УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

ЗАЯВА про вжиття заходів забезпечення позову шляхом зупинення стягнення на підставі виконавчого документа Т. Венгаренко

 

 

 

 

 

 

Повне найменування

___________________________________________

Адреса : Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел.         Телефон основний

E-mail     E-mail основний

 

Позивач: Повне найменування

Ідентифікаційний код (РНОКПП) ІПН

Адреса : Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел.         Телефон основний

E-mail     E-mail основний

 

Позивач: ПІБ повністю

Ідентифікаційний код (РНОКПП) ІПН

Адреса : Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел.         Номер телефону №1

E-mail     E-mail основний

 

 Відповідач: 

Повне найменування

Ідентифікаційний код: ІПН

Адреса : Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел.         Телефон основний

E-mail     E-mail основний

 

 Відповідач: 

ПІБ повністю

Ідентифікаційний код: ІПН

Адреса : Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел.         Номер телефону №1

E-mail     E-mail основний

 

ЗАЯВА

про вжиття заходів забезпечення позову

шляхом зупинення стягнення на підставі виконавчого документа

 

Відповідач у судовій справі  Повне найменування подав до суду адміністративний позов від Дата позов, (напр.:1 травня 2021 р.)📆   № позову Номер позову про Суть позову відповідувача .

Відповідач у судовій справі  ПІБ повністю подав до суду адміністративний позов від Дата позов, (напр.:1 травня 2021 р.)📆   № позову Номер позову про Суть позову відповідувача .

 

 

Вважаю оскаржувані дії відповідача протиправними та такими, що підлягають скасуванню в судовому порядку, оскільки Причина по якій оскаржувані дії відповідача є протиправними

Тобто, продовження дій, направлених на На що направлені дії мають своїм наслідком Який наслідок мають дії , а, отже, у такому разі матиме місце небезпека заподіяння шкоди правам та інтересам, для відновлення яких необхідно буде докласти значних зусиль та витрат.

 

Статтею 150 КАС України передбачено, що суд за заявою учасника справи або з власної ініціативи має право вжити визначені цією статтею заходи забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред’явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо:

1) невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду; або

2) очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень, та порушення прав, свобод або інтересів особи, яка звернулася до суду, таким рішенням, дією або бездіяльністю.

Подання позову, а також відкриття провадження в адміністративній справі не зупиняють дію оскаржуваного рішення суб’єкта владних повноважень, якщо суд не застосував відповідні заходи забезпечення позову.

 

Тобто підставою для вжиття заходів забезпечення позову можуть слугувати такі обставини: існування очевидної небезпеки заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення в адміністративній справі; неможливість захисту прав, свобод та інтересів позивача після набрання законної сили рішенням в адміністративній справі без вжиття таких заходів; необхідність докладання значних зусиль та витрат для відновлення прав позивача у майбутньому; очевидність ознак протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень.

 

При вирішенні питання про забезпечення позову суд здійснює оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: розумності та обґрунтованості вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв'язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв'язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Відповідно до ч. 1 ст. 151 КАС України позов може бути забезпечено шляхом:

1) зупиненням дії індивідуального акта або нормативно-правового акта;

2) забороною відповідачу вчиняти певні дії;

(п.3 виключено)

4) забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору;

5) зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку.

 

Згідно з ч. 2 ст. 151 КАС України суд може застосувати кілька заходів забезпечення позову. Заходи забезпечення позову мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами. Суд також повинен враховувати співвідношення прав (інтересу), про захист яких просить заявник, із наслідками вжиття заходів забезпечення позову для заінтересованих осіб.

 

З урахуванням вищенаведеного, вбачається, що у випадку задоволення позову і скасування/визнання протиправними оскаржуваних дій відповідача усі витрати на здійснення таких дій будуть марними.

 

При цьому, вжиття заходів забезпечення позову шляхом шляхом чого , а також заборона відповідачу вчиняти будь-які дії, направлені на На що направлені дії буде мати наслідком збереження існуючого становища до розгляду справи по суті, оскільки воно відповідає предмету адміністративного позову та, водночас, не зумовлює фактичного вирішення спору по суті до закінчення розгляду справи.

 

Більше того, вважаю, що вжиття судом заходів забезпечення позову жодним чином не вплине на можливість реалізації відповідачем усіх законних дій після розгляду справи по суті.

Зазначені заходи забезпечення позову не суперечать заборонам, передбаченим ч. 3-6 ст. 151 КАС України.

 

Вжиття наведених заходів забезпечення позову сприятиме запобіганню порушення прав позивача на час вирішення спору в суді, а в разі задоволення позову забезпечить можливість виконання рішення суду, оскільки подання адміністративного позову автоматично не зупиняє дію оскаржуваних рішень відповідача, що може призвести до застосування до позивача примусових заходів примусових заходів , в тому числі в тому числі  (арешт майна, рахунків…), обмеження прав позивача та інше.

Невжиття зазначених заходів забезпечення позову утруднить чи зробить неможливим виконання рішення адміністративного суду; застосування згаданих заходів забезпечення позову не порушує прав та охоронюваних законом інтересів стягувача у справі чи інших осіб, що не є учасниками даного судового процесу; оскільки заявником вказується на фактичне порушення його прав та охоронюваних законом інтересів, наявна можливість існування небезпеки заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до вирішення спору по суті та набрання рішенням законної сили; існує реальна загроза, що у разі невжиття заходів забезпечення позову до розгляду судом позовної заяви та прийняття рішення у справі буде неможливе виконання рішення суду, прийнятого у справі за позовом про Суть позову відповідувача , оскільки у випадку, якщо до закінчення розгляду даної справи можливі примусові заходи  (виконавчою службою буде стягнуто кошти та/або застосовано заходи з примусового виконання вимоги (арешт майна боржника, обмеження прав тощо), це призведе до порушення та обмеження законних прав та інтересів позивача, а в разі задоволення позову виконання даного рішення буде ускладнено чим буде ускладнено (необхідністю стягнення коштів з Державного бюджету, процедура такого стягнення (повернення) коштів на даний час майже не реалізується через введені обмеження у зв’язку з карантином).

 

Отже, вважаю, що є достатні підстави для вжиття зазначених заходів забезпечення позову, оскільки викладені вище обставини щодо забезпечення позову та невжиття заходів щодо зупинення стягнення, можуть порушити та обмежити законні права позивача.

З огляду на викладене вище та керуючись ст. ст. 150-153 КАС України, –

 

ПРОШУ:

 

1. Застосувати заходи забезпечення позову шляхом шляхом чого .

2. Судові витрати стягнути з відповідача у справі.

 

Перелік документів, що додаються до заяви:

1. Оригінал квитанції про сплату судового збору.

2. Копія заяви для відповідача.

3.______________________

 

Дата заяви, (напр.:1 травня 2021 року)📆

 

 

 

Позивач _________________________

Посада представника   

ПІБ представника

Позивач _________________________

ПІБ повністю

Дата оновлення 29.10.2023 о 22:39:53

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Продиктуйте текст для пошуку
Готово