УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Застереження

ОБМЕЖЕННЯ ВИКОНАННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ (ФОРС-МАЖОР)

1. В контексті цього договору, під поняттям "Форс-мажор" слід розуміти будь-яку подію чи обставину, чи будь-яку сокупність подій і/або обставин, поява яких знаходиться поза контролем потерпілої сторони і яких неможливо було уникнути шляхом дій, які доцільно було очікувати від потерпілої сторони (далі - «Потерпіла сторона»), і які перешкоджають або ускладнюють можливість виконання потерпілою стороною деяких або всіх її зобов'язань за цим Договором, за умови, що виникнення подібних перешкод неможливо було передбачити в момент прийняття потерпілою стороною на себе цих зобов'язань. У разі задоволення вимог попереднього речення цього пункту даного Договору, до форс-мажору відносяться наступні обставини включаючи, але не обмежуючись:

а) природні катастрофи (наприклад землетрус), війна (окупація), терористичний акт, дії органів влади, державних підприємств і / або природних монополій, якщо їх діяльність впливає або пов'язана з діяльністю назва компанії і / або її дочірніх компаній;

b) пожежа, вибух, поломка, розрив або аварії магістральних трубопроводів, залізничних колій, автомагістралей тощо;

в) законні чи незаконні забастовки;

d) події, які призводять до оголошення або продовження оголошення надзвичайних ситуацій, з боку відповідного урядового органу щодо постачання енергоносіїв / сільськогосподарської сировини і продуктів в тій мірі, в якій це може бути застосовано до операторів транспортних систем, і в разі зміни таких актів, відповідних положень застосовного закону, які мають подібну дію і відповідне регулювання.

2. Незважаючи на будь-які положення цього Договору, що передбачають протилежне і незалежно від задоволення будь-яких або всіх умов п. 5.1. цього Договору, жодна з наступних подій або обставин або поєднання наступних подій і / або обставин не зважають Форс-мажором:

i) будь-яку подію або обставина, виникнення або існування якого є наслідком недбалої дії або бездіяльності, порушення Договору, порушення закону, порушення умов дозволів контролюючих органів або іншого такого неправомірного дії або бездіяльності Сторони або працівників, директорів, підрядників або агентів Сторони;

ii) зміна економічної, ринкової, грошової або фіскальної ситуації, що робить виконання умов цього Договору невигідними або менш рентабельним;

iii) брак фінансових ресурсів або наявних коштів, або інший схожий важкий фінансовий стан або подія, виникнення або існування якої є наслідком фінансової неспроможності Сторони оплатити будь-яку суму, яку розумний і фінансово надійний суб'єкт економічної діяльності за схожих обставин сплатив би, щоб уникнути або припинення такої події;

iv) недостатність товарів в розпорядженні Сторони або на відповідній ринковій прощадці щодо пункту поставки, або подія, виникнення або існування якої є наслідком нездатності Сторони поставити будь-яку кількість товару, яку розсудлива і економічно стійка особа могла б реально обгрунтовано поставити в подібних обставинах, щоб запобігти або припинити таку подію.

3. До того часу, поки Потерпіла сторона не може виконувати свої обов'язки за цим Договором або іншими договорами між Сторонами або їх дочірніми компаніями, цей Договір залишається в силі, проте Потерпіла сторона звільняється від свого обов'язку виконувати свої зобов'язання, за умови, що вона виконує свої обов'язки, зазначені в п. 5.4. цієї угоди. Обов'язок іншої Сторони за Договором, що узгоджується з обов'язком потерпілої сторони, також припиняється.

4. При виникненні форс-мажорних події щодо потерпілої сторони:

а) Потерпіла сторона негайно (i) надає іншій Стороні повідомлення в письмовій формі (первинне повідомлення може здійснюватися по телефону за умови, що належне письмове повідомлення буде надано якомога швидше) із зазначенням подій, що становлять Форс-мажор, і доказів на їх підтвердження, які вона може надати, і з зазначенням періоду, протягом якого за оцінкою триватиме перешкоду або затримка, і (ii) протягом 15 діб з моменту настання форс-мажорних обставин повинна надати іншій Стороні необхідні документальні докази від Торгово-промислової палати країни, в якій здійснюється відповідна господарська операція. Зобов'язання повідомляти також застосовується в разі безпосередньої загрози Форс-мажору; і

б) Потерпіла сторона сумлінно обговорює і узгоджує альтернативні способи виконання своїх зобов'язань з іншою Стороною по даному договору; і

c) якщо Форс-мажор триває протягом двох місяців чи довше після повідомлення і Сторони узгодили інші рішення, (і) Потерпіла сторона може розірвати даний Договір шляхом попереднього повідомлення іншої Сторони не менш, ніж за 30 днів. Таке повідомлення не є реальним, якщо Потерпіла сторона починає повне виконання своїх обов'язків по даному Договору ще до закінчення періода повдомлення;

d) негайно після закінчення дії форс-мажорнох події, дія давного договору продовжується;

e) Сторона, яка постраждала від форс-мажора, негайно післ закінчення форс-мажорної події повідомляє іншу Сторону в письмовій формі про цей факт;

f) Потерпіла сторона діє розумно і добросовісно, прикладає всі зусилля для полегшення наслідків Форс-мажора;

 

 

ПРАВО, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. Даний Договір і будь-які обставини, що виникають у зв'язку з ним, регулюються і тлумачаться у відповідності з законодавством Республіки Кіпр.

2. Сторони погоджуються намагатися вирішити будь-які спори, суперечки чи претензії між Сторонами, які виникають з даного Договору або пов'язані з ним, влючаючи, але не обмежуючись терміном дії чи існування Договору і / чи цієї статті 6, чи припинення, складання чи виконання Договору шляхом взаємних консультацій і переговорів. Всі спори, що виникають чи можуть виникнути у зв'язку з Контрактом, повинні бути вирішені Сторонами мирно.

3. Всі спори, розбіжності чи вимоги, що виникають з даного Договора чи пов'язані з ним, особливо, його тлумачення, виконання, порушення, припнення чи недійсність, повинні вирішуватися в Кіпрському центрі медіації і арбітража (Cyprus Arbitration and Mediation Centre) відповідно до його Регламенту та правил.

ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

1. Даний Договір і будь-які обставини, що виникають у зв'язку з ним, регулюються і тлумачаться у відповідності з законодавством України.

2. Сторони погоджуються намагатися вирішити будь-які спори, суперечки чи претензії між Сторонами, які виникають з даного Договору або пов'язані з ним, влючаючи, але не обмежуючись терміном дії чи існування Договору і / чи цієї статті 6, чи припинення, складання чи виконання Договору шляхом взаємних консультацій і переговорів. Всі спори, що виникають чи можуть виникнути у зв'язку з Контрактом, повинні бути вирішені Сторонами мирно.

3. Всі спори, розбіжності чи вимоги, що виникають з даного Договора чи пов'язані з ним, особливо, його тлумачення, виконання, порушення, припнення чи недійсність, повинні вирішуватися в Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгівельно-промисловій палаті України у відповідності до його Регламенту. 

ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

1. Даний Договір і будь-які обставини, що виникають у зв'язку з ним, регулюються і тлумачаться у відповідності з законодавством Польщі.

2. Сторони погоджуються намагатися вирішити будь-які спори, суперечки чи претензії між Сторонами, які виникають з даного Договору або пов'язані з ним, влючаючи, але не обмежуючись терміном дії чи існування Договору і / чи цієї статті 6, чи припинення, складання чи виконання Договору шляхом взаємних консультацій і переговорів. Всі спори, що виникають чи можуть виникнути у зв'язку з Контрактом, повинні бути вирішені Сторонами мирно.

3. Всі спори, розбіжності чи вимоги, що виникають з даного Договора чи пов'язані з ним, особливо, його тлумачення, виконання, порушення, припнення чи недійсність, повинні вирішуватися в Міжнародному комерційному арбітражному суді при Польській торгівельній палаті у відповідності до його Регламенту.

ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

1. Даний Договір і будь-які обставини, що виникають у зв'язку з ним, регулюються і тлумачаться у відповідності з законодавством Німеччини.

2. Сторони погоджуються намагатися вирішити будь-які спори, суперечки чи претензії між Сторонами, які виникають з даного Договору або пов'язані з ним, влючаючи, але не обмежуючись терміном дії чи існування Договору і / чи цієї статті 6, чи припинення, складання чи виконання Договору шляхом взаємних консультацій і переговорів. Всі спори, що виникають чи можуть виникнути у зв'язку з Контрактом, повинні бути вирішені Сторонами мирно.

3. Всі спори, розбіжності чи вимоги, що виникають з даного Договора чи пов'язані з ним, особливо, його тлумачення, виконання, порушення, припнення чи недійсність, повинні вирішуватися в Арбітражному суді при торгівельно-промисловій палаті Мюнхена і верхньої Баварії  у відповідності до його Регламенту. 

ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

1. Даний Договір і будь-які обставини, що виникають у зв'язку з ним, регулюються і тлумачаться у відповідності з законодавством Швеції.

2. Сторони погоджуються намагатися вирішити будь-які спори, суперечки чи претензії між Сторонами, які виникають з даного Договору або пов'язані з ним, влючаючи, але не обмежуючись терміном дії чи існування Договору і / чи цієї статті 6, чи припинення, складання чи виконання Договору шляхом взаємних консультацій і переговорів. Всі спори, що виникають чи можуть виникнути у зв'язку з Контрактом, повинні бути вирішені Сторонами мирно.

3. Всі спори, розбіжності чи вимоги, що виникають з даного Договора чи пов'язані з ним, особливо, його тлумачення, виконання, порушення, припнення чи недійсність, повинні вирішуватися в Арбітражному Інституті Торгівельної палати міста Стокгольма у відповідності до його Регламенту. 

ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

1. Даний Договір і будь-які обставини, що виникають у зв'язку з ним, регулюються і тлумачаться у відповідності з законодавством Англії.

2. Сторони погоджуються намагатися вирішити будь-які спори, суперечки чи претензії між Сторонами, які виникають з даного Договору або пов'язані з ним, влючаючи, але не обмежуючись терміном дії чи існування Договору і / чи цієї статті 6, чи припинення, складання чи виконання Договору шляхом взаємних консультацій і переговорів. Всі спори, що виникають чи можуть виникнути у зв'язку з Контрактом, повинні бути вирішені Сторонами мирно.

3. Всі спори, розбіжності чи вимоги, що виникають з даного Договора чи пов'язані з ним, особливо, його тлумачення, виконання, порушення, припнення чи недійсність, повинні вирішуватися в Лондонському суді Міжнародного арбітража у відповідності до його Регламенту. 

4. Арбітражний суд складається з трьох арбітрів.

4. Арбітражний суд складається з одного арбітра.

5. Місцем проведення засідання Арбітражного суда є Нікосія, Кіпр.

5. Місцем проведення засідання Арбітражного суда є Україна, Київ.

5. Місцем проведення засідання Арбітражного суда є Польща, Варшава.

5. Місцем проведення засідання Арбітражного суда є Німеччина, Мюнхен.

5. Місцем проведення засідання Арбітражного суда є Швеція, Стокгольм. 

 6. Місцем проведення засідання Арбітражного суда є Англія, Лондон.

Мовою арбітражного засідання є англійська.

Мовою арбітражного засідання є українська.

Мовою арбітражного засідання є російська мова.

4. Будь-яке рішення арбітража приймається письмово і є остаточними та обов'язковими для виконання Сторонами. Сторони зобов'язуються виконувати судове рішення негайно.

5. Сторони відмовляються від будь-якого права звернутися до суду чи / або іншого судового органу, окрім вказаного в пункті 6.3.

ЗАБОРОНЕНА ПРАКТИКА

Кожна Сторона погоджується, що в зв'язку з цим Договором та діяльністю, яка передбачається відповідно до Договору, не буде вчиняти дії, або допускати бездіяльності, які б (i) порушили будь-який Закон, що застосовується до цієї Сторони, або (ii) призвели до того, що інша сторона порушить будь-який закон, застосовується до такої іншої Сторони згідно конвенцій захисту від хабарів і корупції або будь-якого аналогічного закону, постанови, наказу або конвенції, які є обов'язковими для такої іншої Сторони, з доповненнями, які вносяться час від часу, включаючи будь-які регулючі акти, що застосовуються до неї.

Без обмежень попереднього абзацу, кожна Сторона погоджується, що ні вона, ні її представники або дочірні компанії, в зв'язку з цим Договором, а також діяльністю, передбаченої в цьому Договорі, не запропонує, а не обіцятиме або надавати, прямо або побічно, що -то цінне будь-якій посадовій особі уряду, політичної партії, політичної кандидату або їх працівнику або іншій третій стороні, якщо вона буде знати або підозрювати, що такий цінний предмет або цього його частина, може бути запропонована, обіцяна або п едоставлена урядовому особі, посадовій особі політичної партії, політичного кандидата або працівникові вищезазначених організацій.

ПОВНОТА ДОГОВОРА

1. Цей Договір і додаткові угоди до нього складають єдиний контракт і повну домовленість, і згоду Сторін, і замінює будь-які інші попередні угоди між Сторонами (письмові або усні) щодо предмета цього Договору.

ДІЛИМІСТЬ

1. Якщо будь-яке положення цього Договору вважається будь-яким судом або іншим компетентним органом таким, що не має юридичної або позовної сили, або недійсним повністю або частково, інші положення цього Договору та інші положення, які зазнали змін, продовжують діяти. Сторони беруть на себе зобов'язання замінити недійсне положення таким, яке ближче відповідатиме економічній меті недійсного положення.

ВІДМОВА ВІД ПРАВА

1. Затримка у використанні або невикористання будь-якого права або засобу правового захисту за цим Договором є відмовою від таких чи інших прав або засобів правового захисту, і не перешкоджає їх здійсненню чи примусовому здійсненню. Одноразове або часткове здійснення будь-якого права або засоби правового захисту за цим Договором не перешкоджає подальшому здійсненню цього чи іншого права або засобу правового захисту.

ДІЯ УГОДИ

1. Даний договір вважається заключеним і вступає в силу з моменту його підписання Сторонами і скріплення печатками Сторін.

2. Ця Угода заключена на невизначений термін - на весь час, протягом яого Сторони будуть залишатися зацікавленими у продовженні співпраці.

3. Якщо інше прямо не передбачене даною Угодою чи законодавством, зміни до цієї Угоди можуть бути внесені лише по домовленості Сторін.

4. Договір може бути розірваний в односторонньому порядку, на підставі письмової заяви однієї із Сторін Договору в термін 1 місяця з моменту отримання іншою стороною зазначеної заяви, якщо Сторони не маю невиконаних зобов'язань друг перед другом. У разі наявності невиконаних зобов'язань за цим або іншим договором між Партнером-1 і Партнером-2 та їх дочірніми або пов'язаними компаніями, то розірвати цей Договір можна тільки після виконання всіх зобов'язань Сторін перед один одним.

Срок договора

1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и остается юридически обязательным для 31.12.20__ года, если Стороны не согласуют продление срока действия Контракта в соответствии с условиями настоящего Договора путем подписания дополнительных соглашений. Настоящий Контракт будет оставаться действующим и обязательным для Сторон до его расторжения или полного выполнения Сторонами прав и обязанностей, возникших или существующих в соответствии с Договором, до даты досрочного расторжения.

2. В случае убыточной деятельности по Направлению, за развитие которого отвечает Партнер-2, любая из Сторон может расторгнуть настоящий Договор и Договор о распределении прибыли, путем отправки уведомления другой Стороне не менее, чем за 30 календарных дней, но при этом Стороны не освобождаются от исполнения обязательств, возникших и существующих согласно настоящего Договора, в том числе от компенсации убытков.

 

Строк договору

1. Цей Договір набуває чинності з дати підписання і залишається юридично обов'язковим для Cторін до 01.01.2019 року, якщо Сторони не погодять продовження терміну дії Контракту відповідно до умов цього Договору шляхом підписання додаткових угод. Справжній Контракт буде залишатися чинним і обов'язковим для Сторін до його розірвання або повного виконання Сторонами прав і обов'язків, що виникли або існуючих відповідно до Договору, до дати дострокового розірвання.

2. У разі збиткової діяльності по Напрямку, за розвиток якого відповідає Партнер-2, будь-яка із Сторін може розірвати цей Договір і Договір про розподіл прибутку, шляхом направлення повідомлення іншій Стороні не менше, ніж за 30 календарних днів, але при цьому Сторони не звільняються від виконання зобов'язань, що виникли та існуючих згідно цього Договору, в тому числі від компенсації збитків.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані з ними, в тому числі пов'язані з дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

2. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори щодо нього, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні положень цієї Угоди .

3. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних ними в цій Угоді реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

3. Сторона несет полную ответственность за правильность указанных ею в этом Соглашении реквизитов и обязуется своевременно в письменной форме сообщать другую Сторону об их изменении, а в случае несообщения несет риск наступления связанных с ним неблагоприятных последствий.

4. Додаткові угоди та додатки до цієї Угоди є її невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені в письмовій формі та підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

5. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони в кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов і термінології українською мовою в двох екземплярах, які мають одинакову юридичну силу, - по одному для кожної зі Сторін.

7.Сторони зобов'язуються при виконанні цього Договору не обмежувати співробітництво лише  дотриманням існуючих в ньому вимог та умов, а й підтримувати ділові контакти та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їх комерційних зв'язків.

8. Перелік додатків до цього Договору. Додатки носять виключно інформаційний характер і можуть братися до уваги при тлумаченні цього Договору.

Дата оновлення 30.10.2023 о 21:26:33

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Опис

 

 

Продиктуйте текст для пошуку
Готово