УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Агентський договір (укр-англ версія) версія1

АГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР №    номер договору

 

дата договор, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

AGENCY AGREEMENT No.номер договору

 

dd.дата договор, (напр.:31 December 2021)📆

 

ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі - "Агент"), з однієї сторони, та

Private entrepreneur ПІБ ФОП (Eng.) , acting on the basis of the Extract from the Unified State Register (hereinafter – the "Agent"), on the one hand, and

Повне найменування , що зареєстроване за адресою  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника (надалі - "Агент"), з однієї сторони, та

Повне найменування (Eng.) , registered at  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented by  Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , acting on the basis of the  Підстава діяльності представника (Eng.)  (hereinafter – the "Agent"), on the one hand, and

Повне найменування , що зареєстроване за адресою  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника (надалі - "Агент"), з однієї сторони, та

Повне найменування (Eng.) , registered at  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented by  Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , acting on the basis of the  Підстава діяльності представника (Eng.)  (hereinafter – the "Agent"), on the one hand, and

Повне найменування , що зареєстроване за адресою  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника  та  Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника   (надалі - "Агент"), з однієї сторони, та

Повне найменування (Eng.) , registered at  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented by  ПІБ представника (Eng.) , acting on the basis of the  Підстава діяльності представника (Eng.)  and  Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , acting on the basis of  Підстава діяльності представника (Eng.)  (hereinafter – the "Agent"), on the one hand, and

Повне найменування , що зареєстроване за адресою  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника  та  Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника   (надалі - "Агент"), з однієї сторони, та

Повне найменування (Eng.) , registered at  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented by  Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , acting on the basis of the  Підстава діяльності представника (Eng.)  and  Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , acting on the basis of  Підстава діяльності представника (Eng.)  (hereinafter – the "Agent"), on the one hand, and

 

П. ПІБ повністю ,  що проживає за адресою  Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (надалі - "Агент"), з однієї сторони, та

Mr./Mrs. ПІБ повністю (Eng.) , resided at  Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (Eng.) (hereinafter – the "Agent"), on the one hand, and

Повне найменування , що зареєстрований(а)е за адресою  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , що діє на підставі  Підстава діяльності представника   (надалі - "Агент"), з однієї сторони, та

Повне найменування (Eng.) , registered at  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , acting on the basis of the  Підстава діяльності представника (Eng.)  (hereinafter – the "Agent"), on the one hand, and

Компанія  Повне найменування , реєстраційний номер  Код компанії ,   юридична адреса:  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку   ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника  (надалі – «Принципал»), з другої сторони       

Повне найменування (Eng.) , company number  Код компанії ,  with its registered address at:  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented by  Посада представника (Eng.)   ПІБ представника (Eng.) , who acts on the basis of  Підстава діяльності представника (Eng.) (hereinafter – the “Principal”), on the other hand

ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі - "Принципал"), з другої сторони   

Private entrepreneur ПІБ ФОП (Eng.) , acting on the basis of the Extract from the Unified State Register (hereinafter – the "Principal"), on the other hand

Повне найменування , що зареєстроване за адресою  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника   (надалі - "Принципал"), з другої сторони   

Повне найменування (Eng.) , registered at  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented by  Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , acting on the basis of the  Підстава діяльності представника (Eng.)  (hereinafter – the "Principal"), on the other hand

Повне найменування , що зареєстроване за адресою  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника  та  Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника   (надалі - "Принципал"), з другої сторони   

Повне найменування (Eng.) , registered at  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented by  Посада представника (Eng.)   ПІБ представника (Eng.) , acting on the basis of the  Підстава діяльності представника (Eng.)  and  Посада представника (Eng.)    ПІБ представника (Eng.) , acting on the basis of the  Підстава діяльності представника (Eng.)   (hereinafter – the "Principal"), on the other hand

Компанія  Повне найменування , реєстраційний номер  Код компанії , юридична адреса:  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника  та  Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника   (надалі – «Принципал»), з другої сторони       

Повне найменування (Eng.) , company number  Код компанії , with its registered address at:  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented by  Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , who acts on the basis of   Підстава діяльності представника (Eng.)  and  Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , who acts on the basis of  Підстава діяльності представника (Eng.)   (hereinafter – the “Principal”), on the other hand

П. ПІБ повністю ,  що проживає за адресою  Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)   (надалі - "Принципал"), з другої сторони 

Mr./Mrs. ПІБ повністю (Eng.) , resided at  Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (Eng.)  (hereinafter – the "Principal"), on the other hand

Повне найменування , реєстраційний номер  Код компанії , юридична адреса:  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника  (надалі – «Принципал»), з другої сторони       

Повне найменування (Eng.) , registration number  Код компанії , with its registered address at:  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) represented by  Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , who acts on the basis of   Підстава діяльності представника (Рус.)  (hereinafter – the “Principal”), on the other hand

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Агентський Договір (надалі – «Договір») про наступне.

 

hereinafter referred to as the "Parties" have entered into this Agency Agreement (hereinafter – the “Agreement”) as follows.

 

Стаття 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ Article 1. SUBJECT OF THE AGREEMENT

1.1 Агент зобов'язується за дорученням та в інтересах Принципала за винагороду сприяти укладанню угод Принципалом, зобов'язується робити за дорученням Принципала юридичні та інші дії від свого імені, але за рахунок Принципала, або від імені та за рахунок Принципала.

1.1. The Agent is obligated on behalf and in the interests of the Principal, for reward, to promote the conclusion of transactions by the Principal, undertakes to perform on behalf of the Principal other actions on its own behalf, but at the expense of the Principal, or on behalf and at the expense of the Principal.

1.2. Корпорація Принципала в галузі галузь , бажає розширити свою діяльність на території, що зазначена  нижче,  Агент бажає сприяти Принципалу в просуванні його продукції на території, і цим Агент погодився провести пошук території, щоб знайти потенційних покупців.

1.2. Principal's corporation in the industry of  галузь (англ)  wishes to extend its in the Territory hereinafter described, and Agent is willing to assist Principal in order to promote the latter’s Products in the Territory,  Agent hereby agreed to prospect the territory in order to find the prospective buyers.

1.3.  Агент має право укладати із третіми особами договори про надання агентських послуг, предмет яких співпадає з предметом цього договору.

1.3. The Agent has the right to conclude agreements with third parties on the provision of agency services, the subject of which coincides with the subject of this agreement.

1.3.  Агент не має права укладати із третіми особами договори про надання агентських послуг, предмет яких співпадає з предметом цього договору.

1.3. The Agent has no right to conclude agreements with third parties on the provision of agency services, the subject of which coincides with the subject of this agreement.

1.4. Тарифи на ліцензію встановлюються  спільно Принципалом та Агентом.

1.4. License fees are set jointly by the Principal and the Agent.

1.5.  Повноваження Агента на здійснення від імені Принципала угод згідно з умовами цього договору підтверджуються відповідною довіреністю. 

1.5. The authority of the Agent to execute on behalf of the Principal Agreements, in accordance with the terms of this agreement, is confirmed by the respective power of attorney.

1.5.  Повноваження Агента на здійснення від імені Принципала угод згідно з умовами цього договору підтверджуються цим договором і не потребують додаткого підтвердження.

1.5. The Agent's authority to perform on behalf of the Principal аgreements, in accordance with the terms of this agreement, is confirmed by this agreement and does not require additional confirmation.

1.6.  Повноваження Агента обмежені територією. Агент виконує свої зобов'язання за договором на території країна

1.6. The authority of the Agent is limited to the territory. The Agent fulfills his obligations under the Agreement on the territory of країна (англ)

Стаття 2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

Article 2. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES

2.1. Обов’язки Агента:

2.1. Responsibilities of Agent:

Агент має здійснювати свої повноваження віповідно до закону та цього договору, добросовісно та в межах, що потребує даний вид угоди.

Agent shall perform actions under the law and under the Agreement in good faith and with the reasonable required by this type of transaction.

- Приймати від Принципала інформацію, необхідну для надання послуг;

- To accept from the Principal the information necessary to provide  services;

- Повідомляти Принципалу про кожний випадок його посередництва в укладанні угоди в інтересах Принципала;

- To inform the Principal of each case of its mediation in concluding an agreement in the interests of the Principal;

- Негайно повідомити Принципала про:

  • непридатність або недоброякісність наданої Принципалом інформації; 
  • можливі несприятливі для Принципала наслідки виконання його вказівок про спосіб виконання завдання; 
  • інші, не залежні від Агента обставини, які можуть вплинути на якість роботи або неможливість її завершення в строк;

- Immediately inform the Principal about:

  • unsuitability or insecurity of the information  provided by the Principal;
  • possible adverse consequences for the Principal for the implementation of his instructions on how to perform the task;
  • Other circumstances beyond the control of the Agent, which may affect the quality of work or the inability to complete it in time;

- Не призначати будь-яких суб-агентів або іншу посередницьку особу для здійснення послуг, без попередньої письмової згоди Принципала, яка не повинна бути безпідставно утримана;

- Not appoint any sub-agents or another intermediary person for the service without the prior written consent of the Principal, which consent shall not be unreasonably withheld;

- Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством Країна ;

- Do not disclose commercial secrets and confidential information, except in cases stipulated by the current legislation of Країна(англ) ;

- Зберігати конфіденційність інформації Принципала, отриманої від нього, а також змісту приватних повідомлень електронної пошти за винятком випадків, передбачених чинним законодавством Країна .

- To keep confidential information of the Principal received from him, as well as the content of private e-mails, except in cases stipulated by the current legislation of  Країна(англ) .   

2.2. Права Агента:

  2.2. Agent’s righs are:

- Отримувати винагороду відповідно до умов цього договору;

- Проводити переговори із зацікавленими особами в рамках виконання цього договору;           

- Залучати третіх осіб для виконання цього договору, шляхом укладання з ними відповідних субагентських договорів.

 - To receive remuneration in accordance with the terms of this agreement;

-  To Conduct negotiations with interested parties in the framework of the implementation of this agreement;     

- Involve third parties to perform this agreement, by concluding with them appropriate subagent agreements.

2.3. Обов’язки Принципала:

2.3. Obligations of the Principal are:

Принципал зобов'язаний надати Агенту всі комерційні та технічні дані, які обґрунтовано вимагаються Агентом для здійснення діяльності за рахунок Принципала.

- The Principal must provide to the Agent all commercial and technical data reasonably required by Agent to conduct activity on Principal’s account.

Прийняти від Агента виконані за Договором роботи;

- To accept from the Agent the work carried out under the Agreement;

- Своєчасно здійснювати оплату;

- Timely payment;

- В триденний строк, не враховуючи вихідні дні, за відсутності претензій підписувати та передавати Агенту Акт приймання-передачі виконаних послуг;

- In the three-day term, not counting the weekend and holidays, in the absence of claims to sign and transmit to the Agent the Act of delivery and acceptance of completed works;

- У разі укладання Принципалом  з іншими особами агентських договорів, предмет яких співпадає з предметом цього договору, Принципал зобов'язаний повідомити про це Агента.

- If the Principal concludes agency agreements with other persons, the subject of which is the same as the subject of this agreement, the Principal is obligated to inform the Agent about it.

2.4. Права Принципала:

2.4. Principal's Rights are:

- Вимагати від Агента здійснення послуг відповідно до умов даного Договору;