РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Агентський договір (версія укр)

АГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР №    номер договору

 

дата договору

ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі - "Агент"), з однієї сторони, та

Повне найменування , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Агент"), з однієї сторони, та

Повне найменування , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Агент"), з однієї сторони, та

Повне найменування , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  та Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Агент"), з однієї сторони, та

Повне найменування , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  та Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Агент"), з однієї сторони, та

П. ПІБ повністю ,  що проживає за адресою Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (надалі - "Агент"), з однієї сторони, та

Повне найменування , що зареєстрований (а)е за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Агент"), з однієї сторони, та


 Компанія Повне найменування , реєстраційний номер Код компанії , юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі – «Принципал»), з другої сторони       

ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі - "Принципал"), з другої сторони

Повне найменування , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Принципал"), з другої сторони

Повне найменування , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника

та Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника   (надалі - "Принципал"), з другої сторони

Компанія Повне найменування , реєстраційний номер Код компанії , юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  та Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника   (надалі – «Принципал»), з другої сторони      

П. ПІБ повністю ,  що проживає за адресою Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (надалі - "Принципал"), з другої сторони

Повне найменування , реєстраційний номер Код компанії , юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі – «Принципал»), з другої сторони       

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Договір про надання послуг (надалі – «Договір») про наступне.

 

Стаття 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 Агент зобов'язується за дорученням та в інтересах Принципала за винагороду сприяти укладанню угод Принципалом, зобов'язується робити з доручення Принципала юридичні й інші дії від свого імені, але за рахунок Принципала, або від імені й за рахунок Принципала.

1.2. Корпорація Принципала в галузі галузь ,  бажає розширити свою діяльність на території, що зазначена  нижче,  Агент бажає сприяти Принципалу в просуванні його продукції на території, і цим Агент погодився провести пошук території, щоб знайти потенційних покупців.

1.2.  Агент має право укладати із третіми особами договори про надання агентських послуг, предмет яких співпадає з предметом цього договору;

1.3.  Агент не має права укладати із третіми особами договори про надання агентських послуг, предмет яких співпадає з предметом цього договору;

1.3.  Повноваження Агента на здійснення від імені Принципала угод згідно з умовами цього договору підтверджуються відповідною довіреністю. 

1.4.  Повноваження Агента на здійснення від імені Принципала угод згідно з умовами цього договору підтверджуються цим договором і не потребують додаткого підтвердження.

1.5.  Повноваження агента обмежені територією. Агент виконує свої зобов'язання за договором  на території країна

 

Стаття 2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Обов’язки Агента:

-  Агент має здійснювати свої повноваження віповідно до закону та цього договору, добросовісно та в межах, що потребує даний вид угоди.

- Приймати від Принципала інформацію, необхідну для надання послуг;

- Повідомляти Принципалу про кожний випадок його посередництва в укладанні угоди в інтересах Принципала;

- Негайно повідомити Принципала про:

  • непридатність або недоброякісність наданої Принципалом інформації; 
  • можливі несприятливі для Принципала наслідки виконання його вказівок про спосіб виконання завдання; 
  • інші, не залежні від Агента обставини, які можуть вплинути на якість роботи або неможливість її завершення в строк;

- Не призначати будь-яких суб-агентів або іншу посередницьку особу для здійснення послуг, без попередньої письмової згоди Принципала, яка не повинна бути безпідставно утримана;

- Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством країна .

- Зберігати конфіденційність інформації Принципала, отриманої від нього, а також змісту приватних повідомлень електронної пошти за винятком випадків, передбачених чинним законодавством країна ;

2.2. Права Агента:

- Отримувати винагороду відповідно до умов цього Договору;

- Проводити переговори із зацікавленими особами в рамках виконання цього договору;

- Залучити третіх осіб для виконання цього Договору, шляхом укладання з ними відповідних субагентських договорів.

2.3. Обов’язки Принципала:

- Принципал зобов'язаний надати Агенту всі комерційні та технічні дані, які обґрунтовано вимагаються Агентом для здійснення діяльності за рахунок Принципала

Прийняти від Агента виконані за Договором роботи;

- Своєчасно здійснювати оплату;

- В триденний строк, не враховуючи вихідні дні, за відсутності претензій підписувати та передавати Агенті Акт приймання-передачі виконаних послуг;

- У разі укладання Принципалом  з іншими особами агентських договорів, предмет яких співпадає з предметом цього договору, Принципал зобов'язаний повідомити про це Агента

2.4. Права Принципала:

- Вимагати від Агента здійснення послуг відповідно до умов даного Договору;

- Здійснювати контроль за ходом та якістю виконання послуг Агентом;

- Відхилити субагента, якого обрав Агент.

 

Стаття 3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

Винагорода Агента складає розмір комісії агента у % (розмір комісії агента у %, прописом (eng.) ) %

від вартості договорів укладених Агентом на користь Принципала.

 

Винагорода Агента, з урахуванням ПДВ, становитьЗагальна вартість товару з ПДВ  грн. (прописом (укр.) ), в тому числі: 

- вартість послуг без урахування ПДВ Загальна вартість товару без ПДВ  (прописом (укр.) ) і

- сума ПДВ ПДВ в загальній вартості товару (прописом (укр.) ).

Винагорода Агента, з урахування ПДВ,  становить гривневий еквівалентЗагальна вартість товару з ПДВ  доларів США (прописом (укр.) ), в тому числі: 

- вартість послуг без урахування ПДВ - гривневий еквівалентЗагальна вартість товару без ПДВ  доларів США (прописом (укр.) ) і

- сума ПДВ  - гривневий еквівалентПДВ в загальній вартості товару  доларів США (прописом (укр.) ).

Винагорода Агента, з урахування ПДВ,  становить гривневий еквівалент Загальна вартість товару з ПДВ  Євро (прописом (укр.) ), в тому числі: 

- вартість послуг без урахування ПДВ - гривневий еквівалентЗагальна вартість товару без ПДВ  Євро (прописом (укр.) ) і

- сума ПДВ  - гривневий еквівалент ПДВ в загальній вартості товару  Євро (прописом (укр.) ).

Винагорода Агента, становить Загальна вартість товару без ПДВ  доларів США (прописом (укр.) ).

Винагорода Агента, становить Загальна вартість товару без ПДВ  Євро (прописом (укр.) ).

Винагорода Агента становить Ціна товару за од. (без ПДВ)  грн. (прописом (укр.) ), без урахування ПДВ за один укладений договір/угоду на користь Принципала

Винагорода Агента,   становить гривневий еквівалентЗагальна вартість товару з ПДВ доларів США (прописом (укр.) ), без урахування ПДВ

Винагорода Агента,  становить гривневий еквівалент Загальна вартість товару з ПДВ  Євро (прописом (укр.) ), без урахування ПДВ.

 

Строк надання послуг АгентомСтрок надання послуг Агентом .

Строк здійснння оплат ПринципаломСтрок здійснння оплат Принципалом  днів з моменту отримання платежу Принципалом. 

 

Строк надання послуг АгентомСтрок надання послуг Агентом .

Стр