РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Договор поручительства подробный с нерезидентом по кредиту (укр-англ), Украина

Договір поруки № Номер договору

Surety Agreement № Номер договору

м. місто  

Дата договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

The city of місце (англ)

Дата договор, (напр.:May 1, 2021)📆

 

Громадянин(ка) Громадянство  ПІБ повністю , (надалі – «Поручитель»), з однієї сторони, та

Citizen of Громадянство (Eng.) ПІБ повністю (Eng.) , (hereinafter referred to as “the Guarantor”), on the one hand, and

 

Повне найменування , що іменується в подальшому “Поручитель”, в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , діючого на підставі Підстава діяльності представника , з однієї сторони, та

Повне найменування (Eng.) , hereinafter called “the Guarantor”, represented by  Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , acting under the Підстава діяльності представника (Eng.) , on the one hand, and

Повне найменування , (реєстраційний номерКод компанії ), що іменується в подальшому “Поручитель”, в особі Посада в род. відмінку   ПІБ в род. відмінку , діючого на підставі Підстава діяльності представника , з однієї сторони, та

Повне найменування (Eng.) (registration numberКод компанії ), hereinafter called  “the Guarantor”, represented by Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , conducting its activities under the Підстава діяльності представника (Eng.) , on the one hand, and

ФОП ПІБ ФОП , що іменується в подальшому “Поручитель”, з однієї сторони, та

Private enterpreneur ПІБ ФОП (Eng.) , (hereinafter referred to as “the Guarantor”), on the one hand, and

Громадянин(ка) Громадянство ПІБ повністю ,  (надалі – «Кредитор»), з іншої сторони,

Citizen of  Громадянство (Eng.) ПІБ повністю (Eng.) , (hereinafter referred to as “the Creditor”), on the other hand, 

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , діючого на підставі Підстава діяльності представника , (надалі - "Кредитор"), з іншої сторони,

Повне найменування (Eng.) , represented by Посада представника (Eng.) ПІБ представника (Eng.) , conducting its activities under the Підстава діяльності представника (Eng.) , (hereinafter referred to as “the Creditor”), on the other hand, 

Повне найменування , (реєстраційний код Код компанії ), в особі Посада в род. відмінку   ПІБ в род. відмінку , діючого на підставі Підстава діяльності представника , (надалі - "Кредитор"), з іншої сторони,

Повне найменування (Eng.) (registration number Код компанії ), represented by Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , conducting its activities under the Підстава діяльності представника (Eng.) , (hereinafter referred to as “the Creditor”), on the other hand, 

ФОП ПІБ ФОП , що іменується в подальшому “Кредитор”, з іншої сторони,

Private enterpreneur  ПІБ ФОП (Eng.) , (hereinafter referred to as “the Creditor”), on the other hand, 

які далі разом іменуються – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей договір (далі – «Договір») про наступне:

hereinafter referred to collectively as “the Parties”, and individually referred to as “the Party”, have entered into this agreement (hereinafter referred to as “the Agreement”) on the following:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. SUBJECT OF THE AGREEMENT

1.1. Поручитель зобов’язується відповідати перед Кредитором  в обсязі, визначеному п.1.2 цього Договору, за своєчасне і повне виконання зобов’язань ПІБ в родовому відмінку , ідентифікаційний податковий код  Інд. податковий номeр , (надалі – Позичальник), які випливають з Кредитного договору №номер основного договору від  Дата основного Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆   (про відкриття кредитної лінії в іноземній валюті), та/або змін, доповнень, додаткових договорів, які укладені та/або будуть укладені до нього в майбутньому і які будуть невід’ємною частиною вищезазначеного кредитного договору, (надалі – Кредитний договір) згідно з умовами якого Позичальник зобов’язується:

1.1. The Guarantor shall be liable to the Creditor in the volume specified in para. 1.2 hereof for timely and complete fulfilment of obligations ПІБ повністю (Eng.) identification tax code Інд. податковий номeр , (hereinafter referred to as the Borrower), arising from the Credit Agreement No.номер основного договору dated  Дата основного Договору, (напр.:May 1, 2021)📆   (about opening a credit line in foreign currency),  and/or amendments, addenda which are concluded and/or will be concluded in the future and which will be an integral part of the above credit agreement, (hereinafter referred to as the Credit Agreement), according to the terms and conditions of which the Borrower shall:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. SUBJECT OF THE AGREEMENT

1.1. Поручитель зобов’язується відповідати перед Кредитором  в обсязі, визначеному п.1.2 цього Договору, за своєчасне і повне виконання зобов’язань Повне найменування , ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  Код ЄДРПОУ , (надалі – Позичальник), які випливають з Кредитного договору № номер основного договору від Дата основного Договору, (напр.:May 1, 2021)📆 (про відкриття кредитної лінії в іноземній валюті) та/або змін, доповнень, додаткових договорів, які укладені та/або будуть укладені до нього в майбутньому і які будуть невід’ємною частиною вищезазначеного кредитного договору, (надалі – Кредитний договір) згідно з умовами якого Позичальник зобов’язується:

1.1. The Guarantor shall be liable to the Creditor in the volume specified in para. 1.2 hereof for timely and complete fulfilment of obligations Повне найменування (Eng.) , identification number according to the Unified State Register of Enterprises and Organizations of Ukraine (EDRPOU)  Код ЄДРПОУ , (hereinafter referred to as the Borrower), arising from the Credit Agreement No. номер основного договору dated  Дата основного Договору, (напр.:May 1, 2021)📆 , (about opening a credit line in foreign currency)  and/or amendments, addenda which are concluded and/or will be concluded in the future and which will be an integral part of the above credit agreement, (hereinafter referred to as the Credit Agreement), according to the terms and conditions of which the Borrower shall:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. SUBJECT OF THE AGREEMENT

1.1. Поручитель зобов’язується відповідати перед Кредитором  в обсязі, визначеному п.1.2 цього Договору, за своєчасне і повне виконання зобов’язань Повне найменування , ідентифікаційний код компанії  Код компанії , (надалі – Позичальник), які випливають з Кредитного договору № номер основного договору , (про відкриття кредитної лінії в іноземній валюті) від  Дата основного Договору, (напр.:May 1, 2021)📆 , (про відкриття кредитної лінії в іноземній валюті), та/або змін, доповнень, додаткових договорів, які укладені та/або будуть укладені до нього в майбутньому і які будуть невід’ємною частиною вищезазначеного кредитного договору (надалі – Кредитний договір) згідно з умовами якого Позичальник зобов’язується:

1.1. The Guarantor shall be liable to the Creditor in the volume specified in para. 1.2 hereof for timely and complete fulfilment of obligations Повне найменування (Eng.) , company identification code  Код компанії , (hereinafter referred to as the Borrower), arising from the Credit Agreement No. номер основного договору dated  Дата основного Договору, (напр.:May 1, 2021)📆 , (about opening a credit line in foreign currency), and/or amendments, addenda which are concluded and/or will be concluded in the future and which will be an integral part of the above credit agreement (hereinafter referred to as the Credit Agreement), according to the terms and conditions of which the Borrower shall:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. SUBJECT OF THE AGREEMENT

1.1. Поручитель зобов’язується відповідати перед Кредитором  в обсязі, визначеному п.1.2 цього Договору, за своєчасне і повне виконання зобов’язань ФОП ПІБ ФОП , ідентифікаційний податковий код  Інд. податковий номeр , (надалі – Позичальник), які випливають з Кредитного договору № номер основного договору (про відкриття кредитної лінії в іноземній валюті) від Дата основного Договору, (напр.:May 1, 2021)📆  та/або змін, доповнень, додаткових договорів, які укладені та/або будуть укладені до нього в майбутньому і які будуть невід’ємною частиною вищезазначеного кредитного договору, (надалі – Кредитний договір) згідно з умовами якого Позичальник зобов’язується:

1.1. The Guarantor shall be liable to the Creditor in the volume specified in para. 1.2 hereof for timely and complete fulfilment of obligations individual entrepreneur ПІБ ФОП (Eng.) , identification tax code  Інд. податковий номeр , (hereinafter referred to as the Borrower), arising from the Credit Agreement No. номер основного договору   dated   Дата основного Договору, (напр.:May 1, 2021)📆 , and/or amendments, addenda which are concluded and/or will be concluded in the future and which will be an integral part of the above credit agreement, (hereinafter referred to as the Credit Agreement), according to the terms and conditions of which the Borrower shall:

 - повернути кредитні кошти за поновлюваною кредитною лінією в розмірі Сума кредиту дол. США (Сума кредиту, прописом (укр.) доларів США 00 центів) до Строк поверненя кредиту, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 включно,

 - reimburse credit funds on a revolving credit line in the amount of Сума кредиту USD Сума кредиту, прописом (eng.) dollars 00 cents) until Строк поверненя кредиту, (напр.:May 1, 2021)📆 inclusive,

- сплачувати проценти згідно умов Кредитного договору, виходячи з відсоткової ставки за користування кредитом в доларах США за ставкою на рівні % річних % (% річних, прописом (укр.) процентів) річних,  а в разі невиконання умов пункту номер пункту . Кредитного договору  – у розмірі % річних - не виконання пункту % % річних - не виконання пункту, прописом (укр.) процентів) річних за  користування кредитом в доларах США;

 - to pay interest in accordance with the terms of the Credit Agreement, based on the interest rate for using a loan in US dollars - % річних % (% річних, прописом (eng.) ) per annum , and in case of non-fulfillment of the terms of clause номер пункту . Credit agreement - in the amount of % річних - не виконання пункту % (% річних - не виконання пункту, прописом (eng.) percent) per annum for using a loan  in US dollar;

 - сплачувати за банківські послуги, пов`язані з проведенням кредитної операції, передбачені Кредитним договором;

 - pay for banking services related to the credit transaction provided for by the Credit Agreement;

 - сплачувати штрафні санкції у розмірі та випадках, передбачених Кредитним договором.

 - pay penalties in the amount and in cases provided for by the Credit Agreement.

1.2. Порука за цим Договором забезпечує вимоги Кредитора щодо виконання Позичальником кожного із всіх його боргових зобов’язань за Кредитним договором, включаючи погашення суми кредиту зі сплатою процентів за його користування, оплати за банківські послуги згідно тарифів, пені та штрафних санкцій, визначених Кредитним договором.

1.2. The surety under this Agreement shall secure the Creditor's requirements for the Borrower to fulfil each of its debt obligations under the Credit Agreement, including repayment of the credit amount with interest for its use, payment for banking services according to tariffs, fines and penalties specified in the Credit Agreement.

1.3. Кредитор за вимогою Поручителя надає йому копію Кредитного договору.

1.3. At the Guarantor's request, the Creditor shall provide it with a copy of the Credit Agreement.

2. ЗОБОВʼЯЗАННЯ СТОРІН

2. OBLIGATION OF THE PARTIES

2.1. У разі  невиконання та/або неналежного виконання Позичальником зобов’язань за Кредитним договором Поручитель та Позичальник відповідають перед Кредитором як солідарні боржники.

2.1. In case of failure to fulfil and/or improper fulfilment of obligations under the Credit Agreement by the Borrower, the Guarantor and the Borrower shall be liable to the Creditor as joint and several (solidary) debtors.

2.2. У разі  невиконання та/або неналежного виконання Позичальником зобов’язань за Кредитним договором Поручитель відповідає перед Кредитором всім майном, коштами, що належать йому на праві власності та на які може бути звернено стягнення у відповідності до чинного законодавства України. Поручитель відповідає перед Кредитором в тому ж обсязі, що й Позичальник, а саме: у сумі кредиту, наданого у формі поновлюваної кредитної лінії, нарахованих за користування кредитом процентів, належних до сплати за банківські послуги згідно тарифів (комісії), а також  всіх сум можливої неустойки, передбачених Кредитним договором.

2.2. In case of failure to fulfil and/or improper fulfilment of obligations under the Credit Agreement by the Borrower, the Guarantor shall be liable to the Creditor with all property, funds belonging to it on the right of ownership and which may be seized according to the current legislation of Ukraine. The Guarantor shall be liable to the Creditor to the same extent as the Borrower, namely: in the amount of the credit provided in the form of a non-revolving/revolving credit line, accrued for the use of credit interest, commission for banking services according to tariffs, as well as all amounts of possible fine provided for by the Credit Agreement.

2.3. У разі невиконання та/або неналежного виконання Позичальником зобов’язань за Кредитним договором до Кредитора переходить повне право вимоги сплати суми заборгованості за Кредитним договором в повному обсязі з Поручителя.

2.3. In case of failure to fulfil and/or improper fulfilment of obligations under the Credit Agreement by the Borrower, the Creditor shall be entitled to demand from the Guarantor to pay the amount of debt under the Credit Agreement in full.

2.4. Поручитель, що виконав зобов’язання Позичальника, набуває усі права Кредитора за Кредитним договором.

2.4. The Guarantor, who has fulfilled the obligations of the Borrower, shall acquire all rights of the Creditor under the Credit Agreement.

2.5.  Виконання зобов’язань  Поручителем за цим Договором є безумовним.

2.5.  Fulfilment of obligations by the Guarantor hereunder shall be unconditional.

2.6. Після повного виконання Поручителем зобов’язань Позичальника, забезпечених порукою за цим Договором, Кредитор зобов’язується передати Поручителю документи, що підтверджують дійсність вимоги до Позичальника, протягом рд,3 (рд,3, прописом (укр.) ) робочих днів з моменту виконання Поручителем вказаних зобов’язань.

2.6. When the Guarantor fulfils the Borrower's obligations secured by the Agreement in full, the Creditor shall provide the Guarantor with documents confirming the validity of the demand to the Borrower within рд,3 (рд,3, прописом (eng.) ) business days after the fulfilment of these obligations by the Guarantor.

2.7. Кредитор має право перевіряти фінансовий стан Поручителя протягом  усього строку дії цього Договору, а Поручитель зобов’язується протягом дії цього Договору на вимогу Кредитора:

2.7. The Creditor shall be entitled to check the financial position of the Guarantor during the entire term of this Agreement, and the Guarantor shall, during the term of this Agreement, at the Creditor's request:

2.7.1. надавати власну довідку за підписом керівника, завірену печаткою  про обороти по поточних і позичкових рахунках в банках за попередній місяць та розміри фактичної заборгованості за кредитами та процентами в банках – на вимогу Кредитора, не пізніше третього банківського дня наступного за днем вимоги Кредитора;

2.7.1. provide its own certificate signed by the head, certified by the seal of turnovers on the current and loan accounts in banks for the previous month and the amounts of actual debt on credits and interest in banks – at the Creditor's request, no later than on the third banking day following the day of the Creditor's request;

2.7.2. надавати довідки банків про обороти за поточними та позичковими рахунками та стан заборгованості за кредитами в банках – на вимогу Кредитора не пізніше третього банківського дня, наступного за днем звернення Кредитора;

2.7.2. provide references from banks on turnovers on the current and loan accounts and the state of indebtedness under credits in banks – at the Creditor's request, no later than on the third banking day following the day of the Creditor's request;

2.7.3. надавати фінансову звітність - бухгалтерську та фінансову звітність на вимогу Кредитора з періодичністю, встановленою у такій вимозі.

2.7.3. provide financial statements – accounting and financial statements at the Creditor's request with the frequency specified in such request.

2.7.4. інші документи та інформацію на вимогу Кредитора.

2.7.4. other documents and information at the Creditor's request.

2.8. Кредитор зобов’язується забезпечити збереження інформації, що містить банківську таємницю, у тому числі, але не виключно, інформації щодо рахунків, операцій, проведених по рахункам Поручителя, здійснених Поручителем угод, фінансово-економічний стан Поручителя, напрями діяльності, іншої інформації, яка стала відома Кредитору у процесі обслуговування Поручителя (банківської таємниці). Без згоди Поручителя Кредитор розкриває третім особам інформацію, що містить банківську таємницю, виключно на підставах та в порядку, передбачених чинним законодавством України.

2.8. The Creditor shall ensure preservation of information containing banking secrecy, including, but not limited to, information on accounts, transactions conducted on the accounts of the Guarantor, agreements concluded by the Guarantor, financial and economic situation of the Guarantor, activities, other information that has become known to the Creditor when servicing the Guarantor (banking secrecy). Without the Guarantor's consent, the Creditor shall disclose information containing banking secrecy to third parties only on the grounds and according to the procedure stipulated by the current legislation of Ukraine.

3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПОРУЧИТЕЛЕМ

3. PROCEDURE FOR PERFORMING OBLIGATIONS BY THE GUARANTOR

3.1. В разі невиконання Позичальником своїх зобов’язань за Кредитним договором, в тому числі: при настанні терміну повернення Позичальником кредиту (його частини) та/або строку сплати процентів, та/або банківських послуг згідно тарифів, та/або інших платіжних зобов’язань; при виникненні у відповідності з умовами Кредитного договору зобов’язань Позичальника достроково повернути кредит і сплатити проценти та/або інші платіжні зобов’язання; при несвоєчасному погашенні Позичальником заборгованості за кредитом (його частини) та/або строку сплати процентів, та/або банківських послуг згідно тарифів, та/або інших платіжних зобов’язань за Кредитним договором в строк, який вказаний в договорі,  Поручитель зобов’язується  наступного банківського дня  з моменту настання такого строку, сплатити Кредитору наявну суму заборгованості Позичальника за Кредитним договором, але не більше загальної суми, визначеної п.1.2 цього Договору шляхом її перерахування на рахунок Кредитора.

3.1. If the Borrower fails to fulfil its obligations under the Credit Agreement, including: upon the period of the credit (part thereof) repayment by the Borrower and/or period of payment of interest and/or banking services according to tariffs, and/or other payment obligations; when the Borrower's obligations to repay the credit and pay interest and/or other payment obligations arise according to the terms and conditions of the Credit Agreement; in case of late repayment by the Borrower of the credit indebtedness (part thereof) and/or period of payment of interest, and/or banking services according to tariffs, and/or other payment obligations under the Credit Agreement within the period specified in the agreement, the Guarantor shall, on the next banking day following the date of such period, pay the Creditor the existing amount of the Borrower's debt under the Credit Agreement, but not more than the total amount specified in para. 1.2 of this Agreement, by transferring it to the Creditor's account.

3.1.1. Якщо Поручитель не виконує своїх зобов’язань, передбачених п.3.1 цього Договору, Кредитор має право відповідно до п.4.1., 4.2. та 4.3. цього Договору здійснити договірне списання коштів з будь-яких рахунків Поручителя в межах суми боргових зобов’язань, які підлягають сплаті Кредиторові за Кредитним договором та цим Договором, але не більше загальної суми, визначеної п.1.2. цього Договору.

3.1.1. If the Guarantor fails to fulfil its obligations under para. 3.1 hereof, the Creditor shall be entitled to, according to para. 4.1., 4.2. and 4.3. hereof, make a contractual write-off of funds from any accounts of the Guarantor within the amount of debt obligations payable to the Creditor under the Credit Agreement and this Agreement, but not more than the total amount specified in para. 1.2. of this Agreement.

3.2. Моментом сплати суми заборгованості Поручителем є дата зарахування грошових коштів на рахунок Кредитора (підтвердженням виступає виписка Кредитора).

3.2. The moment of payment of the amount of debt by the Guarantor shall be the date of crediting funds to the Creditor's account (the Creditor's statement shall act as a confirmation).

3.3. Якщо перерахована сума недостатня для повного погашення заборгованості за Кредитним договором на день надходження коштів, то зобов’язання Позичальника виконуються  у черговості, що встановлена Кредитним договором.

3.3. If the transferred amount is insufficient to repay the debt under the Credit Agreement in full on the date of receipt of funds, the Borrower's obligations shall be fulfilled according to the procedure established by the Credit Agreement.

3.4. У разі відсутності або недостатності  грошових коштів на рахунку Поручителя, Кредитор має право звернути стягнення на майно та кошти Поручителя, що належать останньому на праві власності і на які може бути звернено стягнення у відповідності до чинного законодавства України.

3.4. In case of lack or insufficiency of funds on the Guarantor's account, the Creditor shall be entitled to recover the property and funds of the Guarantor, which belong to the latter on the right of ownership and which may be seized according to the current legislation of Ukraine.

3.5. Часткове виконання зобов’язань Поручителем по цьому Договору не звільняє останнього від виконання в подальшому його зобов’язань по цьому Договору.

3.5. Partial fulfilment of obligations by the Guarantor hereunder shall not release it from further fulfilment of his obligations hereunder.

4. ОСОБЛИВІ УМОВИ

4. SPECIAL TERMS AND CONDITIONS

4.1 У разі невиконання та/або неналежного виконання Позичальником зобов’язань за Кредитним договором та/або Поручителем – зобов’язань за цим Договором Кредитор має право здійснити договірне списання належних Поручителю грошових коштів без подання  Поручителем платіжного доручення в наступному  порядку:

4.1 In case of failure to fulfil and/or improper fulfilment of obligations under the Credit Agreement by the Borrower and/or obligations under this Agreement by the Guarantor, the Creditor shall be entitled to make a contractual write-off of funds payable to the Guarantor without submitting a payment order according to the following procedure:

4.1.1. Договірне списання здійснюється Кредитором з будь-яких рахунків Поручителя, в тому числі  з рахунків, які відкриті у Кредитора чи в інших кредитно-фінансових установах (далі по тексту – рахунки Поручителя) у відповідності до умов п.4.2 цього Договору.

4.1.1. The contractual write-off shall be made by the Creditor from any accounts of the Guarantor, including the accounts opened at the Creditor or in other credit and financial institutions (hereinafter referred to as the Guarantor's Accounts) according to the terms and conditions of para. 4.2 hereof.

4.1.2. Договірне списання грошових коштів з рахунків Поручителя, відкритих у Кредитора, здійснюється Кредитором шляхом оформлення відповідного меморіального ордеру, копія якого надається Поручителю.

4.1.2. The contractual write-off of funds from the Guarantor's Accounts opened at the Creditor shall be made by the Creditor by issuing an appropriate transaction memo, a copy of which shall be provided to the Guarantor.

4.1.3. Договірне списання грошових коштів з рахунків Поручителя, відкритих в інших кредитно-фінансових установах, реквізити яких відомі Кредитору, здійснюється Кредитором шляхом оформлення платіжної вимоги, яку він подає до відповідної кредитно-фінансової установи, що обслуговує Поручителя, в порядку, передбаченому нормативно-правовими актами Національного банку України.

4.1.3. The contractual write-off of funds from the Guarantor's Accounts open in other credit and financial institutions, the details of which are known to the Creditor, shall be made by the Creditor by issuing a payment request to the relevant credit and financial institution serving the Guarantor, according to the procedure established by the regulations of the National Bank of Ukraine.

4.1.4. Отримувачем грошових коштів за вказаним договірним списанням є Кредитор.

4.1.4. The recipient of funds under the specified contractual write-off shall be the Creditor.

4.2. Укладаючи цей Договір, Поручитель відповідно до встановленого законодавством України порядку, в тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України, надає Кредитору доручення здійснювати договірне списання грошових коштів з рахунків Поручителя, які відкриті в у Кредитора чи в інших кредитно-фінансових установах, в межах сум, які підлягають сплаті Кредиторові за Кредитним договором при настанні строків платежів по Кредитному договору протягом усього строку дії цього Договору.

4.2. By concluding this Agreement, the Guarantor shall, according to the procedure established by the legislation of Ukraine, including regulations of the National Bank of Ukraine, instruct the Creditor to make contractual write-off of funds from the Guarantor's accounts opened at the Creditor or other credit and financial institutions, within the amounts payable to the Creditor under the Credit Agreement upon due dates of payments under the Credit Agreement during the entire term hereof.

4.3. У разі відсутності або недостатності на рахунках Поручителя, відкритих у Кредитора, коштів в валюті, в якій надано кредит Позичальнику згідно з Кредитним договором, та з метою задоволення вимог Кредитора щодо погашення заборгованості Позичальника перед Кредитором за Кредитним договором, Поручитель доручає Кредитору від імені та за рахунок Поручителя здійснювати договірне списання/купівлю/продаж/обмін валюти, відмінної від валюти наданого Кредиту, у сумах, еквівалентних заборгованості у валюті кредиту за курсом, що склався на Міжбанківському валютному ринку України на дату проведення списання. При цьому, за проведення відповідної операції з купівлі/продажу/обміну валюти на Міжбанківському валютному ринку України, Кредитором здійснюється утримання комісії у відповідності з його діючими тарифами, та передбачених законодавством зборів, податків та платежів. Суми вищезазначених комісій, зборів, податків та платежів списуються в договірному порядку з рахунків Поручителя разом із сумою заборгованості Позичальника.

4.3. In case of lack or insufficiency of funds on the Guarantor's Accounts opened at the Creditor in the currency the credit was granted to the Borrower under the Credit Agreement and in order to satisfy the Creditor's claims to repay the Borrower's debt to the Creditor under the Credit Agreement, the Guarantor shall instruct the Creditor to make contractual write-off/purchase/sale/exchange of currency other than the currency of the Credit on behalf and at the expense of the Guarantor, in amounts equivalent to the debt in the currency of the credit at the rate of the Ukrainian Interbank Currency Exchange on the date of write-off. At the same time, for the relevant transaction of purchase/sale/exchange of currency on the Ukrainian Interbank Currency Exchange, the Creditor shall withhold a commission according to its applicable tariffs and fees, taxes and payments stipulated by the legislation. The amounts of the above commissions, fees, taxes and payments shall be written off in a contractual manner from the Guarantor's Accounts together with the amount of the Borrower's debt.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5. RESPONSIBILITY OF THE PARTIES

5.1. У  разі невиконання Поручителем своїх зобов’язань у строк, визначений в п. 3.1 цього Договору, Поручитель сплачує Кредитору неустойку від суми невиконаного та/або неналежно виконаного зобов’язання за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє у період, за який сплачується пеня.

5.1. If the Guarantor fails to fulfil its obligations within the period specified in para. 3.1 hereof, the Guarantor shall pay the Creditor a penalty from the amount of unfulfilled and/or improperly fulfilled obligations for each day of delay in the amount of the double discount rate of the NBU (National Bank of Ukraine) effective during the period of penalty.

5.2. Сплата неустойки, вказаної в п. 5.1 цього Договору, не звільняє Поручителя від обов’язку виконання взятих по цьому Договору зобов’язань та відшкодування Кредитору у повному обсязі збитків, завданих невиконанням та/або неналежним виконанням Поручителем умов цього Договору.

5.2. Payment of the penalty specified in para. 5.1 hereof shall not release the Guarantor from obligation to fulfil obligations hereunder and reimburse the Creditor in full for damages caused by failure to perform and/or improper performance of this Agreement by the Guarantor.

5.3. Кредитор несе відповідальність за розголошення інформації, що містить банківську таємницю, відповідно до чинного законодавства України.

Кредитор не несе відповідальність перед Поручителем за розкриття інформації, що містить банківську таємницю, у разі надання доступу до такої інформації третім особам у випадках, передбачених чинним законодавством України.

5.3. The Creditor shall be responsible for disclosure of information containing banking secrecy according to the current legislation of Ukraine.

The Creditor shall not be responsible to the Guarantor for disclosure of information containing banking secrecy, in case of providing access to such information to third parties in cases stipulated by the current legislation of Ukraine.

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6. DISPUTE SETTLEMENT

6.1. Всі суперечки, що виникають між Сторонами та пов’язані із укладанням, виконанням, припиненням цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів.

6.1. All disputes arising between the Parties and related to the conclusion, performance, termination of this Agreement shall be settled by the Parties by means of negotiations.

6.2. У випадку недосягнення Сторонами згоди, спір вирішується  в судовому порядку у відповідності до чинного законодавством України. Спір підлягає розгляду у Міжнародному комерційному арбітражному суді України при Торгово-промисловій палаті України за місцезнаходженням Кредитора за правилами, встановленими Регламентом суду. Сторони домовилися, що до суті спору застосовується матеріальне право України.

6.2. If the Parties fail to reach an agreement, the dispute shall be settled in a court according to the current legislation of Ukraine. The dispute shall be subject to consideration in the International Commercial Arbitration Court of Ukraine at the Chamber of Commerce and Industry of Ukraine at the Creditor's location according to the rules established by the Rules of the court. The Parties have agreed that the substantive law of Ukraine shall apply to the merits of the dispute.

7. ПРИПИНЕННЯ ПОРУКИ

7. TERMINATION OF THE SURETY

7.1. Порука за цим Договором припиняється із припиненням забезпеченого нею зобов’язання, а  також в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

7.1. The surety under this Agreement shall be terminated when the obligation secured by it terminates, as well as in other cases stipulated by the current legislation.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

8. TERM OF THE AGREEMENT AND MISCELLANEOUS

8.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами та діє до повного виконання Позичальником та/або Поручителем у повному обсязі зобов’язань за Кредитним договором.

8.1. This Agreement shall enter into force upon signature by the Parties and shall remain in force until the Borrower and/or the Guarantor fulfils its obligations under the Credit Agreement in full.

8.2.  Цей Договір закінчує свою дію у разі, якщо Кредитор протягом років, 3 (років, 3, прописом (укр.) ) років з дня настання  строку виконання зобов’язань не пред’явив  позову до Поручителя.

8.2.  This Agreement shall terminate if the Creditor fails to bring an action against the Guarantor within років, 3 (років, 3, прописом (eng.) ) years from the due date of fulfilment of obligations under the Credit Agreement .

8.3. Підписанням цього Договору Поручитель дає свою згоду на внесення до Кредитного договору змін, що ведуть до збільшення розміру відповідальності Поручителя за цим Договором (в тому числі, але не виключно, щодо зміни (збільшення) розміру процентів за Кредитним договором, строків їх виплати, збільшення суми кредитних коштів до повернення тощо) без додаткового повідомлення Поручителя та без укладення додаткового договору до цього Договору.

8.3. By signing this Agreement, the Guarantor shall agree to make amendments to the Credit Agreement, leading to an increase in the Guarantor's liability hereunder (including, but not limited to, changes (increase) in the interest under the Credit Agreement, terms of their payment, increase in the amounts of credit funds to be repaid and so forth) without additional notification of the Guarantor and concluding an addendum hereto.

8.4. Усі зміни та доповнення до цього Договору можуть бути внесені  за взаємною згодою Сторін, належним чином оформленою та підписаною Сторонами.

8.4. All amendments hereto may be made by mutual consent of the Parties, duly executed and signed by the Parties.

8.5. Усі Додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами за умови їх належного оформлення та підписання уповноваженими представниками Сторін.

8.5. All Appendices to this Agreement shall be its integral parts provided that they are duly executed and signed by the authorized representatives of the Parties.

8.6. Усі питання, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

8.6. All issues not regulated by this Agreement shall be regulated by the current legislation of Ukraine.

8.7. Цей Договір складено  в двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу. Один примірник знаходиться у Кредитора, а другий у Поручителя.

8.7. This Agreement is made in two copies having equal legal force. One copy is kept by the Creditor and the other one is kept by the Guarantor.

8.8. Підписанням цього Договору Поручитель засвідчує, що він отримав від Кредитора копію Кредитного договору, а також те, що Поручитель ознайомлений з умовами Кредитного договору, не має заперечень щодо їх положень і повністю погоджується з ними.

8.8. By signing this Agreement, the Guarantor shall certify that it has received a copy of the Credit Agreement from the Creditor, as well as that the Guarantor is familiar with the terms and conditions of the Credit Agreement, has no objections to their provisions and agrees with them in full.

8.9. Підписанням цього Договору Поручитель надає згоду на забезпечення виконання зобов’язань іншого боржника, у разі зміни в майбутньому боржника за Кредитним договором в порядку переведення боргу на іншу особу. Після заміни Позичальника за Кредитним договором Поручитель продовжує відповідати за невиконання та/або неналежне виконання зобов’язань за Кредитним договором новим боржником в обсязі та на умовах, що визначені цим Договором.

8.9. By signing this Agreement, the Guarantor shall agree to ensure fulfilment of the other debtor's obligations, in case of change of the debtor under the Credit Agreement in the future as a result  of the transaction of the debt transfer to another person. After the replacement of the Borrower under the Credit Agreement, the Guarantor shall continue to be liable for failure to fulfil and/or improper fulfilment of obligations under the Credit Agreement by a new debtor in the amount and on the terms specified herein.

8.10. Підписанням цього договору Поручитель дає згоду Кредитору на обробку та використання його персональних даних, які належать до банківської таємниці, згідно затвердженої Кредитором мети такого використання і такої обробки, підтверджує, що письмово повідомлений про передбачені Законом України «Про захист персональних даних» та іншими нормами чинного законодавства України права суб’єкта персональних даних тощо.

8.10. By signing this Agreement, the Guarantor shall give consent for the Creditor to process and use its personal data as a banking secrecy according to the purpose of such use and such processing approved by the Creditor, as well as confirm that it is notified in writing about the rights of the personal data subject provided by the Law of Ukraine “On Personal Data Protection” and other regulations of the current legislation of Ukraine.

8.11. Поручитель надає згоду на збір, накопичення, зберігання, зміну, використання та поширення (надання) інформації про нього через Кредитний реєстр Національного банку України в порядку відповідно до Положення про Кредитний реєстр Національного банку України, затвердженого Постановою Правління НБУ від 04.05.2018 р. №50.

8.11. The Guarantor shall agree to collect, accumulate, store, change, use and disseminate (provide) information about it via the Credit Register of the National Bank of Ukraine according to the Regulation on the Credit Register of the National Bank of Ukraine approved by the Resolution of the NBU Board No. 50 dated 4 May 2018.

8.12. Цей Договір складений та регулюється у відповідності до матеріального права України

8.12. This Agreement is executed and regulated according to the substantive law of Ukraine.

8.13. Цей Договір складений українською та англійською мовами, у разі будь-яких протиріч чи непорозумінь, розбіжностей між українським та англійським текстами українська версія має перевагу. Підписання цього Договору Сторони підтверджують повне розуміння умов цього Договору та погоджуються з ними.

8.13. This Agreement is executed in Ukrainian and English. In case of any contradictions or misunderstanding, discrepancies between the Ukrainian and English texts the Ukrainian text shall prevail. By signing this Agreement, the Parties shall confirm their full understanding of the terms and conditions of this Agreement and agree with them.

8.14. Уповноважена особа Поручителя підтверджує, що має всі необхідні дозволи та рішення компетентних органів управління Поручителя на укладання цього Договору, та несе повну відповідальність за можливе перевищення повноважень. Кредитор не відповідає за наслідки недотримання уповноваженою особою вимог статутних документів Поручителя чи законодавства країни Поручителя щодо порядку укладання цього Договору.

8.14. The authorized person of the Guarantor shall confirm that he or she has all necessary permits and decisions of the competent management bodies of the Guarantor to conclude this Agreement, and shall be fully responsible for possible excess of authority. The Creditor shall not be responsible for the consequences of failure to comply with the requirements of the Guarantor's statutory documents or the legislation of the Guarantor's country concerning the procedure for concluding this Agreement by the authorized person.

9. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

9. LOCATION, DETAILS AND SIGNATURES OF THE PARTIES

Адреса та реквізити Кредитора:

ПІБ повністю

Ідентифікаційний номер :  Інд. податковий номeр

Дата народження : Дата народження

Назва документа, що посвідчує особу - Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданийКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу

Адреса : Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Creditor’s address and requisites:

ПІБ повністю (Eng.)

Registration number : Інд. податковий номeр

Date of birth : Дата народження

Назва документа, що посвідчує особу (Eng.) - Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , issued by  Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу (Eng.)

Address : Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (Eng.)

Тел.: Номер телефону №1

E-mail : E-mail

 

______________________

Tel.: Номер телефону №1

E-mail : E-mail

 

______________________

Адреса та реквізити Кредитора:

Повне найменування

Код ЄДРПОУ : Код ЄДРПОУ

Адреса : Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Creditor’s address and requisites:

Повне найменування (Eng.)

Kod EDRPOU : Код ЄДРПОУ

Address : Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

Тел.: Телефон основний

E-mail : E-mail основний

Tel.: Телефон основний

E-mail : E-mail основний

Посада представника

 

______________________

ПІБ представника

Посада представника (Eng.)

 

______________________

ПІБ представника (Eng.)

Адреса та реквізити Кредитора:

Повне найменування

Код : Код компанії

Адреса : Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Creditor’s address and requisites:

Повне найменування (Eng.)

Kod : Код компанії

Address : Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (Eng.)

Тел.: Номер телефону №1

E-mail : E-mail

 

Посада представника

 

______________________

ПІБ представника

Tel.: Номер телефону №1

E-mail : E-mail

 

Посада представника (Eng.)

 

______________________

ПІБ представника (Eng.)

Адреса та реквізити Кредитора:

ФОП ПІБ ФОП

Код : Інд. податковий номeр

Адреса : Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

 Creditor’s address and requisites:

Private enterpreneur ПІБ ФОП (Eng.)

Kod : Інд. податковий номeр

Address : Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (Eng.)

Тел.: Номер телефону №1

E-mail : E-mail

 

Посада представника

 

______________________

ПІБ представника

Tel.: Номер телефону №1

E-mail : E-mail

 

Посада представника (Eng.)

 

______________________

ПІБ представника (Eng.)

Адреса та реквізити Поручителя:

ПІБ повністю

Ідентифікаційний номер :  Інд. податковий номeр

Дата народження : Дата народження

Назва документа, що посвідчує особу - Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

, виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу

Адреса :  Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Guarantor’s address and requisites:

ПІБ повністю (Eng.)

Registration number : Інд. податковий номeр

Date of birth : Дата народження

Назва документа, що посвідчує особу (Eng.)Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , issued by  Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу (Eng.)

Address :  Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел.: Номер телефону №1

E-mail : E-mail

 

______________________

Tel.: Номер телефону №1

E-mail : E-mail

 

______________________

Адреса та реквізити Поручителя:

Повне найменування

Код ЄДРПОУ : Код ЄДРПОУ

Адреса : Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Guarantor’s address and requisites:

Повне найменування (Eng.)

Kod EDRPOU : Код ЄДРПОУ

Address : Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

Тел.: Телефон основний

E-mail : E-mail основний

 

Посада представника

 

______________________

ПІБ представника

Tel.: Телефон основний

E-mail : E-mail основний

 

Посада представника (Eng.)

 

______________________

ПІБ представника (Eng.)

Адреса та реквізити Поручителя:

Повне найменування

Код : Код компанії

Адреса : Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Guarantor’s address and requisites:

Повне найменування (Eng.)

Kod : Код компанії

Address : Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

Тел.: Телефон основний

E-mail : E-mail основний

 

Посада представника

 

______________________

ПІБ представника

Tel.: Телефон основний

E-mail : E-mail основний

 

Посада представника (Eng.)

 

______________________

ПІБ представника (Eng.)

Адреса та реквізити Поручителя:

ФОП ПІБ ФОП

Код : Інд. податковий номeр

Адреса : Юридична адреса

Guarantor’s address and requisites:

Private enterpreneur ПІБ ФОП (Eng.)

Code : Інд. податковий номeр

Address : Юридична адреса (Eng.)

Тел.: Телефон основний

E-mail : E-mail основний

 

ПІБ представника

 

______________________

ПІБ представника

Tel.: Телефон основний

E-mail : E-mail основний

 

ПІБ представника (Eng.)

 

______________________

ПІБ представника (Eng.)

Дата обновления 05.03.2024 о 10:05:32

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии!

Описание

Согласно договору поручительства Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором в объеме, определенном в договоре, за своевременное и полное исполнение обязательств Должника.

 

Кредитор : физическое лицо; физическое лицо-предприниматель, юридическое лицо (резидент и нерезидент Украины);

Поручитель : физическое лицо; физическое лицо-предприниматель, юридическое лицо (резидент и нерезидент Украины);

Должник: физическое лицо; физическое лицо-предприниматель, юридическое лицо (резидент и нерезидент Украины).

 

Содержание:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА;

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН;

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОРУЧИТЕЛЯМ;

4. ОСОБЕННЫЕ УСЛОВИЯ;

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН;

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ;

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОРУКИ;

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ;

9. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСЫ СТОРОН;

Продиктуйте текст для поиска
Готово