РУС
ENG
POL
BUL

Как создать шаблон документа?

Каждый пользователь может создать шаблон документа, не доступен для других пользователей сайта, кроме тех, которыми сам пользователь поделился документом, созданным на базе своего шаблона.

1. Меню - мои шаблоны - создать шаблон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далі інтерфейс буде розділений умовно на дві частини: ліворуч буде опитувальник, в якому вносяться питання на які користувач повинен відповісти, наприклад, оберіть тип контрагента юридична особа або ФОП, а праворуч - поле для створення та редагування самого тексту документа подібно до редактора word.

 

 

 

2. Потрібно ввести назву шаблона і зберегти. Надалі її можна буде змінити.

3. Зазначте назви вкладок текстового блоку. Найзручніше називати вкладки типом документу, наприклад, договір, додаткова угода, разунок, акт тощо

4. Ліворуч в опитувальнику необхідно додати змінні блоки, наприклад:

  1. один з декількох
  2. кілька пунктів
  3. вибір контрагента
  4. ціна договору

4.1. Блок "Один з декількох" означає, що блок тексту документа праворуч буде змінюватися в залежності від обраного блоку ліворуч, при чому користувач може обрати тільки один варіант відповіді на питання. Для цього необхідно відповідні блоки тексту документа праворуч "прив'язати" до кожного варіанта відповіді блоку "один з декількох".

Наприклад: стороною договору може бути як ФОП, так і юридична особа. 

4.2.Блок "Пункт" = кілька варіантів відповіді на питання.

4.3. Блок "Вибір контрагента" дає можливітсь вставити перелік даних ФОП, юриличної особи, зареєстрованих в Україні та дані яких містяться в ЄДР, дані юридичних осіб-нерезидентів, дані фізичних осіб, тобто дані з реєстру контрагентів будуть "підтягуватися" в шаблон документа. 

Системна назва - це скорочене назва контрагента, використовується виключно для редагування шаблону. Використовується якщо в шаблоні декілька видів контрагентів, наприклад., юрособа і ФОП, тому в системній назві необхідно зазначити "Виконавець ЮО" та "Виконавець ФОП" відповідно.

Автор шаблону додає необхідну кількість разунків та представників. 

 

4.4. Блок "Ціна договору" дає можливість додати наступні поля цифрами і прописом на трьох мовах:

- CP Ціна товару за од. (без ПДВ)  (СP = Contract Price) - поле, що заповнюється користувачем шаблону;

- VAT ПДВ на ціну за од. (VAT = Value Added Tax) - розраховується автоматично;

- CP+VAT Ціна товару з ПДВ (CP + VAT = Contract Price with VAT) - розраховується автоматично;

- CQ Кількість одиниць товару (CQ = Contract Quantity)  - поле, що заповнюється користувачем шаблону;

- CV Загальна вартість товару з ПДВ  (CV = Contract Value with VAT)- розраховується автоматично;

- CV without VAT Загальна вартість товару без ПДВ  (CV without VAT = Contract Value with VAT) - розраховується автоматично;

- VAT in CV ПДВ в загальній вартості товару (VAT in CV = Valua Added Tax in Contract Value) - розраховується автоматично;

VAT = 20 % .

 

5. В блоки опитувальника і блоки текстові можна додавати коментарі із посиланнями на нормативні акти та поясненнями, чому саме такі формулювання використовуються.

 

Блоки можна переміщувати стрілками:

6. Блоки опитувальника можна "прив'язувати" до інших блоків опитувальника, а також текстові блоки праворуч можна "прив'язувати" до блоків опитувальника, таким чином, блоки документу залежатимуть від відповідей користувача шаблона на блоки лпитувальника. 

Або перегляньте коротку відеоінструкцію:

 

Більш детальна покрокова інструкція: 

Продиктуйте текст для поиска
Готово