УКР
ENG
POL

До 11.10.2021р. треба встигнути оновити дані про кінцевого бенефіціарного власника

По-перше, відповідно до п. 4 Розділу X Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, тобто до 28.04.2020р.подають державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника в обсязі, визначеному цим Законом, та структуру власності протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності.

Державний реєстратор встановлює дані про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи на підставі таких документів (ч. 1 ст. 17 ЗУ "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований»):

  • структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;
  • витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;
  • нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента.

По-друге, починаючи з 2022 року, юридичні особи зобов'язані щороку підтверджувати відомості про кінцевjuj бенефіціарного власника.

Для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника щорічно, починаючи з наступного року з дати державної реєстрації юридичної особи, протягом 14 календарних днів подаються такі документи (стаття 17-1 ЗУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"):

1) заява про підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника;

2) структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;

3) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;

4) нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента.

По-третє, юридичні особи зобов’язані підтримувати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності в актуальному стані, оновлювати її та повідомляти державного реєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення, та подавати державному реєстратору документи, що підтверджують ці зміни. Якщо зміни у структурі власності та інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи відсутні, юридичні особи зобов’язані повідомляти державного реєстратора про відсутність таких змін при проведенні державної реєстрації будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі (частина 22 статті 17 ЗУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань").

Водночас, форма та зміст структури власності встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, за погодженням з Міністерством юстиції України (ч. 24 ст. 17 ЗУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань").

11.06.2021, в газеті "Укрядовий кур'єр" (№111) був офіційно опублікований наказ Міністерства фінансів України від 19.03.2021 №163 "Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності". Даний наказ набув чинності з 11.07.2021р., отже, протягом трьох місяців з дня набрання чинності вказаним наказом, тобто до 11.10.2021р., усі юридичні особи зобов'язані подати державному реєстратору форму структури власності згідно з цим наказом.

Структура власності за формою є офіційним документом, що являє собою схематичне зображення структури власності юридичної особи, яка відображає всіх осіб, які прямо або опосередковано володіють цією особою самостійно чи спільно з іншими особами або незалежно від формального володіння мають можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи. (п. 3 Положення про форму та зміст структури власності, затверджене наказом Міністерства
фінансів України 19.03.2021  № 163
).
Зразки складання схематичного зображення структури власності оприлюднюються на офіційному вебсайті Мінфіну.

Також, структуру власності можно зробити самостійно за допомогою конструктора в ІnstaDoc.

Також, з 11.07.2021р. діють нові форми заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

  • форма 2 «Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади)»;
  •   форма 4 «Заява щодо державної реєстрації юридичної особи – громадського формування»;
  •   форма 6 «Заява щодо підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи» 

Зазначені оновлені форми заяв введені в дію на підставі наказу Мінюсту від 29.06.2021  №2320/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року № 3268/5".

Відповідно до ч. 6 ст. 166-11 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору передбаченої Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи - тягнуть за собою накладення штрафу на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Отже, відповідальність за неподання чи несвоєчасне подання державному реєстратору інформації щодо кінцевого бенефіціарного власника та структури власності, непідтримання такої інформації в актуальному стані та неоновленні такої інормації передбачена в розмірі від 17 000,00 грн. до 51 000,00 грн., яка застосовуються до керівника юридичної особи або уповноваженої особи.

Проте, слід зауважити, що усі зазначені зміни, відповідно до п. 9 ч. 2 ст. 9 ЗУ ЗУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" не стосуються політичних партій, структурних утворень політичних партій, професійних спілок, їх об’єднань, організацій профспілок, передбачених статутом профспілок та їх об’єднань, творчих спілок, місцевих осередків творчих спілок, організацій роботодавців, їх об’єднань, адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, релігійних організацій, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, державних та комунальних підприємств, установ, організацій).

Зразок структури власності підготувала адвокат Краснокутська Наталя (Instagram @advocate_knn, Фейсбук instaADVOCATE).

Юридичні консутації з питань супроводу бізнесу адвокат веде:

  • в будь-якому месенджері за телефоном +380969900861
  • в діректі Instagram @advocate_knn або в месенджері Фейсбук instaADVOCATE.
  • електронною поштою advocate_knn@ukr.net  

Щоб отримати першу безкоштовну консультацію он-лайн, підпишіться на акаунт адвоката в Instagram @advocate_knn та поставте вподобання сторінці адвокат Краснокутська Наталя в Фейсбук instaADVOCATE.

Зображення (Freepik.com).

Продиктуйте текст для пошуку
Готово