РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Заява про включення до реєстру волонтерів

 

Додаток 3

до Порядку формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС) (пункт 2.1 розділу ІІ).

Форма № 1-РВ

Дата реєстрації в органі ДПС Дата реєстрації в органі ДПС, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

Номер реєстрації в органі ДПС Номер реєстрації в органі ДПС

ЗАЯВА

ПРО ВКЛЮЧЕННЯ / ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РЕЄСТРУ ВОЛОНТЕРІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ ТА/АБО ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ, ВІДСІЧІ І СТРИМУВАННЯ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ У ДОНЕЦЬКІЙ ТА ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ШЛЯХОМ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ (ООС)

 

 

Включення до Реєстру

 

 

Зміни

РНОКПП

ІПН

Серія та номер паспорта*

Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

Прізвище, ім'я, по батьковві

ПІБ повністю

Країна громадянства

Громадянство

Найменування органу ДПС, до якого подається заява

Повне найменування

Місце проживання

(поштовий індекс, країна, область, район, місто, район міста, вулиця, будинок/корпус, квартира)

Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Контактний телефон

Номер телефону №1

E-mail

E-mail основний

Паспортні дані

(cерія, номер,

ким виданий, коли виданий

Назва документа, що посвідчує особу

Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу  

Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу

Дата початку здійснення діяльності як волонтера АТО та/або ООС

Дата початку здійснення діяльності як волонтера, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 

Відомості про рахунки, що призначені для здійснення благодійної діяльності

№ з/п

Найменування фінансової установи

Номер рахунка

Валюта рахунка

Дата відкриття рахунка

Дата закриття рахунка

1

НФУ1

НР1

ВР1

ДВ1, (напр.:31.12.2021)📆

ДЗ1, (напр.:31.12.2021)📆

2

НФУ2

НР2

ВР2

ДВ2, (напр.:31.12.2021)📆

ДЗ2, (напр.:31.12.2021)📆

3

НФУ3

НР3

ВР3

ДВ3, (напр.:31.12.2021)📆

ДЗ3, (напр.:31.12.2021)📆

4

НФУ4

НР4

ВР4

ДВ4, (напр.:31.12.2021)📆

ДЗ4, (напр.:31.12.2021)📆

5

НФУ5

НР5

ВР5

ДВ5, (напр.:31.12.2021)📆

ДЗ5, (напр.:31.12.2021)📆

6

НФУ6

НР6

ВР6

ДВ6, (напр.:31.12.2021)📆

ДЗ6, (напр.:31.12.2021)📆

7

НФУ7

НР7

ВР7

ДВ7, (напр.:31.12.2021)📆

ДЗ7, (напр.:31.12.2021)📆

* Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті у формі книжечки про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, номер паспорта - для фізичної особи, у якої в паспорті у формі картки проставлене слово «відмова».

 

Категорії фізичних осіб, на користь яких надається благодійна допомога

1.

Учасники бойових дій - військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані) та працівники Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, особи рядового, начальницького складу, військовослужбовці, працівники Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищають (захищали) незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і беруть (брали) безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів; працівники підприємств, установ, організацій, які залучаються (залучалися) та беруть (брали) безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення, у забезпеченні здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів у порядку, встановленому законодавством, або члени сімей таких учасників бойових дій, які під час участі в антитерористичній операції, участі в забезпеченні її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я, загинули, померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих під час участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів чи визнані безвісно відсутніми в установленому порядку (абзац другий підпункту «а» підпункту 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу).

2.

Учасники масових акцій громадського протесту в Україні, які зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров'я під час участі в цих акціях у період з 21 листопада 2013 року по 28 лютого 2014 року, а також 02 травня 2014 року в місті Одесі, або члени сімей таких учасників, які загинули чи померли внаслідок отриманих у цей період поранень, контузії чи іншого ушкодження здоров'я або визнані безвісно відсутніми в установленому порядку (абзац третій підпункту “а” підпункту 165.1.54 пункту165.1 статті 165 розділу IV Кодексу).

3.

Фізичні особи, які мешкають (мешкали) на території населених пунктів, де проводиться (проводилася) антитерористична операція, та/або вимушено покинули місце проживання у зв'язку з проведенням антитерористичної операції в таких населених пунктах (абзац четвертий підпункту “а” підпункту 165.1.54 пункту165.1 статті 165 розділу IV Кодексу).

4.

Фізичні особи, які мешкали на території Автономної Республіки Крим та вимушено покинули місце проживання у зв'язку з тимчасовою окупацією території України, визначеній Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" (абзац п’ятий підпункту “а” підпункту 165.1.54 пункту165.1 статті 165 розділу IV Кодексу).

 

Інформація, наведена в заяві, є достовірною.

 

___________________________________

 

ПІБ повністю

Дата заяви, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 

До заяви додаються:

1. Копія 

документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків

сторінки паспорта у формі книжечки / зворотного боку паспорта у формі картки, до якої внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру

сторінки паспорта у формі книжечки, до якої внесена відмітка про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта

паспорта у формі картки, в якому проставлене слово «відмова», відповідно до яких фізична особа - благодійник обліковується в Державному реєстрі за реєстраційним номером облікової картки платника податків/серією (за наявності) та номером паспорта

на Кількість аркушів (додається до заяви у п.1) арк.

2. Довідка (довідки) про відкриття/закриття фізичною особою – благодійником рахунка(ів), що призначений для здійснення благодійної діяльності, на Кількість аркушів (додається до заяви у п.2) арк.

3. зазначте які ще додатки додаються .

Дані про розгляд заяви органом ДПС (заповнюються посадовими особами органу ДПС)

 

Включено до Реєстру

Дата включення до Реєстру

“____”_______________ _____ року

 

Внесено зміни до Реєстру

Дата внесення змін до Реєстру

“____”_______________ _____ року

 

Документи повернуто на доопрацювання

_______________________________________________________________

(зазначити причину повернення)

Лист направлено заявнику

_____________________________________________________________________________

(зазначити дату та вихідний номер, копія листа додається до заяви)

Посадова особа органуДПС, відповідальна за внесення даних до інформаційної системи ДПС

___________________________________________ _________________

“_____ ” ______________________ року

(прізвище та ініціали) (підпис)

 

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 802 від 23.12.2020}

Дата обновления 11.01.2023 о 13:36:32

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии!

Продиктуйте текст для поиска
Готово