РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Срок действия договора (автолонгация)

Термін дії договору (автолонгація)

Договір набирає чинності з моменту підписання та діє до ___, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань. Строк дії цього Договору продовжується на кожний наступний (один) рік, якщо жодна із Сторін не повідомить письмово іншу Сторону про намір розірвати цей Договір не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати закінчення поточного строку дії цього Договору.

Термін дії договору (автолонгація) Срок действия договора (автолонгация)
Договір набирає чинності з моменту підписання та діє до ___, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань. Строк дії цього Договору продовжується на кожний наступний (один) рік, якщо жодна із Сторін не повідомить письмово іншу Сторону про намір розірвати цей Договір не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати закінчення поточного строку дії цього Договору. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до ___, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Срок действия настоящего Договора продолжается на каждый последующий (один) год, если ни одна из Сторон не уведомит письменно другую Сторону о намерении расторгнуть настоящий Договор не позднее 30 (тридцати) календарных дней до даты истечения текущего срока действия настоящего Договора.

 

Дата обновления 26.07.2023 о 13:28:55

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии!

Продиктуйте текст для поиска
Готово