УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Договір купівлі-продажу корпоративних прав (Україна, укр-англ)

ДОГОВІР № Номер договору

купівлі-продажу корпоративних прав

                 (частки у статутному капіталі)                                                                                               

Sale and Purchase Contract Номер договору

of the share in the Statutory capital of 

Скорочене найменування

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ                                                                                                         

Скорочене найменування (Eng.)  

EDRPOU Code Код ЄДРПОУ

Повне найменування

Реєстраційний номер  Код компанії                                                                                                         

Повне найменування (Eng.)  

 Registration number Код компанії

місце укладення договору

дата укладення договору                                                                                        

місце укладення договору eng

дата укладення договору eng

Громадянин(ка)  Громадянство  ПІБ повністю , Назва документа, що посвідчує особу серія номер Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу , що проживає за адресою Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) , реєстраційний номер облікової картки платника податків Інд. податковий номeр (надалі- "Продавець") з одного боку, та Citizen of Громадянство (Eng.) ПІБ повністю (Eng.)Назва документа, що посвідчує особу (Eng.) number Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , issued by Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу (Eng.) on Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу , who resides at Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (Eng.) , tax identification number Інд. податковий номeр  (hereinafter reffered to as the “Seller”) on the one hand and
 

 

Повне найменування (код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУв особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі - Продавець), з однієї сторони, та                               Повне найменування (Eng.) (company number Код ЄДРПОУrepresented by Посада представника (Eng.) ПІБ представника (Eng.) , who acts on the basis of Підстава діяльності представника (Eng.)  (hereinafter reffered to as the “Seller”) on the one hand and
Повне найменування (код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ ) в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку  , що діє на підставі  Підстава діяльності представника (надалі - Продавець), з однієї сторони, та                                                                                                      Повне найменування (Eng.) (company numberКод ЄДРПОУ ) в особі  Посада представника (Eng.) ПІБ представника (Eng.) , who acts on the basis of Підстава діяльності представника (Eng.) and Посада представника (Eng.) ПІБ представника (Eng.)  , who acts on the basis of Підстава діяльності представника (Eng.) (hereinafter reffered to as the “Seller”) on the one hand and

 

Компанія Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Продавець"), з однієї сторони                                                       Повне найменування (Eng.) , represented byПосада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , who acts on the basis of   Підстава діяльності представника (Eng.) (hereinafter reffered to as the “Seller”) on the one hand and
Компанія Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та (Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника надалі - "Продавець"), з однієї сторони                                                                                                                                                                                                                                      Повне найменування (Eng.) , represented byПосада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , who acts on the basis of Підстава діяльності представника (Eng.) (hereinafter reffered to as the “Seller”) on the one hand and and Посада представника (Eng.) ПІБ представника (Eng.) ПІБ в род. відмінку , who acts on the basis ofПідстава діяльності представника (Eng.) (hereinafter reffered to as the “Seller”) on the one hand and
Повне найменування (код ЄДРПОУ - Код ЄДРПОУ ) в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі - "Покупець"), з іншої сторони                                                Повне найменування (Eng.) (company number  - Код ЄДРПОУ ) represented by Посада представника (Eng.) ПІБ представника (Eng.) , who acts on the basis ofПідстава діяльності представника (Eng.) (hereinafter reffered to as the “Buyer”) on the other hand
Повне найменування (код ЄДРПОУ - Код ЄДРПОУ ) в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та Посада представника ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Покупець"), з іншої сторони                                                                                                                           Повне найменування (Eng.) (company number  - Код ЄДРПОУ ) represented by Посада представника (Eng.) ПІБ представника (Eng.) , who acts on the basis ofПідстава діяльності представника and Посада представника (Eng.) ПІБ представника (Eng.)  who acts on the basis of Підстава діяльності представника (Eng.) (hereinafter reffered to as the “Buyer”) on the other hand

 

Громадянин(ка)  Громадянство  ПІБ повністю , Назва документа, що посвідчує особу  серія номер Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу , що проживає за адресою Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) , реєстраційний номер облікової картки платника податків Інд. податковий номeр (надалі - "Покупець"), з другої сторони Citizen ofГромадянство (Eng.)  ПІБ повністю (Eng.) , Назва документа, що посвідчує особу (Eng.) numberСерія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , issued by Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу (Eng.) on Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу , who resides atАдреса реєстраціі місця проживання (прописки) (Eng.) , tax idendification numberІнд. податковий номeр (hereinafter reffered to as the “Buyer”) on the other hand

 

Компанія Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Покупець"), з другої сторони                                                  Повне найменування (Eng.) , represented by Посада представника (Eng.) ПІБ представника (Eng.) , who acts on the basis of Підстава діяльності представника (Eng.) (hereinafter reffered to as the “Buyer”) on the other hand
Компанія Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Покупець"), з другої сторони Повне найменування (Eng.) , represented by Посада представника (Eng.) ПІБ представника (Eng.) , who acts on the basis of Підстава діяльності представника (Eng.) and Посада представника (Eng.) ПІБ представника (Eng.) , who acts on the basis of Підстава діяльності представника (hereinafter reffered to as the “Buyer”) on the other hand

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Договір купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі Повне найменування 

(надалі – «Договір») про наступне:

have entered into this Sale and Purchase Contract of the share in the Statutory capital of  Повне найменування (Eng.)


 (hereinafter reffered to as the “Contract”) as follows:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Договір купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі Повне найменування )  

(надалі – «Договір») про наступне:

have entered into this Sale and Purchase Contract of the share in the Statutory capital of  Повне найменування (Eng.)


 (hereinafter reffered to as the “Contract”) as follows:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Продавець зобов'язується передати Покупцеві а Покупець зобов'язується прийняти i оплатити частку у статутному капіталі  Повне найменування , код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ , юридична адреса:Адреса місцезнаходження (юридична адреса)  (надалі іменується «Товариство»), у poзмipi розмір частки у %  відсотків.

1. Under the terms and conditions stipulated by this Contract, the Seller undertakes to transfer to the Buyer and the Buyer undertakes to accept and pay a share in the Statutory capital of the Повне найменування (Eng.) , EDRPOU code Код ЄДРПОУ , registered address Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) (hereinafter referred to as the "Company"), in the amount of розмір частки у %   percent.

2. Статутний капітал  Повне найменування складає розмір статутного капіталу (розмір статутного капіталу прописом, прописом (укр.) ) гривень 00 копійок, що становить 100 % (сто відсотків) Статутного капіталу відповідно до Статуту Товариства. 2. The total size of the Statutory capital of the Повне найменування (Eng.)   is розмір статутного капіталу (розмір статутного капіталу прописом, прописом (eng.) ) UAH, that is equal to 100% (one hundred percent) of the Statutory capital determined in the Charter of the Company.
3. На момент укладання Договору Продавцю належить на пpaві власності частка у poзмipi розмір частки у %  відсотків статутного капіталу, що становить розмір частки (розмір частки, прописом (укр.) ) гривень. Вищезазначена частка належить Продавцю на праві власності, що підтверджується діючою редакцією Статуту Товариства.

3.  At the moment of concluding this Contract the Seller owns a share of розмір частки у % percent of the Statutory capital, which is розмір частки (розмір частки, прописом (eng.) ) UAH. The aforementioned share is owned by the Seller under the ownership right confirmed by the current version of the Charter of the Company.

1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Продавець зобов'язується передати Покупцеві а Покупець зобов'язується прийняти i оплатити частку у статутному капіталі  Повне найменування , код  Код компанії , юридична адреса:Адреса місцезнаходження (юридична адреса)  (надалі іменується «Товариство»), у poзмipi розмір частки у %  відсотків.

1. Under the terms and conditions stipulated by this Contract, the Seller undertakes to transfer to the Buyer and the Buyer undertakes to accept and pay a share in the Statutory capital of the Повне найменування (Eng.) , code Код компанії , registered address Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) (hereinafter referred to as the "Company"), in the amount of розмір частки у %   percent.

2. Статутний капітал  Повне найменування складає розмір статутного капіталу (розмір статутного капіталу прописом, прописом (укр.) ) гривень 00 копійок, що становить 100 % (сто відсотків) Статутного капіталу відповідно до Статуту Товариства. 2. The total size of the Statutory capital of the Повне найменування (Eng.)   is розмір статутного капіталу (розмір статутного капіталу прописом, прописом (eng.) ) UAH, that is equal to 100% (one hundred percent) of the Statutory capital determined in the Charter of the Company.
3. На момент укладання Договору Продавцю належить на пpaві власності частка у poзмipi розмір частки у %  відсотків статутного капіталу, що становить розмір частки (розмір частки, прописом (укр.) ) гривень. Вищезазначена частка належить Продавцю на праві власності, що підтверджується діючою редакцією Статуту Товариства.

3.  At the moment of concluding this Contract the Seller owns a share of розмір частки у % percent of the Statutory capital, which is розмір частки (розмір частки, прописом (eng.) ) UAH. The aforementioned share is owned by the Seller under the ownership right confirmed by the current version of the Charter of the Company.

4. Ціна договору за погодженням Сторін становить Ціна товару за од. (без ПДВ) доларів США (прописом (укр.) ) , які Покупець оплачує Продавцю шляхом перерахування на банківський рахунок Продавця, який зазначено у даному Договорі, до дата розрахунків .

4. Under the Parties’ consent the price of the Contract  is Ціна товару за од. (без ПДВ) USA (прописом (eng.) ) USA, which shall be transferred by the Buyer to the Seller’s bank account provided to the Buyer in this Contract till дата розрахунків

 

4. Ціна договору за погодженням Сторін становить Ціна товару за од. (без ПДВ) Євро (прописом (укр.) ), які Покупець оплачує Продавцю шляхом перерахування на банківський рахунок Продавця, який зазначено у даному Договорі, до дата розрахунків .

4. Under the Parties’ consent the price of the Contract  is Ціна товару за од. (без ПДВ) EUR (прописом (eng.) ) , which shall be transferred by the Buyer to the Seller’s bank account provided to the Buyer in this Contract till дата розрахунків

 

 

 

4. Ціна договору за погодженням Сторін становить Ціна товару за од. (без ПДВ) гривень  (прописом (укр.) ) , які Покупець оплачує Продавцю шляхом перерахування на банківський рахунок Продавця, який зазначено у даному Договорі, до дата розрахунків . 4. Under the Parties’ consent the price of the Contract  is Ціна товару за од. (без ПДВ) UAH (прописом (eng.) ) , which shall be transferred by the Buyer to the Seller’s bank account provided to the Buyer in this Contract till дата розрахунків
4. Ціна договору за погодженням Сторін становить гривневий еквівалент  Ціна товару за од. (без ПДВ) доларів США (прописом (укр.) ), які Покупець оплачує Продавцю шляхом перерахування на банківський рахунок Продавця, який зазначено у даному Договорі, до дата розрахунків . 4. Under the Parties’ consent the price of the Contract  is  UAH equivalent of Ціна товару за од. (без ПДВ) USA (прописом (eng.) ), which shall be transferred by the Buyer to the Seller’s bank account provided to the Buyer in this Contract till дата розрахунків
4. Ціна договору за погодженням Сторін становить гривневий еквівалент Ціна товару за од. (без ПДВ) Євро (прописом (укр.) ), які Покупець оплачує Продавцю шляхом перерахування на банківський рахунок Продавця, який зазначено у даному Договорі, до дата розрахунків . 4. Under the Parties’ consent the price of the Contract  is  UAH equivalent of  Ціна товару за од. (без ПДВ) EUR (прописом (eng.) ), which shall be transferred by the Buyer to the Seller’s bank account provided to the Buyer in this Contract till дата розрахунків

5. Частка, що відчужується за цим Договором, нікому не продана або іншим чином не відчужена, не заставлена, у cпopi не перебуває, майно Товариства як внесок до статутного капіталу юридичних ociб не передане, обтяжень, а також будь-яких прав у третіх осіб щодо Товариства немає, на день укладання договору відсутні заборони на продаж або iншe відчуження певним особам протягом встановленого строку, заборони на проведения окремих видів діяльності а також цей договір не укладається під впливом тяжкої для Продавця обставини.

Якщо повідомлена інформація не відповідає дійсності, Покупець має право вимагати зниження ціни або розірвання договору купівлі-продажу, якщо він не знав i не міг знати про права третіх ociб на Товариство.

5. The share, which is alienated under this Contract, is not sold to anyone or is otherwise alienated, is not pledged, is not in any dispute, the property of the Company as a contribution to the authorized capital of legal entities is not transferred, encumbrances, as well as any rights of third parties Concerning the Company, there are no prohibitions on sale or other alienation to certain persons during the established term, the prohibition on carrying out certain types of activity on the date of the conclusion this Contract, and also this Contract is not concluded under the influence of a grave circumstances for the Seller.

If the reported information is not valid, the Buyer has the right to request a reduction in price or termination of the sales Contract if he did not know and could not  know about the rights of the third parties.

6. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання. 6. In the event of breach of their obligations under this Contract, the Parties shall bear the responsibility specified in this Contract under the current laws of Ukraine. Violation of obligation is its non-fulfillment or improper performance, that is, execution in violation of the conditions specified by the content of the obligation.
7. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважаеться невинуватою. якщо вона доведе, що вжила Bcix залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання. 7. The Parties shall not be liable for breach of their obligations under this Contract, if it was not due to their fault. The party is considered innocent if it proves that it has taken all possible measures for her proper fulfillment of the obligation.

8. Сторони підтверджують, що:

  • вони не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними;
  • укладення цього договору відповідає їхнім інтересам;
  • волевиявлення є вільним i усвідомленим i вiдпoвiдaє їх внутрішній волі;
  • умови договору зрозумілі i відповідають реальніій домовленості сторін;
  • договір не приховує іншого правочину i спрямований на реальне настання наслідків які обумовлені в ньому.

8. The Parties confirm that:

  • they are not recognized as incapacitated or restricted;
  • conclusion of this agreement corresponds to their interests;
  • the expression of will is free and informed and vided in their inner will;\
  • conditions of the agreement are understandable and correspond to the real agreement of the Parties;
  • the Сontract does not conceal another transaction and is aimed at a real onset of the consequences imposed in it.
9. Продавець свідчить, що з дня реєстрації Товариства воно здійснювало бухгалтерський облік відповідно до встановлених вимог, у визначені терміни подавало встановлену законом звітність. 9. The Seller confirms that since the date of registration of the Company, it has carried out accounting in accordance with the established requirements, in due time filed statutory accounts.
10. Продавець запевняє, що повідомив Покупця про вci істотні обставини, які стосуються Товариства та можуть вплинути на волю Покупця стосовно укладення цього договору. 10. The Seller assures that he has informed the Buyer about the essential circumstances which are relevant to the Company and may affect the Buyer's will in relation to the conclusion of this Contract.
11. Спори, що пов’язані з цим договором, його укладанням або такі, що виникають в пpoцeci виконання умов цього договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо cпip неможливо вирішити шляхом пeperoвopiв, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному чинним в Україні законодавством. 11. Disputes relating to this Contract, its conclusion or those arising during the implementation of the terms of this Contract, shall be resolved through negotiations between representatives of the Parties. If it is impossible to solve a dispute by way of petition, it has to be decided in court according to the established jurisdiction of such dispute in accordance with the procedure established by the current legislation of  Ukraine.
12. Покупець стає по відношенню до Товариства його новим Учасником з моменту державної реєстрації змін до установчих документів Товариства, пов’язаних зі зміною Учасника. 12. The Buyer shall become the Company’s new Participant of the Company from the moment of the state registration of the changes to the statutory documents of the Company related to change of the Participant.
13. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами i діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за ним. 13. This Contract comes into force from the moment of its signing by the Parties and operates until the Parties fully fulfill their obligations thereunder.
14. З моменту державної реєстрації змін до Статуту Товариства до Покупця переходять всі права та обов’язки Учасника, передбачені чинним законодавством та установчими документами Товариства. 14. From the moment of state registration of the changes of the Charter of the Company all the rights and obligations of the Participant stipulated by the current laws and Statutory documents of the Company are transferred to the Buyer.
15. Після підписання цього договору Bci попередні переговори за ним, листування. попередні угоди та протоколи про наміри з питань. що так чи інакше стосуються цього договору, втрачають юридичну силу..

15. After signing this Contract, all preliminary negotiations about it, correspondence, preliminary agreements and protocols of intent regarding matters that are in any way related to this Contract shall become legally invalid.

16. Зміни до цього Договору можуть бути внесені за взаємною згодою сторін, що оформляється додатковою угодою до цього договору. Уci правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього договору i не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства в Україні. 16. Amendments to this Contract may be made by mutual consent of the parties, which is drawn up by an additional agreement to this Contract. All legal relations that arise in connection with the fulfillment of the terms of this Contract and not regulated by them, are regulated by the current legislation in Ukraine.
17. Цей договір складено українською та англійською мовами у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для Сторін Договору та один для державного реєстратора. 17. This agreement is drafted in Ukrainian and English in three copies having the same legal force,  two copies for each of the Parties and one for the state registrar.
18. Сторони погодили, що у разі розходжень в тлумаченні положень даного Договору, український текст матиме пріоритет. 18. Parties agreed that in case of any divergences, Ukrainian text shall prevail

 

ПРОДАВЕЦЬ

Громадянин(ка) Громадянство ПІБ повністю

SELLER

Citizen of Громадянство (Eng.) ПІБ повністю (Eng.)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків Інд. податковий номeр

Tax identification number Інд. податковий номeр

Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Назва документа, що посвідчує особу (Eng.) Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

issued by Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу (Eng.) on the  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Зареєстрований(а) за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел. Номер телефону №1

E-mail: E-mail

п/р № рахунку  в Назва банку  МФО МФО банку

Registered at the: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (Eng.)

Тел. Номер телефону №1

E-mail: E-mail

п/р № рахунку  at the Назва банку  bank code МФО банку

Продавець  _______________________ ПІБ повністю Seller_______________________ ПІБ повністю (Eng.)

 

ПРОДАВЕЦЬ

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

п/р № рахунку   в Назва банку  , МФО МФО банку      

Тел: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Посада представника

_____________________ ПІБ представника

SELLER

Повне найменування (Eng.)

company number  Код ЄДРПОУ

Registered Address:   Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

Office located at: Фактична адреса компанії (Eng.)

acc no № рахунку   at theНазва банку (Eng.)  , bank code МФО банку      

Tel: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Посада представника (Eng.)

_____________________ ПІБ представника (Eng.)

   

 

ПРОДАВЕЦЬ

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

п/р № рахунку   в Назва банку  , МФО МФО банку      

Телефон основний

E-mail основний

Посада представника

_____________________ ПІБ представника

SELLER

Повне найменування (Eng.)

company number Код ЄДРПОУ

Registered Address:  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

Office located at: Фактична адреса компанії (Eng.)

acc no № рахунку   at theНазва банку  , bank codeМФО банку      

Телефон основний

E-mail основний

Посада представника (Eng.)

_____________________ ПІБ представника (Eng.)

Посада представника

_______________________

ПІБ представника

Посада представника (Eng.)

____________________

ПІБ представника (Eng.)

ПРОДАВЕЦЬ

Повне найменування

Реєстраційний номер: Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Телефон основний

E-mail основний

п/р № рахунку (Валюта рахунку ) в Назва банку  Адреса банку МФО МФО банку

 

 

SELLER

Повне найменування (Eng.)

Company number: Код компанії

Registered Address: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

Office located at: Фактична адреса компанії (Eng.)

Телефон основний

E-mail основний

acc no № рахунку (Валюта рахунку ) at Назва банку  Адреса банку bank code МФО банку

 

Посада представника

_______________ ПІБ представника  

 

Посада представника (Eng.)

_______________ ПІБ представника (Eng.)

 

Посада представника

______________ПІБ представника

Посада представника (Eng.)

______________ПІБ представника (Eng.)

 

ПРОДАВЕЦЬ

Повне найменування

Реєстраційний номер: Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Tel: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку (Валюта рахунку ) в Назва банку  Адреса банку МФО МФО банку

 

 

SELLER

Повне найменування (Eng.)

Company number: Код компанії

Registered Address: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

Office located at: Фактична адреса компанії (Eng.)

Tel: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

acc no № рахунку (Валюта рахунку ) at Назва банку (Eng.)  Адреса банку (Eng.) bank code МФО банку

 

Посада представника

_______________ ПІБ представника  

 

Посада представника (Eng.)

_______________ ПІБ представника (Eng.)

 

ПОКУПЕЦЬ

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

п/р № рахунку   в Назва банку   МФО МФО банку

Тел: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Посада представника

_______________

ПІБ представника

BUYER

Повне найменування (Eng.)

company number Код ЄДРПОУ

Registered address : Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

Office located at: Фактична адреса компанії (Eng.)

acc no № рахунку   at Назва банку (Eng.)   code bankМФО банку

Tel: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Посада представника (Eng.)

_______________

ПІБ представника (Eng.)

   

 

ПОКУПЕЦЬ

Громадянин(ка) Громадянство ПІБ повністю

Реєстраційний номер облікової картки платника податків: Інд. податковий номeр

Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Зареєстрований за адресою Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел: Номер телефону №1

E-mail: E-mail

п/р  № рахунку (банк-кореспондент) в Назва банку МФО МФО банку

 

_______________   ПІБ повністю

BUYER

Citizen ofГромадянство (Eng.) ПІБ повністю (Eng.)

An individual Taxpayer Identification number: : Інд. податковий номeр

Назва документа, що посвідчує особу (Eng.) Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

issued by Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу (Eng.) Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Registered atАдреса реєстраціі місця проживання (прописки) (Eng.)

Tel: Номер телефону №1

E-mail: E-mail

acc no № рахунку (банк-кореспондент) at Назва банку bank codeМФО банку

 

_______________   ПІБ повністю (Eng.)

   

 

ПОКУПЕЦЬ

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

п/р № рахунку   в Назва банку   МФО МФО банку

Тел: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Посада представника

_______________

ПІБ представника

BUYER

Повне найменування (Eng.)

company number Код ЄДРПОУ

Registered address : Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

Office located at: Фактична адреса компанії (Eng.)

acc no № рахунку   at Назва банку   code bankМФО банку

Tel: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Посада представника (Eng.)

_______________

ПІБ представника (Eng.)

Посада представника

_______________

ПІБ представника

Посада представника (Eng.)

_______________

ПІБ представника (Eng.)

 

ПОКУПЕЦЬ

Повне найменування

Реєстраційний номер: Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Тел: Телефон основний

Email: E-mail основний

п/р № рахунку (Валюта рахунку ) в Назва банку  Адреса банку МФО МФО банку
 

Банк-кореспондент

SWIFT SWIFT

IBAN IBAN

Посада представника

_______________ ПІБ представника

BUYER

Повне найменування (Eng.)

Company number: Код компанії

Registered address: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

Office located at: Фактична адреса компанії (Eng.)

Tel: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

acc no № рахунку (Валюта рахунку ) at Назва банку (Eng.)  Адреса банку (Eng.) bank code МФО банку

Банк-кореспондент (Eng.)

SWIFT SWIFT

IBAN IBAN

Посада представника (Eng.)

_______________ ПІБ представника (Eng.)

ПОКУПЕЦЬ

Повне найменування

Реєстраційний номер: Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Тел: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку (Валюта рахунку ) в Назва банку  Адреса банку МФО МФО банку Назва банку

SWIFT SWIFT

IBAN IBAN

Посада представника

_______________ ПІБ представника

BUYER

Повне найменування (Eng.)

Company number: Код компанії

Registered address: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

Office located at: Фактична адреса компанії (Eng.)

Tel: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

acc no № рахунку (Валюта рахунку ) at Назва банку  Адреса банку bank code МФО банку Назва банку

SWIFT SWIFT

IBAN IBAN

Посада представника (Eng.)

_______________ ПІБ представника (Eng.)

Посада представника

_______________ ПІБ представника

Посада представника (Eng.)

_______________ ПІБ представника (Eng.)

 

АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ 

Повне найменування                                                            

 

 CERTIFICATE OF ACCEPTANCE OF THE SHARE IN THE STATUTORY CAPITAL OF

Повне найменування (Eng.)

 

місце укладення договору

дата укладення договору

місце укладання англ

дата укладення англ

Громадянин(ка)  Громадянство  ПІБ повністю , Назва документа, що посвідчує особу серія номер Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу , що проживає за адресою Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) , реєстраційний номер облікової картки платника податків Інд. податковий номeр (надалі- "Продавець") з одного боку, та Citizen of Громадянство (Eng.) ПІБ повністю (Eng.)Назва документа, що посвідчує особу (Eng.) number Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , issued by Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу (Eng.) on Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу , who resides at Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (Eng.) , tax identification number Інд. податковий номeр  (hereinafter reffered to as the “Seller”) on the one hand and
 

 

Повне найменування (код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУв особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі - Продавець), з однієї сторони, та                               Повне найменування (Eng.) (company number Код ЄДРПОУrepresented by Посада представника (Eng.) ПІБ представника (Eng.) , who acts on the basis of Підстава діяльності представника (Eng.)  (hereinafter reffered to as the “Seller”) on the one hand and
Повне найменування (код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ ) в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку  , що діє на підставі  Підстава діяльності представника (надалі - Продавець), з однієї сторони, та                                                                                                      Повне найменування (Eng.) (company numberКод ЄДРПОУ ) в особі  Посада представника (Eng.) ПІБ представника (Eng.) , who acts on the basis of Підстава діяльності представника (Eng.) and Посада представника (Eng.) ПІБ представника (Eng.)  , who acts on the basis of Підстава діяльності представника (Eng.) (hereinafter reffered to as the “Seller”) on the one hand and

 

Компанія Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Продавець"), з однієї сторони                                                       Повне найменування (Eng.) , represented byПосада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , who acts on the basis of   Підстава діяльності представника (Eng.) (hereinafter reffered to as the “Seller”) on the one hand and
Компанія Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та (Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника надалі - "Продавець"), з однієї сторони                                                                                                                                                                                                                                      Повне найменування (Eng.) , represented byПосада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , who acts on the basis of Підстава діяльності представника (Eng.) (hereinafter reffered to as the “Seller”) on the one hand and and Посада представника (Eng.) ПІБ представника (Eng.) ПІБ в род. відмінку , who acts on the basis ofПідстава діяльності представника (Eng.) (hereinafter reffered to as the “Seller”) on the one hand and
Повне найменування (код ЄДРПОУ - Код ЄДРПОУ ) в особі