УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Додаткова Угода про зміну банківських реквізитів (IBAN)

Додаткова угода № 2019-1
до

Договору назва договору №    номер договору

від дата договору

 

місце                                    дата укладення додаткової угоди

Додаткова угода № 2019-1
до

Договору назва договору №    номер договору

про зазначте від дата договору

 

місце                                    дата укладення додаткової угоди

ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі - "назва сторони "), з однієї сторони, та

Повне найменування , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "назва сторони "), з однієї сторони, та

Повне найменування , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "назва сторони "), з однієї сторони, та

Повне найменування , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  та Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "назва сторони "), з однієї сторони, та

Повне найменування , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  та Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "назва сторони "), з однієї сторони, та

П. ПІБ повністю ,  що проживає за адресою Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (надалі - "назва сторони "), з однієї сторони, та

Повне найменування , що зареєстрований (а)е за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "назва сторони "), з однієї сторони, та

Компанія Повне найменування , реєстраційний номер Код компанії , юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі – «назва сторони »), з другої сторони  

ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі – «назва сторони »), з другої сторони   

Повне найменування , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі – «назва сторони »), з другої сторони   

Повне найменування , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника

та Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника   (надалі – «назва сторони »), з другої сторони   

Компанія Повне найменування , реєстраційний номер Код компанії , юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  та Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника   (надалі – «назва сторони »), з другої сторони      

П. ПІБ повністю ,  що проживає за адресою Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (надалі – «назва сторони »), з другої сторони   

Повне найменування , реєстраційний номер Код компанії , юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі – «назва сторони »), з другої сторони   

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цю Додаткову угоду (надалі - "Дадаткова угода") до зазначте повну назву основного договору номер договору від дата договору (надалі – «Договір») про наступне.

1. Сторони дійшли згоди внести зміни до Договору № номер договору від дата договору  р.

2. У зв’язку із зміною банківських реквізитів "зазначте сторону по Договору у якої змінилися реквізити (наприклад Розробник, Продавеуь) ", Сторони домовилися  внести відповідні зміни до договору назва договору та викласти реквізити "зазначте сторону по Договору у якої змінилися реквізити (наприклад Розробник, Продавець) ", що містяться в Розділі зазначте розділ Договору "назва розділу (н-д місцезнаходження та реквізити) "  у наступній редакції:

"зазначте сторону по Договору у якої змінилися реквізити (наприклад Розробник, Продавець) " :

Організаційна форма (н-д ТОВ)

«Назва організації »

Код ЄДРПОУ ЄДРПОУ

Адреса: адреса

Тел. тел

E-mail e-mail

п/р номер рахунку в АТ «назва банку »

МФО МФО

IBAN IBAN "

 

"зазначте сторону по Договору у якої змінилися реквізити (наприклад Розробник, Продавець) " :

приватний підприємець

ПІБ

Код ЄДРПОУ ЄДРПОУ

Адреса: адреса

Тел. тел

E-mail e-mail

п/р номер рахунку в АТ «назва банку »

МФО МФО

IBAN IBAN "

"зазначте сторону по Договору у якої змінилися реквізити (наприклад Розробник, Продавець) " :

Громадянин(ка) ПІБ

Реєстраційний номер облікової картки платника податків: номер

Документ, що посвідчує особу: 

назва документа  серія та номер паспорту , виданий зазначте ким виданий  від зазначте дату видачі

Зареєстрований за адресою : адреса

Тел. тел

E-mail e-mail

п/р номер рахунку в АТ «назва банку »

МФО МФО

IBAN IBAN "

3. Інші умови вищевказаного Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по ним свої зобов'язання.

4. Дана додаткова угода набуває чинності з моменту підписання її сторонами.

5. Додаткова угода складена у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу і є невід'ємною частиною Договору.

назва сторони :

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

 

Банківські реквізити

 (Валюта рахунку ):

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca:Адреса банку

МФО: МФО банку

SWIFT: SWIFT

IBANIBAN

Банк-кореспондент:

Банк-кореспондент  , Aдреса (банк-кореспондент)  

№ рах. № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT SWIFT (банк-кореспондент)

 

 

Посада представника  

___________________ ПІБ представника

назва сторони :

Повне найменування

Реєстраційний номер компанії: Код компанії

Адрес: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

 

Банківські реквізити

 (Валюта рахунку ):

Рахунок: № рахунку  

Банк: Назва банку

Адреca:Адреса банку

SWIFT:SWIFT

IBANIBAN  

Банк-кореспондент:

 Банк-кореспондент

Aдреса: Aдреса (банк-кореспондент)

№ рах. № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN IBAN

SWIFT SWIFT

 

Посада представника  

_______________ПІБ представника

назва сторони :

ФОП ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Адреса: Юридична адреса

 

Банківські реквізити

 (Валюта рахунку ):

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca:Адреса банку

МФО:МФО банку

SWIFT: SWIFT

IBANIBAN

Банк-кореспондент: 

Банк-кореспондентAдреса (банк-кореспондент)

№ рах. № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN IBAN (банк-кореспондент)  

SWIFT SWIFT (банк-кореспондент)

 

____________ ПІБ ФОП  

назва сторони :

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

 

Банківські реквізити

 (Валюта рахунку ):

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca:Адреса банку

МФО: МФО банку

SWIFT: SWIFT

IBANIBAN

Банк-кореспондент: 

Банк-кореспондент  , Aдреса (банк-кореспондент)  

№ рах. № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT SWIFT (банк-кореспондент)

 

 

 

Посада представника  

___________________ ПІБ представника

Посада представника  

___________________ ПІБ представника

назва сторони :

Повне найменування

Реєстраційний номер компанії: Код компанії

Адрес: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

 

Банківські реквізити

 (Валюта рахунку ):

Рахунок: № рахунку  

Банк: Назва банку

Адреca:Адреса банку

SWIFT:SWIFT

IBAN№ рахунку  

Банк-кореспондент:

Банк-кореспондент

Aдреса: Aдреса (банк-кореспондент)

№ рах. № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT SWIFT (банк-кореспондент)

 

Посада представника   

_______________ ПІБ представника

 

Посада представника  

_______________ ПІБ представника

назва сторони

Громадянин(ка) Громадянство ПІБ повністю

Реєстраційний номер облікової картки платника податків: Інд. податковий номeр

Документ, що посвідчує особу: 
Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий  Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  від  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Зареєстрований за адресою Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел: Номер телефону №1

E-mail: E-mail

 

Банківські реквізити

 (Валюта рахунку ):

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca: Адреса банку

МФО: МФО банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Банк-кореспондент:

 Банк-кореспондент

Адрес: Aдреса (банк-кореспондент)

№ рах. № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

 

 

_______________   ПІБ повністю

назва сторони :

Повне найменування

Реєстраційний номер: Код компанії

Адрес: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

 

Банківські реквізити

 (Валюта рахунку ):

Рахунок: № рахунку  

Банк: Назва банку

Адреca:Адреса банку

SWIFT:SWIFT

IBANIBAN  

Банк-кореспондент:

 Банк-кореспондент

Aдреса: Aдреса (банк-кореспондент)

№ рах. № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN IBAN

SWIFT SWIFT

 

Посада представника  _______________ПІБ представника

назва сторони :

Повне найменування

Реєстраційний номер компанії Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел.

Телефон основний

E-mail: E-mail основний

 

Банківські реквізити (Валюта рахунку  ):

Рахунок: № рахунку

Банк:Назва банку

Адреca:Адреса банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Банк-кореспондент:

 Банк-кореспондент

№ рах. № рахунку (банк-кореспондент)  

IBAN IBAN (банк-кореспондент)

SWIFTSWIFT (банк-кореспондент)

 

Посада представника

___________________

ПІБ представника

назва сторони :

ФОП ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Адреса: Юридична адреса

 

Банківські реквізити (Валюта рахунку ):

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca:Адреса банку

МФО: МФО банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Банк-кореспондент:

 Банк-кореспондент

Адреса: Aдреса (банк-кореспондент)

№ рах. № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT SWIFT (банк-кореспондент)

 

 

____________ ПІБ ФОП  

назва сторони :

Повне найменування

Код за ЄДРПОУКод ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

 

Банківські реквізити

 (Валюта рахунку  ):

Рахунок: № рахунку

Банк:Назва банку

Адреca:Адреса банку

МФО: МФО банку

SWIFT: SWIFT

IBAN IBAN

Банк-кореспондент:

 Банк-кореспондент

Адрес: Aдреса (банк-кореспондент)

№ рах. № рахунку (банк-кореспондент)  

IBAN IBAN (банк-кореспондент)

SWIFTSWIFT (банк-кореспондент)

 


Посада представника

 ___________________

ПІБ представника

назва сторони :

Повне найменування

Реєстраційний номер компанії   Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

 

Банківські реквізити

 (Валюта рахунку  ):

Рахунок: № рахунку

Банк:Назва банку

Адреca:Адреса банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Банк-кореспондент:

 Банк-кореспондент

Адреса: Aдреса (банк-кореспондент)

№ рах. № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN IBAN (банк-кореспондент)

SWIFTSWIFT (банк-кореспондент)

 

 

 

Посада представника  

___________________ ПІБ представника

Посада представника  

___________________  ПІБ представника

назва сторони :

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

 

Банківські реквізити

 (Валюта рахунку ):

Рахунок: № рахунку

Банк:Назва банку

Адреca:Адреса банку

МФО: МФО банку

SWIFT: SWIFT

IBAN IBAN

Банк-кореспондент:

 Банк-кореспондент

Адрес: Aдреса (банк-кореспондент)

№ рах. № рахунку (банк-кореспондент)  

IBAN IBAN (банк-кореспондент)

SWIFTSWIFT (банк-кореспондент)

 

 

Посада представника  ___________________ ПІБ представника

Посада представника  ___________________ ПІБ представника

назва сторони :

Громадянин(ка) Громадянство   ПІБ повністю

Реєстраційний номер облікової картки платника податків: Інд. податковий номeр

Дата народження: Дата народження

Документ, що посвідчує особу: Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу   виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  від  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Зареєстрований за адресою Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел: Номер телефону №1

E-mail: E-mail

 

Банківські реквізити

 (Валюта рахунку ):

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca: Адреса банку

МФО:МФО банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Банк-кореспондент:

 Банк-кореспондент

Адрес: Aдреса (банк-кореспондент)

№ рах.  № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

 

 

_______________   ПІБ повністю

назва сторони :

Повне найменування

Реєстраційний номер Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел.Телефон основний

E-mail: E-mail основний

 

Банківські реквізити

 (Валюта рахунку  ):

Рахунок: № рахунку

Банк:Назва банку

Адреca:Адреса банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Банк-кореспондент: 

Банк-кореспондент

№ рах. № рахунку (банк-кореспондент)  

IBAN IBAN (банк-кореспондент)

SWIFTSWIFT (банк-кореспондент)

 

 

___________________

ПІБ представника