передавати третім особам або в інший спосіб розголошувати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього договору, так само як і не повинні недобросовісно використовувати таку інформацію.

10.6 Сторона, яка порушила конфіденційність, відповідає перед іншою Стороною в порядку, встановленому законодавством України.

10.7 Не вважається порушенням конфіденційності передання конфіденційної інформації третім особам, якщо непередання цієї інформації буде порушенням законодавства України.

11. Форс-мажор

11.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в разі виникнення форс-мажорних обставин на час дії таких обставин.

11.2 Під форс-мажорними обставинами Сторони розуміють: стихійне лихо (пожежа, повінь, зсув тощо), воєнні дії, епідемії, страйки, ембарго, бойкот, рішення і дії органів державної влади, які перешкоджають виконанню цього договору.

11.3 Факт виникнення і припинення усіх форс-мажорних обставин засвідчується відповідними документами, які згідно з чинним законодавством України є підтвердженням таких обставин. Сторона, для якої настали форс-мажорні обставини, повинна негайно письмово інформувати про це іншу Сторону.

11.4 Сторона, яка посилається на форс-мажорні обставини як на причину неналежного виконання своїх зобов'язань за цим договором, звільняється від відповідальності за таке неналежне виконання зобов'язань, тільки якщо форс-мажорні обставини, на які посилається Сторона, виникли після укладення цього договору, їх виникнення викликане подіями, що не залежать від волі цієї Сторони, і цією Стороною було вжито усіх необхідних заходів для того, щоб уникнути або усунути негативні наслідки таких обставин.

12. Порядок вирішення спорів

12.1 Усі розбіжності і спори, які можуть виникнути між Сторонами у зв'язку з виконанням цього договору, вирішуються шляхом переговорів.

12.2 У разі якщо Сторони в результаті переговорів не змогли досягти взаємної згоди щодо розбіжностей, що виникли, а також у разі якщо одна зі Сторін ухиляється від проведення переговорів, спір вирішується в судовому порядку, встановленому законодавством України.

13. Порядок зміни і розірвання договору

13.1 Зміни, доповнення до цього договору допускаються за взаємною згодою Сторін.

13.2 Договір може бути достроково розірвано в порядку і на підставах, передбачених законодавством України та цим договором.

13.3 Зміни та доповнення до договору оформляються окремим письмовим правочином, який є невід'ємною частиною цього договору, або викладенням цього договору в новій редакції.

13.4 Правочин, яким вносяться зміни до цього договору, оформляється в тій же формі, що й цей договір. Усі доповнення та зміни, внесені в цей договір в односторонньому порядку, не мають юридичної сили.

13.5 Кожна зі Сторін має право розірвати цей договір в односторонньому порядку, письмово попередивши про це іншу Сторону за вказати період  календарних  днів.

14. Прикінцеві положення

14.1 Сторони підтверджують, що цей договір містить усі істотні умови, передбачені для договорів цього виду, і жодна зі Сторін не посилатиметься в майбутньому на недосягнення згоди щодо істотних умов договору як на підставу вважати його неукладеним або недійсним.

14.2 Сторони підтверджують, що в разі якщо будь-яка умова цього договору стане або буде визнана недійсною у зв'язку з невідповідністю  закону, ця умова не братиметься до уваги або ж Сторонами будуть вжиті заходи зі зміни договору в тій мірі, щоб зробити договір дійсним і зберегти в повному обсязі наміри Сторін.

14.3 Після підписання цього договору всі попередні переговори щодо нього, переписка, попередні договори і протоколи про наміри з питань, які так чи інакше стосуються цього договору, втрачають юридичну силу.

14.4 Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням цього договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

14.5 Дія Закону України "Про оренду державного та комунального майна" не поширюється на відносини Сторін за цим договором.

14.6 Сторони надали одна одній згоду на обробку, поширення та використання персональних даних, що містяться у даному договорі, додатках до нього, актах, що укладаються на його виконання, з метою належного виконання умов даного договору та відповідно до чинного законодавства України.

14.7 Доступ третім особам до персональних даних надається лише у випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.

14.8 Сторони засвідчують, що підписанням даного договору вони є повідомленими про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, права володільця персональних даних та осіб, яким передаються зазначені персональні дані.

14.9 Договір підлягає нотаріальному посвідченню. Витрати, пов'язані з оформленням цього Договору, несе Орендодавець.

14.10 Цей Договір складено у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких призначено для зберігання у справах нотаріуса  вказати ПІБ нотаріуса, нотаріальний округ , решта - по додному для кожної із Сторін. 

14.9 Договір підлягає нотаріальному посвідченню. Витрати, пов'язані з оформленням цього Договору, несе Орендар.

14.10 Цей Договір складено у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких призначено для зберігання у справах нотаріуса  вказати ПІБ нотаріуса, нотаріальний округ , решта - по додному для кожної із Сторін. 

14.9 Цей договір складено у 2 (двоx) примірниках, по одному для кожної із Сторін.

Реквізити і підписи Сторін

Орендодавець:

Повне найменування

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

 

Банк:  Назва банку  (Валюта рахунку )

Рахунок: № рахунку

МФО: МФО банку  

IBAN: IBAN

_________________ ПІБ представника

Орендодавець

Громадянин (-ка)Громадянство   ПІБ ФОП

Адреса: Юридична адреса

РНОКПП: Інд. податковий номeр

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

 

Банк: Назва банку (Валюта рахунку )

Рахунок: № рахунку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

 

______________________ ФОП ПІБ ФОП  

Орендодавець

Громадянин(-ка) Громадянство ПІБ повністю

РНОКПП: Інд. податковий номeр

Адреса: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Документ, що посвідчує особу:  Назва документа, що посвідчує особу  серія Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  від  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Тел.: Номер телефону №1

E-mail: E-mail

Банк: Назва банку  (Валюта рахунку )

Рахунок: № рахунку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

 

 

______________________ ПІБ повністю

Орендодавець:

Повне найменування

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

 

Банк Назва банку (Валюта рахунку )

Рахунок: № рахунку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

 

Посада представника

__________ ПІБ представника

 

Посада представника

__________ ПІБ представника

Орендар:

Повне найменування

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

 

Банк:  Назва банку  (Валюта рахунку )

Рахунок: № рахунку

МФО: МФО банку  

IBAN: IBAN

 

Посада представника

______________________ ПІБ представника

Орендар:

Громадянин (-ка)Громадянство   ПІБ ФОП

Адреса: Юридична адреса

РНОКПП: Інд. податковий номeр

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

 

Банк: Назва банку (Валюта рахунку )

Рахунок: № рахунку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

 

________________ ФОП ПІБ ФОП

Орендар:

Громадянин(-ка) Громадянство ПІБ повністю

РНОКПП: Інд. податковий номeр

Адреса: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Документ, що посвідчує особу:  Назва документа, що посвідчує особу  серія Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  від  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Тел.: Номер телефону №1

E-mail: E-mail

 

Банк: Назва банку  (Валюта рахунку )

Рахунок: № рахунку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

 

____________________ ПІБ повністю

Орендар:

Повне найменування

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

 

Банк Назва банку (Валюта рахунку )

Рахунок: № рахунку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

 

Посада представника

__________ ПІБ представника

 

Посада представника

__________ ПІБ представника

 

Орендар:

Повне найменування  

Код компанії: Код компанії

Адреса компанії: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

 

Банк: Назва банку  (Валюта рахунку )

Адреса: Адреса банку

Рахунок:№ рахунку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

 

Банк-кореспондент:

Назва: Банк-кореспондент

Адреса:Aдреса (банк-кореспондент)

Рахунок:№ рахунку (банк-кореспондент)

IBAN:IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

 

Посада представника

_____________ ПІБ представника

 

Орендар:

Повне найменування  

Код компанії: Код компанії

Адреса компанії: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

 

Банк: Назва банку  (Валюта рахунку )

Адреса: Адреса банку

Рахунок:№ рахунку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

 

Банк-кореспондент:

Банк: Банк-кореспондент

Адреса:Aдреса (банк-кореспондент)

Рахунок :№ рахунку (банк-кореспондент)

IBAN:  IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

 

 

Посада представника

________________ ПІБ представника

Посада представника

________________ ПІБ представника

Дата оновлення 04.03.2024 о 12:42:15

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Опис

Договір оренди офісу. В шаблоні обираєте можливість суборенди, порядок розрахунків комунальних послуг, валюту, ПДВ чи без ПДВ, строк дії договору.

 

Орендодавець: юридична особа, фізична особа, фізична особа-підприємець;

Орендар: юридична особа (резидент та нерезидент України), фізична особа, фізична особа-підприємець.

 

Зміст: 

1. Предмет договору;

2. Строк дії договору; 

3. Орендна плата і порядок розрахунків;

5. Умови передання і повернення Об'єкта оренди; 

6. Права і обов'язки Орендодавця; 

7. Права і обов'язки Орендаря; 

8. Відповідальність Сторін; 

9. Порядок використання амортизаційних відрахувань; 

10. Конфіденційність; 

11. Форс-мажор; 

12. Порядок вирішення спорів; 

13. Порядок зміни і розірвання договору; 

14. Прикінцеві положення;

Реквізити і підписи Сторін.

 

В пакет документів входить:

- Договір;

- Акт приймання-передачі офісу.

Продиктуйте текст для пошуку
Готово