УКР
ENG
POL
BUL

Як надавати податковим органам електронні документи під час проведення перевірки

Відповідно до п. 85.2 ст. 85 Податкового кодексу України платник податків зобов’язаний надати посадовим (службовим) особам контролюючих органів у повному обсязі всі документи, що належать або пов’язані з предметом перевірки. Такий обов’язок виникає у платника податків після початку перевірки.

Таким чином, у разі, якщо платник податків прийняв рішення оформлювати документи в електронній формі, він зобов’язаний надати представнику податкових органів доступ до бази, у якій зберігаються первинні документи у електронній формі.

Суб’єкт господарювання повинен пам’ятати, що відповідно до п. 85.4. ст. 85 Податкового кодексу України при проведенні перевірок посадові особи контролюючого органу мають право отримувати у платників податків належним чином завірені копії первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, що свідчать про приховування (заниження) об’єктів оподаткування, несплату податків,  зборів, платежів, порушення вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. Такі копії повинні бути засвідчені підписом платника податків або його посадової особи та скріплені печаткою (за наявності).

Згідно з п. 85.8. ст. 85 Податкового кодексу посадова (службова) особа контролюючого органу, яка проводить перевірку, у випадках, передбачених цим Кодексом (ці випадки встановлені п. 73.3 ст. 73 Податкового кодексу України), має право отримувати від платника податків або його законних представників копії документів, що належать до предмета перевірки. Такі копії повинні бути засвідчені підписом платника податків або його посадової особи та скріплені печаткою (за наявності).

Варто вказати, що дана норма не носить імперативний характер, а тому, відповідність електронних документів документам в паперовій формі надає можливість суб’єктам господарювання при здійсненні перевірки контролюючими органами надавати останнім, необхідні для перевірки документи, в електронній формі.

Продиктуйте текст для пошуку
Готово