УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Заява до ВЛК про зміну індивідуальних визначень при встановленні обмеженої придатності (на перевірку)

 

Центральна військово-лікарська комісія

Міністерства оборони України

м. Київ, вул. Госпітальна, 16.

 

Назва Регіональної ВЛК

 

Адреса Регіональної ВЛК

 

 

Від: 

ПІБ повністю

Дата народження р.н.

військовозобов’язаний, 

Назва документа, що посвідчує особу , Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу

 

 

 

Адреса для листування:

Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

м.т. Номер телефону №1

електронна пошта: E-mail основний

ЗАЯВА

Я є військовослужбовцем, проходжу військову службу, на момент подачі заяви в складі військової частини Військова частина , на посаді - Посада .

Дата огляду, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 я проходив медичний огляд ВЛК військової частини Військова частина , відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого Наказом МО від 14.08.2008  № 402 - (далі - Положення ВЛК). 

Згідно довідки ВЛК військової частини Військова частина від Дата довідки, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 Номер довідки мені було встановлено діагноз:

Встановлено діагноз

ЗАЯВА

Я є військовослужбовцем, проходжу військову службу, на момент подачі заяви в складі військової частини Військова частина , на посаді - Посада .

Дата огляду, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 я проходив медичний огляд ВЛК ВМКЦ ЦР Назва ВМКЦ ЦР , відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого Наказом МО від 14.08.2008  № 402 - (далі - Положення ВЛК). 

Згідно довідки ВЛК ВМКЦ ЦР Назва ВМКЦ ЦР від Дата довідки, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 Номер довідки мені було встановлено діагноз:

Встановлено діагноз

Захворювання, ТАК, пов’язане з проходженням військової служби.

Травма, ТАК, пов’язане з проходженням військової служби.

Поранення, ТАК, пов’язане з проходженням військової служби.

На підставі статті Стаття Розкладу хвороб , графи ІІ Розкладу хвороб, графи - ТДВ - Обмежено придатний до військової служби. Непридатний до служби у високомобільних десантних військах, плавскладі, морській піхоті, спец спорудах. Придатний до служби у частинах (підрозділах) забезпечення, військових комісаріатах, установах, організаціях, навчальних закладах.

Вважаю, що рішення військово-лікарської комісії прийнято з порушенням Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, не відображає повне визначення придатності до військової служби та приписів про подальше проходження військової служби за станом здоров’я, з огляду на що підлягає уточнення та винесення окремої постанови (довідки ВЛК, свідоцтва про хворобу) виходячи з наступного.

Згідно п 1.1 Розділу ІІ “Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України”, затвердженої Наказом міністра оборони України від 14.08.2008  № 402 (Далі - Положення ВЛК), медичний огляд включає в себе вивчення та оцінку стану здоров'я і фізичного розвитку громадян на момент огляду в цілях визначення ступеня придатності до військової служби, навчання за військово-обліковими спеціальностями, вирішення інших питань, передбачених цим Положенням, з винесенням письмового висновку (постанови). Під придатністю до військової служби у цьому Положенні розуміється такий стан здоров'я і фізичного розвитку громадян, який дозволяє їм виконувати передбачені статутами, інструкціями службові обов'язки з конкретної військової спеціальності у виді Збройних Сил України та інших військових формуваннях у мирний та воєнний час.

Відповідно до пункту 6.8 глави 6 Розділу ІІ Положення ВЛК огляд військовослужбовців обов'язково проводиться хірургом, терапевтом, невропатологом, офтальмологом, оториноларингологом (військовослужбовців-жінок - гінекологом), а за медичними показаннями - і лікарями інших спеціальностей. Обов'язково виконуються загальні аналізи крові та сечі, ЕКГ-дослідження, рентгенологічне обстеження органів грудної клітини. Потребу в додатковому обстеженні визначають лікарі за медичними показаннями.

Під час проходження медичного огляду військовослужбовець зобов’язаний надавати медичні документи щодо стану свого здоров’я. Дані, вказані в наданих військовослужбовцем медичних документах, враховуються лікарями під час формування постанов ВЛК.

Голова та члени ВЛК, за потреби, ознайомлюються з медичними записами у відповідному реєстрі ЕСОЗ, що характеризують стан здоров’я військовослужбовця, та вносять до нього відповідні записи

Відповідно до пункту 6.9 глави 6 Розділу ІІ Положення ВЛК при медичному огляді військовослужбовців метод індивідуальної оцінки придатності їх до військової служби повинен застосовуватись у кожному випадку. ВЛК враховує їх вік, освіту, військовий фах, підготовку, досвід, фактичну працездатність, спрямованість до подальшого проходження військової служби, думку командування і начальника медичної служби військової частини, викладені у службовій та медичній характеристиках, та можливість подальшого проходження військовослужбовцем військової служби на посаді, яка найбільше відповідає стану його здоров'я.

Відповідно до пункту 6.28 глави 6 Розділу ІІ Положення ВЛК, у разі коли ВЛК після амбулаторного обстеження не може прийняти остаточної постанови, вона направляє військовослужбовця на стаціонарне обстеження у заклад охорони здоров’я (установу) з подальшим оглядом його госпітальною ВЛК.

Відповідно до  п 20.1 глави 20 Розділу ІІ Положення ВЛК постанови ВЛК приймаються колегіально, більшістю голосів. У прийнятті постанови голова та члени ВЛК не залежні і у своїй роботі керуються цим Положенням. У разі незгоди голови або членів комісії з думкою інших членів їх окрема думка заноситься до протоколу засідання ВЛК. Члени ВЛК зобов'язані дотримуватися вимог Положення.

Голова або члени ВЛК відповідають за прийняте рішення та видачу документів про встановлення причинного зв’язку захворювань, поранень (контузій, травм або каліцтв).

Відповідно до  п 20.2 глави 20 Розділу ІІ Положення ВЛК постанови штатних ВЛК про ступінь придатності до військової служби можуть прийматися як за результатом проведеного медичного огляду в цих ВЛК, так і на підставі проведеного медичного огляду у позаштатних ВЛК та наданих на розгляд медичних документів.

Згідно абзаца 2 та 3 підпункту г) пункту 20.3 глави 20 розділу II Положення ВЛК визначається наступна вимога:

Одночасно з постановою ВЛК в індивідуальному порядку з урахуванням військової спеціальності, займаної посади, віку, роботи, що фактично виконується, пристосованості до неї того, хто пройшов медичний огляд, у постанові у довільній формі вказується, які види служби та роботи протипоказані цій особі. 

Особи, визнані обмежено придатними до військової служби, - непридатні до служби у Десантно-штурмових військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах (за винятком підрозділів забезпечення). Військовослужбовці, визнані обмежено придатними до військової служби, придатні до служби у частинах (підрозділах) забезпечення, ТЦК та СП, установах, організаціях, навчальних закладах.

Одночасно з постановою про обмежену придатність до військової служби ВЛК приймає постанову про придатність до військової служби за військовою спеціальністю.

 

 

Відповідно до Довідки ВЛК військової частини Військова частина від Дата довідки, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 Номер довідки мені було встановлено такий стан придатності:

Відповідно до Довідки ВЛК ВМКЦ ЦР Назва ВМКЦ ЦР від Дата довідки, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 Номер довідки мені було встановлено такий стан придатності:

Обмежено придатний до військової служби. (Непридатний до служби у високомобільних десантних військах, плавскладі, морській піхоті, спец спорудах. Придатний до служби у частинах (підрозділах) забезпечення, військових комісаріатах, установах, організаціях, навчальних закладах)

В даному визначені Довідки ВЛК не дотримано вимоги абзацу 2 та 3, а саме:

- в індивідуальному порядку не визначено у довільній формі приписи, які види служби та роботи протипоказані мені. Вказано лише шаблоне визначення про непридатність до родів військ та придатності до підрозділів. Таке визначення не можна трактувати як індивідуальне, та таке, що відповідає особливостям мого стану здоров’я.

- не визначено придатність до військової служби за військовою спеціальністю відповідно до мого стану здоров’я в індивідуальному порядку

На сьогодні я проходжу службу на посаді Посада , та мій стан здоров’я створює ризики щодо виникнення будь-яких аварійних ситуацій через вади здоров’я. 

На сьогодні мене турбуються наступні скарги - Скарги щодо стану здоровʼя .

Подальше залучення до виконання обов’язків без урахування мого стану здоров’я може призвести до необоротного погіршення стану здоров’я та неможливості виконувати передбачені обов’язки військової служби.

Відповідно до ст 11 ЗУ “Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” охорона здоров'я військовослужбовців забезпечується створенням сприятливих санітарно-гігієнічних умов проходження військової служби, побуту та системою заходів з обмеження дії небезпечних факторів військової служби, з урахуванням її специфіки та екологічної обстановки, які здійснюються командирами (начальниками) у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Турбота про збереження та зміцнення здоров'я військовослужбовців - обов'язок командирів (начальників). На них покладається забезпечення вимог безпеки при проведенні навчань, інших заходів бойової підготовки, під час експлуатації озброєння і військової техніки, проведення робіт та виконання інших обов'язків військової служби

Вважаю, що проведенні огляди ВЛК та прийняті рішення про індивідуальну придатність до військової служби не відповідають реальному стану мого здоров’я. 

Відповідно, п.п. 2.4.4 п. 2.4 розділу І Положення ВЛК встановлено, що на ВЛК регіону покладаються, зокрема:

- розгляд заяв, пропозицій, скарг та прийом відвідувачів з питань військово-лікарської експертизи

Відповідно, п.п. 2.4.5 п. 2.4 розділу І Положення ВЛК встановлено, що ВЛК регіону мають право, зокрема:

- приймати постанови згідно з Положенням, контролювати, розглядати, затверджувати, за наявності підстав не затверджувати, переглядати або скасовувати постанови підпорядкованих ВЛК.

Відповідно до Глави 3 Розділу 1 Положення ВЛК вимоги до звернення військовослужбовців та інших осіб, указаних у пункті 1.2 глави 1 розділу I цього Положення, їх права, порядок та строки розгляду пропозицій, заяв та скарг, а також обов’язки штатних ВЛК щодо розгляду звернень регулюються Законом України «Про звернення громадян», Інструкцією про організацію розгляду звернень та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, затвердженою наказом Міністерства оборони України від 28 грудня 2016 року № 735, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 23 січня 2017 року за № 94/29962.

Скарги до штатних ВЛК подаються в строк, визначений Законом України «Про звернення громадян».

Скарги на дії (бездіяльність) чи постанови позаштатних ВЛК подаються до штатних ВЛК згідно з адміністративно-територіальними зонами відповідальності, наведеними у додатку 2 до наказу Міністерства оборони України від 16 листопада 2016 року № 608 «Про затвердження адміністративно-територіальних зон відповідальності закладів охорони здоров’я Збройних Сил України за організацію медичного забезпечення»

В разі порушення вимог “Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України”, затвердженої Наказом міністра оборони України від 14.08.2008  № 402 вимушений буду звертатись до суду з метою захисту своїх прав.

Враховуючи вищезазначене, 

ПРОШУ:

Доповнити рішення Довідки ВЛК В/Ч Військова частина від Дата довідки, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 Номер довідки про індивідуальні показання та детальні приписи, які види служби та роботи протипоказані мені, відповідно до мого стану здоров’я.

Доповнити рішення Довідки ВЛК В/Ч Військова частина від Дата довідки, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 Номер довідки про індивідуальні показання про придатність до військової служби за військовою спеціальністю відповідно до мого стану здоров’я в індивідуальному порядку.

Про результати розгляду повідомити в письмовій формі за місцем служби та за адресою реєстрації для належного контролю наявності такої відповіді.

 

Додатки:

- копія військового квитка на моє ім’я,

- копія довідки ВЛК військової частина Військова частина від Дата довідки, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 Номер довідки ,

- копія картки обстеження та медичного огляду на моє ім’я.

- копія додаткового документу (за потреби)

ПРОШУ:

Доповнити рішення Довідки ВЛК ВМКЦ ЦР Назва ВМКЦ ЦР від Дата довідки, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 Номер довідки про індивідуальні показання та детальні приписи, які види служби та роботи протипоказані мені, відповідно до мого стану здоров’я.

Доповнити рішення Довідки ВЛК ВМКЦ ЦР Назва ВМКЦ ЦР від Дата довідки, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 Номер довідки про індивідуальні показання про придатність до військової служби за військовою спеціальністю відповідно до мого стану здоров’я в індивідуальному порядку.

Про результати розгляду повідомити в письмовій формі за місцем служби та за адресою реєстрації для належного контролю наявності такої відповіді.

 

Додатки:

- копія військового квитка на моє ім’я,

- копія довідки ВЛК ВМКЦ ЦР Назва ВМКЦ ЦР від Дата довідки, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 Номер довідки ,

- копія картки обстеження та медичного огляду на моє ім’я.

- копія додаткового документу (за потреби)

З повагою,

 

військовослужбовець В/Ч Військова частина

Посада        

 

_______________________

ПІБ повністю

 

Дата Заяви, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

Дата оновлення 10.11.2023 о 23:19:43

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Опис

Бабенко Олександр 

Продиктуйте текст для пошуку
Готово