УКР
ENG
POL
BUL

Новий порядок бронювання (+ Шаблон Списку військовозобов’язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час + Шаблон Довідки про кількість військовозобов’язаних

З 24 лютого 2022р. країна знаходиться у воєнному стані, проте, більшість підприємств мають працювати на благо держави та забезпечуючи тим самим не тільки надходження коштів до бюджету коштів, а й підтримуючи захисників нашого суверенітету. Для роботи будь-якому підприємству потрібні людські ресурси, а інститут бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час - є саме тим механізмом, який дозволяє залишити працювати тих людей, які вкрай необхідні підприємству. Водночас не варто забувати, що не кожне підприємство має право забронювати своїх працівників. Які це саме підприємства та які основні нюанси нового порядку бронювання, розглянемо у даній статті.

31.01.2023р. набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 р. № 76 "Деякі питання реалізації положень Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час", якою затверджено новий Порядок бронювання військовозобов’язаних за списком військовозобов’язаних під час дії воєнного стану (надалі - Порядок бронювання) та Порядок і критерії визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період (надалі - Критерії ).

Критерії визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період

Отже, згідно п. 2 Критеріїв, визначення підприємства критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період здійснюється за такими критеріями:

1) загальна сума податків, зборів, платежів, нарахованих, утриманих та сплачених до державного і місцевих бюджетів, крім митних платежів, протягом звітного податкового року перевищує еквівалент 1,5 млн. євро, визначений за середньозваженим офіційним курсом Національного банку за той самий період, що підтверджується довідкою контролюючого органу, в якому на обліку перебуває підприємство;

2) сума надходжень в іноземній валюті, крім кредитів і позик, за звітний податковий рік перевищує еквівалент 32 млн. євро, визначений за середньозваженим офіційним курсом Національного банку за той самий період, що підтверджується довідкою відповідного обслуговуючого банку;

3) підприємство має стратегічне значення для економіки і безпеки держави відповідно до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 83 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 20, ст. 555);

4) підприємство має важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади. Критерії, за якими здійснюється визначення підприємства, яке має важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади, встановлюються органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, за сферою їх управління чи галуззю національної економіки або обласною, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, або обласною, Київською та Севастопольською міськими військовими/військово-цивільними адміністраціями (у разі їх утворення) з урахуванням потреб територіальної громади;

5) відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що підтверджується довідкою про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, або витягом з інформаційної системи органів ДПС щодо статусу розрахунків платника з бюджетом та цільовими фондами, засвідченим керівником підприємства;

6) розмір середньої заробітної плати застрахованих осіб-працівників на підприємстві за останній календарний квартал становить не менше розміру середньої заробітної плати у регіоні за IV квартал 2021 р. (відповідно до даних Держстату), що підтверджується довідкою, наданою підприємством;

7) підприємство є резидентом Дія Сіті.

Відповідно до п. 3 Критеріїв, підставою для прийняття рішення про визначення підприємства, критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період є відповідність трьом або більше критеріям.

Підставою для прийняття рішення про визначення підприємства критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період є відповідність двом або більше критеріям, для таких підприємств:

  • підприємства паливно-енергетичного комплексу;
  • підприємства, яке провадить діяльність у сфері охорони здоров’я, освіти та науки, фізичної культури і спорту, соціального захисту та належить до державної чи комунальної форми власності з включенням до Реєстру неприбуткових установ та організацій або утримується за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету, або надає населенню безоплатні послуги, необхідні для забезпечення життєдіяльності населення, на постійній основі;
  • лінійних аудіовізуальних медіа, які здійснюють ефірне наземне багатоканальне (цифрове) телевізійне мовлення з використанням радіочастотного ресурсу, програмне наповнення якого складається переважно з інформаційних та/або інформаційно-аналітичних передач, або які залучені до системи оповіщення, та їх афілійованих осіб, а також державних та комунальних закладів культури.

ПОРЯДОК БРОНЮВАННЯ

Згідно Порядку бронювання, забронювати військовозобов’язаних працівників мають право, зокрема, підприємства, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), та ті, щодо яких буде прийнято рішення, що такі підприємства відповідають критеріям критично важливих для функціонування економіки (п. 1 Порядку бронювання).

Порядок виначення підприємств критично важливими є наступний:

- визначення підприємства критично важливими здійснюється центральним органом виконавчої влади, іншим державним органом, органом державного управління, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, за відповідною сферою управління та галуззю національної економіки або обласною, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, або обласною, Київською та Севастопольською міськими військовими/військово-цивільними адміністраціями (у разі їх утворення) на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці

- підприємство звертається до центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу, органу державного управління, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (за сферою управління чи галуззю національної економіки), або до обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, або обласної, Київської та Севастопольської міських військових/військово-цивільних адміністрацій (у разі їх утворення), на території юрисдикції яких воно розташовано.

- Форма звернення не встановлена, гадаємо, це звичайний лист, де висловлюється прохання прийняти рішення про віднесення підприємства до критично важливого.

- До звернення додаються (1) копії підтверджуючих документів (це може бути довідка податкової про суму податків, довідка/витяг про відсутність заборгованості з єсв, довідка про рівень заробітної плати та, якщо надходження в валюті відповідають відповідному критерію вказаному вище – довідка банку) та (2) інфомарція про подання підприємством податкової звітності (копії декларацій із відмітками про отримання податковою або квитанція про прийняття звітності і т.п.)

- строк, в який приймається рішення про віднесення підприємства до критично важливого Порядком НЕ передбачений

- копію рішення про віднесення підприємства до критично важливого орган, що виніс таке рішення, надсилає до Мінекономіки та Генеральному штабу (строк Порядком не зазначений)

- рішення про віднесення підприємства до критично важливого діє 1 рік, підприємство має підтверджувати такий статус кожного року.

Порядок бронювання військовозобов’язаних є наступним:

Бронювання здійснюється за рішенням Мінекономіки за списками, що подає підприємство. Списки, погоджуються із Генеральним штабом. Тобто, спочатку підприємство подає список до органів, що надали мобілізаційне завдання або до центрального органу виконавчої влади.ю який забезпечує формуванн ята релізує державну політику у відповідній сфері.  Надалі, зазначені органи проводять перевірку повноти заповненого списку (гадаємо, якщо в списку не зазначена, наприклад, спеціальність особи, то це є неповнота списку), після такої перевірки, списки подаються на погодження Генеральному штабу. Після погодження Генеральний штаб передає списки Мінекономіки. Мінекономіки приймає рішення про бронювання та надсилає таке рішення органу, якому було подано список та Генеральному штабу. В свою чергу, Генеральний штаб у 3-денний строк доводить вказане рішення до відповідних центрів комплектування. Надалі, підприємство може надати військовозобовязаному витяг із рішення Мінекономіки (форма витягу – дод.3 Порядку бронювання). Витяг завіряється підписом керівника та печаткою є підтвердженням бронювання. Витяг видається під розпис у відомості за спеціальною формою (дод.4 до Порядку бронювання). Надалі, у 5-денний строк з дня видачі витягу підприємство надсилає до територіального центру комплектування, де військовозобов’язаний перебуває на обліку повідомлення про бронювання (дод.5 до Порядку бронювання). На підставі цього повідомлення, територіальний центр комплектування зараховує військовозобов’язаного на спец.військ.облік (фактично, здійснюється бронювання).

Заброньованим надається відстрочка від призову на військову службу.

Строк відстрочки, зазвичай, не може перевищувати 6 міс.

Відстрочка анулюється у випадках, зокрема, закінчення строку її дії, завершення підприємством мобілізаційного завдання, позбавлення підприємства статусу критично важливого, звільнення військовозобов’язаного.

При анулюванні відстрочки, підприємство у 5-денний строк має вилучити витяг у військовозобовязаного.

Порядок бронювання для підприємств, що має мобілізаційне завдання

До органу, який встановляє мобілізаційне завдання подається:

  • Список військовозобов’язаних (дод.1 до Порядку бронювання) подається в паперовій або електронній формі
  • Обґрунтування (форма не встановлена), де зазначаються дані мобілізаційного завдання (які саме – чітко прописано п. 6 Порядку бронювання) та інформація про відповідність облікових даних військовозобов’язаних їх військово-обліковим документам.
  • Довідка про кількість військовозобов’язаних (дод. 2 до Порядку бронювання

Бронюються керівники та їх заступники незалежно від військового звання, віку та спеціальності.

Загальна кількість військовозобов’язаних, яких можна забронювати – 50% кількості військовозобов’язаних підприємства, а у разі наявного обґрунтування – більше 50%. Форма і порядок подачі такого обгрунтування не встановлений.

Не можуть бути заброньовані військовозобов’язані, які мають спеціальність зазначену у Листі Міноборони від 11.03.2022 № 220/1469 щодо заборони бронювання військовозобов’язаних, які мають дефіцитні для Збройних Сил України військово-облікові спеціальності, окрім керівників підприємства та їх заступників.

Порядок бронювання для підприємств, які отримали статус критично важливих для економіки

До органу, який приймає рішення про віднесення підприємства до критично важливого (наприклад, військова/військово-цивільна адміністрація) подається:

  • Список військовозобов’язаних (дод.1 до Порядку бронювання) в паперовій або електронній формі
  • Обґрунтування (форма не встановлена), де зазначається дані рішення при визнання підприємства критично важливим (які саме – чітко прописано п. 8 Порядку бронювання) та інформація про відповідність облік.даних військовозобов’язаних їх військово-обліковим документам.
  • Довідка про кількість військовозобов’язаних (дод. 2 до Порядку бронювання)

Бронюються керівники та їх заступники незалежно від військового звання, віку та спеціальності.

Загальна кількість військовозобов’язаних, яких можна забронювати – 50% кількості військовозобов’язаних підприємства, а у разі наявного обґрунтування – більше 50%. Форма і порядок подачі такого обґрунтування не встановлений.

Не можуть бути заброньовані військовозобов’язані, які мають спеціальність зазначену у Листі Міноборони від 11.03.2022 № 220/1469 щодо заборони бронювання військовозобов’язаних, які мають дефіцитні для Збройних Сил України військово-облікові спеціальності, окрім керівників підприємства та їх заступників. 

Зручно створити Список військовозобов’язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час та Довідку про кількість військовозобов’язаних, Ви можете у конструкторі Instaco. Для створення лише необхідно ввести необхідні дані у конструкторі.

NB!

Керівники підприємств відповідають за включення військовозобов’язаних працівників до списків, а також за відповідність облікових даних військовозобов’язаних, що зазначені у списках.

Слід звернути увагу, що Порядком бронювання передбачена звітність підприємств по факту видачі витягів з наказу про бронювання:

Щоквартальний Звіт про чисельність військовозобов'язаних, які заброньовані станом на 1 число місяця, що настає за звітним кварталом (дод.6 до Порядку бронювання) – строк подання звіту до 10 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

Такий звіт подається:

- підприємством, що має моб.завдання – органу, який залучає підприємство для виконання мобілізаційного завдання

- підприємства, які отримали статус критично важливих для економіки – до центральному органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідній сфері, відповідній обласній, Київській та Севастопольській міській держадміністрації або відповідній обласній, Київській та Севастопольській міській військовій/військово-цивільній адміністрації (у разі її утворення), Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Дата публікації: 21.03.2023

Продиктуйте текст для пошуку
Готово