Конструктор на документи Всі документи
Изходен формат на дата

Документ

Довіреність на представництво інтересів юридичної особи (від компанії-нерезидента на фізичну особу) - упрaвління корпрaвaми (укр-англ)

ДОВІРЕНІСТЬ                  

ЦІЄЮ ДОВІРЕНІСТЮ, виданою дата укл, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 (дата укл, (напр.:перше травня дві тисячі двадцять першого року)📆 ), Повне найменування  (Повне найменування (Eng.) ), компанія, що зареєстрованa з законадавтсвом Країна реєстрації , зареєстрований офіс якої розташований за адресою: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)  (Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) ) з реєстраційним номером Код компанії , (надалі іменується «Компанія»), призначає:

ПІБ в родовому відмінку , громaдянинa ГромадянствоНазва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу , ідентифікаційний номер Інд. податковий номeр , зареєстрованого за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) , який (a) отримує  право діяти  самостійно, надалі іменуються окремо «Довірена особа», надалі іменується «Довірена особа»,  

бути дійсною та законною Довіреною особою Компанії, виконувати в інтересах та від імені Компанії усі та будь-які дії, зазначені нижче, зокрема:

продавати частки (корпоративні права, акції) у статутному капіталі Повне найменування (ідентифікаційний код Код ЄДРПОУ ) (надалі іменується "Скорочене найменування ", "Товариство") на власний розсуд з правом підписання від імені Компанії усіх необхідних документів, в тому числі,  але не виключно, договору купівлі-продажу корпоративних прав, часток (частин часток) у статутному капіталі Скорочене найменування з учасниками Скорочене найменування , третіми особами, актів прийому-передачі частки/частини частки, у статутному капіталі Товариства  та змін  до таких  договорів;

купувати, обмінювати,  передавати в заставу частки (корпоративні права, акції) у статутному капіталіСкорочене найменування  на власний розсуд з правом підписання від імені Компанії усіх необхідних документів, в тому числі,  але не виключно, договору купівлі-продажу корпоративних прав, часток (частин часток) у статутному капіталі Скорочене найменування з учасниками Скорочене найменування , третіми особами, актів прийому-передачі частки/частини частки, договори, що передбачають обмін,  передачу в заставу частки,  частини  частки (корпоративних прав, акцій) у статутному капіталі Товариства  та змін  до таких  договорів;

вносити пропозиції щодо збільшення статутного капіталу Скорочене найменування як за допомогою додаткових вкладів, так і без них / щодо зменшення статутного капіталу Скорочене найменування , а також підтримувати їх (голосувати з цих питань на власний розсуд) на загальних зборах учасників Скорочене найменування   та підписувати протоколи загальних  зборів учасників Товариства;

користуватися та реалізовувати переважне право на внесення додаткового вкладу у розмірі, на який збільшується статутний капітал Скорочене найменування , або відмовитися від цього права на власний розсуд;

користуватися та реалізовувати переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника або відмовитися від цього права на власний розсуд;

голосувати та підписувати протоколи загальних зборів учасників Скорочене найменування щодо перерозподілу часток між учасниками,  зміни розміру часток учасників, збільшення/зменшення розміру статутного капіталу Скорочене найменування ;

представляти інтереси Компанії та діяти від її імені на загальних зборах учасників Скорочене найменування з усіма правами, що надаються Компанії, як учаснику згідно із Статутом Скорочене найменування та чинним законодавством України, з усіх питань, а також приймати рішення, голосувати  (в тому числі приймати  участь у голосуванні шляхом опитування) від  імені Товариства з правом підпису Протоколів Загальних зборів учасників Скорочене найменування з будь-яких питань, що відомі Довіреній особі, без доказування факту такого узгодження  третім особам, в тому числі,  але не виключно:

з питань, пов’язаних із майновими правами  Товариства як учасника Скорочене найменування

узгодження  та прийняття установчих  документів (викладення Статуту  у новій редакції), напрямків діяльності Скорочене найменування ,

звільнення, призначення,  продовження терміну контракту виконавчого  органу (директора);

зміни, доповнення, розширення  видів та напрямів діяльності Скорочене найменування ;

зміни  місцезнаходження  Скорочене найменування ;

надання згоди  на вчинення значних  правочинів та/або  правочинів із  заінтересованістю, наступне схвалення   зазначених  правочинів;

затвердження фінансової  звітності;

про  припинення (реорганізацію) та виділ; про затвердження переліку (реєстру) кредиторів Скорочене найменування ; прийняття рішення  про призначення в Скорочене найменування комісії з виділу (уповноваженого  з питань  виділу),  комісії  з припинення; про зменшення/збільшення статутного капіталу Скорочене найменування ; про перерозподіл часток учасників Скорочене найменування ; про затвердження розподільчого балансу Скорочене найменування та/або передавального акту,  прийняття рішення про створення нового товариства (створеного внаслідок виділу з Скорочене найменування ), якому передаються згідно з розподільчим балансом частина майна, прав та обов’язків Скорочене найменування , в тому числі визначення найменування нового товариства, його  місцезнаходження, розміру статутного капіталу нового товариства, видів діяльності нового  товариства, вчинення реєстраційних дій щодо нового товариства;  прийняття рішення про передання  новому товариству майна, прав та обов’язків Скорочене найменування , з якого здійснюється виділ, в тому числі рішень про затвердження передавального Акту; з усіх інших питань, що можуть бути прийняті учасником Скорочене найменування у зв’язку із реорганізацією, передачею майна, прав та обов’язків  правонаступникам, виділом та створенням нового товариства шляхом виділу з Товариства з обмеженою відповідальністю Скорочене найменування ; надання згоди на розгляд питань, не включених до порядку денного загальних зборів учасників, голосування з цих питань, прийняття рішень про приєднання до інших юридичних осіб  та ін.;

укласти та підписати від  імені Компанії корпоративний договір з учасниками Скорочене найменування на умовах визначених Загальними  зборами  учасників Товариства;  укласти та підписати від  імені Компанії договір  про внесення додаткового  вкладу; укласти  та підписати  контракт  з виконавчим органом (директором) Товариства від імені Компанії

представляти інтереси Компанії перед державними реєстраторами з питань реєстрації змін до відомостей про юридичну особу (Товариство), змін до установчих документів юридичної особи (Товариства) та внесення відомостей до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у випадках  передбачених  чинним  законодавством;

підписувати  Статут  та/або Статут  в новій редакції Скорочене найменування ;

 

виконувати всі такі дії і вчинки, які може виконувати Компанія, так само з повною силою та ефективно, як це могла б робити Компанія.

Довірена особа повиннa повідомити Компанію електронною поштою перед зборами про дату проведення зборів та їх порядок денний.

Уповноважена особа зобов'язана надати Компанії копії всіх документів, які вона підписує на підставі цієї довіреності. Якщо Уповноважена особа не дотримується цього зобов’язання, ця довіреність негайно відкликається.

ТА цим заявляється, що:

(а) Компанія цим схвалює та підтверджує і погоджується схвалювати та підтверджувати будь-які дії, які Довірена особа здійснює або має намір здійснити на підставі цієї Довіреності.

(b) Компанія цим уповноважує та надає Довіреній особі право підтверджувати акти та правочини від імені Компанії та реєструвати їх в необхідних органах та/або реєстрах будь-якої країни, та виконувати будь-які дії, які можуть бути необхідні для підтвердження справжності та надання юридичної сили цій Довіреності відповідно до законодавства країни, в якій вона реалізовується.

Ця Довіреність чинна до термін дії, (напр.:1 травня 2021 р.)📆  (термін дії, (напр.:перше травня дві тисячі двадцять першого року)📆 ) без права передоручення повноважень, наданих нею, третій особі.

НА ПОСВІДЧЕННЯ ЧОГО печатка Компанії скріплюється цим документом у присутності Директора та Секретаря Компанії в день і рік, зазначені на початку документа.

Підписано, скріплено печаткою та видано

Посада представника

Повне найменування          

____________________ ПІБ представника

 

Дата на актуализация 23.02.2024 о 19:44:34

Коментари

Само оторизирани потребители могат да оставят коментари!

Изговаряне на текст за търсене
Готово