РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Заява про отримання ліцензії з постачання електричної енергії

Додаток 1

до Ліцензійних умов провадження

господарської діяльності з

постачання електричної енергії

(пункт 1.4)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

(найменування органу ліцензування)

Вих. № Вихідний номер

ЗАЯВА 

про отримання ліцензії з постачання електричної енергії

 

Здобувач ліцензії:

повне найменування: Повне найменування ,

місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) ,

керівник: Посада представника ПІБ представника

 

 

Телефон Телефон основний , факс: не застосовується, електронна адреса E-mail основний

 

Ідентифікаційний код: Код ЄДРПОУ

 

Банківські реквізити: п/р IBANНазва банку , МФО МФО банку

ФОП ПІБ ФОП , місце проживання Юридична адресасерія, номер паспорта, ким і коли виданий ФОП

 

Телефон Телефон основний , факс не використовується, електронна адреса E-mail основний

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичною особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті):Код ЄДРПОУ/ФОП

Банківські реквізити: № рахунка № рахунку , IBAN IBAN , найменування банку Назва банку , МФО МФО банку .

Просить видати ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання природного газу.

Надана в заяві інформація – достовірна.

Бажаний спосіб одержання документів (необхідне підкреслити):

1) нарочно;

2) поштовим відправленням з описом вкладення;

3) в електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів зв’язку.

З порядком отримання ліцензії, Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з постачання природного газу ознайомлений і зобов’язуюсь їх виконувати.

Посада представника ________________ ПІБ представника

___________ ФОП ПІБ ФОП

Дата р.

Згода на обробку персональних даних (для фізичної особи-підприємця):

________________________                                 ПІБ ФОП

 

Додаток 2

до Ліцензійних умов провадження

господарської діяльності з постачання

електричної енергії (пункт 1.5)

 

ВІДОМОСТІ

про засоби провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії


 

Повне найменування

(повне найменування суб'єкта господарювання відповідно до статуту або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи-підприємця)

ФОП ПІБ ФОП

(повне найменування суб'єкта господарювання відповідно до статуту або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи-підприємця)

1. Інформація про наявність власного веб-сайту: вказати електронну адресу веб-сайту

(вказати електронну адресу веб-сайту)

2. Засоби комунікацій із споживачами: вказати номер телефону для звернення споживачів

(вказати номер телефону для звернення споживачів)

E-mail для звернення споживачів

(вказати електронну скриньку для прийому електронних повідомлень від споживачів)

 

3. Інформація про наявні будівлі та приміщення для прийому та обслуговування споживачів:

 

№ з/п

Адреса

Площа, (м кв.)

Режим роботи

Документ, що підтверджує право власності чи користування

1

Адреса приміщення для прийому споживачів

Площа приміщення для прийому споживачів

Режим роботи

Документ, що підтверджує право власності чи користування приміщенням для прийому споживачів

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посада представника                       ________            ПІБ представника

 

М.П. (за наявності)

__________________ ФОП ПІБ ФОП

Додаток 3

до Ліцензійних умов провадження

господарської діяльності з постачання

електричної енергії (пункт 1.6)

 

ОПИС

документів, що додаються до заяви Вихідний номер від Дата р.

на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії від Повне найменування

(найменування суб’єкта господарювання – для юридичної особи; прізвище, ім’я та по батькові, серія, номер паспорта, ким і коли виданий – для фізичної особи-підприємця)

 

№ з/п

Назва документа

Кількість аркушів

1

2

3

1

Заява про отримання ліцензії з постачання природного газу

1

2

Відомості про засоби провадження господарської діяльності з постачання природного газу

1

3

Копія паспорту керівника здобувача

кількість аркушів

 

 

 

 

Загальна кількість документів:___кількість аркушів  (кількість аркушів, прописом (укр.) )____________


 

Документи здав: Посада представника             _______________________ ПІБ представника

(підпис)                  (ініціали та прізвище представника суб’єкта господарювання)

 

М.П. (за наявності)

Документи здав: _________            _______________________________________________

(підпис)                  (ініціали та прізвище представника суб’єкта господарювання)

 

М.П. (за наявності)

Документи перевірив та прийняв: _____  __________________________________________

(підпис) (ініціали та прізвище посадової особи органу ліцензування)

 

"___" _______________ 20__ р.                  _____ год______ хв

 

М.П.

Дата обновления 14.04.2020 о 18:34:24

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии!

Продиктуйте текст для поиска
Готово