УКР
ENG
POL
BUL

Почеркознавча експертиза в цивільному процесі: основні моменти призначення (+ Шаблон клопотання про призначення почеркознавчої експертизи за ЦПК)

Призначення почеркознавчої експертизи в судовому процесі найчастіше має місце при визнанні правочину недійсним або про доведення неукладеності правочину з причини непідписання його з боку однієї чи іншої сторони. Актуальність цього питання зумовлює необхідність розібратись в порядку призначення почеркознавчої експертизи судом. розглянемо такий порядок за цивільним процесом.

Порядок призначення експертизи судом в цивільному процесі

Отже, відповідно до ст. 103 ЦПК України, суд призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з’ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) сторонами (стороною) не надані відповідні висновки експертів із цих самих питань або висновки експертів викликають сумніви щодо їх правильності.

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. Суд з урахуванням обставин справи має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.

Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз’яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов’язаний мотивувати таке відхилення або зміну.

Стаття 104 ЦПК України визначає, що про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

Ухвала про призначення експертизи направляється особам, яким доручено проведення експертизи, та учасникам справи. Об’єкти та матеріали, що підлягають дослідженню, направляються особі, якій доручено проведення експертизи (провідному експерту або експертній установі).

В ухвалі про призначення експертизи суд попереджає експерта про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов’язків.

Призначення експертизи судом є обов’язковимвідповідно до ст. 105 ЦПК України, у разі заявлення клопотання про призначення експертизи обома сторонами.

Орієнтовний перелік питань, що вирішує почеркознавча експертиза

Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджені, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998  № 53/5 (надалі - Науково-методичні рекомендації) наводять основні завдання почеркознавчої експертизи.
Отже, основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Такою експертизою вирішуються і деякі не ідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукописного тексту під впливом будь-яких факторів, що заважають (природних: хворобливий стан, хронічні захворювання, вікові зміни; тимчасових зовнішніх: незвичне тримання засобу для писання, незвична поза, обмеження зорового контролю тощо; тимчасових внутрішніх: алкогольне сп’яніння, фармакологічні, наркотичні засоби тощо; штучних: викривлення письма зміненими рухами); визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо).

Об’єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань.

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Згідно з п. 1.2. Науково-методичних рекомендацій, орієнтовний перелік вирішуваних питань:

  • Чи виконано рукописний текст (рукописні записи) у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) певною особою?
  • Чи виконані рукописні тексти (рукописні записи) у документі (документах) (назва документа та його реквізити, графа, рядок) однією особою?
  • Чи виконано підпис від імені особи (прізвище, ім’я, по батькові особи, від імені якої зазначено підпис) у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою?
  • Чи виконано рукописний текст у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) під впливом збиваючих факторів (природних, штучних)?
  • Чи виконано підпис від імені особи (прізвище, ім’я, по батькові особи, від імені якої зазначено підпис) у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) під впливом збиваючих факторів (природних, штучних)?

Отже, експертиза призначається судом за клопотанням учасника справи. Учасник у своєму клопотанні може запропонувати відповідну експертну установу та певний перелік питань. Учасник, що просить суд призначити почеркознавчу експертизу, має зазначити у такому клопотанні обставини, що мають значення для справи, для з'ясування яких він просить призначити відповідну експертизу та зазначити про відсутність висновків експертів з цього приводу або про сумніви у наявних висновках експертів.

Створити Клопотання про призначення почеркознавчої експертизи (ЦПК) за допомогою конструктора Instaco легко і зручно. Для створення необхідно ввести дані у конструкторі.

Економте час та зусилля при створенні документів! Використовуйте шаблони документів ІнстаДок, які вже готові до використання. Забудьте про витрачені години на форматування - з нами все просто та швидко.

Якщо потрібен якісний юридичний супровід в судах - звертайся до досвідченого адвоката.

Дата публікації: 19.12.2023

Продиктуйте текст для пошуку
Готово