УКР
ENG
POL
BUL

Новий шаблон Distribution agreement (Дистриб’юторський договір) , істотні умови тa aнтимонопольне зaконодавство

На нашому сайті з'явився новий шаблон Distribution agreement  (Дистриб’юторський договір), українсько-англійська версія. Договори дистрибуції належать до категорії договорів постачання та є досить поширеними в Україні, зокрема у галузі продажу автомобілів, одягу та взуття, лікарських засобів, харчових продуктів тощо. Попри це, в Україні відсутнє спеціальне регулювання таких договорів. Договори дистрибуції належать до  договорів, які можуть укладатися через принцип свободи договору, закріпленого у ст. 3 Цивільного кодексу України та деталізованого у ст. 6, 627 Цивільного кодексу України та одночасно регулюються Господарським кодексом України. Якщо ж мова йде про міжнародні договори дистрибуції, то зрозуміло, що необхідно також керуватись положеннями Закону України «Про міжнародне приватне право».

У Модельних правилах європейського приватного права Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference, далі – DCFR, або Правила) є розділ "PART E. COMMERCIAL AGENCY, FRANCHISE AND DISTRIBUTORSHIP", який застосовується до договорів, відповідно до яких одна сторона, постачальник, зобов'язується на постійній основі поставляти іншій стороні, дистриб'ютору, продукт, а дистриб'ютор зобов'язується купувати його або приймати, оплачувати та продавати третім особам від свого імені та у своїх інтересах. Правила передбачають можливість запровадження таких умов, як: виключні права та обов'язки постачальника й дистриб'ютора щодо постачання та придбання товару на певній території; застосування рекомендаційних цін, умов перепродажу товару споживачам; проведення рекламних заходів; звітність дистриб'ютора; можливість здійснення постачальником контролю за діяльністю дистриб'ютора (дотримання стандартів і вказівок) тощо. DCFR не є нормативним актом, а лише нормами м'якого права.  Проте  DCFR є реальним джерелом, яке українські підприємці можуть застосувати задля регулювання власних договірних зобов'язань.

При укладанні дистриб’юторських договорів треба обов'язково зважати на антимонопольне законодавство, адже аналіз ст. 6 та 8 Закону України «Про захист економічної конкуренції» дає змогу зробити висновок, що антиконкурентними узгодженими діями (далі – АУД) є дії, які встановлюють обмеження на використання поставлених товарів, або обмеження у придбанні товарів в інших суб'єктів господарювання, або спрямовані на формування цін чи інших умов договору про подальший продаж поставленого товару іншим суб'єктам господарювання чи споживачам, за умови, що такі дії призводять до суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині, або ці дії обмежують доступ на ринок інших суб'єктів господарювання, або призводять до економічно необґрунтованого підвищення цін чи дефіциту товарів. Таким чином зміст АУД багато в чому співпадає з умовами дистриб’юторського договору.  На думку Михайла Кочерова, з якою ми погоджуємося, якщо порівняти зміст АУД із DCFR, то стає очевидним, що дистрибуція за своєю природою є узгодженими діями сторін договору, які спрямовані на встановлення правил подальшого продажу придбаних дистриб'ютором товарів, формування цін чи інших умов договору про такий наступний продаж, питання лише в тому, чи відбувається порушення економічної конкуренції.

Шаблон містить усі необхідні умови та захищає інтереси як постачальників, так і дистриб’юторів, в ньому врегулювані всі права та обов’язки сторін:

• Надання прав на розповсюдження/перепродаж продукції;  

• Країна дистриб’юції; 

• Перелік товарів та ціни;

• Спосіб доставки;

• Порядок оплати;

• Використання дистриб’ютором об’єктів прав інтелектуальної власності постачальника;

 • Річні мінімальні квоти.

Склад пакета документів, що входять до шаблону:

• Дистриб'юторський договір

• Додаток А (зазначаються асортимент та ціни)

• Додаток Б (зазначаються річні мінімальні квоти на купівлю)

Шаблон дистриб’юторського договору Ви можете завантажити за посиланням з можливістю автоматичного заповнення даних контрагента, реквізитів договору, термінів, країн юрисдикції, що значно заощадить ваш час на створення документа. Шаблон має універсальну резидентність та чудово підійде резидентам та нерезидентам України, до того ж його можливо застосувати як при імпорті, так і експорті товарів.

Складання, підписання і зберігання документів - Легко як Лего! 

Дата публікації: 22.11.2023

Продиктуйте текст для пошуку
Готово