РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Устав фермерского хозяйства (новообразуемое) + протокол/решение о создании (укр), Украина

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням №1 Голови
Фермерського господарства "
найменування ФГ "
від Дата рішення/протоколу, (напр.:31.12.2021)📆

  ЗАТВЕРДЖЕНО
Протоколом  №1 загальних зборів

Введіть дані
від Введіть дані

СТАТУТ

найменування ФГ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Фермерське господарство "найменування ФГ " (далі - Господарство) діє на підставі цього Статуту, Закону України "Про фермерське господарство", Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та іншого чинного в Україні законодавства.

1.2. Засновником Господарства є:

ПІБ повністюДата народження р. н., Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу , місце проживання зареєстроване за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) , РНОКПП ІПН , який(а) є Головою Господарства.

 

Засновником Господарства є:

ПІБ повністюДата народження  р. н., Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу , місце проживання зареєстроване за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) , РНОКПП ІПН , який(а) є членом Господарства.

 

Засновником Господарства є:

ПІБ повністю , Дата народження р. н., Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу , місце проживання зареєстроване за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) , РНОКПП ІПН , який(а) є членом Господарства.

 

Засновником Господарства є:

ПІБ повністю , Дата народження р. н., Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу , місце проживання зареєстроване за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) , РНОКПП ІПН , який(а) є членом Господарства.

Засновником Господарства є:

ПІБ повністю , Дата народження р. н., Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу , місце проживання зареєстроване за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) , РНОКПП ІПН , який(а) є членом Господарства.

Засновником Господарства є:

ПІБ повністю , Дата народження р. н., Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу , місце проживання зареєстроване за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) , РНОКПП ІПН , який(а) є членом Господарства.

Засновником Господарства є:

ПІБ повністю , Дата народження р. н., Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий , місце проживання зареєстроване за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) , РНОКПП ІПН , який(а) є членом Господарства.

1.3. Найменування Господарства: Фермерське господарство "найменування ФГ ".

1.4. Скорочене найменування Господарства: ФГ "Скорочене найменування ФГ ".

1.5. Місцезнаходження Господарства: місцезнаходження ФГ .

1.6. Господарство з моменту державної реєстрації є юридичною особою, має самостійний баланс, поточні та вкладні (депозитні) рахунки, у тому числі валютні в банківських установах, круглу печатку та штампи зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг та інші реквізити.

1.7. Господарство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в банківських установах, круглу печатку, кутовий штамп із власним найменуванням, бланки, торговельну марку (знак для товарів і послуг), іншу атрибутику юридичної особи, може від свого імені укладати договори, набувати майнові та пов'язані з ними немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському суді, третейському суді.

1.8. Цивільна правоздатність Господарства може бути обмежена лише за рішенням суду.

Цивільна правоздатність Господарства виникає з моменту його створення та припиняється з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про його припинення.

1.9. Господарство набуває цивільних прав та обов'язків та здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до Статуту й законодавства України.

1.10. Господарство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати відповідно до законодавства.

1.11. Господарство керується у своїй діяльності чинним законодавством України, цим Статутом, а також внутрішніми локальними нормативними актами.

1.12. Господарство самостійно визначає свою організаційну структуру, установлює чисельність працівників і штатний розпис.

Господарство може складатися з виробничих структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділень, дільниць, бригад тощо), а також функціональних структурних підрозділів (управлінь, відділів, бюро, служб тощо).

Функції, права та обов'язки структурних підрозділів Господарства визначаються положеннями про них, які затверджує Господарство.

1.13. Господарство має право створювати як на території України, так і за її межами філії, представництва, відділення й інші відокремлені підрозділи, погоджуючи питання про розміщення таких підрозділів Господарства з відповідними органами місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку.

Такі відокремлені підрозділи Господарства не мають статусу юридичної особи й діють на підставі положення про них, затвердженого Господарством.

Керівники філій і представництв діють на підставі довіреностей, що видає Господарство.

1.14. Господарство може бути учасником (засновником) підприємств, акціонерних та інших товариств, концернів, консорціумів, асоціацій та інших добровільних об'єднань на умовах та в порядку, передбаченому чинним законодавством.

1.15. Для досягнення мети своєї статутної діяльності у відносинах з іншими підприємствами, установами, організаціями та громадянами в усіх сферах господарської та негосподарської діяльності Господарство має право укладати цивільно-правові й господарські угоди, у тому числі: договори купівлі-продажу, зокрема поставки, контрактації сільськогосподарської продукції, постачання, міни, дарування; ренти; довічного утримання; найму (оренди), у тому числі прокату, найму земельної ділянки, будівлі, транспортного засобу, лізингу тощо; найму (оренди) житла; позички; підряду побутового, будівельного, на проєктні та вишукувальні роботи; виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських і технологічних робіт; договори про надання послуг, у тому числі перевезення, транспортного експедирування, зберігання, страхування, доручення тощо; спільної діяльності; колективні, трудові договори тощо та інші договори.

2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Метою діяльності Господарства є:

- виробництво товарної сільськогосподарської продукції, її переробка та реалізація для одержання прибутку;

- задоволення суспільних потреб у продукції (товарах), роботах і послугах Господарства;

- активізація підприємницької діяльності;

- збільшення обсягів виробництва товарів (робіт, послуг);

- здійснення постачань на внутрішній і зовнішній ринки України високоякісної конкурентоспроможної продукції (робіт, послуг);

- розвиток експедиційної, складської, транспортно-сервісної та виробничої сфер;

- упровадження нових технологій, ринкових методів господарювання та розвитку інфраструктури;

- одержання прибутку та використання його в інтересах засновника Господарства, розвитку виробництва та вирішення соціальних завдань суспільства.

2.2. Предметом діяльності Господарства є:

 • Вирощування однорічних і дворічних культур
 • Вирощування багаторічних культур
 • Відтворення рослин

 • Тваринництво
 • Змішане сільське господарство
 • Допоміжна діяльність у сільському господарстві та післяурожайна діяльність

 • Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг
 • Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві
 • Лісозаготівлі
 • Збирання дикорослих недеревних продуктів
 • Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві
 • Рибальство
 • Виробництво м'яса та м'ясних продуктів
 • Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків
 • Перероблення та консервування фруктів і овочів
 • Виробництво олії та тваринних жирів
 • Виробництво молочних продуктів
 • Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, крохмалів і крохмальних продуктів
 • Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів
 • Виробництво інших харчових продуктів
 • Виробництво готових кормів для тварин
 • Лісопильне та стругальне виробництво

 • Виготовлення виробів з деревини, корка соломки та рослинних матеріалів для плетіння

 • Оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими тваринами
 • Оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
 • Оптова торгівля за винагороду чи на основі контракту
 • Роздрібна торгівля з лотків і на ринках
 • Роздрібна торгівля поза магазинами
 • Інша діяльність, не заборонена законодавством України

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГОСПОДАРСТВА І ЙОГО ЧЛЕНІВ

3.1. Господарство та його члени відповідно до закону мають право:

а) продавати або іншим способом відчужувати земельну ділянку, передавати її в оренду, заставу, спадщину;

б) самостійно господарювати на землі;

в) власності на посіви й насадження сільськогосподарських та інших культур, на вироблену сільськогосподарську продукцію;

г) на відшкодування збитків;

ґ) споруджувати житлові будинки, господарські будівлі та споруди;

д) реалізовувати вироблену сільськогосподарську продукцію на вітчизняних ринках і поставляти на експорт;

е) інші права.

Порушені права власників земельних ділянок підлягають відновленню в порядку, установленому законом.

3.2. Обов'язки Господарства та його членів

3.2.1. Господарства, у власності яких є земельні ділянки, надані їм для ведення фермерського господарства відповідно до закону, зобов'язані:

а) забезпечувати використання земельних ділянок за їх цільовим призначенням;

б) додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля;

в) сплачувати податки та збори;

г) не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок і землекористувачів;

ґ) не допускати зниження родючості ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі;

д) надавати відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування дані про стан і використання земель та інших природних ресурсів;

е) дотримуватися санітарних, екологічних та інших вимог щодо якості продукції;

є) дотримуватися правил добросусідства та встановлених обмежень у використанні земель і земельних сервітутів;

ж) зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, мережі зрошувальних та осушувальних систем.

3.2.2. Законом можуть бути встановлені інші обов'язки власників земельних ділянок.

4. МАЙНО ГОСПОДАРСТВА

4.1. Майно Господарства належить йому на праві власності.

4.1.1. Майнові права, що входять до складеного капіталу Господарства, передаються йому на визначений у Статуті строк.

У власності Господарства може перебувати будь-яке майно, у тому числі земельні ділянки, житлові будинки, господарські будівлі та споруди, засоби виробництва тощо, яке необхідне для ведення товарного сільськогосподарського виробництва й набуття якого у власність не заборонено законом.

Господарство має право здійснювати відчуження та набуття майна на підставі цивільно-правових угод.

4.1.2. Порядок володіння, користування й розпорядження майном фермерського господарства здійснюється відповідно до його Статуту, якщо інше не передбачено угодою між членами фермерського господарства та законом.

4.1.3. Член Господарства має право на отримання частки майна Господарства в разі його ліквідації або в разі припинення членства в Господарстві. Розмір частки та порядок її отримання визначаються цим Статутом.

4.1.4. Майнові спори між Господарством та його членами вирішує суд.

4.1.5 Господарство як цілісний майновий комплекс включає майно, передане до складеного капіталу, нерозподілений прибуток, майнові та інші зобов'язання.

4.1.6. За рішенням членів Господарства відповідно до закону Господарство як цілісний новий комплекс може бути відчужене на підставі цивільно-правових угод громадянам України, які мають право на створення Господарства, або юридичним особам України для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

4.1.7. Громадяни, які придбали майно Господарства як цілісного майнового комплексу на підставі цивільно-правової угоди, подають у встановленому порядку Статут Господарства на державну реєстрацію.

5. ЗЕМЛІ ГОСПОДАРСТВА

5.1. Землі Господарства можуть складатися із:

а) земельної ділянки, що належить на праві власності Господарству як юридичній особі;

б) земельних ділянок, що належать громадянам - членам Господарства на праві приватної власності;

в) земельної ділянки, яку використовує Господарство на умовах оренди.

5.2. Землі Господарства складаються із земельної ділянки, розташованої за адресою: адреса земельної ділянки1, кадастровий номер, площа .

5.3. Права володіння та користування земельними ділянками, які перебувають у власності членів Господарства, може здійснювати Господарство за письмовим погодженням з ними.

6. ГОСПОДАРСЬКА ТА ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ГОСПОДАРСТВА

6.1. Господарство діє на умовах самоокупності. Усі витрати Господарство покриває за рахунок власних доходів та інших джерел, не заборонених законодавством.

6.2. Прибуток (дохід) Господарства є показником фінансових результатів його господарської діяльності, що визначається шляхом зменшення суми валового доходу Господарства за певний період на суму валових витрат і суму амортизаційних відрахувань.

Склад валового доходу та валових витрат Господарства визначається законодавством. Для цілей оподаткування законом може бути встановлено спеціальний порядок визначення доходу як об'єкта оподаткування.

Порядок використання прибутку (доходу) Господарства визначає засновник Господарства або уповноважений ним орган відповідно до законодавства та Статуту.

6.3. Господарство самостійно визначає напрями своєї діяльності, спеціалізацію, організує виробництво сільськогосподарської продукції, її переробку й реалізацію, на власний розсуд і ризик добирає партнерів з економічних зв'язків у всіх сферах діяльності, у тому числі іноземних.

6.4. Господарство має право вступати в договірні відносини з будь-якими юридичними або фізичними особами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

6.5. Спори, що виникають під час виконання договорів, укладених Господарством, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

6.6. Господарство зобов'язане дотримуватися встановлених відповідно до законодавства екологічних, ветеринарно-санітарних правил і норм щодо якості виробленої продукції та інших вимог.

6.7. Реалізація сільськогосподарської продукції, яку виробляє Господарство, на вітчизняному ринку та її постачання на експорт, а також розрахунки з українськими та іноземними партнерами здійснюються відповідно до законодавства України.

6.8. Господарство разом з іншими сільськогосподарськими товаровиробниками має право створювати обслуговуючі сільськогосподарські кооперативи, спілки, інші об'єднання, а також бути засновниками (учасниками) господарських товариств.

6.9. Створені за участю господарств обслуговуючі сільськогосподарські кооперативи не є прибутковими.

6.10. Господарство веде бухгалтерський облік результатів своєї роботи й подає до відповідних органів фінансову звітність, статистичну інформацію та інші дані, установлені законодавством України.

6.11. Господарство має право відкривати на свій вибір у будь-якій установі банку поточні та вкладні (депозитні) рахунки, розпоряджатися власними коштами.

Господарство самостійно визначає розмір ліміту залишку готівки, що постійно знаходиться в його касі, на поточні витрати.

6.12. Списання коштів із поточних і вкладних (депозитних) рахунків Господарства, крім платежів до бюджету, може провадитися лише за його згодою або за рішенням суду та в інших визначених законом випадках.

Платежі до бюджету вносяться в порядку та строки, що встановлюються законодавством України.

6.13. Господарство має право одержувати у фінансово-кредитних установах довгострокові та короткострокові кредити на підставі укладеного договору.

Господарство одержує кредит під заставу майна, поручительство (гарантію) та інші види забезпечення зобов'язань.

Під заставу майна може прийматися Господарство як цілісний майновий комплекс, окремі товарно-матеріальні цінності або інші речі, щодо яких можуть виникати цивільні права та обов'язки.

Відсотки за використання кредитів, що надані для підтримки Господарству, можуть сплачуватися за рахунок коштів Українського державного фонду підтримки господарств, на поповнення яких у державному бюджеті України передбачаються відповідні фінансові ресурси.

6.14. Оподаткування Господарства провадиться у порядку, установленому законом.

6.15. Держава гарантує дотримання та захист майнових й інших прав і законних інтересів Господарства.

6.16. Незаконне втручання в господарську діяльність Господарства органів державної влади або органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб забороняється. Збитки, заподіяні Господарству неправомірним втручанням у його діяльність, підлягають відшкодуванню відповідно до закону.

Спори про відшкодування збитків вирішує суд.

7. ФОРМУВАННЯ МАЙНА ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА (СКЛАДЕНИЙ КАПІТАЛ ГОСПОДАРСТВА)

7.1. До складу майна Господарства (складеного капіталу) можуть входити: будівлі, споруди, облаштування, матеріальні цінності, цінні папери, продукція, вироблена господарством в результаті господарської діяльності, одержані доходи, інше майно, набуте на підставах, що не заборонені законом, право користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будівлями, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (у тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, які передають члени Господарства до його складеного капіталу.

7.2. Під час передання частки третій особі відбувається одночасний перехід до неї всіх прав та обов'язків, що належали члену Господарства, який відступив її.

7.3. Складений капітал Господарства підлягає сплаті членами Господарства до закінчення першого року з дня державної реєстрації Господарства.

8. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ В ГОСПОДАРСТВІ

8.1. Трудові відносини в Господарстві базуються на основі праці його засновників і членів Господарства. У разі виробничої потреби Господарство має право залучати до роботи в ньому інших громадян за трудовим договором (контрактом).

8.2. Трудові відносини осіб, залучених до роботи за трудовим договором (контрактом), регулюються законодавством України про працю, з урахуванням вимог цього Статуту.

Трудові спори в Господарстві вирішуються у встановленому законом порядку.

8.3. З особами, залученими до роботи в Господарстві, укладають трудовий договір (контракт) у письмовій формі, у якому визначають строк договору, умови праці та відпочинку (тривалість робочого дня, вихідні дні, щорічну оплачувану відпустку, форми оплати праці та її розміри, харчування тощо).

8.4. Видача трудових книжок громадянам, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом), та їх ведення здійснюються відповідно до законодавства України про працю.

Розмір оплати праці й тривалість щорічної відпустки осіб, які працюють у Господарстві за трудовим договором (контрактом), не повинні бути меншими за встановлений державою розмір мінімальної заробітної плати й передбачену законом тривалість щорічної відпустки.

8.5. Голова Господарства створює безпечні умови праці для членів Господарства та громадян, які уклали трудовий договір (контракт), забезпечує дотримання вимог техніки безпеки, виробничої гігієни та санітарії, пожежної безпеки.

9. УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСТВОМ, ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

9.1. Управління Господарством здійснює його Голова або особа, яка є його правонаступником.

9.2. Голова Господарства:

- без доручення діє від імені господарства;

- здійснює оперативне управління, укладає договори, накази, інші документи та вчиняє інші юридично значущі дії відповідно до законодавства України;

- відкриває поточні та інші рахунки в банках;

- представляє Господарство перед органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями та окремими громадянами чи їх об'єднаннями відповідно до законодавства України;

- визначає структуру, штатний розпис, форми організації та оплати праці;

- накладає стягнення на порушників трудової та виробничої дисципліни, уживає заходів заохочення.

9.3. Голова Господарства може письмово доручати виконання своїх обов'язків одному з членів Господарства або особі, яка працює за контрактом або трудовим договором.

10. ЧЛЕНИ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА, ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ГОСПОДАРСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО

10.1. Членами Господарства можуть бути подружжя, їх батьки, діти, які досягли 14-річного віку, інші члени сім'ї, родичі, які об'єдналися для спільного ведення фермерського господарства, визнають і дотримуються положень Статуту фермерського господарства.

Членами Господарства не можуть бути особи, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом).

10.2. Під час створення Господарства одним із членів сім'ї інші члени сім'ї, а також родичі можуть стати членами цього Господарства після внесення змін до його Статуту.

10.3. До членів сім'ї та родичів Голови Господарства належать дружина (чоловік), батьки, діти, баба, дід, прабаба, прадід, внуки, правнуки, мачуха, вітчим, падчерка, пасинок, рідні й двоюрідні брати та сестри, дядько, тітка, племінники як Голови фермерського господарства, так і його дружини (її чоловіка), а також особи, які перебувають у родинних відносинах першого ступеня споріднення з усіма зазначеними вище членами сім'ї та родичами (батьки такої особи та батьки чоловіка або дружини, її чоловік або дружина, діти як такої особи, так і її чоловіка або дружини, у тому числі усиновлені ними діти).

10.4. Член Господарства, який виходить із Господарства, має право одержати вартість частини майна, пропорційну його частці у складеному капіталі Господарства.

За домовленістю між членом Господарства та Господарством виплата вартості частини майна Товариства може бути замінена переданням майна в натурі.

10.5. Якщо вклад до складеного капіталу був здійснений шляхом передання права користування майном, відповідне майно повертається Учасникові без виплати винагороди.

10.6. Порядок і спосіб визначення вартості частини майна, що пропорційна частці члена Господарства у складеному капіталі, а також порядок і строки її виплати встановлюються у чинному в Україні законодавстві.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ГОСПОДАРСТВА

11.1. Зміни й доповнення до Статуту Господарства приймає Голова Господарства.

11.2. Зміни до Статуту Господарства підлягають реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України шляхом прийняття Статуту в новій редакції.

12. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГОСПОДАРСТВА

12.1. Діяльність Господарства припиняється в разі:

1) реорганізації Господарства;

2) ліквідації Господарства;

3) визнання Господарства неплатоспроможним (банкрутом);

4) якщо не залишається жодного члена Господарства або спадкоємця, який бажає продовжити діяльність Господарства.

12.2. Рішення про припинення діяльності Господарства приймається:

а) власником у разі реорганізації або ліквідації Господарства - відповідно до закону та Статуту Господарства;

б) у разі якщо не залишається жодного члена Господарства або спадкоємця, який бажає продовжити діяльність господарства в порядку, установленому законом;

в) у разі банкрутства Господарства - відповідно до закону.

Спори про припинення діяльності Господарства вирішує суд.

12.3. Кошти, одержані від продажу майна Господарства, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у порядку, установленому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, розподіляється між членами Господарства відповідно до його Статуту.

Спори щодо розподілу майна Господарства, яке припинило свою діяльність, вирішує суд.

12.4. У разі припинення діяльності Господарства до закінчення строку надання Господарству податкових пільг Господарство сплачує до бюджету за весь період його діяльності суму податку, обчислену в розмірі, установленому для Господарства, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 34 Закону України "Про фермерське господарство", та викупу земельної ділянки для суспільних потреб чи примусового відчуження її з мотивів суспільної необхідності.

 

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ГОСПОДАРСТВА

Засновник господарства

_____________________ ПІБ повністю

 

Засновник господарства

_____________________ ПІБ повністю

 

Засновник господарства

_____________________ ПІБ повністю

Засновник господарства

_____________________ ПІБ повністю

Засновник господарства

_____________________ ПІБ повністю

Засновник господарства

_____________________ ПІБ повністю

Засновник господарства

_____________________ ПІБ повністю

Рішення засновника (учасника)

Фермерського господарства "найменування ФГ "

місце складання протоколу                                                                  Дата рішення/протоколу, (напр.:31.12.2021)📆

 

ПІБ повністюДата народження р. н., Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу , місце проживання зареєстроване за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) , РНОКПП ІПН , який(а) є Засновником, вирішив:

 

1.Створити Фермерське господарство "найменування ФГ " (надалі - "ФГ" або "Господарство").

2. Місцезнаходження ФГ визначити: місцезнаходження ФГ .

3. Утворити складений капітал ФГ у розмірі складений капітал  (складений капітал, прописом (укр.) ) грн

Оцінити негрошові внески до складеного капіталу Фермерського господарства :

адреса земельної ділянки1, кадастровий номер, площа , варітстю вартість зем.ділянки  (вартість зем.ділянки, прописом (укр.) ) грн.

4. Визначити основний вид економічної діяльності Фермерського господарства

5. Утворити наступні органи ФГ: Голова ФГ

ПІБ повністюДата народження р. н., Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу , місце проживання зареєстроване за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) , РНОКПП ІПН . Обмеження представницьких повноважень щодо діяльнсоті ФГ відсутні.

6. Затвердити Статут Фермерського господарства "найменування ФГ " в редакції, що додається.

7. Вчити дії необідні для реєстрації Фермерського господарства "найменування ФГ ".  

ПІДПИС ЗАСНОВНИКА

Засновник Господарства 

ПІБ повністю _______________ Голова Господарства

 

_______________ ПІБ повністю  

 

 

_______________ ПІБ повністю

 

 

_______________ ПІБ повністю

 

_______________ ПІБ повністю

 

_______________ ПІБ повністю

 

_______________ ПІБ повністю

Дата обновления 04.03.2024 о 14:05:14

Комментарии
Микола
03.02.2023 15:34
Рішення на 2засновників

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии!

Описание

В комплект документов входит:

- Устав;

- Протокол о создании;

- Решение о создании;

 

Порядок создания и государственной регистрации фермерского хозяйства регулируется Законом Украины "О фермерском хозяйстве" , Гражданским и Хозяйственным кодексами Украины , Законом Украины "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований ". Важной предпосылкой создания фермерского хозяйства является приобретение права собственности или права пользования земельный участок ( ст. 8 ЗУ "О фермерском хозяйстве" ), целевое назначение не обязательно должно быть "для ведения фермерского хозяйства".

При этом законодательство разрешает фермерские хозяйства как со статусом юридического лица, так и без такового. Если фермерское хозяйство создается со статусом юридического лица, его учредительным документом будет устав, а если без такого статуса – договор о создании семейного фермерского хозяйства или право на создание семейного фермерского хозяйства.

Фермерское хозяйство подлежит государственной регистрации как юридическое лицо или физическое лицо – предприниматель. Фермерское хозяйство действует на основе учредительного документа (для юридического лица – устава, для хозяйства без статуса юридического лица – договора (декларации) о создании фермерского хозяйства). В учредительном документе (Уставе) указываются наименование хозяйства , его местонахождение, адрес, предмет и цель деятельности, порядок формирования имущества (складочного капитала), органы управления, порядок принятия ими решений, порядок вступления в хозяйство и выхода из него и другие положения, не противоречат законодательству Украины. ( ч. 4 ст. 1 Закона Украины "О фермерском хозяйстве" ).

Статья 114 Хозяйственного кодекса Украины также дает определение фермерскому хозяйству, это форма предпринимательства граждан с целью производства, переработки и реализации товарной сельскохозяйственной продукции. Членами фермерского хозяйства не могут быть лица, работающие в нем по трудовому договору (контракту, соглашению). Отношения, связанные с созданием и деятельностью фермерских хозяйств, регулируются настоящим Кодексом, а также с аконом о фермерском хозяйстве и другими законами.

Предмет и цель деятельности ФГ следует из его определения, содержащегося в ст. 1 Закона Украины "О фермерском хозяйстве" . Так, фермерское хозяйство является формой предпринимательской деятельности граждан, изъявивших желание производить товарную сельскохозяйственную продукцию, осуществлять ее переработку и реализацию с целью получения прибыли на земельных участках, предоставленных им в собственность и/или пользование, в том числе в аренду, для ведения фермерского хозяйства. хозяйства, товарного сельскохозяйственного производства, личного крестьянского хозяйства, согласно закону

Имуществу ФХ посвящен Раздел V, VI указанного Закона. В состав имущества фермерского хозяйства (складочного капитала) могут входить: здания, сооружения, обустройство, материальные ценности, ценные бумаги, продукция, произведенная хозяйством в результате хозяйственной деятельности, полученные доходы, другое имущество, приобретенное по незапрещенным законом основаниям, право пользования землей, водой и другими природными ресурсами, зданиями, сооружениями, оборудованием, а также другие имущественные права (в том числе на интеллектуальную собственность), денежные средства, передаваемые членами фермерского хозяйства в его составной капитал ( ст. 19 Закона Украины «О фермерском хозяйстве » ) .

Председателем фермерского хозяйства является его учредитель или другое определенное в Уставе лицо ( ч. 1 ст. 4 Закона Украины «О фермерском хозяйстве» ).

Главой семейного фермерского хозяйства может быть только член соответствующей семьи ( ч. 5 ст. 1 ЗУ "О фермерском хозяйстве" ).

Фермерское хозяйство может быть зарегистрировано только при условии приобретения гражданином Украины или несколькими гражданами Украины, которые изъявили желание создать фермерское хозяйство, право собственности или пользование земельным участком ( ст. 8 Закона Украины «О фермерском хозяйстве» ).

Следовательно, в Уставе целесообразно прописывать раздел о землях СГ.

Как определиться, нужен ли фермерскому хозяйству статус юридического лица?

Как фермерские хозяйства со статусом юридического лица, так и фермерские хозяйства без такого статуса подлежат государственной регистрации, последние – как физические лица-предприниматели. Порядок государственной регистрации физических лиц-предпринимателей упрощен по сравнению с государственной регистрацией юридических лиц, однако существуют и другие факторы, которые следует учесть при принятии решения, например:

1) фермерское хозяйство-юридическое лицо несет ответственность по своим обязательствам только в пределах стоимости сложенного капитала, тогда как физическое лицо-предприниматель отвечает всем принадлежащим ему имуществом, в том числе долей в общей совместной собственности супругов, если фермер состоит в зарегистрированном браке или фактическим брачным отношениям, за исключением имущества, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с законом;

2) независимо от наличия статуса юридического лица фермерские хозяйства могут иметь счета в банках, вступать в гражданско-правовые, хозяйственно-правовые договоры, принимать на работу наемных работников;

3) согласно ч. 6 ст. 8-1 ЗУ "О фермерских хозяйствах ", типовая форма договора (декларации) о создании семейного фермерского хозяйства утверждается центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной аграрной политики. По состоянию на сегодняшний день Министерство аграрной политики и продовольствия Украины еще не утвердило такие типовые формы. В общем, это не мешает государственной регистрации фермерских хозяйств без статуса юридического лица, однако существуют единичные случаи отказа в государственной регистрации именно по причине отсутствия утвержденных типовых форм.

Какие документы необходимо готовить для создания и государственной регистрации фермерского хозяйства?

Для создания и государственной регистрации фермерского хозяйства со статусом юридического лица необходимо предоставить государственному регистратору следующий перечень документов:

1) заявление о государственной регистрации создания юридического лица ( Форма 1 );

2) оригинал ИЛИ нотариально заверенная копия решения учредителя (если он один) или решения учредителей (если их два или более);

3) устав фермерского хозяйства;

4) нотариально заверенная копия паспорта бенефициара (или паспаротов бенефициаров, если их несколько), в случае, если паспорт в форме книжечки, а не ID-карты. ВНИМАНИЕ: даже в случае подачи документов лично единственным бенефициаром, нотариально заверенную копию паспорта все равно нужно добавить в пакет документов.

Для создания и государственной регистрации семейного фермерского хозяйства без статуса юридического лица необходимо предоставить государственному регистратору:

1) заявление государственной регистрации физического лица предпринимателем ( Форма 10 );

2) нотариально удостоверенный договор о создании семейного фермерского хозяйства (если учредителей несколько) или декларацию о создании семейного фермерского хозяйства (если фермерское хозяйство будет вестись единолично). В отличие от договора, декларация не подлежит обязательному нотариальному удостоверению;

3) если лицо достигло 16-летнего, но еще не достигшего 18-летнего возраста, - нотариально заверенное письменное согласие родителей (усыновителей) или попечителя или органа опеки и попечительства.

Поскольку фермерское хозяйство согласно ст. 1 ЗУ "О фермерском хозяйстве" является формой предпринимательской деятельности граждан, следовательно ФХ являются субъектами налогообложения.

О вопросах налогообложения фермерских хозяйств можно ознакомиться из статьи на сайте ИнстаДок.

Нормативно-правовое регулирование:

 1. ЗАКОН УКРАИНЫ "О фермерском хозяйстве"

 2. Письмо Министерства юстиции Украины 25.11.2019 № 10575/8.4.3/32-19 "О порядке государственной регистрации семейных фермерских хозяйств"

Прочитать:

Нужно ли переоформлять договоры аренды, заключенные с председателем ФХ?

Продиктуйте текст для поиска
Готово