Конструктор на документи Всі документи
Изходен формат на дата

Документ

Договор за наем на склад (укр), Украйна

ДОГОВІР №  1-1  

ОРЕНДИ СКЛАДСЬКОГО ПРИМІЩЕННЯ

 

м. Київ

00.00.2018 р.

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі – «Орендодавець»), з однієї сторони, та

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставіПідстава діяльності представника та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Орендодавець"), та

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі - "Орендодавець", з однієї сторони, та

Громадянин(ка) Громадянство  ПІБ повністю (надалі - "Орендодавець", з однієї сторони, та

Повне найменування , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , з іншої сторони

Повне найменування , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Орендар") з іншої сторони,

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР, з іншої сторони, 

Громадянин(ка) Громадянство  ПІБ повністю (надалі - "Орендар"), з іншої сторони, 

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Договір оренди складського приміщення (надалі – «Договір») про наступне.

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець передає Орендарю в строкове платне користування нежитлове складське приміщення (далі - "Склад"), загальною площею Кількість одиниць товару кв. м. (прописом (укр.) ), на строк, зазначений в п. 6.1 цього Договору.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець передає Орендарю в строкове платне користування нежитлове складське приміщення (далі - "Склад"), загальною площею Кількість одиниць товару кв. м. (прописом (укр.) ), на строк, зазначений в п. 6.1 цього Договору.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець передає Орендарю в строкове платне користування нежитлове складське приміщення (далі - "Склад"), загальною площею Кількість одиниць товару кв. м. (прописом (укр.) ), на строк, зазначений в п. 6.1 цього Договору.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець передає Орендарю в строкове платне користування нежитлове складське приміщення (далі - "Склад"), загальною площею Кількість одиниць товару кв. м. (прописом (укр.) ), на строк, зазначений в п. 6.1 цього Договору.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець передає Орендарю в строкове платне користування нежитлове складське приміщення (далі - "Склад"), загальною площею Кількість одиниць товару кв. м. (прописом (укр.) ), на строк, зазначений в п. 6.1 цього Договору.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець передає Орендарю в строкове платне користування нежитлове складське приміщення (далі - "Склад"), загальною площею Кількість одиниць товару кв. м. (прописом (укр.) ), на строк, зазначений в п. 6.1 цього Договору.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець передає Орендарю в строкове платне користування нежитлове складське приміщення (далі - "Склад"), загальною площею Кількість одиниць товару кв. м. (прописом (укр.) ), на строк, зазначений в п. 6.1 цього Договору.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець передає Орендарю в строкове платне користування нежитлове складське приміщення (далі - "Склад"), загальною площею Кількість одиниць товару кв. м. (прописом (укр.) ), на строк, зазначений в п. 6.1 цього Договору.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець передає Орендарю в строкове платне користування нежитлове складське приміщення (далі - "Склад"), загальною площею Кількість одиниць товару кв. м. (прописом (укр.) ), на строк, зазначений в п. 6.1 цього Договору.

Склад знаходиться за адресою: адреса складу .

Технічний стан та інші характеристики Складу, що передається в оренду на умовах цього Договору, зафіксовані в Акті приймання-передачі (додаток № 1 до цього Договору), який є невід'ємною частиною цього Договору, і повністю задовольняють Орендаря.

1.2. Вказаний в п. 1.1 цього Договору Склад належить Орендодавцю на праві власності, що підтверджується правовстановлюючими документами у відповідності з вимогами чинного законодавства України.

Склад, що передається в оренду, не є предметом судових спорів між Орендодавцем і будь-якою третьою особою, не знаходиться під арештом, не передане в оренду третім особам, не перебуває під заставою.

1.3. Вартість Складу на момент укладення цього Договору складає вартість складу грн.

1.4. Капітальний ремонт Складу здійснюється Орендодавцем в міру необхідності.

1.5. Орендар не має права передавати Склад або його частину в суборенду (під найм) третім особам без письмової згоди Орендодавця.

1.5. Орендар має право передавати Склад або його частину в суборенду (під найм) третім особам без письмової згоди Орендодавця.

1.6. Приміщення, що передається в оренду на умовах цього Договору, повинно бути використане Орендарем виключно за призначенням як складське приміщення. Якщо Орендар користуватиметься Складом (чи його частиною) всупереч призначенню, то Орендодавець має право вимагати розірвання цього Договору. Зміна призначення користування можлива лише за умови отримання письмової згоди Орендодавця і відповідних погоджень, необхідних згідно чинного законодавства України.

2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

2.1. Орендодавець зобов'язаний:

2.1.1. Протягом 3-х днів з моменту підписання цього Договору передати Орендарю Склад по акту приймання-передачі із зазначенням стану Складу і переліку обладнання, меблів, інвентарю, при їх наявності, на момент їх передачі в оренду.

2.1.2. Усувати наслідки аварій чи пошкоджень в Складі, якщо така аварія чи пошкодження виникли з вини Орендодавця.

2.1.3. Не перешкоджати переміщенню в Склад чи зі Складу матеріальних цінностей (майна), що належить Орендарю.

2.1.4. При необхідності та можливості надати на період строку оренди дозвіл Орендарю на укладення договорів на постачання послуг телефонного зв'язку, доступу до мережі Інтернет тощо.

2.1.5. Забезпечити Орендарю можливість користування Складом згідно розкладу роботи Орендодавця.

2.1.6. Орендодавець не несе відповідальності за збереження (схоронність) майна в орендованому Складі.

2.2. Орендар зобов'язується:

2.2.1. Користуватись орендованим Складом виключно за його призначенням, вказаним в п. 1.6 цього Договору.

2.2.2. Утримувати Склад у відповідності з вимогами норм пожежної безпеки, промислової санітарії, охорони праці, а також державних будівельних норм. Забезпечувати себе за власні кошти засобами індивідуального захисту, засобами пожежогасіння за номенклатурою і в кількості відповідно до чинного законодавства.

2.2.3. Експлуатувати електричні, газові, водопровідно-каналізаційні мережі, пристрої, прилади відповідно до технічних вимог, щоб не завдати збитків Орендодавцю.

У випадку, якщо в результаті неправильної експлуатації зазначених систем буде завдано збитків Орендодавцю, Орендар зобов'язаний відшкодувати їх в повному обсязі протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту пред'явлення Орендодавцем відповідного рахунку. Факт заподіяних збитків, їх розмір та причини визначається комісією у складі уповноважених представників обох Сторін. У разі недосягнення згоди щодо причин та розміру нанесених збитків, Орендодавець має право залучити експертну організацію, при цьому всі витрати, пов'язані з проведенням експертизи, відшкодовуються Орендарем.

2.2.4. Орендар зобов'язується експлуатувати електроустановки в орендованому Складі згідно Правил безпеки при експлуатації електроустановок споживачів, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правил улаштування електроустановок, Правил користування електричною енергією, Правил експлуатації електрозахисних засобів, Порядку проведення посвідчення електроустановок споживачів.

2.2.5. Орендар несе повну відповідальність за дотримання Правил пожежної безпеки в Україні, Правил прийому стічних вод підприємств в систему каналізації м. місто/нас.пункт , нормативних документів з охорони праці і за можливий травматизм в Складі та на території Орендодавця.

2.2.6. Орендар зобов'язується виконувати діючі в Україні Правила користування міжміським і міжнародним телефонним зв'язком, а також не підключати до телефонних ліній апарат, що не відповідає сертифікату Держкомзв'язку України.

2.2.7. Негайно повідомляти Орендодавця про будь-які пошкодження, аварії, інші неполадки в Складі, в результаті яких завдано або може бути завдано матеріальні збитки Орендодавцю.

Орендар також зобов'язаний застосувати заходи для запобігання можливостей подальшого руйнування або пошкодження орендованого Складу або суміжних з ним приміщень.

2.2.8. На вимогу Орендодавця надати безперешкодний доступ в будь-який час доби представників Орендодавця (відповідних служб) до Складу у випадках аварії, в робочі дні - для поточного огляду та під час ремонту Складу та інженерних мереж.

Контактний цілодобовий телефон відповідальної особи Орендаря: контактний тел. орендаря .

2.2.9. Застрахувати на користь Орендодавця орендований Склад протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту підписання цього Договору на весь строк його дії.

Орендар несе відповідальність за знищення (втрату) Складу і в тому випадку, якщо Склад повинен був бути застрахований Орендарем, а він цього не зробив.

2.2.10. Орендар зобов'язується дотримуватись на території Орендодавця вимог законодавства України про охорону навколишнього природного середовища і нести повну відповідальність за його порушення.

2.2.11. Не використовувати Склад для діяльності, яка є або може бути шкідливою, незаконною для Орендодавця чи інших суміжних орендарів.

2.2.12. Здійснювати за свій рахунок поточний ремонт орендованого Складу. До поточного ремонту також відносяться роботи по систематичному і своєчасному запобіганню від передчасного зносу частин будівлі, споруди та інженерного обладнання шляхом проведення профілактичних заходів та усунення дрібних пошкоджень і несправностей.

2.2.13. Сплачувати своєчасно та в повному обсязі орендну плату та інші платежі за цим Договором.

2.2.14. При необхідності встановити за свій рахунок лічильники електроенергії і води, обладнати пожежну і охоронну сигналізацію.

2.2.15. Відшкодовувати Орендодавцю витрати за користування Орендарем електроенергією (за показниками лічильників). Такі розрахунки (відшкодування) мають бути здійснені протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту пред'явлення Орендодавцем відповідних рахунків на оплату.

2.2.16. Нести повну відповідальність за збереження (схоронність) матеріальних цінностей, що знаходяться в Складі.

2.2.17. Працювати в орендованому Складі в однозмінному режимі 5-денного робочого тижня. Зміна режиму роботи Складу можлива лише за письмовою згодою Орендодавця.

2.2.18. По закінченню строку дії цього Договору (в т. ч. розірвання), Орендар зобов'язаний протягом доби з дати закінчення строку дії цього Договору чи з моменту його розірвання повернути Орендодавцю по акту приймання-передачі Складу в задовільному стані, з урахуванням нормального зносу, а також передати по акту в повному обсязі і справності обладнання та інше майно, одержане Орендарем в користування.

2.2.19. Орендар зобов'язується не проводити в Складі без письмової згоди Орендодавця приховані і відкриті проводки комунікацій, перепланування і переобладнання.

2.3. Орендодавець має право:

2.3.1. Здійснювати перевірку умов використання Складу та періодичного обстеження стану конструктивних елементів Складу (стін, перекриттів, інженерних мереж тощо).

2.3.2. Якщо Орендар самовільно (незалежно від причин) залишив орендований ним Склад, маючи при цьому перед Орендодавцем заборгованість понад 30 календарних днів з орендної плати та інших платежів, передбачених цим Договором, і Орендодавець не має можливості підписати угоду про розірвання цього Договору та акта приймання-передачі (повернення) Складу, то Орендодавець має право самостійно звільнити орендований Склад від майна Орендаря, склавши відповідний акт за участю представника будь-якого іншого суміжного Орендаря або іншої організації, описавши наявне майно.

При цьому будь-яке майно, залишене Орендарем, його співробітниками і третіми особами в Складі, вважається безхазяйним і ніяку відповідальність за нього Орендодавець не несе.

2.3.3. Якщо по закінченню строку дії цього Договору та підписання акта приймання-передачі (повернення) Складу, Орендар не звільнив, незалежно від причин, Склад від майна протягом строку, вказаного в п. 2.2.18 цього Договору, і залишив Склад, Орендодавець має право звільнити Склад від майна Орендаря, склавши відповідний акт за участю представника будь-якого іншого суміжного Орендаря або іншої організації, описавши наявне майно.

При цьому будь-яке майно, залишене Орендарем, його співробітниками і третіми особами в Складі, вважається безхазяйним і ніяку відповідальність за нього Орендодавець не несе.

2.4. Орендар має право:

2.4.1. Користуватись Складом виключно на умовах цього Договору;

2.4.2. Скористатись переважним правом перед іншими особами на укладання нового договору оренди на новий (інший) строк. У разі недосягнення домовленостей щодо орендної плати та інших умов договору, переважне право Орендаря на укладення Договору припиняється.

2.4.3. Позначити своє місцезнаходження в будівлі, в якій розташований Склад.

2.4.4. Користуватись на умовах цього Договору системами водо-, тепло-, електропостачання;.

2.4.5. Орендар може за свій рахунок здійснювати (за своїм бажанням) поліпшення Складу (влаштування пристроїв, приладів, обладнання, дообладнання, спорудження прибудов, надбудов, перепланування Складу, перебудов, тощо) лише за умови письмової згоди Орендодавця та отримання необхідних дозволів та погоджень згідно чинного законодавства України.

2.4.6. Встановлені за рахунок Орендаря прилади, пристрої, обладнання, інші поліпшення Складу можуть бути демонтовані (зняті) Орендарем за умови відновлення ним за свій рахунок попереднього стану Складу.

Стаття 3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

Вартість оренди 1 кв. м. Складу становить:

Ціна товару з ПДВ грн. (прописом (укр.) ), в тому числі:

- вартість послуг без урахування ПДВ Ціна товару за од. (без ПДВ)  грн. (прописом (укр.) ),

- сума ПДВ ПДВ на ціну за од.  кв.м. (прописом (укр.) ).

Вартість послуг оренди на календарний місяць становить  Загальна вартість товару з ПДВ грн. (прописом (укр.) ) з урахуванням ПДВ, в тому числі:

- вартість послуг без урахування ПДВ Загальна вартість товару без ПДВ грн (прописом (укр.) ) та

-  сума ПДВ ПДВ в загальній вартості товару грн (прописом (укр.) ).

Вартість оренди 1 кв. м. Складу становить гривневий еквівалент Ціна товару з ПДВ дол. США (прописом (укр.) ), що розраховується по курсу Національного Банку України на дату здійснення платежу, з урахуванням ПДВ, в тому числі: 

- вартість без урахування ПДВ - гривневий еквівалент Ціна товару за од. (без ПДВ) дол. США (прописом (укр.) ), та 

- сума ПДВ гривневий еквівалент ПДВ на ціну за од.  дол. США (прописом (укр.) ).

Вартість надання послуг, зазначених в п. 1.2. цього Договору, Виконавцем всього становить  гривневий еквівалент Загальна вартість товару з ПДВ дол. США (прописом (укр.) ), що розраховується по курсу Національного Банку України на дату здійснення платежу, з урахуванням ПДВ, в тому числі: 

- вартість без урахування ПДВ Загальна вартість товару без ПДВ дол. США (прописом (укр.) )

- сума ПДВ ПДВ в загальній вартості товару  дол. США (прописом (укр.) ).

Вартість оренди 1 кв. м. Складу становить гривневий еквівалент Ціна товару з ПДВ дол. США (прописом (укр.) ), що розраховується по курсу АТ КБ "Приватбанк" на дату здійснення платежу, з урахуванням ПДВ, в тому числі: 

- вартість без урахування ПДВ - гривневий еквівалент Ціна товару за од. (без ПДВ) дол. США (прописом (укр.) ), та 

- сума ПДВ гривневий еквівалент ПДВ на ціну за од.  дол. США (прописом (укр.) ).

Вартість надання послуг, зазначених в п. 1.2. цього Договору, Виконавцем всього становить  гривневий еквівалент Загальна вартість товару з ПДВ дол. США (прописом (укр.) ), що розраховується по курсу продажу АТ КБ "Приватбанк" на дату здійснення платежу, з урахуванням ПДВ, в тому чисті:

- вартість без урахування ПДВ Загальна вартість товару без ПДВ дол. США (прописом (укр.) ) та

- сума ПДВ ПДВ в загальній вартості товару дол. США (прописом (укр.) ).

Вартість оренди 1 кв. м. Складу становить:

Ціна товару за од. (без ПДВ) грн. (прописом (укр.) ).

Вартість послуг оренди на календарний місяць становить  Загальна вартість товару без ПДВ грн. (прописом (укр.) ).

Вартість оренди 1 кв. м. Складу становить  гривневий еквівалент Ціна товару за од. (без ПДВ) дол. США (прописом (укр.) ), що розраховується по курсу Національного Банку України на дату здійснення платежу.

Вартість послуг оренди на календарний місяць становить  гривневий еквівалентЗагальна вартість товару без ПДВ дол. США (прописом (укр.) ), що розраховується по курсу Національного Банку України на дату здійснення платежу.

Вартість оренди 1 кв. м. Складу становить  гривневий еквівалент Ціна товару за од. (без ПДВ) дол. США (прописом (укр.) ), що розраховується по курсу продажу АТ КБ "Приватбанк" на дату здійснення платежу.

Вартість послуг оренди на календарний місяць становить  гривневий еквівалент Загальна вартість товару без ПДВ  дол. США (прописом (укр.) ), що розраховується по курсу продажу АТ КБ "Приватбанк" на дату здійснення платежу.

Вартість оренди 1 кв. м. Складу становить:

______________ грн. (__________ ), в тому числі:

- вартість послуг без урахування ПДВ Ціна товару за од. (без ПДВ)  грн. (прописом (укр.) ),

- сума ПДВ ____________ грн. (___________).

Вартість послуг оренди на календарний місяць становить  ______________ грн. (_____________) з урахуванням ПДВ, в тому числі:

- вартість послуг без урахування ПДВ Загальна вартість товару без ПДВ грн (прописом (укр.) ) та

-  сума ПДВ ______________ грн (_____________).

Вартість оренди 1 кв. м. Складу становить гривневий еквівалент ______________ дол. США (____________), що розраховується по курсу Національного Банку України на дату здійснення платежу, з урахуванням ПДВ, в тому числі: 

- вартість без урахування ПДВ - гривневий еквівалент Ціна товару за од. (без ПДВ) дол. США (прописом (укр.) ), та 

- сума ПДВ гривневий еквівалент _________ дол. США (____________).

Вартість надання послуг, зазначених в п. 1.2. цього Договору, Виконавцем всього становить  гривневий еквівалент _____________ дол. США (______________), що розраховується по курсу Національного Банку України на дату здійснення платежу, з урахуванням ПДВ, в тому числі: 

- вартість без урахування ПДВ Загальна вартість товару без ПДВ дол. США (прописом (укр.) )

- сума ПДВ __________ дол. США (_____________).

Вартість оренди 1 кв. м. Складу становить гривневий еквівалент _____________дол. США (_________), що розраховується по курсу АТ КБ "Приватбанк" на дату здійснення платежу, з урахуванням ПДВ, в тому числі: 

- вартість без урахування ПДВ - гривневий еквівалент Ціна товару за од. (без ПДВ) дол. США (прописом (укр.) ), та 

- сума ПДВ гривневий еквівалент ________ дол. США (________).

Вартість надання послуг, зазначених в п. 1.2. цього Договору, Виконавцем всього становить  гривневий еквівалент __________ дол. США (__________), що розраховується по курсу продажу АТ КБ "Приватбанк" на дату здійснення платежу, з урахуванням ПДВ, в тому чисті:

- вартість без урахування ПДВ Загальна вартість товару без ПДВ дол. США (прописом (укр.) ) та

- сума ПДВ _________ дол. США (___________).

3.2. Вартість комунальних послуг (водо-, тепло-, газопостачання, електроенергія) входять до складу орендної плати.

3.2. Вартість комунальних послуг не входить до складу орендної плати.

Відшкодування Орендодавцю витрат, пов'язаних з оплатою водо-, тепло-, газопостачання, електроенергії, здійснюється окремо (додатково) за фактом їх споживання на підставі відповідних рахунків Орендодавця.

Такі розрахунки (за спожиту воду, тепло, газ та електроенергію) мають бути здійснені щомісячно протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту отримання Орендарем відповідних документів (рахунків) на оплату.

Зняття показників лічильника за споживання електроенергії здійснюється разом представниками Орендодавця та Орендаря.

3.2. Вартість комунальних послуг (водо-, тепло-, газопостачання) входять до складу орендної плати.

Відшкодування Орендодавцю витрат, пов'язаних з оплатою електроенергії, здійснюється окремо (додатково) за фактом їх споживання на підставі відповідних рахунків Орендодавця.

Такі розрахунки (за спожиту електроенергію) мають бути здійснені щомісячно протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту отримання Орендарем відповідних документів (рахунків) на оплату.

Зняття показників лічильника за споживання електроенергії здійснюється разом представниками Орендодавця та Орендаря.

3.3. Орендна плата сплачується Орендарем в наступному порядку:

Орендна плата за користування Складом сплачується щомісячно в порядку попередньої оплати не пізніше ніж за5 (п'ять) календарних днів до початку кожного наступного місяця, за який здійснюється оплата. Якщо останній можливий для оплати календарний день (Дата сплати рахунку) випадає на вихідний або неробочий тдень, то оплата повинна бути здійснена в останній робочий день перед Датою сплати рахунку.

 

3.3. Орендна плата сплачується Орендарем в наступному порядку:

Орендна плата за користування Складом сплачується щомісячно в порядку попередньої оплати не пізніше ніж протягом 3 (трьох) календарних днів після закінчення кожного місяця, за який здійснюється оплата. Якщо останній можливий для оплати календарний день (Дата сплати рахунку) випадає на вихідний або неробочий тдень, то оплата повинна бути здійснена в останній робочий день перед Датою сплати рахунку.

Сплата орендної плати (в т. ч. відшкодування витрат за спожиту електроенергію та інші платежі, якщо вартість комунальних послуг не входить до орендної плати відповідно до умов цього Договору) здійснюється в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок Орендодавця на підставі відповідного рахунку Орендодавця протягом 3 (трьох)  робочих днів з моменту його отримання..

3.4. Орендодавець має право один раз в квартал в односторонньому порядку переглядати розмір орендної плати у разі зростання рівня інфляції, тарифів на комунальні послуги, змін, пов'язаних з податковою політикою держави, тощо, внаслідок чого змінюється розмір орендної плати за цим Договором.

Зміна орендної плати оформляється угодою, яку Орендар зобов'язаний підписати та повернути (один примірник) Орендодавцю не пізніше 7 (семи) календарних днів з дня її отримання. Вказана угода буде невід'ємною частиною цього Договору.

3.4. Орендодавець не має права в односторонньому порядку переглядати розмір орендної плати.

3.5. Орендна плата нараховується та сплачується з дати підписання акта приймання-передачі Складу в оренду.

3.6. Орендна плата сплачується Орендарем по день фактичного повернення Складу Орендодавцю. Факт повернення Складу підтверджується підписанням Сторонами акта приймання-передачі (повернення) Складу з оренди.

3.7. Орендар зобов'язується протягом 5 (п'яти) банківських днів з дня підписання цього Договору сплатити авансовий платіж (далі - "Авансовий платіж") в розмірі двомісячної орендної плати .

Авансовий платіж в розмірі місячної орендної плати зараховується Орендодавцем в рахунок орендної плати за перший місяць строку оренди.

Решта - в розмірі місячної орендної плати, зараховується Орендодавцем в рахунок останнього місяця строку оренди, за винятком випадків, коли Орендар відмовляється відшкодувати спричинені з його вини збитки. У таких випадках зазначена сума вважається штрафом і залишається у власності Орендодавця.

 

Стаття 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

1. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

3. Відповідальність Сторони за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків, передбачених цим Договором, встановлюється за законодавством, що застосовуються за цим Договором, крім випадків, коли доведено, що таке невиконання чи неналежне виконання було зумовлене форс-мажорними обставинами.

У разі несплати у строк узгодженої суми за надання послуг або недоплати за товар у строк, Замовник повинен сплатити: пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за  який сплачується пеня, від суми заборгованості за кожен день прострочення.

У разі несплати у строк узгодженої суми за надання послуг або недоплати за товар у строк, Замовник повинен сплатити пеню за кожен день прострочення у розмірі0,1 і % від суми заборгованості, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, який сплачується пеня, від суми заборгованості 

  • У разі прострочення платежу понад 3 календарних днів – додатково штраф у розмірі 3 (три) % від  суми  заборгованості,
  • У разі прострочення платежу понад 10 (десять) календарних днів – додатково штраф у розмірі 10 (десять) % від суми заборгованості.
  • У разі прострочення платежу понад 3 календарних днів – додатково штраф у розмірі зазначте розмір штрафу 3 (три) % від  загальної вартості цього Договору,
  • У разі прострочення платежу понад 3 (три) календарних днів – додатково штраф у розмірі зазначте розмір штрафу 10 (десять) % від загальної вартості цього Договору.
  • У разі прострочення платежу понад 3 (три) календарних днів – додатково штраф у розмірі 10 000 грн (десять тисяч гривень, 00 копійок) ,
  • У разі прострочення платежу понад 50 000 грн (п'ятдесят тисяч гривень, 00 копійок) календарних днів – додатково штраф у розмірі 50 000 грн (п'ятдесят тисяч гривень, 00 копійок) .
  • У разі прострочення платежу понад 3 календарних днів – додатково штраф у розмірі 3 (три) % від  суми  заборгованості.

У разі прострочення платежу понад 3 календарні дні – додатково штраф у розмірі 3 (три) % від  загальної вартості цього Договору.

У разі прострочення платежу понад 3 (три) календарні дні – додатково штраф у розмірі 10 000 грн (десять тисяч гривень, 00 копійок) .

У разі ненадання послуг у строк, передбачений цим Договором, Орендодавець повинен сплатити  пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за  який сплачується пеня, від суми заборгованості за кожен день прострочення.

У разі ненадання послуг у строк, передбачений цим Договором, Орендодавець повинен сплатити  пеню за кожен день прострочення у розмірі 0,1 % від суми заборгованості, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, який сплачується пеня, від суми заборгованості.

У разі ненадання послуг у строк понад 3 (три) календарні дні , Виконавець повинен сплатити штраф у розмірі 3 (три) % від суми невиконаного або своєчасно невиконаного зобов'язання.

У разі ненадання послуг понад 10 (десять) календарних днів Виконавець повинен сплатити штраф у розмірі 10 (десять) календарних днів % від суми невиконаного або своєчасно невиконаного зобов'язання.  

У разі ненадання послуг у строк понад 3 (три) календарні дні , Виконавець повинен сплатити штраф у розмірі 3 (три)  від загальної вартості цього Договору.

У разі ненадання послуг понад 10 (десять) календарних днів Виконавець повинен сплатити штраф у розмірі  10 (десяти) від загальної вартості цього Договору.  

У разі ненадання послуг у строк понад 3 (три) календарні дні , Виконавець повинен сплатити штраф у розмірі  10 000 грн (десяти тисяч гривень, 00 копійок) .

У разі ненадання послуг понад 10 (десять) календарних днів Виконавець повинен сплатити штраф у розмірі 50 000 грн (п'ятдесяти тисяч гривень, 00 копійок) .  

У разі ненадання послуг у строк понад 3 (три) календарні дні , Виконавець повинен сплатити штраф у розмірі 3 (три) % від суми невиконаного або своєчасно невиконаного зобов'язання.

У разі ненадання послуг у строк понад 3 (три) календарні дні , Виконавець повинен сплатити штраф у розмірі 3 (три) % від загальної вартості цього Договору.

У разі ненадання послуг у строк понад 3 (три) календарні дні , Виконавець повинен сплатити штраф у розмірі  10 000 грн (десяти тисяч гривень, 00 копійок) .

Допускається стягнення тільки штрафних санкцій, при цьому можливість вимагати відшкодування збитків виключається.

Збитки підлягають стягненню у повній сумі понад штрафні санкції.

За вибором кредитора можуть бути стягнуті або збитки, або штрафні санкції.

4.2. Не внесення орендної плати (в т. ч. відшкодування вартості комунальних послуг) протягом одного місяця з дати платежу надає Орендодавцю право відключити інженерні мережі та обладнання об'єктів енергопостачання (електроенергію, тепло, холодне та гаряче постачання) в Складі до моменту надходження таких платежів на рахунок Орендодавця без відшкодування будь-яких збитків з боку Орендодавця.

4.3. Авансовий платіж, якщо необхідність сплати авансового платежу передбачається положеннями цього Договору, в розмірі місячної орендної плати, не повертається Орендарю і не зараховується в рахунок орендної плати, якщо Орендар відмовляється відшкодувати спричинені з його вини збитки.

4.4. Орендар несе повну матеріальну відповідальність за спричинення майнових збитків (враховуючи штрафні санкції), заподіяних Орендодавцю внаслідок недотримання норм санітарії, технічного стану, пожежної безпеки та інших загальнообов'язкових норм та правил.

4.5. У випадку використання Складу всупереч призначення, зазначеного в п. 1.6 цього Договору, Орендар сплачує штраф в розмірі 10 % від суми річної орендної плати.

4.6. За передачу Складу або його частини в суборенду (під найм) без письмової згоди Орендодавця, Орендар сплачує на користь Орендодавця штраф в розмірі 100 % від суми річної орендної плати.

Стаття 6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

2. Усі спори, розбіжності, непогодження або вимоги,  що виникають з цього Договору або у зв’язку з ним, зокрема що стосуються його тлумачення, виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у відповідномусуді України. Правом, що регулює цей Договір, є матеріальне право України.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань і в разі, якщо це невиконання є наслідком дії непереборної сили, на яку сторони не можуть вплинути, а саме: війна, повінь, землетрус, пожежа, транспортні катастрофи, заборонні акти держави, та якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього договору. При цьому строк виконання обов'язків по договору переноситься відповідно до часу, у перебіг якого діяли ці обставини.

5.2. Сторона, для якої склалась неможливість виконання обов'язків за договором, зобов'язана негайно, але не пізніше 5-ти (п'яти) днів з моменту їх настання, в письмовій формі сповістити іншу сторону. Настання обставин непереборної сили підтверджується довідкою, виданою Торгово-промисловою палатою або іншим документом відповідного державного органу чи державної установи.

5.3. Якщо ці обставини будуть продовжуватись більше 2-х місяців, кожна із сторін вправі анулювати договір повністю або частково. У таких випадках жодна із сторін не може пред'явити іншій стороні претензії щодо компенсації можливих збитків.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до строк дії договору року.

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір припиняється по закінченню строку його дії.

7.2. Договір може бути розірваний на вимогу однієї з Сторін у випадках:

• обставин непереборної сили (форс-мажор), що виникли після укладення цього Договору;

• використання Складу всупереч вимогам цього Договору або його призначення;

• передачі Орендарем в суборенду (під найм) Складу чи його частини без письмового дозволу Орендодавця;

• якщо Орендар не вносить орендну плату та інші, передбачені цим Договором платежі, протягом двох місяців з дати такого платежу. За таких обставин цей Договір є розірваним з моменту одержання Орендарем повідомлення Орендодавця про відмову від Договору;

• якщо Орендар відмовляється від підписання угоди про зміну розміру орендної плати.

7.3. Цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін.

7.4. У випадках розірвання цього Договору за ініціативою однієї із Сторін, остання зобов'язана письмово повідомити іншу Сторону про це за два тижні до розірвання.

7.5. Орендар зобов'язаний виконувати вимоги режиму перепуску, що діють на території Орендодавця.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Сторони також домовились, що в цей Договір включені всі істотні умови, передбачені чинним законодавством, і Сторони не мають і не матимуть одна до одної щодо цього жодних претензій.

8.4. Сторони встановили, що Орендар відмовляється від переважного права на придбання Складу.

Стаття 9. Антикорупційне застереження.

9.1. Під час виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких коштів або цінностей, прямо або опосередковано, будь-яким особам, для впливу на дії або рішення цих осіб з метою отримання будь-яких неправомірних переваг або переслідуючи інші неправомірні цілі.

9.2. Під час виконання своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються такими, що застосовуються до цього Договору, законодавством як надання/отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

9.3. У разі виникнення у Сторони підозр, що сталося або може статися порушення будь-яких положень пп. 10.1, 10.2, відповідна Сторона зобов'язується повідомити про це іншу Сторону в письмовій формі. Після письмового повідомлення відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. Це підтвердження повинне бути відіслане протягом десяти робочих днів з дати письмового повідомлення.

9.4. У письмовому повідомленні Сторона зобов'язана посилатися на факти або надати аргументи про можливе порушення будь-яких положень пп. 9.1, 9.2 контрагентом, його афілійованими особами, працівниками або посередниками, що виражається в діях, які кваліфікуються чинним законодавством, як надання/отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії, які порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

9.5. У разі порушення однією Стороною зобов'язань утримуватися від заборонених у розділі 9 цього Договору дій та/або неотримання іншою Стороною у встановлений цим договором термін підтвердження про те, що порушення не відбулися або не відбудуться, інша Сторона має право розірвати договір в односторонньому порядку повністю або в частині, відправивши письмове повідомлення про розірвання. Сторона, за ініціативою якої було розірвано цей Договір згідно з положеннями цього розділу, має право вимагати відшкодування реальних збитків, які виникли в результаті такого розірвання.

Стаття 10. Застереження про персональні дані (відомості).

10.1 . Укладаючи цей Договір, Сторони підтверджують те, що:

- їм відомі їх права як суб'єктів персональних даних, визначених Законом України «Про захист персональних даних», мета збору таких даних та особи, яким можуть передаватися їх персональні дані;

- Сторони дають взаємну згоду на внесення в базу даних іншої Сторони – «Контрагенти» (або аналогічну по суті) свої персональні дані (надані відомості) з метою забезпечення реалізації адміністративно-правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту тощо.

10.2. Представники Сторін, уповноважені на підписання цього Договору, погодилися на те, що їх персональні дані, які стали відомі Сторонам у зв'язку з укладенням цього Договору, включаються в бази персональних даних Сторін (за їх наявності). Представники Сторін, підписуючи Договір, підтверджують, що вони знають свої права відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Підписуючи цей Договір, уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на опрацювання їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень на укладення, зміна та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин.

10.3. Підписуючи цей Договір, Сторони, згідно із Законом України «Про захист персональних даних», надають взаємну згоду на опрацювання їх персональних даних, а саме: назви, місцезнаходження/місцепроживання, реєстраційних даних (номера державної реєстрації в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців), інформації про систему оподаткування (індивідуального податкового номера, реєстраційного номера облікової картки платника податків, номера свідоцтва про статус платника ПДВ), банківських реквізитів, електронних ідентифікаційних даних (IP-адреса, телефон, e-mail), прізвища, імені, по батькові, особистого підпису та інших даних, які дають змогу ідентифікувати особу, яка діє в інтересах та/або від імені однієї зі Сторін та інших даних, які передає одна Сторона інший з метою встановлення податкових, господарських відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, в сфері економічних, фінансових послуг і страхування, вивчення споживчого попиту та статистики, в маркетингових, інформаційних, рекламних або інших аналогічних цілях. Сторони проінформовані про те, що їх персональні дані внесені до бази персональних даних, а також проінформовані про свої права згідно із Законом України «Про захист персональних даних».

Стаття 11. Запевнення та гарантії.

1. Сторони під час укладення цього договору підтверджують і гарантують нижчевикладене, із тим щоб це створило підстави для цієї угоди, залишилося в повній силі станом на дату його укладення, та вважалося повторений на дату його завершення:

- Сторони є належно створеними, зареєстрованими та законно функціонують згідно з вимогами законодавства, мають повні корпоративні права та повноваження володіти, користуватися і розпоряджатися своїм майном, приймати на себе і виконувати зобов'язання відповідно до цього Договору;

- Сторони повинні вжити всі необхідні корпоративні, юридичні та інші заходи, які потрібні для санкціонування цього Договору, а також і всіх інших документів, які повинні бути укладені в зв'язку з цим Договором;

- цей Договір був належним чином укладений законними та належним чином уповноваженими представниками й містить законні, остаточні та дійсні зобов'язання, забезпечені всіма необхідними правовими санкціями, укладання та виконання цього Договору не суперечить і не призводить до будь-якого порушення або недотримання будь-якого закону або постанови, або наказу будь-якого урядового, судового, іншого органу влади, установчих документов, правил і постанов Сторін, або будь-яких угод або документів, в яких Сторона цього Договору є зобов'язаною особою, або які є обов'язковими для Сторони в силу будь-яких причин;

- усі згоди, дозволи, погодження, реєстрація у відповідних державних органах та установах влади, необхідні Сторонам у зв'язку з укладенням, виконанням, дотриманням, дійсністю цього Договору, були отримані та мають повну силу;

- не існує судових справ або позовів, які нерозглянуті, які загрожують Стороні і які містять обґрунтовану ймовірність несприятливого впливу на цей Договір;

- не існує страйків або трудових спорів проти Сторони, які були не вирішені, які містять ймовірність несприятливого впливу на цей Договір;

- Сторони не мають прострочених податкових зобов'язань, які можуть мати несприятливий вплив на цей Договір.

Стаття 12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

12.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися  при тлумаченні умов цього Договору.

12.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

12.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

12.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

12.6. Усі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

12.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

Стаття 13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Орендодавець

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в  Назва банку   МФО банку МФО

За Орендодавця

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Орендодавець

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в  Назва банку   МФО МФО банку

За Орендодавця

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Орендодавець

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

Інше 1

За Орендодавця

____________________ ФОП ПІБ ФОП

Орендодавець

ПІБ повністю

Громадянство Громадянство

РНОКПП Інд. податковий номeр

Місцепроживання: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особуКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Тел. Номер телефону №1

E-mail: E-mail

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

За Орендодавця

____________________  ПІБ повністю

Орендар

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

За Орендаря

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Орендар

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

За Орендаря

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Орендар

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Телефон основний

E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

Інше 1

За Орендаря

____________ ФОП ПІБ ФОП

Орендар

Громадянин(ка) Громадянство

ПІБ повністю

ІПН Інд. податковий номeр

Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особуКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адреса реєстрації місця проживання Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел. Номер телефону №1

E-mail:E-mail

п/р № рахунку в Назва банку  МФО МФО банку

За Орендаря

___________________ ПІБ повністю

Додаток № 1 

до ДОГОВОРУ № 1-1

ОРЕНДИ СКЛАДСЬКОГО ПРИМІЩЕННЯ

від 00.00.2018

 

Акт №  1

приймання-передачі  приміщення

 

м. введіть дані

Дата акту пердачі послуг р.

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі – «Орендодавець»), з однієї сторони, та

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставіПідстава діяльності представника та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Орендодавець"), та

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі - "Орендодавець"), з однієї сторони, та

Громадянин(ка) Громадянство  ПІБ повністю (надалі - "Орендодавець"), з однієї сторони, та

Повне найменування , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Орендар"), з іншої сторони

Повне найменування , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Орендар"), з іншої сторони,

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі - "Орендар"), з іншої сторони, 

Громадянин(ка) Громадянство  ПІБ повністю (надалі "Орендар"), з іншої сторони, 

підписали цей Акт про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець передає Орендарю в строкове платне користування нежитлове складське приміщення (далі - "Склад"), загальною площею Кількість одиниць товару кв. м. (прописом (укр.) ), на строк, зазначений в п. 6.1 цього Договору.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець передає Орендарю в строкове платне користування нежитлове складське приміщення (далі - "Склад"), загальною площею Кількість одиниць товару кв. м. (прописом (укр.) ), на строк, зазначений в п. 6.1 цього Договору.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець передає Орендарю в строкове платне користування нежитлове складське приміщення (далі - "Склад"), загальною площею Кількість одиниць товару кв. м. (прописом (укр.) ), на строк, зазначений в п. 6.1 цього Договору.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець передає Орендарю в строкове платне користування нежитлове складське приміщення (далі - "Склад"), загальною площею Кількість одиниць товару кв. м. (прописом (укр.) ), на строк, зазначений в п. 6.1 цього Договору.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець передає Орендарю в строкове платне користування нежитлове складське приміщення (далі - "Склад"), загальною площею Кількість одиниць товару кв. м. (прописом (укр.) ), на строк, зазначений в п. 6.1 цього Договору.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець передає Орендарю в строкове платне користування нежитлове складське приміщення (далі - "Склад"), загальною площею Кількість одиниць товару кв. м. (прописом (укр.) ), на строк, зазначений в п. 6.1 цього Договору.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець передає Орендарю в строкове платне користування нежитлове складське приміщення (далі - "Склад"), загальною площею Кількість одиниць товару кв. м. (прописом (укр.) ), на строк, зазначений в п. 6.1 цього Договору.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець передає Орендарю в строкове платне користування нежитлове складське приміщення (далі - "Склад"), загальною площею Кількість одиниць товару кв. м. (прописом (укр.) ), на строк, зазначений в п. 6.1 цього Договору.

Цей  Акт складений про те, що на підставі Договору № 1-1 оренди складського приміщення від 00.00.2018  р. (надалі - "Договір") Орендодавець передав, а Орендар прийняв в строкове платне користування нежитлове складське приміщення (далі - "Склад"), загальною площею Кількість одиниць товару кв. м. (прописом (укр.) ), на строк, визначений Договором.

В ході огляду Складу недоліків виявлено не було.

В ході огляду Складу були виявлені наступні недоліки:

- пошкоджене підлогове покриття;

- не працює система вентиляції та кондиціонування;

- пошкоджено механізм відкриття-закриття вікон.

Орендодавець

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в  Назва банку   МФО банку МФО

За Орендодавця

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Орендодавець

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в  Назва банку   МФО МФО банку

За Орендодавця

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Орендодавець

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

Інше 1

За Орендодавця

____________________ ФОП ПІБ ФОП

Орендодавець

ПІБ повністю

Громадянство Громадянство

РНОКПП Інд. податковий номeр

Місцепроживання: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особуКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Тел. Номер телефону №1

E-mail: E-mail

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

За Орендодавця

____________________  ПІБ повністю

Орендар

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

За Орендаря

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Орендар

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

За Орендаря

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Орендар

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Телефон основний

E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

Інше 1

За Орендаря

____________ ФОП ПІБ ФОП

Орендар

Громадянин(ка) Громадянство

ПІБ повністю

ІПН Інд. податковий номeр

Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особуКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адреса реєстрації місця проживання Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел. Номер телефону №1

E-mail:E-mail

п/р № рахунку  в  Назва банку  МФО МФО банку

За Орендаря

___________________ ПІБ повністю