РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Заява про внесення відомостей до Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення

Додаток 1

до Положення про Реєстр виробників та

розповсюджувачів програмного

забезпечення

 

ЗАЯВА

про внесення відомостей до Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення

               Заявник Повне найменуванняАдреса місцезнаходження (юридична адреса)Фактична адреса компанії                                                                                                  

(найменування, місцезнаходження та поштова адреса юридичної особи)

        Посада представника  ПІБ представника                                                                                                       

                               (прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи)

                                                                                                                                                        

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи-підприємця, місце проживання)

                                                                                                                                                         ,

                            

               організаційно-правова форма   Організаційно-правова форма                ,

 

               код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті)

      Код ЄДРПОУ                                                                                                                        ,

 

               поточний рахунок № рахунку  в Назва банку  (МФО МФО банку )                                                        ,

                                                                               (найменування банківської установи, МФО)

 

               інформація про тип носія, на якому розповсюджується програмне забезпечення

              мережа інтернет / флешка / завантаження архіву                                 ,

 

               електронна адреса (E-mail) та адреса веб-сайту в мережі Internet                           

           E-mail основний сайт                                                                                                     ,

 

               телефон Телефон основний ___, факс                                                                 ,

просить внести відомості до Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення.

   Сфера діяльності в галузі програмного забезпечення:

                                                                                                                                                         ,

                                                                     (виробництво, розповсюдження)

               найменування  програмного  забезпечення, яке виробляється (розповсюджується)

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

 

Посада представника ____                              _______                           ПІБ представника

         (найменування посади)                                       (підпис)                                    (прізвище, ініціали)

   

                     М. П.

                                                                                                                     

(дата заповнення заяви)

 

До заяви додаються:

копія договору про передачу (відчуження) майнових прав суб’єктів авторського права або договорів про передачу прав на використання програмного забезпечення шляхом його виробництва та розповсюдження його примірників, починаючи з договору, за яким майнові права суб’єктів авторського права або права на використання програмного забезпечення передаються на територію України, або починаючи з договору, за яким майнові права суб’єктів авторського права або права на використання програмного забезпечення, у разі виникнення цих прав на території України, передаються від первинних суб’єктів зазначених прав;

копії документів, якими підтверджується наявність у суб’єкта господарювання авторського права на програмне забезпечення;

копії документів, у яких зазначаються дозволені способи використання програмного забезпечення.

 

Дата обновления 27.03.2021 о 01:44:59

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии!

Продиктуйте текст для поиска
Готово