УКР
ENG
POL
BUL

Список нормативно-правових актів, які регулюють питання електронного документообігу

 1. Закон  України  «Про електронні документи та електронний документообіг” № 851-IV від 22 травня 2003 року https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text

 2. Закон  України  «Про  електронну  комерцію»  від 03 вересня 2015 року № 675-VIII (надалі - Закон 675) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19#Text 

 3. Закон України «Про електронні довірчі послуги»  від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII (далі - Закон 2155) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19#Text 

 4. Типова інструкція з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF#Text 

 5. Порядок роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання (Наказ Мін’юсту 11.11.2014  № 1886/5) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1421-14

  1. Порядок роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання;

  2. Перелік форматів даних електронних документів постійного і тривалого (понад 10 років) зберігання;

  3. Вимоги до структури та змісту XML-схеми архівних електронних документів;

  4. Вимоги щодо найменування файлів електронних документів https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1424-14#n4;

  5. Вимоги щодо найменування файлів електронних облікових документів;

  6. Вимоги щодо найменування файлів архівних електронних документів;

  7. Вимоги до структури та змісту XML-схеми електронного примірника описів справ постійного зберігання;

  8. Вимоги щодо найменування файлів електронних примірників описів справ постійного зберігання;

  9. Вимоги до структури та змісту XML-схеми обкладинок архівних електронних справ;

  10. Вимоги щодо найменування файлів обкладинок архівних електронних справ.

 

 1. Деякі питання документування управлінської діяльності https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF/print#n335

 2. Вимоги до форматів даних електронного документообігу  в органах державної влади https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1309-18

 3. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів ДСТУ 4163-2003 https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/en/v0055609-03

 4. Перелік форматів даних електронних документів постійного і тривалого (понад 10 років) зберігання https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/z1422-14#n4  

 5. Про затвердження вимог у сфері електронних довірчих послуг та Порядку перевірки дотримання вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг, Наказ Міністерства цифрової трансформації України, Адміністрації державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 30.09.2020  № 140/614 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/992-2018-%D0%BF#Text 

 6. ДСТУ 4145:2002 Інформаційні технології криптографічний захист інформації цифровий підпис, що ґрунтується на еліптичних кривих формування та перевіряння http://uas.org.ua/ua/services/standartizatsiya/109-2/ 

 7. ІПК від 06.03.2019 р. № 913/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

 8. листи ДПС від 05.08.2020 р. № 3195/ІПК/99-00-05-06-02-06; від 07.08.2020 р. № 3255/ІПК/99-00-05-06-02-06; від 06.08.2020 р. № 3220/ІПК/99-00-05-06-02-06; від 11.03.2020 р. № 998/6/99-00-07-03-02-06/ІПК. 

 9.  лист ДПС від 20.05.2010 р. № 9895/7/16-1517-08, № 5766/5/16-1518 

Дата публікації: 20.12.2021

Продиктуйте текст для пошуку
Готово