УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Арбітражне застереження LMAA

АРБІТРАЖ І ЗАСТОСОВУВАНЕ ПРАВО

1. Ця Угода регулюється та тлумачиться у всіх відносинах, відповідно до англійського законодавства.

2 Відповідно до інших положень цієї Угоди, у разі спору, розбіжностей або претензій, що виникають у зв'язку з цією Угодою, включаючи будь-яке питання щодо її існування, дійсності або припинення, директор з продажу та/або генеральний директор та/або їх уповноважені представники обох Сторін можуть на свій розсуд та на основі взаємної згоди докласти всіх зусиль для мирного вирішення спору у розумні строки.

 Якщо Сторонам не вдається вирішити суперечку, вона буде передана виключно до арбітражу в Лондоні відповідно до Закону про арбітраж від 1996 року або будь-яких його змін або доповнень, внесених до закону.

4. Арбітраж проводиться відповідно до Умов Лондонської асоціації морських арбітрів (LMAA), що діють на момент початку арбітражного розгляду.

5 Суперечка передається на розгляд одного арбітра. Арбітр призначається за взаємною згодою між  Продавцем та Покупцем. У випадку, якщо обидві Сторони не можуть дійти згоди про одноосібного арбітра, арбітр призначається Президентом Лондонської асоціації морського арбітражу (LMAA) за заявою будь-якої із сторін. Мова арбітражу – англійська. За винятком випадків, передбачених цією Угодою, застосовуються умови LMAA. Рішення арбітра є остаточним, і ухвала чи рішення за його рішенням може бути винесено в будь-якому суді відповідної юрисдикції.

 

 

ARBITRATION AND GOVERNING LAW

This Agreement shall be governed by and construed in all respects in accordance with English law.

Subject to the other provisions of this Sales Agreement, in the event of a dispute, controversy or claim, arising out or in connection with this Agreement, including any question regarding its existence, validity or termination, the sales director and/or CEO and/or their authorized representatives of both Parties might, at their own discretion and on the basis of mutual agreement, use their best endeavours to resolve the dispute amicably within a reasonable period.

If the Parties fail to resolve the dispute, it shall be referred exclusively to arbitration in London in accordance with the Arbitration Act of 1996 or any statutory modification or re-enactment thereof.

The arbitration shall be conducted in accordance with the London Maritime Arbitrators Association (LMAA) Terms current at the time when the arbitration proceedings are commenced.

The reference shall be to one arbitrator. The award of a sole arbitrator shall be binding on both parties.

The Arbitrator shall be mutually appointed by the Seller and the Buyer. In case the two parties cannot agree on one arbitrator, then the arbitrator shall be appointed by the President of the London Maritime Arbitration Association (the LMAA) upon the application of either the parts. The language of the arbitration shall be English. Except as provided herein, the terms of the LMAA shall apply. Any award shall be final and a decree or judgment on the award may be entered in any court having jurisdiction.

Дата оновлення 09.10.2023 о 15:00:58

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Продиктуйте текст для пошуку
Готово